nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây viết một ứng dụng demo dùng một trong các gói thư viện

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG MỘT TRONG CÁC GÓI THƯ VIỆN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG MỘT TRONG CÁC GÓI THƯ VIỆN

Công nghệ thông tin

... dụng Ai ứng dụng Cloud computing: Các ông lớn bắt đầu rục rịch chạy đua đến với điện toán đám mây Những Google, Microsoft, Amazone, Sun phát triển tảng điện toán đám mây riêng Các tảng điện toán ... truy cập ứng dụng cách sử dụng thư viện có SDK Một dịch vụ dịch vụ người dùng, cho phép tích hợp ứng dụng bạn với tài khoản người dùng Google Với dịch vụ người dùng, người dùng bạn sử dụng Google ... Đạt được: - Đã xây dựng ứng dụng dựa gói thư viện google - ứng dụng nhỏ gọn ,dễ sử dụng Đồ án môn LẬP TRÌNH MẠNG – NETWORK PROGRAMMING 23 Chưa đạt được: - Vì điện toán đám mây đề tài lớn nhiều ông...
 • 24
 • 1,339
 • 9

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG MỘT TRONG CÁC GÓI THƯ VIỆN SAU

BÁO CÁO ĐỀ TÀI  NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG MỘT TRONG CÁC GÓI THƯ VIỆN SAU

Lập trình

... điện toán đám mây, vấn đề hạn chế hệ điều hành sử dụng ứng dụng không bị ràng buộc, cách sử dụng máy tính thông thư ng IV Mô hình điện toán đám mây Các Dịch vụ Điện toán Đám mây : Điện toán đám mây ... tính toán bên Các ứng dụng SaaS cho người dùng cuối phổ biến ứng dụng office Online Microsoft hay Google Docs Google Các kiểu điện toán đám mây : 13 Public Cloud : Các đám mây công cộng dịch vụ đám ... trường hợp viết tắt GAE ) giải pháp cho vấn đề điện toán đám mây Ở đó, Google cung cấp sẵn hệ thống máy chủ điện toán đám mây, người lập trình viết ứng dụng lên Ứng dụng chạy đám mây Google Google...
 • 47
 • 830
 • 7

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG ĐẢM BẢO GẮN BÓ THÔNG TIN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG ĐẢM BẢO GẮN BÓ THÔNG TIN

Quản trị mạng

... trường hợp viết tắt GAE ) giải pháp cho vấn đề điện toán đám mây Ở đó, Google cung cấp sẵn hệ thống máy chủ điện toán đám mây, người lập trình viết ứng dụng lên Ứng dụng chạy đám mây Google Google ... upload thành công hình dưới: DEMO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Đạt : Đã xây dựng ứng dụng demo dựa gói thư viện google ► ứng dụng nhỏ gọn ,dễ sử dụng ► Chưa đạt được: ► Vì điện toán đám mây đề tài ... lớn bắt đầu rục rịch chạy đua đến với điện toán đám mây Những Google, Microsoft, Amazone, Sun phát triển tảng điện toán đám mây riêng Các tảng điện toán đám mây lớn kể đến bao gồm :  Google App...
 • 33
 • 469
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG MỘT TRONG CÁC GÓI THƯ VIỆN SAU Google App Engine của Google Window Azure của Microsoft Sun Cloud của Sun

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. VIẾT MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG MỘT TRONG CÁC GÓI THƯ VIỆN SAU Google App Engine của Google Window Azure của Microsoft Sun Cloud của Sun

Kỹ thuật lập trình

... trường hợp viết tắt GAE ) giải pháp cho vấn đề điện toán đám mây Ở đó, Google cung cấp sẵn hệ thống máy chủ điện toán đám mây, người lập trình viết ứng dụng lên Ứng dụng chạy đám mây Google ► ... upload thành công hình dưới: DEMO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Đạt : Đã xây dựng ứng dụng demo dựa gói thư viện google ► ứng dụng nhỏ gọn ,dễ sử dụng ► Chưa đạt được: ► Vì điện toán đám mây đề tài ... lớn bắt đầu rục rịch chạy đua đến với điện toán đám mây Những Google, Microsoft, Amazone, Sun phát triển tảng điện toán đám mây riêng Các tảng điện toán đám mây lớn kể đến bao gồm :  Google App...
 • 33
 • 296
 • 4

