nghiên cứu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khói trong thực tại ảo

Nghiên cứu một số kỹ thuật tạo chuyển động cho động vật

Nghiên cứu một số kỹ thuật tạo chuyển động cho động vật

Công nghệ thông tin

... bày lược tạo chuyển động hệ Thực ảo Tại chương Tôi đưa lý thuyết để làm sở cho phần trình bày số kỹ thuật tạo chuyển động cho đối tượng có xương chương Chương 2: Một số kỹ thuật tạo chuyển ... 1.1.1 Thực ảo gì? 1.1.2 lược Lịch sử phát triển Thực ảo 1.1.3 Các thành phần hệ thống Thực ảo 1.1.4 Các lĩnh vực ứng dụng Thực ảo 10 1.2 Tạo chuyển động Thực ảo ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Chương I: KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢOTẠO CHUYỂN ĐỘNG TRONG THỰC TẠI ẢO 1.1 Khái quát Thực ảo 1.1.1 Thực ảo gì? Thực ảo (Virtual Reality-VR) thuật ngữ xuất phát triển mạnh vòng vài năm...
 • 64
 • 443
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật tạo bóng khối trong đồ họa ba chiều

nghiên cứu một số kỹ thuật tạo bóng khối trong đồ họa ba chiều

Công nghệ thông tin

... Chương 2: Một số kỹ thuật tạo bóng khối đồ họa ba chiều Đây chương nội dung luận văn, tập chung trình bày hai kỹ thuật tạo bóng khối đối tượng kỹ thuật tạo bóng Z-Pass ”, kỹ thuật tạo bóng ZFail ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tƣợng đề tài Đồ họa ba chiều Bài toán tạo bóng Một số kỹ thuật tạo bóng khối Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu kiến thức tổng quan đồ họa ba ... giải pháp xây dựng phần mềm thử nghiệm đưa kết tạo bóng khối hai kỹ thuật: kỹ thuật tạo bóng Z-Pass, kỹ thuật tạo bóng Z-Failr Phƣơng pháp nghiên cứu Thu thập, đọc phân tích tài liệu thông tin...
 • 75
 • 346
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh slide

nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh slide

Thạc sĩ - Cao học

... Xuất phát từ vấn đề vừa nêu, luận văn Nghiên cứu số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ ảnh” áp dụng vào toán “Nắn chỉnh sách” MỘT SỐ KỸ THUẬT XÓA ĐỐI TƢỢNG NHỎ TRONG ẢNH    Xóa đối tượng nhỏ dựa vào ... n i 1  19 MỘT SỐ KỸ THUẬT XÓA ĐỐI TƢỢNG NHỎ TRONG ẢNH  Xóa đối tƣợng nhỏ dựa vào phép lọc * Kỹ thuật lọc (trung bình) Giả sử ta có ảnh I, điểm ảnh P, cửa sổ W(P) ngưỡng θ Khi kỹ thuật lọc trung ... hiệu Med({xn}), định nghĩa: - Nếu n lẻ: n  x   1 2  - Nếu n chẵn: n x  2 n  x   1 2  17 MỘT SỐ KỸ THUẬT XÓA ĐỐI TƢỢNG NHỎ TRONG ẢNH Xóa đối tƣợng nhỏ dựa vào phép lọc * Kỹ...
 • 31
 • 232
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

Thạc sĩ - Cao học

... bất biến với phép quay Một số thuật toán làm mảnh: Trong phần điểm qua số đặc điểm, ưu khuyết điểm thuật toán nghiên cứu Thuật toán làm mảnh cổ điển thuật toán song song, tạo xương liên thông, ... ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn "Nghiên cứu số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ ảnh" kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích ... x y là: Các bước tính toán kỹ thuật Prewitt - Bước 1: Tính I ⊗ Hx I ⊗ Hy - Bước 2: Tính I ⊗ Hx + I ⊗ Hy Ví dụ: - 37 - Kỹ thuật Sobel: Tương tự kỹ thuật Prewitt kỹ thuật Sobel sử dụng mặt nạ nhân...
 • 74
 • 279
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

