nghiên cứu nguồn vật liệu chọn giống cà chua

code thí nghiệm vi xử lý

code thí nghiệm vi xử lý

Điện - Điện tử

... đất Chân Vee: điều chỉnh độ tương phản Chân RS: chân chọn ghi RS = chọn ghi liệu Chân RW: chân đọc/ ghi liệu Chân E: cho phép Chân D0-D7: đường liệu để trao đổi thông tin Thực hành Hiển thị chữ ... bit: sử dụng đường liệu DB4-DB7 Chức chân LCD 24x2 Chân Vss: chân nối đất cho LCD Chân Vdd: chân cấp nguồn Chân Vee: điều chỉnh độ tương phản Chân RS: chân chọn ghi RS=1: ghi liệu, RS=0: chế độ ... ghi RS=1: ghi liệu, RS=0: chế độ lệnh Chân R/W: điều khiển đọc/ghi RW=1: ghi liệu, RW=0: đọc liệu Chân E: trạng thái liệu/ điều khiển Thực hành Hiển thị chuỗi chữ lên LCD ORG 00H EN EQU P0.2 SVTH:...
 • 24
 • 588
 • 7

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF

Điện - Điện tử

... Trong mạch có nhiều nguồn độc lập, đáp ứng (dòng, áp) nhiều nguồn gây tổng đáp ứng nguồn gây cho nguồn khác Nguồn áp = : ngắn mạch Nguồn dòng = 0: hở mạch Như vậy, mạch có N nguồn kích thích độc ... ELECTRONIC WORKBENCH 1.4.1 Nguồn phụ thuộc a Nguồn áp phụ thuộc áp (Voltage-Controlled Voltage Source) b Nguồn áp phụ thuộc dòng (Current Controlled Voltage Source) c Nguồn dòng phụ thuộc áp (Voltage-Controlled ... điện trở hay decibel mà ta chọn chức tương ứng Multimeter Ta chọn tín hiệu cần đo AC hay DC nhấn nút tương ứng (AC: ~ hay DC: –) b .Nguồn phát sóng (function generator) Nguồn phát sóng tạo dạng...
 • 29
 • 2,831
 • 31

bài tập lớn môn vi xử lý.DOC

bài tập lớn môn vi xử lý.DOC

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nh bus liệu xem nh lệnh -Tín hiệu RS tín hiệu cho phép chọn ghi (Register Select ) Khi RS=0, liệu đợc coi nh lệnh hay thị đặc biệt (nh xóa hình, đặt vị trí trỏ) Khi RS=1, liệu đợc coi liệu dạng ... gửi liệu Để gửi liệu đến LCD, chơng trình phải thiết lập E=1, sau đặt trạng thái điều khiển thích hợp lên RS, RW bus liệu, cuối đa E Hoạt động chuyển đổi từ caoxuống-thấp cho phép LCD nhận liệu ... LCD Chức chân VĐK trung tâm: -Vcc: Chân cung cấp nguồn -GND: Chân nối đất -Port1:dùng làm bus liệu bit tới chân liệu LCD -Port 2:dùng để nhận liệu đầu vào mã bàn phím -Port 3: Chân 3.6 nối với...
 • 29
 • 3,264
 • 39

thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085.DOC

thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085.DOC

Cơ khí - Vật liệu

... 8279 2.4 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Nhóm thực nghiên cứu đề tài từ ngày đăng ký đề tài, công việc phân bố cho tuần làm việc sau: Tuần : Lập đề cương tổng quát Tuần : Thu thập tài liệu Tuần : Lập đề ... đề phải nghiên cứu kỹ cấu tạo tay máy,tiếp theo phải tìm hiểu rõ yêu cầu để điều khiển cánh tay máy Việc nghiên cứu cho nhìn cấu trúc mạch điều khiển Cân nhắc cấu hình yêu cầu điều khiển chọn cấu ... chương trình tiêu biểu 1.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO” công việc để người thực đề tài nghiên cứu kỹ khái niệm mô hình, nguyên lý...
 • 56
 • 2,633
 • 12

KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ / MÁY TÍNH

KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ / MÁY TÍNH

Phần cứng

... D7: đường liệu CS : chọn chip RS (Regigter Select): chọn ghi địa (=0) hay ghi liệu (=1) E: xung âm kích hoạt bus liệu dùng xung clock cho 6845 đọc / ghi liệu vào ghi bên R/ W : đọc / ghi liệu vào ... trường hợp μP muốn gởi liệu thiết bị 2, đọc tín hiệu sẵn sàng thiết bị 2, thiết bị nhận liệu μP gởi liệu mạch chốt thiết bị đọc liệu vào Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu Lập trình hệ thống ... 8284, nối với mạch RC để tự khởi động bật nguồn OSC: ngõ xung clock có tần số fX F/ C (Frequency / Crystal): chọn nguồn tín hiệu chuẩn cho 8284, mức cao chọn tần số xung clock bên ngoài, ngược...
 • 32
 • 1,154
 • 4