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Công nghệ thông tin

... dụng Ai ứng dụng Cloud computing: Các ông lớn bắt đầu rục rịch chạy đua đến với điện toán đám mây Những Google, Microsoft, Amazone, Sun phát triển tảng điện toán đám mây riêng Các tảng điện toán ... truy cập ứng dụng cách sử dụng thư viện có SDK Một dịch vụ dịch vụ người dùng, cho phép tích hợp ứng dụng bạn với tài khoản người dùng Google Với dịch vụ người dùng, người dùng bạn sử dụng Google ... Đạt được: - Đã xây dựng ứng dụng dựa gói thư viện google - ứng dụng nhỏ gọn ,dễ sử dụng Đồ án môn LẬP TRÌNH MẠNG – NETWORK PROGRAMMING 23 Chưa đạt được: - Vì điện toán đám mây đề tài lớn nhiều ông...
 • 24
 • 481
 • 4

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng trong quản lý dữ liệu lớn

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây ứng dụng trong quản lý dữ liệu lớn

Thạc sĩ - Cao học

... CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY 1.1 Công nghệ điện toán đám mây 1.1.1 Đặc điểm điện toán đám mây Theo Wikipedia: Điện toán đám mây (cloud computing) gọi điện toán ... công nghệ điện toán đám mây ứng dụng quản lý liệu lớn“, nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây, xử lý liệu lớn đám mây thông qua công nghệ Hadoop kỹ thuật MapRecude cho phép xử lý liệu phân tán cách ... khiến công ty tự lưu trữ, kiểm soát mà phải nhờ đến công nghệ điện toán đám mây Về lý thuyết, điện toán đám mây cho phép doanh nghiệp không cần tập trung nhiều cho sở hạ tầng nâng cấp ứng dụng, ...
 • 26
 • 850
 • 1

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc hướng dịch vụ áp dụng cho bài toán tích hợp dữ liệu

Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc hướng dịch vụ áp dụng cho bài toán tích hợp dữ liệu

Thạc sĩ - Cao học

... ĐTĐM Các công nghệ sử dụng Điện toán đám mây -Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ Điện toán đám mây - Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan lý thuyết ĐTĐM kiến trúc hướng dịch vụ, công ... với dịch vụ cụ thể, ứng dụng cụ thể, khái niệm điện toán đám mây dần trở nên quen thuộc Điện toán đám mây lĩnh vực công nghệ thông tin giống đám mây trời nhìn thấy nó, đâu sử dụng, khai thác liệu ... trúc tham chiếu kết hợp với công nghệ điện toán đám mây Một mô hình triển khai kiến trúc tham khảo đề xuất kết hợp với công nghệ điện toán đám mây trình bày hình 3.3 Trong mô hình triển khai thử...
 • 24
 • 638
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG TRONG GÓI THƯ VIỆN GOOGLE APP ENGINE CỦA GOOGLE

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG DEMO DÙNG TRONG GÓI THƯ VIỆN GOOGLE APP ENGINE CỦA GOOGLE

Hệ thống thông tin

... Google, truy cập ứng dụng cách sử dụng thư viện có SDK Một dịch vụ dịch vụ người dùng, cho phép tích hợp ứng dụng với tài khoản người dùng Google Với dịch vụ người dùng, người dùng sử dụng Google ... Minh Hùng Học viện thực hiện: Trần Minh Hùng – CH1101087 BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC: TÍNH TOÁN LƯỚI CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM Khái niệm điện toán đám mây: Điện toán đám mây môi trường tính toán dựa internet ... dựa gói thư viện google Chưa đạt được: - Vì điện toán đám mây đề tài lớn, nhiều ông lớn Google, Intel, Microsoft… nghiên cứu phát triển Trong thời gian ngắn chúng em chưa thể xây dựng ứng dụng...
 • 38
 • 378
 • 0

