nghiên cứu một số tổn thương mắt ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN VĂN HOÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Bệnh học nội khoa Mã số: 60 72 ... giới, theo thống kê trước bệnh viện Bạch Mai xơ gan chiếm 37% bệnh gan mật Tại khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyênsố lượng 100 Bệnh nhân xơ gan vào điều trị/ năm Trong vòng 15 năm ... tượng nghiên cứu 72 bệnh nhân điều trị nội trú khoa Nội bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chẩn đoán xơ gan, không phân biệt tuổi giới Tiêu chuẩn loại khỏi đối tượng nghiên cứu: có bệnh...
 • 80
 • 3,444
 • 21

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Kinh tế - Quản lý

... dụng số lỗi SV: HỒ TRUNG DŨNG Nghiên cứu giải pháp hệ thống phát xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin chương trình hệ điều hành (security hole) tìm cách vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ Các công ngày đa ... thông tin nói chung máy chủ web nói riêng ngày trở nên cấp thiết Mục tiêu đề tài tốt nghiệp nghiên cứu số phương thức giám sát phát xâm nhập mạng, sở đề xuất giải pháp hệ thống phát chống xâm nhập ... mật ứng dụng web, nghiên cứu tìm hiểu công, qua đề xuất giải pháp an ninh mạng cho nhà quản trị hệ thống triển khai thiết kế Hệ thống giám sát Webserver SV: HỒ TRUNG DŨNG Nghiên cứu giải pháp hệ...
 • 84
 • 1,478
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... NHIM KHUN S SINH TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN LUN VN THC S Y HC Chuyờn ngnh: Nhi Mó s: 60 72 16 Hng dn khoa hc: TS PHM TRUNG KIấN Thỏi Nguyờn - Nm 2009 S húa bi Trung tõm Hc liu ... cu y v nhim khun s sinh ti Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn Do vy, chỳng tụi tin hnh ti: Nghiờn cu c im nhim khun s sinh ti khoa Nhi Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn nhm mc tiờu: Mụ t ... theo nghiờn cu ca Nguyn Thanh H v CS (2003) khoa S sinh Bnh vin Ph sn Trung ng, t l nhim khun s sinh l 57,6% [8] Nghiờn cu ti khoa S sinh Bnh vin Nhi Trung ng, thy t l viờm phi s sinh rt cao, chim...
 • 78
 • 1,061
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... NHIM KHUN S SINH TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN LUN VN THC S Y HC Chuyờn ngnh: Nhi Mó s: 60 72 16 Hng dn khoa hc: TS PHM TRUNG KIấN Thỏi Nguyờn - Nm 2009 S húa bi Trung tõm Hc liu ... cm n s ng viờn, giỳp nhit tỡnh ca tt c cỏc anh ch, cỏc bn ng nghip, c bit khoa Nhi, khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn ó chia s khú khn vi tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu c bit ... VIT TT Bnh vin KTWTN Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn BCNTT Bch cu a nhõn trung tớnh CRP C - reactive proteine...
 • 74
 • 882
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

Thạc sĩ - Cao học

... NHIM KHUN S SINH TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN LUN VN THC S Y HC Chuyờn ngnh: Nhi Mó s: 60 72 16 Hng dn khoa hc: TS PHM TRUNG KIấN Thỏi Nguyờn - Nm 2009 S húa bi Trung tõm Hc liu ... cm n s ng viờn, giỳp nhit tỡnh ca tt c cỏc anh ch, cỏc bn ng nghip, c bit khoa Nhi, khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn ó chia s khú khn vi tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu c bit ... VIT TT Bnh vin KTWTN Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn BCNTT Bch cu a nhõn trung tớnh CRP C - reactive proteine...
 • 74
 • 761
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Quản trị kinh doanh

... NHIM KHUN S SINH TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN LUN VN THC S Y HC Chuyờn ngnh: Nhi Mó s: 60 72 16 Hng dn khoa hc: TS PHM TRUNG KIấN Thỏi Nguyờn - Nm 2009 S húa bi Trung tõm Hc liu ... cu y v nhim khun s sinh ti Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn Do vy, chỳng tụi tin hnh ti: Nghiờn cu c im nhim khun s sinh ti khoa Nhi Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn nhm mc tiờu: Mụ t ... theo nghiờn cu ca Nguyn Thanh H v CS (2003) khoa S sinh Bnh vin Ph sn Trung ng, t l nhim khun s sinh l 57,6% [8] Nghiờn cu ti khoa S sinh Bnh vin Nhi Trung ng, thy t l viờm phi s sinh rt cao, chim...
 • 77
 • 696
 • 1

Nghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Y khoa - Dược

... Nguyờn Ban Giỏm c Bnh Vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn Khoa Sau i Hc Trng i hc Y- Dc Thỏi Nguyờn B Mụn Ni, Trng i hc Y - Dc Thỏi Nguyờn Phõn Khoa Thn Nhõn To, Bnh Vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn Tụi ... thnh cm n ti: Bs CKI Minh - Trng khoa Ths Trn Trung Kiờn - Phú Trng Khoa Bs Phm Thanh Hi Cựng cỏc iu dng viờn, k thut viờn Phõn Khoa Thn Nhõn To, Bnh Vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn ó cựng cng ... GIAI ON CUI TI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Ni khoa Mó s: 60 72 20 LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: TS Nguyn Tin Dng Thỏi Nguyờn, nm 2010 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc...
 • 81
 • 1,818
 • 22

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... hoạch tổng hợp khoa bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể bác sĩ, y tá khoa ... tăng bilirubin tự bệnh lý đơn giản có hiệu cao, giảm tỷ lệ thay máu giảm nguy biến chứng vàng nhân não cho bệnh nhân [1], [2], [39] Tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN) ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI...
 • 79
 • 1,566
 • 9

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp trẻ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... QUA MI TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s : 60 72 16 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS Phm Trung Kiờn Thỏi Nguyờn 2009 Li cm n S húa bi Trung tõm ... chuyờn khoa Nhi theo mu thng nht - Cỏc ch s cn lõm sng: + Xột nghim sinh hoỏ, huyt hc ti khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn + Chp X.quang tim phi: ti khoa X.quang - Bnh vin a khoa Trung ... ca Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn ó to iu kin thun li cho tụi quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Ths Khng Th Ngc Mai - Trng khoa nhi; Tp th Bỏc s v nhõn viờn khoa nhi - Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi...
 • 73
 • 1,742
 • 11

Nghiên cứu kết quả cắt polyp trực tràng bằng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu kết quả cắt polyp trực tràng bằng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... học tháI nguyên Tr-ờng đại học y d-ợc NGUYN TH THU THU Nghiên cứu kết cắt polyp trực tràng thòng lọng nhiệt điện qua nội soi bệnh viện đa khoa trung -ơng Thái Nguyên Chuyên ngành: NI KHOA Mã số: ... Trng khoa Hụ hp- Ni tit Bnh vin a khoa trung ng Thỏi Nguyờn TS Nguyn Trng Hiu, Phú trng khoa Tim mch - C xng khp Bnh vin a khoa trung ng Thỏi Nguyờn Ths Ha Th Giang, Khoa Gii phu bnh Bnh vin a khoa ... ti: PGS.TS Nguyn Thnh Trung Giỏm c Bnh vin a khoa trung ng Thỏi Nguyờn Ths Nguyn Th Loan, Trng khoa Thm dũ chc nng Bnh vin a khoa trung ng Thỏi Nguyờn PGS.TS Trn c Quý, Trng khoa sau i hc Trng i...
 • 74
 • 944
 • 6

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP TRẺ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Thạc sĩ - Cao học

... QUA MI TI KHOA NHI BNH VIN A KHOA TRUNG NG THI NGUYấN Chuyờn ngnh: Nhi khoa Mó s : 60 72 16 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS Phm Trung Kiờn Thỏi Nguyờn 2009 Li cm n S húa bi Trung tõm ... chuyờn khoa Nhi theo mu thng nht - Cỏc ch s cn lõm sng: + Xột nghim sinh hoỏ, huyt hc ti khoa Xột nghim Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn + Chp X.quang tim phi: ti khoa X.quang - Bnh vin a khoa Trung ... ca Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn ó to iu kin thun li cho tụi quỏ trỡnh hc v hon thnh lun Ths Khng Th Ngc Mai - Trng khoa nhi; Tp th Bỏc s v nhõn viờn khoa nhi - Bnh vin a khoa Trung ng Thỏi...
 • 73
 • 874
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008