nghiên cứu công nghệ nhận dạng

Báo cáo " Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID hỗ trợ định vị bưu phẩm bưu kiện. Keywords: Công nghệ nhận dạng; Dịch vụ bưu điện; Công nghệ RFID Content MỞ ĐẦU Hiện nay, công tác ... Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến – RFID và ứng dụng Ngô Quang Lựa Trường Đại học Công nghệ Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ Phần mềm; Mã số: ... lý và nâng cao dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện ở nước ta. - Nghiên cứu công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID. 3 4. Website của công ty cung cấp thiết bị và thiết kế ứng dụng RFID cho...
 • 3
 • 411
 • 5

Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lý ngôn ngữ tiếng việt dóng hàng văn bản song ngữ pháp việt

Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lý ngôn ngữ tiếng việt  dóng hàng văn bản song ngữ pháp việt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... công nghệ thông tin Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ đề tài nhánh dóng hàng văn bản song ngữ pháp-việt thuộc đề tài cấp nhà nớc nghiên cứu phát triển côngnghệ nhận dạng, ... khổ đề tài cấp Nhà nước KC01 " ;Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lí ngôn ngữ tiếng Việt", nhóm nghiên cứu đã triển khai các công việc xây dựng kho ngữ liệu tiếng ... thông tin). Nghiên cứu về sự thực hiện ngôn ngữ là lĩnh vực nghiên cứu thuộc liên ngành. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, thì ít nhất cũng là sự phối hợp nghiên cứu giữa ngành...
 • 95
 • 478
 • 0

Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lý ngôn ngữ tiếng việt nghiên cứu phát triển phần mềm dịch máy việt anh

Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lý ngôn ngữ tiếng việt  nghiên cứu phát triển phần mềm dịch máy việt anh

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Viện công nghệ thông tin Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ đề tài nhánh nghiên cứu phát triển phần mềm dịch máy việt-anh thuộc đề tài cấp nhà nớc nghiên cứu phát triển côngnghệ ... biên). Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, 2001-2003 I-15I.3. CÁC KHUYNH HƯỚNG TRONG DỊCH MÁY Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu về ... triển rõ rệt. Nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng, tổng hợp và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, 2001-2003 I-16những quy tắc hình thành; chẳng hạn một văn phạm xác nhận tính chấp nhận được...
 • 120
 • 446
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ mỡ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ mỡ

Nông - Lâm - Ngư

... Bớc đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint từ gỗ Mỡ, trên cơ sở đó đề xuất các thông số công nghệ sản xuất ván ghép thanh cho phù hợp. 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. ... chuyền công nghệ sản xuất ván ghép thanh của Trung tâm công nghệ và chuyển giao công nghiệp rừng và phòng thử tính chất cơ lí - Trờng Đại học Lâm Nghiệp.1.5. Phơng pháp nghiên cứu Đề tài đợc nghiên ... nhân tạo, trong đó có một số lợng không nhỏ các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh ví dụ : các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Bồ Đề, từ gỗ Keo...
 • 50
 • 2,400
 • 26

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint từ gỗ mỡ (50rang)

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint từ gỗ mỡ (50rang)

Nông - Lâm - Ngư

... nhân tạo, trong đó có một số lợng không nhỏ các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh ví dụ : các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Bồ Đề, từ gỗ Keo ... phẩm, từ đó đà có rất nhiều công trình nghiên cứu nớc ngoài và trong nớc. Góp phần vào việc nghiên cứu, trờng Đại học Lâm nghiệp đà có rất nhiều đề tài nghiên cứu về ván nhân tạo, trong đó ... chơng 2 Lợng chất kết dính tráng là:190 g/m2.26Đề tàI nghiên cứu khoa họcTên đề tài : Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ Mỡ (Manglietia glauca anet) Đặt...
 • 50
 • 862
 • 2

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ mỡ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ mỡ

Lâm nghiệp

... Bớc đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint từ gỗ Mỡ, trên cơ sở đó đề xuất các thông số công nghệ sản xuất ván ghép thanh cho phù hợp. 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. ... nhân tạo, trong đó có một số lợng không nhỏ các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh ví dụ : các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Bồ Đề, từ gỗ Keo ... hiện đề tài: Bớc đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger joint từ gỗ Mỡ, nhằm đóng góp một phần cho việc mở đờng tiến hành những công trình nghiên cứu đầy đủ và toàn diện...
 • 52
 • 3,061
 • 17

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão

Y khoa - Dược

... gió ra (m/s) 8,3 8,0 7,3 7,0 6,8 3.3. Nghiên cứu công nghệ sấy tinh bột khoai mì 3.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ: Trên cơ sở các nghiên cứu thăm dò, các thí nghiệm được tiến hành ... TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ11 -2006 Trang 51 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO Phan Đình Tuấn(1),Hoàng Minh ... ứng dụng các kết quả tính toán, thiết kế và các kết quả nghiên cứu này ở quy mô lớn hơn, nếu có điều kiện, cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để có thể đưa ra được một quy trình tính...
 • 7
 • 754
 • 3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger Joint

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng Finger Joint

Nông - Lâm - Ngư

... nhân tạo, trong đó có một số lợng không nhỏ các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh ví dụ : các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Bồ Đề, từ gỗ Keo ... phẩm, từ đó đà có rất nhiều công trình nghiên cứu nớc ngoài và trong nớc. Góp phần vào việc nghiên cứu, trờng Đại học Lâm nghiệp đà có rất nhiều đề tài nghiên cứu về ván nhân tạo, trong đó ... ngang ván345050L/212t + 75200502550Đề tàI nghiên cứu khoa họcTên đề tài : Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ Mỡ (Manglietia glauca anet) Đặt...
 • 49
 • 671
 • 1

Bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ép thanh dạng Finger joint từ gỗ mỡ

Bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ép thanh dạng Finger joint từ gỗ mỡ

Nông - Lâm - Ngư

... nhân tạo, trong đó có một số lợng không nhỏ các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh ví dụ : các đề tài nghiên cứu về công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ Bồ Đề, từ gỗ Keo ... phẩm, từ đó đà có rất nhiều công trình nghiên cứu nớc ngoài và trong nớc. Góp phần vào việc nghiên cứu, trờng Đại học Lâm nghiệp đà có rất nhiều đề tài nghiên cứu về ván nhân tạo, trong đó ... 0.89 Công suất động cơ4*2 Kw102. Nguyễn Văn Thuận (1994), Bài giảng keo dán.3. Nguyễn Cảnh MÃo (1994), Công nghệ sấy, Trờng Đại học Lâm Nghiệp.4. Phạm Văn Chơng (2001), Nghiên cứu một...
 • 49
 • 772
 • 1

Xem thêm