nghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vại

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ xuân 2014 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ xuân 2014 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... Nguyên Khả chống chịu điều kiện ngoại cảnh bất lợi chống chịu sâu bệnh tiêu quan trọng thiếu công tác chọn tạo giống ngô, biểu thích nghi giống với điều kiện ngoại cảnh Tính chống chịu sâu bệnh giống ... ứng giống với điều kiện ngoại cảnh Mỗi giốngkhả thích ứng với điều kiện ngoại cảnh khác Vì trước đưa giống trồng vào vùng cần nghiên cứu xem xét điều kiện thời tiết khí hậu có phù hợp với giống ... khả chống chịu tốt phù hợp với điều kiện sinh thái vùng Xuất phát từ lợi ích nhu cầu thực tế nay, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số tổ hợp ngô lai điều kiện...
 • 52
 • 209
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Thạc sĩ - Cao học

... giống lạc thí nghiệm + Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh giống lạc thí nghiệm + Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống lạc thí nghiệm - Xây dựng mô hình sản xuất giống lạc có triển vọng huyện ... gian nghiên cứu: Từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2014 2.2 Nội dung nghiên cứu - Khảo nghiệm số giống lạc huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang + Nghiên cứu số giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống lạc ... xuất nghiên cứu lạc giới 1.1.1 Tình hình sản xuất lạc giới 1.1.2 Một số yếu tố hạn chế đến sản xuất lạc giới 1.1.3 Kết nghiên cứu chọn tạo giống lạc 1.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu...
 • 89
 • 364
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lạc vụ xuân năm 2014 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tiến hành với giống lạc: Giống lạc đỏ Bắc Giang (Đ/C), giống TB25, giống MD9 giống lạc Gié - Giống ... loại sâu bệnh tùy thuộc vào điều kiện ngoại cảnh khả chống chịu giống Vấn đề quan trọng công tác chọn giống tạo giống lạc cho suất cao, phẩm chất tốt mà có khả chống chịu sâu bệnh tốt 38 Trong ... 2006 - Lạc đỏ Bắc giang giống địa phương - Lạc Gié giống địa phương 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Thử nghiệm số giống lạc vụ xuân 2014 để tìm hiểu khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu sâu bệnh...
 • 71
 • 300
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện tam đường tỉnh lai châu

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lạc tại huyện tam đường tỉnh lai châu

Nông - Lâm - Ngư

... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Thí nghiệm so sánh số giống lạc tiến hành vụ Hè Thu (2014) vụ Xuân (2015) gồm giống lạc, giống lạc là: Giống Nguồn gốc Lạc đỏ Lai Châu (đ/c) Giống lạc địa ... Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống lạc huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu” Mục đích nghiên cứu Nhằm chọn giống lạckhả sinh trưởng, phát triển tốt, cho suất cao phù hợp với điều kiện ... 2004 chương trình giống Quốc gia chọn tạo 16 giống lạc, giống lạc có suất vượt trội L18, L14; Giốngkhả kháng bệnh héo xanh vi khuẩn suất MD7, giống chất lượng cao L08, giống chịu hạn L12 phát...
 • 102
 • 402
 • 1

Nghiên cứu khả năng chống tăng Lipid máu của một số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết vỏ quả và chất nhầy vỏ hạt cam sành (Citrus nobilis.l.) trên mô hình chuột béo phì

Nghiên cứu khả năng chống tăng Lipid máu của một số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết vỏ quả và chất nhầy vỏ hạt cam sành (Citrus nobilis.l.) trên mô hình chuột béo phì

Khoa học tự nhiên

... nguồn dược liệu để chữa bệnh nâng cao sức khoẻ Ngày nay, điều kiện sống người dân nâng cao, điều kéo theo số loại bệnh có tác động tiêu cực đến chất lượng sống người, sốbệnh liên quan đến trao ... béo phì Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng chống tăng lipid máu mô hình chuột béo phì thực nghiệm số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết vỏ chất nhầy vỏ hạt cam Nhiệm vụ nghiên cứu Những vấn đề ... Nội nghiên cứu phát triển loại thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt nước phát triển nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền tác dụng phụ Chính lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả chống tăng lipid máu số...
 • 63
 • 191
 • 1

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống và liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba phú thọ

