nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua dừa

nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh quy mô phòng thí nghiệm

nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh quy mô phòng thí nghiệm

Công nghệ thực phẩm

... Kết cảm quan sản phẩm hoàn thành 70 x Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Chương 1: GIỚI THIỆU - Trang 1- Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh ... cảm quan chất lượng sản phẩm - Trang 3- Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN Chương 2: TỔNG QUAN - Trang - Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh CHƯƠNG ... xảy - Trang 25 - Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.4 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SỮA CHUA ĐẶC 2.4.1 Sơ đồ quy trình công nghệ Sữa tươi tiệt trùng, Sữa đặc có đường...
 • 85
 • 886
 • 6

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa ngô đặc giầu đạm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa ngô đặc giầu đạm

Báo cáo khoa học

... 3.1 Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu sản xuất sữa ngô đặc 33 3.1.1 Nghiên cứu lựa chọn ngô nguyên liệu 33 3.1.2 Nghiên cứu sử dụng nấm men 36 3.2 Nghiên cứu phương pháp thu hồi dịch sữa ngô 3.3 Nghiên ... BIỆN LUẬN 3.1 Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu sản xuất sữa ngô đặc 3.1.1 Nghiên cứu lựa chọn ngô nguyên liệu Trong nghiên cứu này, không nghiên cứu sử dụng giống ngô tẻ để làm sữa ngô giống ngô ... hộp, sản phẩm chưa phổ biến thị trường Công trình nghiên cứu Viện Cơ điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch năm 2005 nghiên cứu quy trình chế biến nước sữa ngô uống Ngoài ra, số sản phẩm sữa...
 • 88
 • 679
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Báo cáo khoa học

... khoa học công nghệ: (Nêu rõ danh mục công nghệ mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực giới…) Các cán tham gia ĐT làm chủ công nghệ tách chiết tinh dầu nghệ, đánh ... 3.2.5 3.2.6 3.3 Nghiên cứu công nghệ tách chiết tinh dầu nghệ So sánh khả tách chiết tinh dầu phương pháp khác Xác định thành phần tinh dầu thu phương pháp chiết khác Nghiên cứu công nghệ tách chiết ... Quy trình sản xuất chế phẩm phù hợp với loại trái vùng xuất - Quy trình sản xuất chế phẩm phù hợp với loại trái vùng xuất cacbua terpenoids, xeton sesquiterpenoids turmeron Quy trình sản xuất chế...
 • 269
 • 808
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè việt nam

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè việt nam

Báo cáo khoa học

... với sản phẩm trà sữa uống liền chưanghiên cứu Việt Nam thực Do đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè Việt Nam” nghiên cứu hoàn thiện qui trình công nghệ ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÌNH LUẬN 3.1 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÀ SỮA UỐNG LIỀN TỪ NGUYÊN LIỆU CHÈ 3.1.1.Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để sản xuất trà sữa: ... TẮT NHIỆM VỤ Đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất trà sữa uống liền từ nguyên liệu chè Việt Nam” mã số 175.10.RĐ/HĐ-KHCN xây dựng qui trình công nghệ 02 sản phẩm trà sữa trà sữa hương dâu có hàm...
 • 64
 • 826
 • 5

nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung nghệ

nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung nghệ

Công nghệ thực phẩm

... phẩm: Sữa chua bổ sung nghệ Họ tên: Ngày thử: Bạn đọc kỹ bảng tính điểm sản phẩm thử nếm cho điểm theo tiêu sản phẩm vào mục tương ứng Mẫu Các tiêu Điểm số chất lượng từ (0 đến 5) Cấu trúc Sữa chua ... 0,0012 0,001 Phụ lục C: TCVN sữa chua 10 Phụ lục D: Phiếu đánh giá cảm quan  Bảng: Phiếu đánh giá cảm quan theo phép thử cho hàng PHIẾU PHÂN TÍCH CẢM QUAN Tên mẫu thử: Siro nghệ Họ tên: Ngày thử: ... siro nghệ Mẫu thích đánh số 1, mẫu thích đánh số theo thứ tự giảm dần Kết quả: Mẫu Thứ tự ưa thích A B C D  Bảng: Phiếu đánh giá cảm quan theo phương pháp cho điểm PHIẾU PHÂN TÍCH CẢM QUAN Tên sản...
 • 12
 • 602
 • 0

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Đồ án Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học từ thực vật có chứa các hoạt chất: cacbua tecpenic, xeton sesquitecpenic và turmeron trong bảo quản quả tươi sau thu hoạch

