nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định các đặc trưng sức chịu tải của kết cấu mặt đường btxm

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy ba

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy ba

Khoa học xã hội

... - Nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế kết cấu máy bay - Nghiên cứu phương pháp xác định độ tin cậy sử dụng kết cấu máy bay hệ thống - Nghiên cứu phương pháp khai thác kết ... II: Xây dựng phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế kết cấu máy bay Chương III: Xác định tần số tải lặp lên kết cấu máy bay Chương IV: Xác định độ bền mỏi gỉ phần tử kết cấu máy bay Chương ... thọ kết cấu máy bay vấn đề nghiên cứu liên quan; - Xây dựng phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế kết cấu máy bay yêu cầu cần thiết nó; - Xác định tần số tải lặp lên phần tử kết cấu...
 • 112
 • 249
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy ba tt

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy ba tt

Khoa học xã hội

... tiếp tục nghiên cứu giải vấn đề sau: - Nghiên cứu xác định khâu “yếu” tuổi thọ kết cấu; - Các phương pháp xác định tuổi thọ khâu “yếu” kết cấu; - Nghiên cứu phương pháp khai thác kết cấu máy bay ... nghiên cứu tuổi thọ mỏi kết cấu thông qua việc phân tích phổ tải lên kết cấu, đánh giá mức độ chịu tải kết cấu phần tử kết cấu Kết xác định cường độ phá hủy mỏi phần tử kết cấu, phân chia bay thành ... khung, xà, sườn, nẹp vỏ bọc chịu lực 4.2 Phương pháp nghiên cứu Để xác định độ bền mỏi gỉ phần tử kết cấu, phù hợp phương pháp thực nghiệm Nội dung phương pháp phần tử kết cấu mô thành mẫu thử Mẫu...
 • 24
 • 214
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8719 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TRƯƠNG NỞ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kiến trúc - Xây dựng

... thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng trương nở đất phòng thí nghiệm Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Quy định chung Phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp xác định độ ... hoàn toàn tải trọng phản áp vừa đủ làm cho đất biến dạng nở, ký hiệu PTr.n, biểu thị kPa Quy định chung 4.1 Các đặc trưng trương nở đất xác định phương pháp thí nghiệm trương nở theo phương thẳng ... g (được xác định 5.1.3.1.2); g1 khối lượng đất dao vòng, g (được xác định 5.1.3.2.1); Vo dung tích dao vòng lấy mẫu, cm3 (được xác định 5.1.3.1.2); W1 độ ẩm đất, % khối lượng (được xác định 5.1.3.2.1);...
 • 10
 • 601
 • 1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720 : 2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kiến trúc - Xây dựng

... dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định đặc trưng co ngót đất phòng thí nghiệm Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Thuật ngữ định nghĩa Quy định chung Phương pháp thí nghiệm 5.1 Nguyên ... mẫu xác đến 0,1 g; sau đó, xác định thể tích mẫu đất phương pháp bọc sáp, theo quy định TCVN 4202 : 2012 5.6 Tính toán biểu thị kết 5.6.1 Tính độ ẩm ban đầu mẫu đất thí nghiệm (Wo), theo quy định ... cho đất chấm dứt co ngót kết thúc quan trắc; sau đó, xác định thể tích mẫu đất phương pháp thí nghiệm bọc sáp theo TCVN 4202 : 2012 Từ số liệu thí nghiệm, tính toán đặc trưng co ngót đất 5.2 Dụng...
 • 7
 • 577
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8722:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG LÚN ƯỚT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Kiến trúc - Xây dựng

... không cần yêu cầu xác định đặc trưng lún ướt Các phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp thí nghiệm đường cong nén (quy định) 5.1.1 Nguyên tắc Phương pháp áp dụng có yêu cầu xác định hệ số lún ướt ... khoáng, nước máy 4.3 Có hai phương pháp xác định đặc trưng lún ướt đất; phương pháp thí nghiệm đường cong nén phương pháp thí nghiệm hai đường cong nén; áp dụng phương pháp tùy theo yêu cầu cụ thể ... viện dẫn Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu đơn vị đo Quy định chung Các phương pháp thí nghiệm 5.1 Phương pháp thí nghiệm đường cong nén (quy định) 5.2 Phương pháp thí nghiệm hai đường cong nén Phụ...
 • 13
 • 422
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hoạt tính của 2 chế phẩm thuốc chưa enzym