[Luận văn]nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống và liều lượng phân bón cho đậu tương xuân trên đất thanh ba  phú thọ

Thạc sĩ - Cao học

... liệu nghiên cứu 40 3.2 Thời gian nghiên cứu, địa điểm, điều kiện đất đai 41 3.3 Phơng pháp nghiên cứu 41 Kết nghiên cứu v thảo luận 46 4.1 Khái quát khu vực nghiên cứu 46 4.2 Hiện trạng sản xuất ... giống đậu tơng thí nghiệm 63 4.12 Khả chống chịu sâu bệnh giống đậu tơng thí nghiệm 65 4.13 Một số yếu tố cấu th nh suất giống đậu tơng thí nghiệm 66 4.14 Năng suất giống đậu tơng 67 4.15 ảnh hởng ... Nam 13 2.4 Một số kết nghiên cứu đậu tơng giới v Việt Nam 22 2.5 Các yếu tố hạn chế đến sản xuất đậu tơng Việt Nam 37 Vật liệu, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 40 3.1 Vật liệu nghiên cứu 40 3.2...
 • 126
 • 788
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống và mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống và mật độ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất bạc màu huyện nho quan ninh bình

Khoa học tự nhiên

... qu nghiên c u v l c th gi i nư c 18 V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 27 3.1 V t li u nghiên c u 27 3.2 ð a ñi m, th i gian nghiên c u 27 3.3 N i dung nghiên c u 28 3.4 Phương pháp nghiên ... ng h t ñ m kho ng 10%) - Năng su t cá th (g/cây) - Năng su t lý thuy t (t /ha) = Năng su t cá th (g/cây) * s cây/m2 * 10000 m2/100000 - Năng su t th c thu (t /ha) : Năng su t qu khô thu ho ch ... trung nghiên c u s sinh trư ng, phát tri n su t c a m t s gi ng l c ñi u ki n v xuân năm 2010 ñ t b c màu huy n Nho Quan – Ninh Bình; ñánh giá ch t lư ng gi ng s ñư c nghiên c u ti p sau ð tài nghiên...
 • 118
 • 640
 • 1

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống và thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ tỉnh phú thọ

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống và thời vụ gieo trồng cho lạc vụ xuân trên đất chuyên màu thị xã phú thọ  tỉnh phú thọ

Nông - Lâm - Ngư

... xuất lạc giới v Việt Nam 16 2.4 Một số nghiên cứu lạc giới v Việt nam 28 Đối tợng, địa điểm, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 41 3.1 Vật liệu nghiên cứu 41 3.2 Địa điểm v thời gian nghiên cứu ... xuất lạc thị x Phú Thọ qua năm 54 4.5 Thời gian v tỷ lệ mọc số giống lạc 58 4.6 Động thái tăng trởng chiều cao thân giống lạc 59 4.7 Chỉ số diện tích giống lạc 62 4.8 Khả tích luỹ chất khô giống ... đồng ruộng 4.3.1 Kết so sánh số giống lạc điều kiện vụ xuân 57 4.3.2 Kết nghiên cứu ảnh hởng thời vụ gieo trồng đến sinh trởng phát triển v suất lạc vụ xuân 2008 điều kiện có che phủ v không che...
 • 127
 • 679
 • 1

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng ở gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng ở gia lâm hà nội

Kinh tế

... trắng & Rose 2.2.2 Một số nghiên cứu giống chọn tạo giống long * Một số nghiên cứu giống australia có giống giống vỏ đỏ ruột trắng, giống vỏ đỏ ruột đỏ giống vỏ vàng ruột trắng [26] Giống vỏ đỏ ruột ... kết dới đồ thị sau: Năng suất 14 12 10 TL1 TL2 TL3 Giống Đồ thị 4.3: Năng suất số giống long thí nghiệm 4.2.3 Một số tiêu chất lợng số giống long thí nghiệm Để nghiên cứu giống trồng có đa vào ... hoạch Thanh long Viện Nghiên cứu Rau 3.1.3 Thời gian nghiên cứu Từ tháng năm 2004 đến tháng năm 2005 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu khả sinh trởng phát triển giống TL1, TL2 TL3 Gia...
 • 71
 • 2,606
 • 22