Tiến sĩ

... [14] Màng chitosan sản phẩm quy trình công nghệ cán khoa học Viện nghiên cứu ăn miền Nam Viện nghiên cứu Phát triển Công nghệ Sinh học (Trƣờng Đại học Cần Thơ) nghiên cứu thành công việc bảo quản ... trình nghiên cứu hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tới thầy cô giáo, cán phòng Vi sinh – Hóa sinh - Sinh học phân tử, Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ sinh học - Viện Công nghệ ... nhóm nghiên cứu thử thành công độ an toàn hoạt lực curcumin [15] Đến curcumin kết hợp với công nghệ nano đƣợc xem nhƣ dƣợc chất phòng điều trị ung thƣ [25] 14 Qua nghiên cứu giới Việt Nam thấy nghệ...
 • 138
 • 820
 • 2

Công nghệ sản xuất sữa chua

Công nghệ sản xuất sữa chua

Sinh học

... Phần 3 :Sản phẩm sữa chua I-Phân loại sản phẩm sữa chua II-Các tiêu chất lượng sản phẩm Phần 1: Tổng Quan I-Nguyên liệu công nghiệp chế biến sữa chua (yoghurt) Yoghurt sản xuất từ sữa tươi, sữa bột, ... giây Sữa tươi vừa thu mua vận chuyển nhà máy Sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sữa trùng Sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sữa trùng Cream sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sản phẩm lên men Sữa ... trình sản xuất sữa trùng Tiệt trùng UHT 135 -140 Vài giây Sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sữa tiệt trùng Tiệt trùng sữa chai thuỷ tinh plastid 20-30 phút Sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sữa...
 • 44
 • 4,386
 • 101

công nghệ sản xuất sữa chua - yaourt ngon nhất

công nghệ sản xuất sữa chua - yaourt ngon nhất

Môi trường

... andehyt acetic Cơ chế đông tụ sữa sản xuất sữa chua đặc Acid lactic đóng vai trò quan trọng đông tụ sữa trình sản xuất sữa chua đặc Bình thường micelle casein sữa tích điện âm nên chúng đẩy ... thư ruột kết trực tràng Nguyên liệu Nguyên liệu dùng để sản xuất sữa chua yaourt: sữa tươi, sữa bột, sữa cô dặc, sữa hoàn nguyên sữa tái chế Sữa tươi phải có chất lượng tốt, bảo đảm yêu cầu sau ... nhớt yaourt thành phẩm Sữa chua yoghurt chất ổn định Khi sản xuất sữa chua hoa quả, cho thêm chất ổn định Còn sữa chua uống phải cho thêm chất ổn định ( 0,10,5%) Khả đông tụ sữa giảm lượng ion tích...
 • 22
 • 3,400
 • 38

Công nghệ sản xuất sữa chua - 1

Công nghệ sản xuất sữa chua - 1

Sinh học

... biến Trang Công nghệ sản xuất sữa bột GVHD: PGS TS LÊ VĂN VIỆT MẪN PHẦN [1] QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BỘT A.QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BỘT NGUYÊN CREAM I QUY TRÌNH SẢN XUẤT Sữa nguyên ... đến sản phẩm B QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BỘT GẦY Sữa gầy Thanh trùng Cô đặc Sấy Rây Bao bì Bao gói Sữa bột gầy Hình 2.2 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sữa bột gầy Sơ đồ quy trình công ... Bao gói Sữa bột nguyên cream Trang Công nghệ sản xuất sữa bột GVHD: PGS TS LÊ VĂN VIỆT MẪN Hình 2.1 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sữa bột nguyên cream II THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ...
 • 58
 • 1,948
 • 19

Công nghệ sản xuất sữa chua - 2

Công nghệ sản xuất sữa chua - 2

Sinh học

... liệu quy trình sản xuất sữa trùng Cream sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sản phẩm lên men Sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sữa trùng Vài giây Sữa nguyên liệu quy trình sản xuất sữa tiệt trùng ... Phần 3 :Sản phẩm sữa chua I-Phân loại sản phẩm sữa chua II-Các tiêu chất lượng sản phẩm Phần 1: Tổng Quan I-Nguyên liệu công nghiệp chế biến sữa chua (yoghurt) Yoghurt sản xuất từ sữa tươi, sữa bột, ... tươi, sữa bột, sữa cô đặc ,sữa hoàn nguyên sữa tái chế.Ở giới thiệu sản xuất Yoghurt từ sữa bò tươi Sữa tươi sử dụng sản xuất Yoghurt phải có chất lượng tốt I-1.Giới thiệu sữa bò: Sữa chất lỏng...
 • 43
 • 1,154
 • 26

Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua có bổ sung lá dứa mang nhãn hiệu Vistarmilk

 Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua có bổ sung lá dứa mang nhãn hiệu Vistarmilk