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYMỘT SỐ DỊCH VỤ DỰA TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ DỰA TRÊN NỀN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Hệ thống thông tin

... Điện toán đám mây Kiến trúc điện toán đám mây 2.1 Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây 2.2 Các mô hình triển khai Thành phần Đặc điểm Một số ứng dụng thực tiễn điện toán đám mây Chương II: Một ... hoạch môn Điện toán lưới đám mây – Tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây Hình Các mô hình triển khai điện toán đám mây  Private Cloud Private Cloud đề cập đến sở hạ tầng điện toán đám mây nội cho ... hoạch môn Điện toán lưới đám mây – Tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây MỤC LỤC Mục lục Lời mở đầu Chương I: Tổng quan Điện toán đám mây Khái niệm 1.1 Lịch sử phát triển điện toán đám mây 1.2 Khái...
 • 31
 • 361
 • 1

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng

Thạc sĩ - Cao học

... văn Nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1xEV-DO đề xuất số giải pháp ứng dụng chia làm phần với chương phần tập trung nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1x CDMA 2000 1xEV-DO; phần số đề xuất ứng dụng ... hệ mà đại diện công nghệ CDMA2000 Trong phần tìm hiểu kỹ đặc điểm công nghệ CDMA2000, lý lựa chọn làm công nghệ hệ thứ ba phiên công nghệ thê hệ thứ CDMA2000 I.2 Ưu điểm công nghệ CDMA I.2.1 ... triển thành công nghệ CDMA cho thông tin di động dành nhiều kết nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Năm 1995, Qualcomm đưa phiên CDMA gọi IS-95A Hệ thống thông tin di động CDMA IS-95 dựa công nghệ điều...
 • 103
 • 410
 • 0

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng.pdf

Nghiên cứu Công nghệ Điện thoại di động Giải pháp Ứng dụng.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... văn Nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1xEV-DO đề xuất số giải pháp ứng dụng chia làm phần với chương phần tập trung nghiên cứu công nghệ CDMA 2000 1x CDMA 2000 1xEV-DO; phần số đề xuất ứng dụng ... hệ mà đại diện công nghệ CDMA2000 Trong phần tìm hiểu kỹ đặc điểm công nghệ CDMA2000, lý lựa chọn làm công nghệ hệ thứ ba phiên công nghệ thê hệ thứ CDMA2000 I.2 Ưu điểm công nghệ CDMA I.2.1 ... triển thành công nghệ CDMA cho thông tin di động dành nhiều kết nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Năm 1995, Qualcomm đưa phiên CDMA gọi IS-95A Hệ thống thông tin di động CDMA IS-95 dựa công nghệ điều...
 • 103
 • 406
 • 0

Nghiên cứu tính ảo hóa trong công nghệ điện toán đám mây

Nghiên cứu tính ảo hóa trong công nghệ điện toán đám mây

Thạc sĩ - Cao học

... I: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1 Thế điện toán đám mây? 1.1.1 Lịch sử đời, tên gọi, so sánh với điện toán lưới: 1.1.2 Thế điện toán đám mây? Theo Wikipedia: Điện toán đám mây (cloud computing) ... mây chương trình bày: điện toán đám mây gì, đặc điểm, mô hình, giải pháp số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Chương “Kiến trúc phần mềm dịch vụ điện toán đám mây bao gồm: phần mềm dịch ... thể nói, điện toán đám mây xu hướng phát triển ứng dụng tương lai Các ông lớn IBM, Google, Microsoft rục rịch chuẩn bị cho tảng điện toán đám mây riêng “Chìa khóa” giúp Điện toán đám mây (Cloud...
 • 22
 • 556
 • 3

Nghiên cứu tiếp cận ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ điều hành quản lý doanh nghiệp

Nghiên cứu tiếp cận ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ điều hành quản lý doanh nghiệp