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng ở gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất giống thanh long ruột đỏ trồng ở gia lâm hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... trắng & Rose 2.2.2 Một số nghiên cứu giống chọn tạo giống long * Một số nghiên cứu giống australia có giống giống vỏ đỏ ruột trắng, giống vỏ đỏ ruột đỏ giống vỏ vàng ruột trắng [26] Giống vỏ đỏ ruột ... kết dới đồ thị sau: Năng suất 14 12 10 TL1 TL2 TL3 Giống Đồ thị 4.3: Năng suất số giống long thí nghiệm 4.2.3 Một số tiêu chất lợng số giống long thí nghiệm Để nghiên cứu giống trồng có đa vào ... hoạch Thanh long Viện Nghiên cứu Rau 3.1.3 Thời gian nghiên cứu Từ tháng năm 2004 đến tháng năm 2005 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu khả sinh trởng phát triển giống TL1, TL2 TL3 Gia...
 • 71
 • 606
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa chuông (sinningia speciosa) và kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện sinh thái tại đà nẵng

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa chuông (sinningia speciosa) và kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện sinh thái tại đà nẵng

Nông - Lâm - Ngư

... sâu bệnh - Tỷ lệ bị bệnh (%): tính tỷ lệ phần trăm tổng số bị bệnh tổng số 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu Các số liệu thu qua tiêu nghiên cứu xử lí phần mềm Excel CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ... tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống hoa chuông (Sinningia speciosa) kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện sinh thái Đà Nẵng” Mục tiêu đề tài Xác định số giống hoa chuông có khả ... Qua đề xuất số biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất Đà Nẵng Thời gian địa điểm nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng năm 2013 - Địa điểm nghiên cứu: xã Hòa...
 • 26
 • 1,819
 • 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên

Tiến sĩ

... hình nghiên c u u tương th gi i Vi t Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên c u u tương th gi i 12 1.2.2 Tình hình nghiên c u u tương Vi t Nam .18 1.3 Nh ng k t lu n rút t t ng quan tài li u nghiên ... c n thi t 30 Chương N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u: Các gi ng u tương nh p n i - V t li u nghiên c u: G m gi ng n i gi ng DT84 làm B ng ... quan tài li u nghiên c u 28 Chương N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 2.1 i tư ng ph m vi nghiên c u 30 2.2 N i dung nghiên c u 31 2.2.1 i u tra th c tr ng s n xu t u tương...
 • 167
 • 725
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG pptx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG pptx

Báo cáo khoa học

... thực chi phí thấp chọn giống chống chịu đổ ngã Vì thế, mục tiêu đề tài “Đánh giá khả chống đổ ngã số giống lúa cao sản triển vọng” thực nhằm tìm giống lúa triển vọng chống chịu đổ ngã cho canh ... ruộng 12 giống lúa vụ 2008-2009 Bảng cho thấy giống lúa có chiều cao thấp 100 cm Giống cao giống OM3536 với chiều cao 83,8 cm giống thấp giống OM4495 với chiều cao đạt 65,1 cm Những giống lại ... (2013): 67-74 giống, kỹ thuật canh tác, mùa vụ, mật độ trồng, dinh dưỡng, sâu bệnh số bông/ m2 giống MTL384 cao nhất, giống lại có số hột chắc/ phần trăm hột thấp MTL384 OM4495 giống có suất...
 • 8
 • 678
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo tại Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... nhiên, giống coi thực phát huy hiệu giống có tiềm năng suất cao thích nghi với điều kiện sinh thái cụ thể Do muốn phát huy hiệu giống cần tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm giống vùng điều kiện sinh ... trường tăng hiệu kinh tế Những nghiên cứu chuyển gen chịu hạn, chịu rét, chịu chua, chịu mặn, chịu đất nghèo đạm kháng số bệnh virut ngô có kết bước đầu Khi nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn góp ... Nguyên Giống KK11-6 khả chống đổ nhất, đánh giả điểm - Các giống lại có khả chống đổ tốt, đánh giá điểm - Giống KK11-3, KK11-11 có khả chống chịu sâu đục thân tốt đánh giá điểm tương đương với giống...
 • 126
 • 670
 • 0

