nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012 2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 2012  2013 tại huyện đồng văn – tỉnh hà giang

Nông - Lâm - Ngư

... lẻ, chưa quy hoạch tổng thể phát triển ngô, phần lớn trông ngô vùng núi phía Bắc Định hướng nghiên cứu phát triển giống ngô lai Việt Nam Để tiếp tục nghiên cứu phát triển giống ngô lai suất ... Thời gian nghiên cứu Thí nghiệm tiến hành vụ: - Vụ xuân năm 2012: Gieo ngày 19 tháng năm 2012 - Vụ xuân năm 2013: Gieo ngày 29 tháng năm 2013 Trình diễn giống ngô triển vọng: Vụ xuânnăm 2013 ... cần phải lộ trình, giải pháp phù hợp cho phát triển sản xuất Xuất phát từ sở tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai điều kiện vụ Xuân năm 2012...
 • 126
 • 548
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lan hồ điệp nhập nội đề xuất biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất hoa lan hồ điệp trồng chậu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lan hồ điệp nhập nội và đề xuất biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất hoa lan hồ điệp trồng chậu

Thạc sĩ - Cao học

... ngời tiêu dùng Xuất phát từ yêu cầu thực tế, khách quan nh góp phần phát triển ng nh nuôi trồng lan, tiến h nh nghiên cứu đề t i: "Nghiên cứu khả sinh trởng, phát triển số giống lan Hồ Điệp nhập ... 4.3 Một số giống lan Hồ Điệp đợc nuôi trồng phổ biến Hải Phòng 50 4.4 Một số đặc điểm nông sinh học số giống lan Hồ Điệp đợc nuôi trồng phổ biến Hải Phòng 4.5 Một số đặc điểm chất lợng hoa số giống ... độ 0,3% tới sinh trởng, phát triển lan Hồ Điệp vờn sản xuất - Nghiên cứu ảnh hởng phân bón vi sinh Bảo Đắc đến sinh trởng, phát triển lan Hồ Điệp vờn sản xuất 3.3.2 Phơng pháp nghiên cứu 3.3.2.1...
 • 126
 • 766
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nông - Lâm - Ngư

... Vi n Sinh thái Tài nguyên Sinh v t ngư i Nghiên c u ñ ñ c c p tính Akashi Yokogama (1975), ñã nghiên c u v lo i tr ng ñã th c nghi m t i ñ a Mishuhashi cs (1976), Kurahashi cs (1982) Nghiên ... Qua trình nghiên c u s sinh trư ng, phát tri n, Đà N ng th tr ng gi ng c ng t cho su t cao v y ngành su t ph m ch t c a gi ng c ng t tr ng ñi u ki n sinh thái nông nghi p huy n c n k ho ch ... Lê Tr n Bình cs - Vi n Công h i m c ñ sinh lý ñ ng v t Lâm Đ ng 9,43% ñó ngh Sinh h c ñã nghiên c u mô s o tái sinh c ng t 1.2.3.2 Nh ng ng d ng y h c Năm 1991 tác gi Hoàng Chung ñã ñem c ng...
 • 13
 • 909
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của cây Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở vùng đất cát nội đồng xã Phong Hòa - huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế,

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Keo lưỡi liềm (Acacia crassicarpa) ở vùng đất cát nội đồng xã Phong Hòa - huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế,

Lâm nghiệp

... sinh trưởng số dòng Keo lưỡi liềm khu vực nghiên cứuSo sánh khả sinh trưởng Keo lưỡi liềm với số loài Keo khác khu vực nghiên cứu • Đề xuất số giải pháp để nâng cao khả sinh trưởng, phát triển ... nhiên chưa nhiều nghiên cứu để đánh giá khả sinh trưởng phát triển để phát triển rừng vùng cát miền trung Vì vậy, thực đề tài nhằm giải vấn đề thiết nêu Nghiên cứu sinh trưởng phát triển keo ... - Tại Thailand: Nghiên cứu sinh trưởng loài keo vùng sinh thái khác sau 36 tháng tuổi, sinh trưởng loài sai khác rõ ràng, loài Keo lưỡi liềm Keo tràm thể sinh trưởng tốt Loài Keo chịu hạn sinh...
 • 61
 • 2,953
 • 9

nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống trảng bàng

nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại trung tâm sản xuất giống trảng bàng

Báo cáo khoa học

... THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU CÂY DẦU BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG DỪA SÁP TẠO RA TỪ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY PHÔI TẠI TRUNG TÂM SẢN XUẤT GIỐNG TRẢNG ... TTSX Giống Trảng Bàng: Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng viii TÓM TẮT NHIỆM VỤ Nhằm đánh giá khả phát triển giống dừa sáp nuối cấy phôi đồng ruộng, đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển ... dừa sáp nuôi cấy phôi năm tuổi Ảnh hưởng của số tổ hợp phân NPK đến sinh trưởng phát triển thân dừa sáp Ảnh hưởng số tổ hợp phân NPK đến sinh trưởng phát triển chét Ảnh hưởng số tổ hợp phân NPK...
 • 76
 • 828
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cao lương ngọt trồng thời vụ tháng 5 tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống cao lương ngọt trồng thời vụ tháng 5 tại thái nguyên