Công nghệ thông tin

... bất biến với phép quay Một số thuật toán làm mảnh: Trong phần điểm qua số đặc điểm, ưu khuyết điểm thuật toán nghiên cứu Thuật toán làm mảnh cổ điển thuật toán song song, tạo xương liên thông, ... ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn "Nghiên cứu số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ ảnh" kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích ... x y là: Các bước tính toán kỹ thuật Prewitt - Bước 1: Tính I ⊗ Hx I ⊗ Hy - Bước 2: Tính I ⊗ Hx + I ⊗ Hy Ví dụ: - 37 - Kỹ thuật Sobel: Tương tự kỹ thuật Prewitt kỹ thuật Sobel sử dụng mặt nạ nhân...
 • 74
 • 294
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh biểu mẫu và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh biểu mẫu và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Kỹ thuật

...  y  (15) Trong thực tế, ta nói lấy đạo hàm ảnh thực mô xấp xỉ đạo hàm kỹ thuật nhân chập hay phép cuộn Do ảnh số tín hiệu rời rạc nên đạo hàm không tồn * Kỹ thuật PreWitt: Kỹ thuật sử dụng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** NGUYỄN TRỌNG VINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH BIỂU MẪU VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin Mã số: 60.48.05 Luận văn Thạc ... cố định trước nên thuật toán phụ thuộc nhiều vào kích thước chữ số lượng tự văn 1.2.7 So sánh số phương pháp phát góc nghiêng Trên sở thuật toán nghiên cứu để giải toán góc nghiêng, việc lựa...
 • 81
 • 717
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh góc nghiêng của ảnh nghiên cứu khoa học giảng viên

Kỹ thuật

... dung nghiên cứu Phân tích trạng Quy trình thực Phương pháp thực Kết đạt kết luận ĐẶT VẤN ĐỀ TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Tìm hiểu số phương pháp phát hiệu chỉnh góc nghiêng ảnh văn  Cụ thể nghiên ... quản lý điểm  Nghiên cứu toán góc nghiêng ảnh  Phân tích số phương pháp phát góc nghiêng ảnh văn  Áp dụng biến đổi Hough vào việc phát góc nghiêng ảnh  Xây dựng chương trình thực nghiệm đánh ... PHÁP THỰC HIỆN  Một số phương pháp tiêu biểu:  Nearest Neighbour Clustering  Profile Projection  Center of Gravity  Morphology  Hough Transform PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  Bảng so sánh số phương...
 • 18
 • 560
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật điều chế tín hiệu tốc độ cao trong hệ thống thông tin sợi quang

Nghiên cứu một số kỹ thuật điều chế tín hiệu tốc độ cao trong hệ thống thông tin sợi quang

Kỹ thuật

... tín hiệu quang 1.3.4 Suy hao – Quỹ công suất hệ thống WDM 1.3.5 Tán sắc – bù tán sắc 1.3.6 Ảnh hưởng hiệu ứng phi tuyến a Hiệu ứng SRS b Hiệu ứng SBS c Hiệu ứng SPM d Hiệu ứng XPM e Hiệu ứng ... Nghiên cứu kỹ thuật điều chế hệ thống truyền dẫn sợi quang b Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống thông tin sợi quang tốc độ cao Đề tài tập trung nghiên cứu kỹ thuật điều chế giải điều chế tín hiệu ... hiệu đảm bảo chu kỳ sống công nghệ cho thiết bị truyền dẫn quang 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nghi n cứu sốthuật điều chế tín hiệu uang sốthuật truyền ẫn ti n tiến ứng dụng hệ thống thông...
 • 26
 • 688
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu slide

nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu slide

Thạc sĩ - Cao học

... Các kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu Chương trình thử nghiệm Kết luận hướng phát triển Các kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu Lọc nhiễu Hiệu chỉnh độ nghiêng Hiệu chỉnh độ lệch Các kỹ thuật hiệu ... tài Văn giấy Văn số Lý chọn đề tài Hình minh họa: Bảng điểm bị nghiêng sau scan Lý chọn đề tài Hình minh họa: Bảng điểm bị lệch sau scan Lý chọn đề tài NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH FORM ... khác  Ứng với góc  có mảng A[] dùng lưu số điểm đại diện  Phần tử A[r] cho biết số điểm đại diện nằm đường thẳng r 12 Các kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu  Hiệu chỉnh độ nghiêng  Thuật...
 • 32
 • 285
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu

