nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

Khoa học xã hội

... chọn đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu đánh giá trạng hệ thống xử nước thải Công ty Cổ ... nghệ xử nước thải sản xuất vận hành Công ty; - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xử nước thải sản xuất cho Công ty; - Tính toán sơ công trình xử thiết bị đáp ứng yêu cầu xả thải cho ... Du tỉnh Bắc Ninh CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nước thải sản xuất hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ 2.2 Phƣơng pháp nghiên...
 • 16
 • 737
 • 0

nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ, tỉnh thái nguyên

Khoa học tự nhiên

... chung Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ nói riêng, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên ... giá công nghệ xử nƣớc thải Công ty, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử tính toán công trình xử nƣớc thải phù hợp cho Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ 2.2.6 Phương pháp đánh giá công ... Liên NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ NƢỚC THẢI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số: 60 85 02 LUẬN VĂN...
 • 99
 • 452
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử vi phạm hành chính về đất đai ở quận tây hồ, thành phố hà nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về đất đai ở quận tây hồ, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... cú n v: Cụng ty u t khai thỏc H Tõy, Cụng ty C phn xõy lp v u t sụng , Cụng ty Xõy dng giao thụng ụ th H Ni, Cụng ty Xut nhp khu vt t ng bin, Cụng ty TNHH cụng ngh tng hp, Cụng ty Du lch H Ni; ... ty c phn Kinh doanh v xõy dng nh, Cụng ty C phn u t xõy dng Gia Lõm; Phng Thy Khuờ cú n v: Cụng ty Liờn doanh H Vit Tung Shing, Cụng ty C phn phỏt trin tin hc HIPT, Cụng ty Xe in H Ni, Cụng ty ... nõng cao trỡnh i ng cỏn b lm cụng tỏc qun t v x vi phm hnh chớnh v t ai; tng cng kim tra, tra, giỏm sỏt hot ng qun lý, s dng t v x nghiờm minh, kp thi cỏc vi phm hnh chớnh v t Mun x lý...
 • 19
 • 1,555
 • 6

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử vi phạm hành chính về đất đai ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về đất đai ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Địa lý - Địa chất

... Nguyễn Thùy Chi NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Ở QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Địa Mã số: 604480 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... pháp hữu hiệu đƣợc Nhà nƣớc ta trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quản nhà nƣớc đất đai xử vi phạm hành đất đai Các văn quan trọng liên quan đến xử vi phạm hành đất đai là: Pháp lệnh Xử ... việc xử vi phạm hành đất đai tuân thủ pháp luật ý nghĩa quan trọng Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp nhằm phòng, chống vi phạm xử vi phạm hành đất đai quận Tây Hồ Nhiệm vụ nghiên cứu: ...
 • 97
 • 787
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản môi trường phục vụ phát triển bền vững tại Công ty than Quang Hanh - TKV

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường phục vụ phát triển bền vững tại Công ty than Quang Hanh - TKV

Kinh tế

... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG - NGUYỄN ĐỨC CHỨC NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN MÔI TRƢỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI CÔNG ... bền vững cho Công ty Mục tiêu Nhiệm vụ nghiên cứu a) Mục tiêu nghiên cứu trạng công tác quản môi trƣờng Công ty than Quang Hanh, số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản môi trƣờng ... tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản môi trường phục vụ phát triển bền vững Công ty than Quang Hanh-TKV” với mong muốn đƣa đƣợc giải pháp nhằm cải thiện vấn đề...
 • 101
 • 365
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản nhà nước về thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng

Vật lý

... dịch BĐS TD Công ty Cổ phần BĐS Hải phòng Công ty Cổ phần BĐS Đại Cát Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Việt Nam Công ty TNHH Khải đệ Việt Nam Công ty TNHH Điền Gia Công ty Cổ phần vàng bạc đá ... giá thực trạng quản nhà nƣớc thị trƣờng BĐS thành phố Hải Phòng, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản thị trƣờng BĐS địa bàn nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu luận BĐS, ... Phòng Xuất phát từ thực tế nêu trên, em chọn đề tài luận vănNghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nước thị trường BĐS thành phố Hải Phòng” Mục tiêu nghiên cứu Phân...
 • 116
 • 848
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản nhà nước về đất đai tại quận 12, thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại quận 12, thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhà nước đất đai địa bàn Quận 12 Kết luận kiến nghị CHƯƠNG 1: SỞ KHOA HỌC PHÁP CỦA QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Vai trò nhà nước ... thực đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhà nước đất đai địa bàn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh” Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng, làm rõ ... nhà nước thống quản Điều ghi nhận Hiến Pháp nhà nước cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật Được gọi công cụ luật pháp để quản đất đai: - Hiến pháp luật nhà nước ta, hiệu lực pháp cao...
 • 86
 • 793
 • 5

