nghiên cứu một số kỹ thuật tương tác trong web 3d

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân cụm trong tra cứu logo

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân cụm trong tra cứu logo

Công nghệ thông tin

... tuyến tính số ảnh CSDL Có nhiều kỹ thuật đƣợc sử dụng tra cứu ảnh Logo Một kỹ thuật kỹ thuật phân cụm Nó giúp ngƣời sử dụng tìm kiếm nhanh xác Logo có Vì tơi chọn đề tài: Nghiên cứu số kỹ thuật phân ... quyền với Cục quyền tác giả Nhƣng việc để biết đƣợc Logo có hay chƣa đƣợc đăng hay chƣa khó khăn Kỹ thuật tra cứu ảnh đƣợc nhiều ngƣời quan tâm nghiên cứu kỹ thuật Số hóa trung tâm học liệu ... http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 25 Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN CỤM TRONG TRA CỨU LOGO 2.1 Thuật tốn K- Means Thuật tốn phân cụm K-means MacQueen đề xuất lĩnh vực thống kê năm 1967, K-means thuật tốn phân cụm cụm...
 • 67
 • 325
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG

Công nghệ thông tin

... đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tƣơng tự ứng dụng ” nhằm nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tương tự Trainable similarity measure (TSM) Histogram dòng cột Qua đó, đưa số nhận ... NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN QUANG HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... góc xOy Trong đó, trục hoành biểu diễn số mức xám từ đến N (số bit ảnh xám) Trục tung biểu diễn số pixel mức xám Hình 1.3 Lược đồ xám ảnh 1.1.2.3 Một số ứng dụng xử lý ảnh Như nói trên, kỹ thuật...
 • 63
 • 486
 • 2

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý Video vô thiết thực Được hướng dẫn TS Trần Hành tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng” Trong khuôn khổ nghiên ... 601 Trong SIF (Standard Input Format) MPEG kênh chí 352 pixel x 240 dòng 30 khung hình/s Sau số ràng buộc MPEG-1: Bảng 1.2 Một số ràng buộc MPEG-1 Số pixel lớn dòng 720 Số dòng lớn ảnh 576 Số ... đưa số biện pháp khắc phục nhằm làm cho hệ thống hoạt động tối ưu với hệ thời gian thực 3 Các vấn đề cần giải phạm vi nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu tổng quan Video phát đối tượng chuyển động Nghiên...
 • 78
 • 524
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng nghiên cứu khoa học giảng viên

Kỹ thuật

... nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý Video vô thiết thực Được hướng dẫn TS Trần Hành tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng” Trong khuôn khổ nghiên ... 601 Trong SIF (Standard Input Format) MPEG kênh chí 352 pixel x 240 dòng 30 khung hình/s Sau số ràng buộc MPEG-1: Bảng 1.2 Một số ràng buộc MPEG-1 Số pixel lớn dòng 720 Số dòng lớn ảnh 576 Số ... đưa số biện pháp khắc phục nhằm làm cho hệ thống hoạt động tối ưu với hệ thời gian thực 3 Các vấn đề cần giải phạm vi nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu tổng quan Video phát đối tượng chuyển động Nghiên...
 • 78
 • 916
 • 3

Luận văn:Nghiên cứu một số kỹ thuật xác định độ đo tương tự và ứng dụng pot

Luận văn:Nghiên cứu một số kỹ thuật xác định độ đo tương tự và ứng dụng pot

Công nghệ thông tin

... đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tƣơng tự ứng dụng ” nhằm nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tương tự Trainable similarity measure (TSM) Histogram dòng cột Qua đó, đưa số nhận ... NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN QUANG HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... góc xOy Trong đó, trục hoành biểu diễn số mức xám từ đến N (số bit ảnh xám) Trục tung biểu diễn số pixel mức xám Hình 1.3 Lược đồ xám ảnh 1.1.2.3 Một số ứng dụng xử lý ảnh Như nói trên, kỹ thuật...
 • 63
 • 411
 • 1

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu một số kỹ thuật xác định độ đo tương tự và ứng dụng

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu một số kỹ thuật xác định độ đo tương tự và ứng dụng

