nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên pps

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... trình diễn giống ưu tú huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.3 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nội dung nghiên cứu * Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển giống thí ... 3.2 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG THÍ NGHIỆM 3.2.1 Các giai đo ạn sinh trưởng phát triển giống ngô thínghi ệm vụ Thu Đông 2007 vụ Xuân 2008 Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên ... đoạn sinh trưởng, tốc độ tăng trưởng lại phụ thuộc vào giống, điều kiện sinh thái Theo dõi tốc độ sinh trưởng chiều cao qua giai đoạn đánh giá khả sinh trưởng giống từ áp dụng biện pháp kỹ thuật...
 • 111
 • 917
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng đậu tương nhập nội từ australia năm 2005 -2006 tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng đậu tương nhập nội từ australia năm 2005 -2006 tại thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tài Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số dòng đậu tương nhập nội từ Australia năm 2005 -2006 Thái Nguyên Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định dòng Đậu tương khả sinh trưởng, phát triển ... thái dòng đậu tương triển vọng vụ Xuân 2006 65 Bảng 3.9: Một số sâu hại khả chống đổ dòng đậu tương triển vọng vụ Xuân 2006 68 Bảng 3.10: Một số tiêu sinh lý dòng đậu tương triển ... nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu suất số dòng đậu tương nhập nội vụ Xuân vụ Đông năm 2005 - So sánh số dòng đậu tương triển vọng vụ Xuân 2006 2.3 Địa điểm nghiên...
 • 134
 • 393
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Thạc sĩ - Cao học

... 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN ... giai đoạn sinh trưởng khác 17 1.3.2 Một số kết nghiên cứu khả chịu hạn ngô 19 CHƢƠNG II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Vật liệu nghiên cứu ... lai khả chịu hạn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 26 CHƢƠNG II VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu...
 • 89
 • 1,560
 • 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... B) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên quan Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ngô Viện nghiên cứu ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ ĐỨC HẠNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI VỤ XUÂN THU ĐÔNG NĂM 2007 TẠI THÁI NGUYÊN Chuyờn ngành: ... hợp cho giống ngô sinh trưởng, phát triển Tuy nhiên ẩm độ không khí cao điều kiện nhiệt độ thuận lợi tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh phát triển gây hại làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển...
 • 86
 • 690
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... a lng nh: m, kali) ca cõy chuyn t giai on sinh trng sinh dng sang giai on sinh trng sinh thc Lỳc ny cỏc cht dinh dng trung vo c quan sinh sn lm gim sinh trng ca b r, gim hỳt khoỏng dn n mt cõn ... ti quỏ trỡnh trao i gluxit, n nguyờn sinh cht t ú giỳp cho s tng hp v chuyn cỏc cht bt ng cho cõy - Ca: canxi rt cn thit cho quỏ trỡnh phõn chia t bo, v s sinh trng ca b r Nu thiu Ca trờn lỏ non ... bo nhit thớch hp cho tng ging thỡ hoa s to v p [7] * nh sỏng: ỏnh sỏng l yu t cn thit cho s sinh trng, phỏt trin ca cõy nh sỏng cung cp nng lng cho phn ng quang hp to cht hu c cho cõy, chớnh nh...
 • 110
 • 664
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tỉnh Thái Nguyên huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.3 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nội dung nghiên cứu * Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển giống thí nghiệm: - Theo dõi giai đoạn sinh trưởng ... sinh trưởng phát triển Vào thời kì tung phấn, phun râu ẩm độ không khí trung bình 80- 87%, thích hợp cho trình tung ph ấn, phun râu 3.2 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG ... đoạn sinh trưởng, tốc độ tăng trưởng lại phụ thuộc vào giống, điều kiện sinh thái Theo dõi tốc độ sinh trưởng chiều cao qua giai đoạn đánh giá khả sinh trưởng giống từ áp dụng biện pháp kỹ thuật...
 • 86
 • 910
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN ... giai đoạn sinh trưởng khác 17 1.3.2 Một số kết nghiên cứu khả chịu hạn ngô 19 CHƢƠNG II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Vật liệu nghiên cứu ... lai khả chịu hạn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 26 CHƢƠNG II VẬT LIỆU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu...
 • 89
 • 737
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu  khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... trình diễn giống ưu tú huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên huyện Đan Phượng, Hà Nội 2.3 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Nội dung nghiên cứu * Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển giống thí ... 3.2 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG THÍ NGHIỆM 3.2.1 Các giai đo ạn sinh trưởng phát triển giống ngô thínghi ệm vụ Thu Đông 2007 vụ Xuân 2008 Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên ... đoạn sinh trưởng, tốc độ tăng trưởng lại phụ thuộc vào giống, điều kiện sinh thái Theo dõi tốc độ sinh trưởng chiều cao qua giai đoạn đánh giá khả sinh trưởng giống từ áp dụng biện pháp kỹ thuật...
 • 106
 • 1,074
 • 5