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hoạt tính của 2 chế phẩm thuốc chưa enzym

Báo cáo khoa học

... LỤC PHẦN A TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 1 Mục đích nghiên cứu Phương pháp sử dụng để nghiên cứu Kết nghiên cứu Kết luận rút từ nghiên cứu 5.Về ... lựa chọn mao quản thích hợp phương pháp xác định độ nhớt nhớt kế Oswald - Thẩm định quy trình xác định hoạt tính: Thẩm định tiêu chí độ đặc hiệu, độ tuyến tính, độ lặp lại độ phương pháp 29 KẾT ... tính phương pháp định lượng streptokinase phương pháp đo đường kính vòng ly giải fibrin agarose .52 Bảng 15: Kết khảo sát độ lặp lại phương pháp định lượng streptokinase phương pháp đo đường...
 • 101
 • 1,053
 • 3

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Báo cáo khoa học

... tài nghiên cứu Hà nội 2007 * Cách xác định: Tuỳ thuộc vào phơng pháp phân tích điều kiện thí nghiệm lựa chọn cách tính LOQ theo nhiều cách khác Chúng lựa chọn cách xác định LOQ nh sau + Dựa vào ... nghiệm lựa chọn cách tính LOD theo nhiều cách khác Chúng lựa chọn cách xác định LOD nh sau Giới hạn phát đợc xác định nồng độ chất phân tích mà chiều cao pic ba lần chiều cao nhiễu đờng Phơng pháp ... vitamin D2 vitamin D3 - Xác định giới hạn phát (LOD) - Xác định giới hạn định lợng (LOQ) - Xác định khoảng tuyến tính - Xác định độ lệch chuẩn (SD) hệ số biến thiên (Cv %) - Xác định độ thu hồi (R...
 • 59
 • 1,906
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐỐI XỨNG CỦA MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH SỐ" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... Lúc đường đối xứng không xác dẫn đến không xác định xác phần mặt trái phải bước xử lý không xác Các phương pháp xác định xác xây dựng sở có thêm tác động từ thiết bị khác, không miêu tả cách ... trắc học để xác định đường đối xứng, chủ yếu sử dụng phương pháp đánh giá gần vị trí đường đối xứng .Phương pháp dựa việc xác định điểm bản: điểm đồng tử mắt đỉnh mũi Trong trường hợp đường đối ... tâm khuôn mặt xác định đương đối xứng: đường toàn cục (global) xác định trục đối xứng khuôn mặt đường cục (local) trục đối xứng mắt.Ảnh biểu diễn hình phía bên phải Bài toán đặt xác định đường đối...
 • 6
 • 356
 • 1

nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời morphine, 6-monoacetyl morphine, methadone trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký khí

nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định đồng thời morphine, 6-monoacetyl morphine, methadone trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký khí

Khoa học tự nhiên

... methadone sau xác định đƣợc điều kiện tối ƣu 2.11 Xây dựng đƣờng chuẩn, tìm giới hạn phát hiện, giới hạn định lƣợng xác định Morphine, 6-MAM, Methadone 2.11.1 Xác định Morphine 2.11.2 Xác định 6-MAM ... ta sử dụng đại lƣợng đặc trƣng thời gian lƣu cấu tử để nhận diện chúng cách so sánh thời gian lƣu cấu tử cần xác định với chất chuẩn phƣơng pháp thêm Việc nhận diện cấu tử xác hay không phụ thuộc ... luận văn nghiên cứu phƣơng pháp để xác định đồng thời có mặt Morphine, 6-MAM Methadone nƣớc tiểu đối tƣợng nghiện Heroin tham gia cai nghiện liệu pháp methadone 19 1.4 Một số phƣơng pháp chiết...
 • 73
 • 675
 • 2

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp và xây dựng chi tiết quy trình dự báo thời tiết hạn ngắn tại các đơn vị dự báo ở miền Bắc

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp và xây dựng chi tiết quy trình dự báo thời tiết hạn ngắn tại các đơn vị dự báo ở miền Bắc