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất thải rắn tại huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Hóa dầu

... thuật môi trường BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN CHẤT THẢI RẮN TẠI HUYỆN VĨNH BẢO_ ... Thực trạng thu gom xử chất thải rắn Việt Nam 20 1.7.1 Thu gom, lƣu giữ vận chuyển chất thải rắn 20 1.7.2 Xử quản chất thải rắn 21 CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN ... hội Đề tài “ Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản chất thải rắn huyện Vĩnh Bảo_ Hải Phòng ” thực với mong muốn đóng góp phần công sức nhỏ bé để giải vấn đề nêu Sinh viên: Vũ...
 • 64
 • 2,279
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương

Công nghệ - Môi trường

... viện xử nước thải trước thải vào hệ thống thoát nước chung thành phố 15% số nước thải sau xử đạt tiêu Sinh viên: Mạc Thị Ngọc Hà Lớp: MT1201 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu ... MT1201 24 Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản chất thải y tế bệnh viện Đa khoa Hải Dương CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƢƠNG 2.1 ... thống xử nước thải từ năm 2008 Hệ thống xử nước thải bệnh viện công suất thiết kế 500 m3/ngày đêm Lượng nước thải phát sinh bệnh viện 240 m3/ngày đêm Công nghệ xử nước thải bệnh viện xử...
 • 73
 • 1,542
 • 12

đánh giá thực trạng công nghệ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử nước thải ngành sản xuất bia

đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ngành sản xuất bia

Khoa học tự nhiên

... tiền đề cho việc đƣa đề xuất áp dụng công nghệ xử nƣớc thải hiệu cao Với mục đích tiến hành đề tài “Đánh giá thực trạng công nghệ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử nước thải ngành sản xuất ... dung nghiên cứu gồm: * Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu xử nƣớc thải sản xuất bia hệ thống xử nƣớc thải số công ty sản xuất bia làm sở đề xuất công nghệ phù hợp tăng hiệu hoạt động xử ... công nghệ xử nƣớc thải 77 3.2.1 So sánh hiệu xử nhà máy nghiên cứu 77 3.2.2 Công nghệ xử nƣớc thải nhà máy bia Việt Nam 84 3.2.3 Tính toán đề xuất công nghệ xử ...
 • 116
 • 534
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc hà nội  hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giải phóng mặt Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (đoạn qua quận Dương Kinh, Hải Phòng)” Mục đích nghiên ... kinh nghiệm công tác GPMB CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƢ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ ... Tình hình quản sử dụng đất đai 2.1.2.1 Tình hình quản sử dụng đất a) Công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật đất đai: b) Công tác quản đất đai theo địa giới hành chính: c) Công tác...
 • 14
 • 802
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hà nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác xác định giá thuê đất cho tổ chức kinh tế địa bàn thành phố Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu quy định giá đất, phương pháp định giá ... đơn giá thuê đất; thực trạng việc áp dụng phương pháp định giá để xác định giá thuê đất đơn giá thuê đất địa bàn thành phố Hà Nội Từ đề xuất số giải nhằm nâng cao hiệu công tác xác định giá thuê ... động sản 1.3 Vai trò định giá quản Nhà nước giá - Nhà nước điều tiết giá thông qua sách kinh tế vĩ mô - Nhà nước điều tiết giá thông qua công cụ quản - Nhà nước thông qua điều tiết giá để...
 • 12
 • 685
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua quận Dư

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua quận Dư

Địa lý - Địa chất

... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Hoàng Mạnh Hải NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI-HẢI PHÕNG (ĐOẠN ... khai công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt địa bàn nghiên cứu 84 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ ... chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giải phóng mặt Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (đoạn qua quận Dương Kinh, Hải Phòng)” Mục đích nghiên...
 • 101
 • 660
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Địa lý - Địa chất

