nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai triển vọng vụ Xuân Đông tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ Xuân và Đông tại Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... thí nghiệm vụ Xuân Đông 2010Biểu đồ 3.2. Chiều cao đóng bắp của các giống thí nghiệm vụ Xuân Đông 2010 Biểu đồ 3.3. Năng suất lý thuyết của các giống thí nghiệm vụ Xuân Đông năm 2010 ... đến sinh trưởng, phát triển năng suất ngô. Yêu cầu dinh dưỡng của cây ngô thay đổi tùy thuộc vào đất, giống. Những giống tiềm năng năng suất cao đòi hỏi dinh dưỡng lớn hơn giống năng ... điều kiện sinh thái của từng vùng. 4450Biểu đồ 3.1. Chiều cao cây của các giống thí nghiệm vụ Xuân Đông 2010Biểu đồ 3.2. Chiều cao đóng bắp của các giống thí nghiệm vụ Xuân Đông 2010505019Ngoài...
 • 116
 • 988
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai triển vọng tại huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng tại huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Nông - Lâm - Ngư

... kiện sinh thái của vùng là một việc làm cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành lựa chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ... 2012 2013) ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang tương đối thuận lợi cho quá trình sinh trưởng, phát triển của ngô. 3.1. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống lai trong vụ Xuân ... yếu tố cấu thành năng suất năng suất của các giống ngô lai thí nghiệm- So sánh bộ kết luận về khả năng thích ứng của các giống. Chọn được giống ngô triển vọng để khảo nghiệm sản...
 • 101
 • 931
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012 2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012  2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang

Nông - Lâm - Ngư

... chịu của các giống ngô lai thí nghiệm.- Xây dựng mô hình trình diễn giống ngô lai triển vọng. 2.5. Phương pháp nghiên cứu 2.5.1. Thí nghiệm nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của ... NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN3.1. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống ngô thí nghiệm tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang3.1.1. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các giống ... vùng sinh thái khác nhau.Giải pháp phát triển nghiên cứu sản xuất ngô ở Việt Nam. Tập trung nghiên cứu, phát triển các giống ngô lai mới theo hướng năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng...
 • 126
 • 547
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Thạc sĩ - Cao học

... giá khả năng sinh trưởng, phát triển chống chịu của 8 giống ngô lai thí nghiệm trong điều kiện tưới nước không tưới . - Xây dựng mô hình trình diễn một số giống ngô lai triển vọng. Số ... hình nghiên cứungô chịu hạn trên thế giới ở Việt Nam 13 1.3.1. Ảnh hưởng của hạn đến sinh trưởng, phát triển năng suất của cây ngô 13 1.3.1.1. Nhu cầu nước của cây ngô 13 1.3.1.2. Sinh ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG...
 • 89
 • 1,560
 • 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... - Đánh giá khả năng chịu hạn của 8 giống ngô lai ở giai đoạn cây con trong điều kiện gây hạn nhân tạo. - Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển chống chịu của 8 giống ngô lai thí nghiệm ... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ... phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La” ...
 • 89
 • 737
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ 3 5 lá đến sinh trưởng năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ 3  5 lá đến sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nông học

... hại khả năng chống đổ của của 2 giống ngô lai LVN99 và LVN14.- Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón ở thời kỳ 3 - 5 lá đến cácyếu tố cấu thành năng suất của 2 giống ngô lai LVN99 LVN14.3.3.2. ... pháp nghiên cứu 3.3.1. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón ở thời kỳ 3 - 5 lá đến khả năng sinh trưởng của 2 giống ngô lai LVN99 LVN14.- Ngiên cứu ảnh hưởng của lượng ... của một số giống ngô lai, vụ Đông năm 2011Tốc độ tăng trưởng chiều cao của ngô thay đổi theo từng thời kỳ sinh trưởng. Thời kỳ đầu thân phát triển rất chậm, khi cây được 3 - 4 lá điểm sinh trưởng...
 • 63
 • 990
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến sinh trưởng năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến sinh trưởng và năng suất của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nông học

... của một số giống ngô lai, vụ đông 2011.- Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến năng suất các yếu tố cấu thành năng suất của một số giống ngô lai vụ Đông 2011.3.4. ... sinh trưởng của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ Đông 2011.- Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến tình hình sâu bệnh hại khả năng chống đổ của một ... đóng bắp của một số giống ngô lai, vụ Đông năm 2011Bảng 4.4. Ảnh hưởng của liều lượng đạm bón trước trỗ 10 ngày đến chiều cao cây chiều cao đóng bắp của một số giống ngô lai, vụ Đông năm...
 • 89
 • 635
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt triển vọng tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt có triển vọng tại huyện hàm yên  tỉnh tuyên quang