Báo cáo khoa học

... đánh giá phương pháp quy trình dự báo địa phương  Đánh giá trạng ưu, nhược điểm Nghiên cứu, xác định, lựa chọn phương pháp dự báo tượng yếu tố khí tượng phù hợp cho địa phương Các phương pháp dự ... thập phương pháp quy trình dự báo sử dụng TT DB KTTV TƯ Nghiên cứu, đánh giá phương pháp quy trình dự báo  Nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn, kế thừa phương pháp quy trình TT DB KTTV TƯ  Nghiên cứu, ... tỉnh, thành) phương pháp quy trình dự báo các đơn vị dự báo (21 Trung tâm KTTV tỉnh phòng dự báo) Nghiên cứu, xác định, lựa chọn phương pháp dự báo khí tượng hạn ngắn Các phương pháp dự báo số...
 • 188
 • 296
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định mối quan hệ huyết thống

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định mối quan hệ huyết thống

Công nghệ thông tin

... xây dựng [2] Phƣơng pháp nghiên cứu tần số alen phƣơng pháp có ý nghĩa Luận văn sử dụng phƣơng pháp đánh giá xác suất mối quan hệ huyết thống dựa tần số alen Phƣơng pháp xác định mối quan hệ huyết ... truyền học pháp y, đánh giá chứng DNA vấn đề pháp lý (chẳng hạn nhƣ quan hệ cha con, công việc xác định tội phạm Bài toán xác định danh tính mẫu DNA thu đƣợc trƣờng tội phạm, nhƣ xác định mối quan ... 2.1.4 Xác định cha mẹ 21 2.1.5 Xác suất loại trừ 25 2.1.6 Đột biến 26 2.2 Xác định tỷ lệ khả mối quan hệ họ hàng hai người 27 2.3 Phương pháp tính xác suất...
 • 51
 • 573
 • 2

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp chiết xuất rotundin từ củ bình vôi

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp chiết xuất rotundin từ củ bình vôi

Y khoa - Dược

... nghiên cứu 12 2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn dung môi chiết xuất 12 2.2.2 Nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ chiết 13 2.2.3 Nghiên cứu lựa chọn số lần chiết 13 2.3 Phương pháp ... hợp lựa chọn, tiếp tục khảo sát lựa chọn số lần chiết thích họp 2.3 Phương pháp thực nghiệm 2.3.1 Phương pháp định lượng 2.3.1.1 Định lượng rotundin nguyên iiệu củ bình vôi khô: Bằng phương pháp ... 500ml,lOOOml; ống đong, pipet 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu lựa chọn dung môi chiết xuất Đẻ lựa chọn dung môi chiết xuất thích hợp, tiếnhành khảo sát phương pháp chiết tương ứng với dung môi...
 • 46
 • 1,987
 • 30

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập từ hoa cây gạo

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số chất phân lập từ hoa cây gạo

Y khoa - Dược

... KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SẮC K Ý .25 3.3 XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT CỦA CÁC HỢP CHẤT NGHIÊN C Ú tJ 26 3.4 ĐỊNH TÍNH CÁC HỢP CHẤT NGHIÊN CÚXl TRONG HOA GẠO 27 3.5 THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ... định lượng 23.4.5 Độ Độ phương pháp phân tích mức độ gần sát kết phân tích với giá trị thực mẫu biết Khảo sát độ phương pháp dựa vào phương pháp thêm chuẩn Nguyên tắc phương pháp thêm lượng xác ... aurantiamid acetat ergosterol peroxid, xác định thời gian lưu chất lần lưọt 5,303 8,235 phút 3.3 XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT CỦA CÁC HỢP CHẤT NGHIÊN c ứ u Các chất nghiên cứu cân xác hòa tan thành dung dịch...
 • 54
 • 316
 • 0

Bước đầu nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất phân lập được từ cỏ seo gà

Bước đầu nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất phân lập được từ cỏ seo gà

Y khoa - Dược

... Lựa chọn cột sắc ký .25 3.2.2 Lựa chọn pha động 26 3.2.3 Lựa chọn tốc độ dòng 26 3.2.4 Lựa chọn bước sóng phát 26 3.3 XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT VÀ NHẬN DẠNG CÁC ... với chiều cao diện tích pic Có phương pháp định lượng thường sử dụng sắc ký: 14  Phương pháp chuẩn ngoại  Phương pháp chuẩn nội  Phương pháp thêm chuẩn  Phương pháp chuẩn hóa diện tích Trong ... lập qua nhận dạng cấu trúc xác định tổng tạp chất phương pháp chuẩn hóa diện tích  Áp dụng để sơ xác định hàm lượng hợp chất có mẫu Cỏ seo gà thu hái 19 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Chuẩn...
 • 81
 • 323
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25