nghiên cứu một số kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu

Thạc sĩ - Cao học

... phải dùng số kỹ thuật hiệu chỉnh ảnh hiệu chỉnh độ lệch, hiệu chỉnh độ nghiêng,… trước tiến hành nhận dạng xử lý ảnh tài liệu Xuất phát từ ý tưởng trên, luận văn nghiên cứu số kỹ thuật hiệu chỉnh ... hiệu chỉnh độ nghiêng, hiệu chỉnh độ lệch nhu cầu cần thiết Về kỹ thuật lọc nhiễu, luận văn giời thiệu kỹ thuật lọc tuyến tính phi tuyến tính Hiệu chỉnh độ dịch chuyển giới thiệu kỹ thuật so sánh ... viên để yên tâm nghiên cứu hoàn thành luận văn Nguyễn Minh An LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: Nghiên cứu số kỹ thuật hiệu chỉnh form tài liệu” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc...
 • 80
 • 431
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU TỐC ĐỘ CAO TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG-PHẠM HỮU DUY LAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU TỐC ĐỘ CAO TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỢI QUANG-PHẠM HỮU DUY LAM

Kỹ thuật

... tín hiệu quang 1.3.4 Suy hao – Quỹ công suất hệ thống WDM 1.3.5 Tán sắc – bù tán sắc 1.3.6 Ảnh hưởng hiệu ứng phi tuyến a Hiệu ứng SRS b Hiệu ứng SBS c Hiệu ứng SPM d Hiệu ứng XPM e Hiệu ứng ... Nghiên cứu kỹ thuật điều chế hệ thống truyền dẫn sợi quang b Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống thông tin sợi quang tốc độ cao Đề tài tập trung nghiên cứu kỹ thuật điều chế giải điều chế tín hiệu ... hiệu đảm bảo chu kỳ sống công nghệ cho thiết bị truyền dẫn quang 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài nghi n cứu sốthuật điều chế tín hiệu uang sốthuật truyền ẫn ti n tiến ứng dụng hệ thống thông...
 • 26
 • 382
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH GÓC NGHIÊNG CỦA ẢNH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH GÓC NGHIÊNG CỦA ẢNH

Kỹ thuật

... HỒNG TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU - - BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT HIỆU CHỈNH GÓC NGHIÊNG CỦA ẢNH Thực hiện: NGUYỄN TRỌNG VINH TRẦN ĐỨC TOÀN Chủ nhiệm ...  y  (15) Trong thực tế, ta nói lấy đạo hàm ảnh thực mô xấp xỉ đạo hàm kỹ thuật nhân chập hay phép cuộn Do ảnh số tín hiệu rời rạc nên đạo hàm không tồn * Kỹ thuật PreWitt: Kỹ thuật sử dụng ... dạy bị nghiêng góc nhận dạng ảnh kết sau hiệu chỉnh góc 9.72o 65 Hình 4.20 Một ảnh màu tài liệu bị nghiêng ảnh kết sau hiệu chỉnh góc 10.82 o 65 Hình 4.21 Một ảnh màu tài liệu bị nghiêng...
 • 79
 • 188
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet

Thạc sĩ - Cao học

... thiệu số khái niệm khai phá liệu, khai phá liệu web, hướng tiếp cận, ứng dụng khai phá liệu, nêu toàn phân cụm tài liệu Web - Chương 2: Một số thuật toán phân cụm tài liệu Nghiên cứu số kỹ thuật ... CSDL CSDL Hình 2.3 : Một số hình dạng cụm liệu khám phá kỹ thuật Phân cụm liệu dựa mật độ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 26 http://www.lrc-tnu.edu.vn Một số thuật toán Phân cụm ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 2.5: Minh họa thuật toán K-means Độ phức tạp thuật toán O(tKn) Trong n số mẫu Cơ sở liệu, K số cluster, t số lần lặp Thông thường t, k
 • 72
 • 667
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số

Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số

Thạc sĩ - Cao học

... nh mc thu võn phõn vo nh Trong phn ln trng hp, chiu di thu võn cng ln thỡ mnh thu võn ũi hi cng nh Nhng núi chung, khụng cú chiu di thu võn thớch hp cho tt c cỏc nh Trong quỏ trỡnh nhỳng thu ... 23 3.4 So sỏnh chun JPEG2000 vi JPEG v cỏc chun nộn nh tnh khỏc 24 CHNG NG DNG THY VN TRONG MY NH K THUT S 27 4.1 Gii thiu v mỏy nh k thut s 27 4.2 K thut thu võn s dng phộp ... 42 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn iii CC HèNH V, BNG BIU TRONG LUN VN Hỡnh 1.1 S b khỏi quỏt h thng nộn nh Hỡnh 1.2 S minh ho k thut mó hoỏ bng M bng...
 • 53
 • 874
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Thạc sĩ - Cao học

... ảnh, nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc bổ sung, làm trơn ảnh, sinh ảnh trung gian Về thực tiễn: Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật ... cưa thuật ngữ dùng để mô tả đường thẳng đường cong không trơn mượt, trở thành cưa Do chất ảnh kỹ thuật số, ảnh kỹ thuật số tạo điểm ảnh, đường thẳng đường cong hình ảnh kỹ thuật số không thực ... thêm vào (hoặc bỏ bớt) số điểm ảnh ảnh kỹ thuật số Tiến trình nội suy dựa màu sắc điểm ảnh cũ để xác định màu cho điểm ảnh gần Một số máy ảnh số sử dụng giải thuật nội suy để tạo ảnh có dung lượng...
 • 79
 • 1,779
 • 5

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT LẤY TIN TỰ ĐỘNG TRÊN INTERNET

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT LẤY TIN TỰ ĐỘNG TRÊN INTERNET

Công nghệ thông tin

... thiệu số khái niệm khai phá liệu, khai phá liệu web, hướng tiếp cận, ứng dụng khai phá liệu, nêu toàn phân cụm tài liệu Web - Chương 2: Một số thuật toán phân cụm tài liệu Nghiên cứu số kỹ thuật ... CSDL CSDL Hình 2.3 : Một số hình dạng cụm liệu khám phá kỹ thuật Phân cụm liệu dựa mật độ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 26 http://www.lrc-tnu.edu.vn Một số thuật toán Phân cụm ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 2.5: Minh họa thuật toán K-means Độ phức tạp thuật toán O(tKn) Trong n số mẫu Cơ sở liệu, K số cluster, t số lần lặp Thông thường t, k
 • 72
 • 505
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG

Công nghệ thông tin

... đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tƣơng tự ứng dụng ” nhằm nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tương tự Trainable similarity measure (TSM) Histogram dòng cột Qua đó, đưa số nhận ... liệu video quan tâm tính ứng dụng đa dạng cần thiết khoa học, xã hội đời sống người Trong luận văn thạc sĩ với đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tƣơng tự ứng dụng”, tập trung giải ... góc xOy Trong đó, trục hoành biểu diễn số mức xám từ đến N (số bit ảnh xám) Trục tung biểu diễn số pixel mức xám Hình 1.3 Lược đồ xám ảnh 1.1.2.3 Một số ứng dụng xử lý ảnh Như nói trên, kỹ thuật...
 • 63
 • 483
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nội suy ảnh và ứng dụng

Công nghệ thông tin

... ảnh, nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc bổ sung, làm trơn ảnh, sinh ảnh trung gian Về thực tiễn: Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu, tổng hợp kỹ thuật để hướng đến ứng dụng thực tế cho kỹ thuật ... cưa thuật ngữ dùng để mô tả đường thẳng đường cong không trơn mượt, trở thành cưa Do chất ảnh kỹ thuật số, ảnh kỹ thuật số tạo điểm ảnh, đường thẳng đường cong hình ảnh kỹ thuật số không thực ... thêm vào (hoặc bỏ bớt) số điểm ảnh ảnh kỹ thuật số Tiến trình nội suy dựa màu sắc điểm ảnh cũ để xác định màu cho điểm ảnh gần Một số máy ảnh số sử dụng giải thuật nội suy để tạo ảnh có dung lượng...
 • 79
 • 953
 • 1

Xem thêm