Sinh học

... 18% sản phẩm sản phẩm sản phẩm sản phẩm sản phẩm sản phẩm sản phẩm sản phẩm sản phẩm 10 sản phẩm 11 sản phẩm 12 sản phẩm 13 sản phẩm 14 sản phẩm 15 3% 17% sản phẩm Tỉ lệ đậu xanh 1% 2% 16% sản ... sản phẩm sản phẩm sản phẩm sản phẩm 10 sản phẩm 11 sản phẩm 12 sản phẩm 13 sản phẩm 14 sản phẩm 15 sản phẩm 16 Dựa vào số điểm nhóm sản phẩm nhóm sản phẩm sản phẩm 6, nhóm sản phẩm 10 sản phẩm ... ta thấy sản phẩm có khác biệt Trong có nhóm sản phẩm là: nhóm sản phẩm sản phẩm 1, nhóm sản phẩm11 sản phẩm 5, nhóm sản phẩm sản phẩm 6, nhóm sản phẩm 10 sản phẩm 7, nhóm sản phẩm 15 sản phẩm...
 • 32
 • 1,575
 • 17

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ mỡ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ mỡ

Nông - Lâm - Ngư

... dài sản phẩm 1.3 Mục tiêu đề tài Bớc đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép dạng Finger joint từ gỗ Mỡ, sở đề xuất thông số công nghệ sản xuất ván ghép cho phù hợp 1.4 Phạm vi nghiên cứu ... hành công trình nghiên cứu đầy đủ toàn diện gỗ Mỡ nh công nghệ sản xuất ván ghép dạng Finger joint từ gỗ Mỡ sau này.Trong trình nghiên cứu cố gắng đa đợc thông số công nghệ hợp lí để sản xuất ... tài nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép từ gỗ Bồ Đề, từ gỗ Keo Lá Tràm, từ gỗ Bạch Đàn, Thông Trắng Hơn nhiều đề tài chuyên nghiên cứu cách cụ thể yếu tố công nghệ ảnh hởng tới trình sản xuất...
 • 50
 • 2,400
 • 26

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint từ gỗ mỡ (50rang)

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint từ gỗ mỡ (50rang)

Nông - Lâm - Ngư

... dài sản phẩm 1.3 Mục tiêu đề tài Bớc đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép dạng Finger joint từ gỗ Mỡ, sở đề xuất thông số công nghệ sản xuất ván ghép cho phù hợp 1.4 Phạm vi nghiên cứu ... hành công trình nghiên cứu đầy đủ toàn diện gỗ Mỡ nh công nghệ sản xuất ván ghép dạng Finger joint từ gỗ Mỡ sau này.Trong trình nghiên cứu cố gắng đa đợc thông số công nghệ hợp lí để sản xuất ... tài nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép từ gỗ Bồ Đề, từ gỗ Keo Lá Tràm, từ gỗ Bạch Đàn, Thông Trắng Hơn nhiều đề tài chuyên nghiên cứu cách cụ thể yếu tố công nghệ ảnh hởng tới trình sản xuất...
 • 50
 • 862
 • 2

Khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai và bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai f1 hệ ba dòng thích hợp điều kiện tây nguyên

Khảo nghiệm 12 tổ hợp lúa lai và bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai f1 hệ ba dòng thích hợp điều kiện tây nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai nghiêm ngặt, tỉnh phía Bắc ven biển Trung Bộ nơi tiêu thụ lúa giống lại khó chủ động công nghệ sản xuất lúa lai Việc nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất ... Về sản xuất hạt lai, quy trình sản xuất hạt lai F1 cho tổ hợp lai nghiên cứu quan nghiên cứu khác quy trình khai thác sử dụng công ty giống, hợp tác xã Tổng quan tình hình nghiên cứu, sản xuất ... nghiên cứu lúa lai - Giai đoạn 2000 – 2004: sản xuất kinh doanh sản phNm theo đuôi + Sản xuất hạt giống F1 hệ Bac Ưu 903, 64; N hị Ưu 838, 63 + Trải qua trình nghiên cứu sản xuất SSC tự sản xuất...
 • 113
 • 751
 • 1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loại dầu béo bằng lipaza

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số loại dầu béo bằng lipaza

Sinh học

... nguồn cacbon thích hợp cho sinh tổng hợp lipaza chủng nghiên cứu axit palmitic Kết phù hợp với kết nghiên cứu tác giả E.Dalmau (2000) nghiên cứu ảnh hởng nguồn cacbon khác đến sinh tổng hợp lipaza ... trình phát triển.Silbel F cộng (2002) nghiên cứu ảnh hởng nguồn cacbon nitơ đến sinh tổng hợp lipase chủng Candida rugosa cho thấy nguồn cacbon nitơ nghiên cứu hoạt độ lipase canh trờng nuôi đạt ... sinh hc v Cụng ngh Thc phm- i hc Bỏch Khoa- H Ni Chủng Bacillus sp nhận từ Phòng Công nghệ Gene Động vật - Viện Công nghệ Sinh học 2.1.2 Cht mang Nylon-6: ca hóng Sigma- Mỹ (d= 1.084) Nylon-6 l cht...
 • 67
 • 957
 • 6

Xem thêm