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên " pdf

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên

Báo cáo khoa học

... tồn giống ngô địa phương - Thu thập nghiên cứu giống ngô nhập nội - Nghiên cứu phục tráng giống ngô địa phương tốt - Nghiên cứu chọn tạo giống ngô thụ phấn tự (TPTD) - Nghiên cứu chọn tạo giống ... phát triển giống ngô lai tham gia thí nghiệm - Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý giống ngô - Đánh giá khả chống chịu giống tham gia thí nghiệm - Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất giống ngô ... suất giống để xác định giống tốt phù hợp với vùng vấn đề cần giải Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 2.1 VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU - Vật liệu nghiên cứu gồm 14 giống ngô lai Viện nghiên...
 • 103
 • 560
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

Nông nghiệp

... hình nghiên c u u tương th gi i Vi t Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên c u u tương th gi i 12 1.2.2 Tình hình nghiên c u u tương Vi t Nam .18 1.3 Nh ng k t lu n rút t t ng quan tài li u nghiên ... c n thi t 30 Chương N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u: Các gi ng u tương nh p n i - V t li u nghiên c u: G m gi ng n i gi ng DT84 làm B ng ... quan tài li u nghiên c u 28 Chương N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 30 2.1 i tư ng ph m vi nghiên c u 30 2.2 N i dung nghiên c u 31 2.2.1 i u tra th c tr ng s n xu t u tương...
 • 167
 • 518
 • 2

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG CHO LẠC VỤ XUÂN TRÊN ĐẤT BẠC MÀU, BẮC NINH

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG CHO LẠC VỤ XUÂN TRÊN ĐẤT BẠC MÀU, BẮC NINH

Nông - Lâm - Ngư

... qu nghiên c u v l c th gi i nư c 18 V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 27 3.1 V t li u nghiên c u 27 3.2 ð a ñi m, th i gian nghiên c u 27 3.3 N i dung nghiên c u 28 3.4 Phương pháp nghiên ... ng h t ñ m kho ng 10%) - Năng su t cá th (g/cây) - Năng su t lý thuy t (t /ha) = Năng su t cá th (g/cây) * s cây/m2 * 10000 m2/100000 - Năng su t th c thu (t /ha) : Năng su t qu khô thu ho ch ... trung nghiên c u s sinh trư ng, phát tri n su t c a m t s gi ng l c ñi u ki n v xuân năm 2010 ñ t b c màu huy n Nho Quan – Ninh Bình; ñánh giá ch t lư ng gi ng s ñư c nghiên c u ti p sau ð tài nghiên...
 • 118
 • 679
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cao lương ngọt tại tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cao lương ngọt tại tỉnh Tuyên Quang

Nông - Lâm - Ngư

... bình, EN6 có khả chống chịu sâu đục thân FS902 giốngkhả chống chịu sâu đục thân Vụ xuân, NL3, EN8 KCS105 giốngkhả chống chịu sâu đục thân khá, Sugar Grase giốngkhả chống chịu sâu đục ... Grase nhánh với số lượng 0,1 nhánh hai vụ hè xuân 3.4 Khả chống chịu điều kiện ngoại cảnh giống cao lƣơng tham gia thí nghiệm Tuyên Quang Khả chống chịu phản ứng sâu bệnh hại điều kiện ngoại cảnh ... tính chống chịu tiêu quan trọng đặt chương trình chọn tạo giống cao lương công tác khảo nghiệm giống trồng trước đưa vào sản xuất 3.4.1 Khả chống chịu sâu bệnh Khả chống chịu phản ứng sâu bệnh...
 • 109
 • 660
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái (tóm tắt)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai môn và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại tỉnh yên bái (tóm tắt)

Tiến sĩ

... vực nghiên cứu huyện Lục Yên Trấn Yên, tỉnh Yên Bái CHƢƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu 2.1.1 Các giống khoai môn thí nghiệm Gồm giống khoai môn: Giống khoai ... Các nghiên cứu giống biện pháp kỹ thuật trực tiếp giống khoai môn địa phương địa bàn sản xuất chưa nhà khoa học nghiên cứu giống Yên Bái, Bắc Kạn hay Hà Giang Đặc biệt, việc nghiên cứu trồng khoai ... thực đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống khoai môn biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tỉnh Yên Bái” 2 Mục đí ch đề tài Trên sở nghiên cứu đánh giá khả sinh trưởng,...
 • 27
 • 745
 • 2

Xem thêm