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ 8 BIT.doc.DOC

THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ 8 BIT.doc.DOC

Kế toán

... Memory): Chỉ đọc số liệu viết ROM, viết vào trình lập trình, nguồn nuôi số liệu ROM ROM đợc dùng để chứa chơng trình điều hành chơng trình ứng dụng users program Bộ nhớ liệu RAM ( Random Access ... Access Memory): Nghĩa thời điểm ngời dùng viết số liệu vào RAM đọc từ RAM lệnh W/R Khi nguồn nuôi số liệu RAM mất, nh RAM đợc dùng để chứa số liệu trao đổi hệ vi điều khiển thiết bị ngoại vi d ... đổi tơng sang số bit, chọn kênh mật logic điều khiển tơng thích Bộ chuyển đổi tơng tự số sử dụng phơng pháp chuyển đổi xấp xỉ Bộ chọn kênh chọn kênh cần chuyển đổi chân chọn địa Thiết bị loại...
 • 26
 • 935
 • 8

Giáo trình Vi xử lý - Chương 1

Giáo trình Vi xử lý - Chương 1

Cao đẳng - Đại học

... xuất ghi Khi μP ghi liệu địa Port Port chứa liệu data bus Dữ liệu chốt Port μP ghi liệu Port Port nhập driver trạng thái Khi μP đọc vào từ địa Port, driver trạng thái lái liệu từ bên ngồi vào ... địa nguồn nhớ ghi SI đoạn liệu địa đích nhớ ghi DI đoạn thêm 7.1 Định địa tức thời Các lệnh dùng cách định địa tức thời lấy liệu lệnh làm phần lệnh Trong cách này, liệu chứa đoạn mã thay đoạn liệu ... AH,[1000h] Dữ AH ← [1000h] liệu Dữ liệu MOV AX,[SI] Gián tiếp 8B04 AL ← [SI]; AH ←[SI+1] Dữ liệu JMP [DI] ghi FF25 IP←[DI+1:DI] Stack INC BYTE PTR [BP] FE4600 [BP]←[BP]+1 Dữ liệu DEC WORD PTR [BX]...
 • 42
 • 727
 • 5

Giáo trình Vi xử lý - Chương 2

Giáo trình Vi xử lý - Chương 2

Cao đẳng - Đại học

... lệnh liệu nằm đoạn Mã lệnh đoạn, liệu đoạn Mã lệnh không nằm đoạn, liệu đoạn Mã lệnh đoạn, liệu không nằm đoạn Mã lệnh không nằm đoạn, liệu không nằm đoạn mảng lớn 64KB Mã lệnh không nằm đoạn, liệu ... cách đến địa cổng Tuỳ theo chức mà cổng có thể: đọc liệu (input port), ghi liệu (output port) hay đọc ghi liệu (input/output port) Lệnh IN: đọc liệu từ cổng đưa vào ghi AL IN AL,port8 IN AL,DX Nếu ... Not Above) Giống lệnh JBE Lệnh JNAE label: (Jump if Not Above or Equal) Giống lệnh JB Lệnh JNB label: (Jump if Not Below) Giống lệnh JAE Lệnh JNBE label: (Jump if Not Below or Equal) Giống lệnh...
 • 34
 • 516
 • 4

Giáo trình Vi xử lý - Chương 3

Giáo trình Vi xử lý - Chương 3

Cao đẳng - Đại học

... đọc liệu từ Port I/O chọn - WR (Write): cho phép GHI Khi chân mức THẤP cho phép ghi liệu Port I/O chọn - RESET: chân mức cao xoá ghi điều khiển đặt Port chế độ nhập - CS (Chip Select): chân chọn ... Crystal): chọn nguồn tín hiệu chuẩn cho 8284, mức cao chọn tần số xung nhịp bên ngoài, ngược lại dùng xung nhịp từ thạch anh EFI (External Frequency Input): xung nhịp từ dao động ASYNC : chọn chế ... truyền liệu hai chiều tín hiệu từ port C dùng để bắt tay Quá trình truyền liệu tương tự Mode 8225A Khi μP chủ ghi byte liệu vào 8225A tín hiệu OBF xuống mức thấp để báo cho μP tớ biết gởi liệu...
 • 32
 • 609
 • 3