Nông học

... cứu khả sinh trưởng phát triển số giống cao lương trồng thời vụ tháng Thái Nguyên 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh trưởng giống cao ... thái chức chúng Như vậy, sinh trưởng phát triển trình sinh lý tổng hợp cây, kết toàn chức trình sinh lý Mỗi trồng thời gian sinh trưởng phát triển không giống nhau, thời gian sinh trưởng phát ... ngày Giống B8-5 thời gian sinh trưởng 111 ngày chín sớm so với giống lại giống B6-5 thời gian sinh trưởng 130 ngày, giống B9-5 thời gian sinh trưởng 112 ngày, giống B16-5 thời gian sinh...
 • 47
 • 3,750
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai triển vọng vụ Xuân Đông tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ Xuân và Đông tại Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu 11 giống ngô lai triển vọng Viện nghiên cứu ngô lai tạo giống đối chứng LVN99 33 34 34 - Các giống ngô triển vọng Viện nghiên cứu ngô ... QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 3.1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG THÍ NGHIỆM Trong trình lai đỉnh lai luân giao nhà khoa học chọn giống triển vọng Các giống triển vọng ... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô triển vọng 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống ngô thí nghiệm Sinh trưởng phát triển kết hoạt động tổng hợp chức sinhSinh trưởng...
 • 116
 • 989
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai triển vọng tại huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng tại huyện mèo vạc, tỉnh hà giang

Nông - Lâm - Ngư

... với thời gian sinh trưởng Những giống thời gian sinh trưởng dài thường số nhiều giống thời gian sinh trưởng ngắn Bảng 3.6: Số lá/cây, số diện tích giống lai thí nghiệm vụ Xuân hè 2012 ... ngô lai đóng vai trò tính chất định 21 Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gồm 07 giống ngô lai Viện nghiên cứu ngô chọn tạo 01 giống ... sinh thái vùng việc làm cần thiết Xuất phát từ lý trên, tiến hành lựa chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống ngô lai triển vọng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà giang” Mục...
 • 101
 • 932
 • 1

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai triển vọng trong vụ Xuân vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên " pdf

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên

Báo cáo khoa học

... thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai triển vọng vụ Xuân vụ Thu Đông 2009 Thái Nguyên MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số giống ngô lai triển vọng để giới thiệu ... PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG NGÔ THÍ NGHIỆM VỤ XUÂN THU ĐÔNG 2009 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống ngô thí nghiệm vụ Xuân Thu Đông 2009 Sinh trưởng, phát triển hai trình mối ... gia, giống ngô lai quy ước loại là: Lai đơn, lai đơn cải tiến, lai ba, lai ba cải tiến, lai kép - Giống ngô lai không quy ước: Giống lai không quy ước giống lai, bố mẹ dòng Giống ngô lai...
 • 103
 • 561
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống khoai lang chất lượng cao vụ đông năm 2013

nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống khoai lang chất lượng cao vụ đông năm 2013

Nông học

... đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống khoai lang chất lượng cao vụ Đông năm 2013 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài Nhằm chọn số giống khoai lang chất ... số liệu theo IRRISTAT 5.0 32 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 Kết nghiên cứu số tiêu sinh trưởng giống khoai lang thí nghiệm vụ Đông năm 2013 trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Sự sinh trưởng ... Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống khoai lang chất lượng cao vụ Đông điều kiện sinh thái trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI...
 • 63
 • 1,361
 • 4

nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương, tại huyện bắc hà tỉnh lào cai

nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương, tại huyện bắc hà tỉnh lào cai

Khoa học tự nhiên

... huyện: độ cao từ 1.200 đến 1.800 m so với mực n-ớc biển, nhit bình quân năm 17,5 - 18,70C Vùng khí hậu mang nhiều tính ôn đới, mát mẻ mùa hè, khô lạnh mùa đông - Vùng trung huyện: độ ... so với mực n-ớc biển, nhit bình quân t 250C - 280C Vùng khí hậu ôn hoà, mùa hè mát mẻ, đông lạnh khô hanh - Vùng hạ huyện: Độ cao d-ới 900 m so với mực n-ớc biển, nhit bình quân 280C ... ton) + Kiu sinh trng (sinh trng vụ hn hay hu hn), quan sỏt a s cõy trờn ụ S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 32 + Chiu cao cõy (cm): o t t lỏ mm n nh sinh trng...
 • 108
 • 386
 • 0

Xem thêm