Báo cáo khoa học

... 2012 Nghiên cứu tiếp cận ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ điều hành quản lý doanh nghiệp” Phần 1: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY 1.1 Công nghệ điện toán đám ... LỤC NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Phần 1: 1.1 Công nghệ điện toán đám mây 1.1.1 Giới thiệu tổng quan 1.1.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng công nghệ ... đảo khách hàng Trong nước, công nghệ điện toán đám mây quan tâm đầu tư nghiên cứu, phát triển Đại học Bách khoa Hà nội có nghiên cứu đề tài Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây/ Mapreduce (Cloud...
 • 104
 • 585
 • 2

Giảm chi phí với công nghệ điện toán đám mây

Giảm chi phí với công nghệ điện toán đám mây

Quản trị mạng

... vụ điện toán tiện ích công cộngMột ứng dụng thành công điện toán đám mây việc phân tích liệu lớn Google’s MapReduce, Sawzall, Yahoo’s Hadoop , Pig, Microsoft’s Dryad …  Hầu hết dịch vụ điện ... I Giới thiệu II Công nghệ đƣợc sử dụng III Hai phƣơng pháp I/O điện toán đám mây IV Thí nghiệm kiểm định I GIỚI THIỆU:  Điện toán đám mây mô hình máy tính chuyển đổi tài ... riêng  AoE III HAI PHƢƠNG PHÁP I/O TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY  Direct Attached Disk (DAD)  Network Attached Disk (NAD)  DAD: Một ứng dụng I /O yêu cầu tạo cách sử dụng lời gọi hệ thống tập tin POSIX...
 • 17
 • 791
 • 13

Công nghệ điện toán đám mây

Công nghệ điện toán đám mây

Quản trị mạng

... taking advantage of the cloud, it is security Corporate server rooms are normally encased by a strong firewall to ensure that only the people who are supposed to have access to data and let in ... of information about breaches and ability to investigate varies greatly on the provider I would strongly encourage businesses to obtain the service level agreements they require before committing ... cloud, it should make companies realise that security concerns can be addressed.” Hence, with a strong push from the board room for IT to make savings wherever possible, the drive to move more...
 • 15
 • 1,089
 • 15

Nghiên cứu mô hình điện toán đám mây cài đặt thử nghiệm đánh giá

Nghiên cứu mô hình điện toán đám mây cài đặt  thử nghiệm  đánh giá

Kỹ thuật

... (Pricing) Đi n toán ñám mây không yêu c u ngư i dùng ph i ñ u tư l n t ñ u Ngư i dùng tr ti n cho d ch v công su t mà h c n dùng theo nhu c u 1.3.3.1 Các tiêu chu n ñi n toán ñám mây 1.3.3.2 An ... V i vi c nghiên c u ñi n toán ñám mây, c th công ngh ñám mây riêng h th ng Encalyptus 2.0, khoá lu n t p trung tìm hi u nh ng khái ni m b n v ñi n toán ñám mây nói chung, công ngh ñám mây riêng ... ñi m ki n trúc ñám mây 1.3.1 So sánh công c ñi n toán khác 1.3.2 Ki n trúc phân t ng c a ñi n toán ñám mây Ki n trúc ñám mây g m: n n t ng ñám mây (Cloud Platform), d ch v ñám mây (Cloud Service),...
 • 25
 • 488
 • 1

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂYỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀ ỨNG DỤNG

Web

... điện toán đám mây em làm đề tài nghiên cứu để tìm hiểu đời, phát triển điện toán đám mây Cho người hiểu thêm công nghệ điện toán đám mây Một xu hướng công nghệ nhà doanh nghiệp người “tiêu dùng ... dựa phần em muốn tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây Mong qua tiểu luận giúp cho người hiểu rõ công nghệ điện toán đám mây Trong trình làm nhiều thiếu sót nội dụng cách trình bày em mong thầy ... Đặc trưng điện toán đám mây khả cung cấp dịch vụ thông tin, tài nguyên tính toán từ mạng (từ đám mây điện toán) Nhờ điện toán đám mây đem lại khả tối ưu việc sử dụng tài nguyên tính toán, rút...
 • 18
 • 1,892
 • 5

Xem thêm