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tƣơng tự ứng dụng ” nhằm nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tương tự Trainable similarity measure (TSM) Histogram dòng cột Qua đó, đưa số nhận ... NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN QUANG HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... góc xOy Trong đó, trục hoành biểu diễn số mức xám từ đến N (số bit ảnh xám) Trục tung biểu diễn số pixel mức xám Hình 1.3 Lược đồ xám ảnh 1.1.2.3 Một số ứng dụng xử lý ảnh Như nói trên, kỹ thuật...
 • 76
 • 540
 • 1

Nghiên cứu một số kỹ thuật giám sát đối tượng

Nghiên cứu một số kỹ thuật giám sát đối tượng

Khoa học tự nhiên

... NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  VŨ ĐÌNH THANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG ... triển cao khoa học kỹ thuật vấn đề giả mạo ngày gây nên hậu nghiêm trọng, cần phải có chế, phƣơng pháp để ngăn chặn tƣợng Chính lý học viên định lựa chọn đề tài nghiên cứu số kỹ thuật giám sát đối ... CCIR 601 Trong SIF (Standard Input Format) MPEG kênh chí 352 pixel x 240 dòng 30 khung hình/s Sau số ràng buộc MPEG-1: Số pixel lớn dòng 720 Số dòng lớn ảnh 576 Số ảnh giây 30 Số MB ảnh 396 Số MB...
 • 60
 • 343
 • 1

nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh slide

nghiên cứu một số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh slide

Thạc sĩ - Cao học

... Xuất phát từ vấn đề vừa nêu, luận văn Nghiên cứu số kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ ảnh” áp dụng vào toán “Nắn chỉnh sách” MỘT SỐ KỸ THUẬT XÓA ĐỐI TƢỢNG NHỎ TRONG ẢNH    Xóa đối tượng nhỏ dựa vào ...   1 2  17 MỘT SỐ KỸ THUẬT XÓA ĐỐI TƢỢNG NHỎ TRONG ẢNH Xóa đối tƣợng nhỏ dựa vào phép lọc * Kỹ thuật lọc (trung vị) Giả sử ta có ảnh I ngưỡng θ cửa sổ W(P) điểm ảnh P Khi kỹ thuật lọc trung ... n i 1  19 MỘT SỐ KỸ THUẬT XÓA ĐỐI TƢỢNG NHỎ TRONG ẢNH  Xóa đối tƣợng nhỏ dựa vào phép lọc * Kỹ thuật lọc (trung bình) Giả sử ta có ảnh I, điểm ảnh P, cửa sổ W(P) ngưỡng θ Khi kỹ thuật lọc trung...
 • 31
 • 232
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet

Nghiên cứu một số kỹ thuật lấy tin tự động trên internet

Thạc sĩ - Cao học

... thiệu số khái niệm khai phá liệu, khai phá liệu web, hướng tiếp cận, ứng dụng khai phá liệu, nêu toàn phân cụm tài liệu Web - Chương 2: Một số thuật toán phân cụm tài liệu Nghiên cứu số kỹ thuật ... CSDL CSDL Hình 2.3 : Một số hình dạng cụm liệu khám phá kỹ thuật Phân cụm liệu dựa mật độ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 26 http://www.lrc-tnu.edu.vn Một số thuật toán Phân cụm ... khác phải có kỹ thuật Như mục 2.2, nhóm tác giả trình bày thuật toán K-Means, nhiên thuật toán có hạn chế định [2] Do đó, nhóm tác giả cải tiến thuật toán nhằm khắc phục hạn chế thuật toán K-means...
 • 72
 • 669
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số

Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số

Thạc sĩ - Cao học

... nh mc thu võn phõn vo nh Trong phn ln trng hp, chiu di thu võn cng ln thỡ mnh thu võn ũi hi cng nh Nhng núi chung, khụng cú chiu di thu võn thớch hp cho tt c cỏc nh Trong quỏ trỡnh nhỳng thu ... 23 3.4 So sỏnh chun JPEG2000 vi JPEG v cỏc chun nộn nh tnh khỏc 24 CHNG NG DNG THY VN TRONG MY NH K THUT S 27 4.1 Gii thiu v mỏy nh k thut s 27 4.2 K thut thu võn s dng phộp ... 42 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn iii CC HèNH V, BNG BIU TRONG LUN VN Hỡnh 1.1 S b khỏi quỏt h thng nộn nh Hỡnh 1.2 S minh ho k thut mó hoỏ bng M bng...
 • 53
 • 875
 • 0

Xem thêm