Nông học

... nhiệm vụ cấp bách đó thì việc nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của cây cam là sở tìm ra những quy luật sinh trưởng, phát triển của chúng. Từ đó xác định được khả năng thích ứng của ... " ;Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt triển vọng tại huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang".1.2. Mục đích nghiên cứu 5546cam sành Hàm ... chăm sóc… nó được phản ánh ra cây đó bằng các biểu hiện của quá trình sinh trưởng, phát triển, phẩm chất của quả. Tùy vào tuổi cây điều kiện sinh thái nơi trồng, trong chu kỳ sống một năm...
 • 62
 • 3,780
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... râu.3.2. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦACÁC GIỐNG THÍ NGHIỆM3.2.1. Các giai đo ạn sinh trưởng phát triển của các giống ngô trong thínghi ệm vụ Thu Đông 2007 vụ Xuân 2008 ... hai vụ: Vụ Thu Đông 2007, Xuân 2008: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của 13 giống thí nghiệm tại Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên. Vụ Thu Đông 2 giống là KK-62; BB-5 số lá/cây ... 2002) [8]. Vụ Thu Đông năm 2007 vụ Xuân 2008 tại Thái Nguyên nhiệt độ trung bình ưt ơng đối phù hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây ngô. Giai đoạn đầu của quá trình sinh trưởng, ...
 • 111
 • 913
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tôi đã tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên. 2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1. Mục đích ... lai vụ Thu Đông 2007 tại Thái Nguyên 53 Hình 3.5: Số lá trên cây của các tổ hợp lai tham gia thí nghiệm vụ Xuânvụ Thu Đông 2007 55 Hình 3.6: Năng suất thực thu của các tổ hợp lai vụ Xuân ... hợp ngô lai năng suất cao, khả năng chống chịu tốt để giới thiệu cho sản xuất. 2.2. Yêu cầu - Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ Xuân và...
 • 86
 • 689
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... pháp nghiên cứu các chỉ tiêu theo dõi 3.2.1. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất, chất lượng của một số giống hoa đồng tiền Hà Lan nhập nội tại Thái ... 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách trồng trọt đến sinh trưởng phát triển khả năng cho năng suất, chất lượng của giống hoa Salan. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... lại của Đỗ Thị Ngọc Oanh - Hoàng Văn Phụ. * Thí nghiệm 1: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển khả năng cho năng suất, chất lượng của một số giống hoa đồng tiền Hà Lan. Vật liệu nghiên...
 • 110
 • 663
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... bàn tỉnh Thái Nguyên. 4. GIẢ THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Sau 2 vụ nghiên cứu đánh giá, thể tìm ra được một số giống ngô lai sinh trưởng, phát triển khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất ... JiKeyJon. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http:// www.lrc-tnu.edu.vn 2 khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên 2. ... ĐIỂM NGHIÊN CỨU Thí nghiệm được thực hiện trong hai vụ: Vụ Thu Đông 2007, Xuân 2008: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của 13 giống thí nghiệm tại Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên. ...
 • 86
 • 908
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu  khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.3.1. Nội dung nghiên cứu * Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của các giống thí nghiệm:- Theo dõi các giaiđoạn sinh trưởng phát triển của các giống ngô ... ĐIỂM NGHIÊN CỨUThí nghiệm được thực hiệ n trong hai vụ: Vụ Thu Đông 2007, Xuân 2008: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của 13 giống thí nghiệm tại Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên. nhu ... CỦACÁC GIỐNG THÍ NGHIỆM3.2.1. Các giai đo ạn sinh trưởng phát triển của các giống ngô trong thínghi ệm vụ Thu Đông 2007 vụ Xuân 2008 tại Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên. Theo Sabinin: Sinh...
 • 106
 • 1,070
 • 5

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống và mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Khoa học tự nhiên

... trồng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống mật ñộ gieo trồng cho lạc vụ Xuân ... ñiều kiện vụ Xuân tại huyện Nho Quan – Ninh Bình. 1.4 Giới hạn của ñề tài ðề tài tập trung nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lạc trong ñiều kiện vụ xuân năm ... Bình 38 4.2 Kết quả của thí nghiệm ’’ðánh giá khả năng sinh trưởng, phát triểnnăng suất của một số giống lạc triển vọng trong ñiều kiện vụ Xuân trên ñất bạc màu tại huyện Nho Quan - Ninh...
 • 118
 • 640
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25