... ti, ú cú 11 trm cụng ty cụng trỡnh thy li Phự Sa - ng Mụ qun vi tng cụng sut 10.390m3/h, trm cỏc xó qun vi cụng sut 3420m3/h, 66 trm bm nh so vi cỏc hp tỏc xó qun v khai thỏc ng thi ... khong 23,40C, ú cao nht lờn ti trờn 37,50C v thp nht l 50C - S gi nng: nm trung bỡnh l 1.680 gi, nm cao nht l 1.700 gi, nm thp nht 1.460 gi - Lng ma: bỡnh quõn nm l 1.628 mm, cao nht l 2.163 ... H thng giao thụng Trờn a bn huyn cú quc l ln chy qua l: ng cao tc Lỏng - Hũa Lc (i l Thng Long), quc l 21A v quc l 32 Ngoi cũn cú tnh l 419, tnh l 420 v cỏc tuyn ng liờn xó, liờn thụn Mng li...
 • 80
 • 1,233
 • 1

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Địa lý - Địa chất

... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lƣơng Đại Tôn NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN ... khối lượng dự án xác định giá thuê đất 46 2.2.3 Thực trạng xác định giá thuê đất 48 Chương 3- ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ... định pháp luật liên quan việc xác định giá thuê đất đơn vị tổ chức nhằm đảm bảo quy định nhanh chóng khó khăn phức tạp Xuất phát từ này, chọn thực đề tài Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải...
 • 89
 • 691
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất đối với khu tái định cư trrên địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với khu tái định cư trrên địa bàn quận cầu giấy, thành phố hà

Kinh tế

... Cầu Giấy; khu 4F Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - Giới hạn nội dung nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác cấp Giấy ... cư địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản ... Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu...
 • 94
 • 570
 • 0

nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình

Thạc sĩ - Cao học

... Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp để nâng cao công tác quản nhà nước đất đai huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu công tác quản đất đai huyện ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM QUỐC TRUNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ... giá việc chấp hành pháp luật đất đai địa bàn theo 13 nội dung quản nhà nước đất đai xã, thị trấn huyện Bố Trạch - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản nhà nước đất đai huyện...
 • 127
 • 475
 • 2

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản môi trường tại nhà máy sản xuất giấy lụa Bắc Hải

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tại nhà máy sản xuất giấy lụa Bắc Hải

Công nghệ - Môi trường

... 2.6.2.2 Biện pháp thu gom xử chất thải rắn 50 2.6.2.3 Biện pháp giảm thiểu xử nƣớc thải 50 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN XỬ MÔI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY ... ngành giấy gây em lựa chọn đề tài “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản môi trƣờng nhà máy sản xuất giấy lụa Bắc Hải” để làm rõ trạng môi trƣờng nhà máy giấy, từ đề xuất giải pháp ... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN MÔI TRƢỜNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY LỤA BẮC HẢI...
 • 73
 • 734
 • 0

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản hệ thống dịch vụ thu gom, xử chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... chế quan quản nhà nước ðề xuất giải pháp ñể quản hiệu hệ thống thu gom, xử CTNH ñịa bàn TP.HCM 7 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HIỆN TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP ... DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM - BÙI THỊ MAI “ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN HỆ THỐNG DỊCH VỤ THU GOM, XỬ CHẤT THẢI CÔNG ... 3.5.1 Quản chất thải rắn Nhật Bản 64 3.5.2 Quản chất thải rắn Singapo 65 CHƯƠNG 67 NGHIÊN CỨU ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN...
 • 112
 • 345
 • 1

Thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình

Kinh tế - Thương mại

... phần vốn đóng góp tất thành viên phải đóng đủ thành lập công ty - 20 - Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B Đối với công ty cổ phần: vốn điều lệ công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần Công ty cổ phần ... Công ty cổ phần cổ phần ưu đãu cổ phần phổ thông Chứng công ty cổ phần phát hành bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty gọi cổ phiếu Giá trị cổ phần gọi mệnh giá cổ phiếu b)Vốn ... công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân, vốn Nhà nước giao doanh nghiệp thương mại nhà nước Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty...
 • 95
 • 586
 • 0

Xem thêm