Giáo trình Vi xử lý - Chương 4

Giáo trình Vi xử lý - Chương 4

Cao đẳng - Đại học

... động chế độ bão hoà với dòng Ic dòng qua LED nên chọn Q1 có β = 50, VCE = 0,2V , VBE = 0,7V R2 = Vcc − VLED − VOL −7404 − VCE − − 0, − 0, = = 240 Ω, chọn R2 = 220 Ω 0,01 I LED R1 = VOH −8255 − VBE ... ma trận LED phải dùng phương pháp quét hiển thị liệu ma trận LED Quá trình quét thực quét dòng hay cột Khi thực quét cột, thời điểm có cột sáng Dữ liệu cho Port B Port B 8255A sau: - Cột 1: sáng ... = 0001 0001b (11h) - Cột 3: giống cột PB0 - = 0, PB3 – = 0, PB2 = 1: PB = xxx0 0100b (04h) PA0 = 1, PA4 = 1, PA1 – = 0, PA5 – = 0: PA = 0001 0001b (11h) - Cột 4: giống cột PB0 - = 0, PB4 = 0,...
 • 18
 • 531
 • 5

Giáo trình Vi xử lý - Lời nói đầu

Giáo trình Vi xử lý - Lời nói đầu

Cao đẳng - Đại học

... .43 Khung chương trình hợp ngữ 43 Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ 45 3.1 Khai báo liệu 45 3.2 Khai báo biến .45 3.3 Khai báo 47 Các toán tử hợp ... thực thi chương trình hợp ngữ .51 Tập lệnh hợp ngữ .51 7.1 Nhóm lệnh chuyển liệu 51 7.2 Nhóm lệnh chuyển điều khiển 54 7.3 Nhóm lệnh xử lý số học ... 89 2.4.5 Mode 1: Nhập / xuất với bắt tay (handshake) .90 2.4.6 Mode 2: Truyền liệu song hướng 94 2.4.7 Các ví dụ minh họa 95 Bài tập chương 108...
 • 4
 • 706
 • 3

Tài liệu Vi xử lý - chương 1

Tài liệu Vi xử lý - chương 1

Kỹ thuật lập trình

... xuất ghi Khi µP ghi liệu địa Port Port chứa liệu data bus Dữ liệu chốt Port µP ghi liệu Port Port nhập driver trạng thái Khi µP đọc vào từ địa Port, driver trạng thái lái liệu từ bên ngồi vào ... khơng nguồn cung cấp cho RAM (tính volatile – khơng ổn định) Có loại RAM: tĩnh động - SRAM (Static RAM): dùng ma trận flipflop để lưu trữ liệu nên ta ghi giá trị nhị phân vào RAM cách đưa liệu ... (Output Enable): cho phép đọc liệu từ nhớ bên ngồi WE (Write Enable): cho phép ghi liệu vào nhớ Row address decoder, Column address decoder: giải mã hàng cột để chọn vị trí memory cell (flipflop...
 • 21
 • 630
 • 4

Giáo trình Vi xử lý - Chương 1

Giáo trình Vi xử lý - Chương 1

Điện - Điện tử

... 01100011 Số có dấu (-99) Lấy bù Cộng Kết (+99) Chuyển số thập phân sang nhị phân có dấu Vơí số dương :Giống chuyển thập phân sang nhị phân không dấu thêm bit vào sát bên trái Ví dụ: Chuyển 25 sang nhị...
 • 50
 • 474
 • 3

Giáo trình Vi xử lý - Chương 2

Giáo trình Vi xử lý - Chương 2

Điện - Điện tử

... hiệu liệu di chuyển D-Bus theo hướng từ vi xử lý đến Bộ nhớ cổng I/O ngược lại (mỗi lúc hướng) Số lượng đường truyền dẫn DBus (gọi Độ rộng D-Bus) tính bit, phản ánh phần tốc độ trao đổi liệu ... Thực phép toán logic (AND, OR, XOR, NOT) phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia) Thực việc chuyển liệu Việc thực lệnh thực diễn ALU Control Unit Có trách nhiệm liên quan đến việc tìm thực lệnh cách ... ghi nơi mà vi xử lý lưu trữ số nhị phân (Kích cỡ ghi tính bit) Bộ vi xử lý dùng ghi để lưu trữ liệu tạm thời trình thực chương trình Các ghi truy cập câu lệnh ngôn ngữ máy thường gọi ghi người...
 • 22
 • 418
 • 3

Giáo trình Vi xử lý - Chương 3

Giáo trình Vi xử lý - Chương 3

Điện - Điện tử

... segment a ch Offset - a ch logic = a ch segment: a ch offset M i liên h gi a CVL CLG A=Bus 19 ịa vật lý 15 Thanh ghi offset 15 Thanh ghi Segment 0000 3.4 Mô t t p l nh Assembly c a 8086/8088 -...
 • 122
 • 489
 • 4

Xem thêm