nghiên cứu công nghệ cdma2000 1xevdo và đề xuất 1 số giải pháp ứng dụng

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... 10 14 1.3 15 7.2 17 1.5 11 13 7.3 16 0.7 16 2.0 12 11 0.9 14 7.7 13 8.7 13 10 9.5 14 3.4 15 2.3 14 12 3 .1 135.3 14 3.2 15 11 3.3 14 5.8 14 5.8 16 12 2.3 14 8.7 15 0.6 17 13 2.2 15 6.0 15 9.5 18 16 1 .1 180.8 19 4.7 ... 1 112 .7 11 4.9 11 7.4 2 11 7.6 12 4.3 14 8.0 3 11 4.3 11 6.7 13 8.5 4 10 0.5 12 9.6 14 3.0 5 10 8.9 12 8.0 11 8.9 6 11 7 .1 130.4 15 0.9 7 11 3.5 15 1.2 14 2.3 8 11 5.0 14 2.0 13 6.0 9 11 5.9 13 2.7 15 9.6 10 ... 15 6.0 15 9.5 18 16 1 .1 180.8 19 4.7 19 13 5.8 17 7.0 16 4.0 20 13 6.9 16 1 .1 143.4 21 1 21. 3 12 7.0 11 9.6 22 13 0.4 12 1.2 11 4.9 23 11 8.4 13 2.9 14 9 .1 24 12 6.7 12 4.0 16 2.0 LUẬN VĂN TỐT...
  • 83
  • 891
  • 8

Luận văn nghiên cứu thực trạng đề xuất một số giải pháp sử dụng đất cho phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn huyện thanh trì thành phố hà nội

Luận văn nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp sử dụng đất cho phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư nông thôn huyện thanh trì   thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... kể, năm 19 90 cả nớc có 419 triệu m2 đến năm 19 95 có 647 triệu m2 năm 2000 là 718 triệu m2. Diện tích nhà ở bình quân/ngời tăng từ 7,5 m2 (năm 19 90) lên 11 ,1 m2 (năm 19 95) 12 ,2 ... từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 trên cơ sở 15 xà thị trấn Văn Điển của huyện Thanh Trì cũ, tách 09 xà phía Bắc ra để thành lập quận mới Hoàng Mai. 4 .1. 1. Điều kiện tự nhiên 4 .1. 1 .1. Vị trí ... 0,5 -1, 0 m2/ngời. Một số di sản văn hoá, lịch sử một số di tích vùng bảo vệ thiên nhiên đang bị vi phạm và tàn phá nặng. Tình trạng ô nhiễm đất, nguồn nớc không khí ở một số khu công...
  • 105
  • 513
  • 0

Xem thêm