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba phú thọ

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống và liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba  phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... thân v cấp đổ giống đậu tơng thí nghiệm 63 4.12 Khả chống chịu sâu bệnh giống đậu tơng thí nghiệm 65 4.13 Một số yếu tố cấu th nh suất giống đậu tơng thí nghiệm 66 4.14 Năng suất giống đậu tơng 67 ... 40 3.1 Vật liệu nghiên cứu 40 3.2 Thời gian nghiên cứu, địa điểm, điều kiện đất đai 41 3.3 Phơng pháp nghiên cứu 41 Kết nghiên cứu v thảo luận 46 4.1 Khái quát khu vực nghiên cứu 46 4.2 Hiện ... mầm giống đậu tơng thí nghiệm 53 4.6 Các giai đoạn sinh trởng v thời gian sinh trởng giống đậu tơng thí nghiệm 54 4.7 Chỉ số diện tích giống đậu tơng thí nghiệm 56 4.8 Khả tích luỹ chất khô giống...
 • 126
 • 788
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển mật độ gieo trồng của một số giống đậu tương vụ thu đông tại huyện mai sơn sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và mật độ gieo trồng của một số giống đậu tương vụ thu đông tại huyện mai sơn sơn la

Khoa học tự nhiên

... dày su t th gi m ñi u ki n thu n l i cho lo i sâu b nh phát sinh phát tri n Vì v y nghiên c u v m t ñ tr ng h p lý cho ñ u tương m t ý nghĩa h t s c quan tr ng Th c t nư c ta ñã nhi u ... ng ñ u tương th dùng ñư c ñ u tương d i r t khó k t h p thành công chương trình lai t o gi ng M nư c nhi u thành t u nghiên c u phát tri n ñ u tương, h t i 560 m u gi ng ñ u tương hoang ... Th i gian sinh trư ng c a gi ng ñ u tương Chu kỳ sinh trư ng c a ñ u tương tr i qua nhi u giai ño n chia thành giai ño n sinh trư ng sinh dư ng sinh trư ng sinh th c Tuy nhiên ñ c tính sinh h c...
 • 109
 • 439
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống và mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Khoa học tự nhiên

... qu nghiên c u v l c th gi i nư c 18 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 27 3.1 V t li u nghiên c u 27 3.2 ð a ñi m, th i gian nghiên c u 27 3.3 N i dung nghiên c u 28 3.4 Phương pháp nghiên ... hình Spanish th i gian sinh trư ng ng n hơn, tr s ch ñ t 2800 - 32000C Nhi t ñ t i th p sinh v t h c c a l c cho giai ño n sinh trư ng phát tri n 12 - 130C, cho s hình thành c a quan sinh th c ... xây d ng gi i pháp k thu t phù h p cho s n xu t l c c a vùng Xác ñ nh s khoa h c, ñ xu t nh ng gi ng l c cho su t cao phù h p v i ñi u ki n sinh thái c a ñ a phương Xác ñ nh s khoa h c...
 • 118
 • 640
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển,năng suất chất lượng của các giống chè mới nhập nội tại công ty chè anh sơn nghệ an

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển,năng suất và chất lượng của các giống chè mới nhập nội tại công ty chè anh sơn nghệ an

Khoa học tự nhiên

... bỏnh t , gi b nhi m nhi u hn bỳp non, ủ nh sinh tr ng v phụi h t Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng nghi p .39 Nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 V t li u, ủ a ủi m, th i gian nghiờn ... phỏp h u hi u ủ cho cnh giõm sinh tr ng, phỏt tri n t t hn v t l xu t v n cao hn V i gi ng chố 1A giõm n u c t b t 1/3 lỏ m , gi ng Shan Ch t Ti n c t b t ẵ lỏ m s lm cho cnh giõm sinh tr ng phỏt ... phỏp nhõn gi ng chố Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s nụng nghi p .iii Nội dung phơng pháp nghiên cứu 40 3.1 V t li u, a i m, th i gian nghiờn c u 3.1.1 V t li u nghiờn c u 40 40 3.1.2...
 • 136
 • 444
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất phương thức gieo của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện thạch thất hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phương thức gieo của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện thạch thất  hà nội

Khoa học tự nhiên

... u sinh thái c a ñ u tương 2.2 Tình hình s n xu t ñ u tương th gi i Vi t Nam 2.3 Nh ng nghiên c u v ñ u tương th gi i Vi t Nam 12 V T LI U, N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 23 3.1 V t li u nghiên ... ng ñó cho m i vùng sinh thái ñ ñ u tương cho su t, ch t lư ng, hi u qu cao nh t 2.3.2 Nh ng nghiên c u nư c 2.3.2.1 Nh ng nghiên c u v gi ng Nghiên c u ch n t o gi ng ñ u tương m t hư ng nghiên ... Tóm l i vi c nghiên c u ch n t o gi ng nghiên c u phương th c gieo cho gi ng ñ u tương vùng sinh thái khác ñã ñư c nghiên c u T p ñoàn gi ng ñ u tương c a nư c ta hi n r t phong phú, nhi u gi...
 • 99
 • 474
 • 0

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ tỉnh phú thọ

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống và thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ  tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... 2.4 Một số nghiên cứu lạc giới v Việt nam 28 Đối tợng, địa điểm, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 41 3.1 Vật liệu nghiên cứu 41 3.2 Địa điểm v thời gian nghiên cứu 41 3.3 Nội dung nghiên cứu ... lệ mọc số giống lạc 58 4.6 Động thái tăng trởng chiều cao thân giống lạc 59 4.7 Chỉ số diện tích giống lạc 62 4.8 Khả tích luỹ chất khô giống 64 4.9 Tổng số nốt sần, nốt sần hữu hiệu giống 65 ... ruộng 4.3.1 Kết so sánh số giống lạc điều kiện vụ xuân 57 4.3.2 Kết nghiên cứu ảnh hởng thời vụ gieo trồng đến sinh trởng phát triển v suất lạc vụ xuân 2008 điều kiện che phủ v không che phủ...
 • 127
 • 680
 • 1

Xem thêm