nghiên cứu các thể loại báo chí

Nghiên cứu các thể loại thông tấn truyền hình

Nghiên cứu các thể loại thông tấn truyền hình

Cao đẳng - Đại học

... tin, thời sự. Thể loại thông tấn gồm các thể loại: phỏng vấn truyền hình, tin truyền hình, phóng sự truyền hình … Bên cạnh các thể loại thông tấn, truyền hình còn bao gồm các thể loại và chuyên ... truyền hình Thể loại thông tấn truyền hìnhKhác với các loại hình báo chí khác các loại câu hỏi mà phỏng vấn truyền hình thường dùng là:- Câu hỏi mở: là loại câu hỏin gợi mở với các từ nghi ... hình phát lại.Cũng như các loại hình báo chí khác như phát thanh, trực tuyến và báo in, truyền hình cũng gồm nhiều các thể loại khác nhau. Mỗi thể loại khác nhau có đặc điểm và chức năng khác...
 • 32
 • 835
 • 6

Phân nhóm các thể loại báo chí

Phân nhóm các thể loại báo chí

Cao đẳng - Đại học

... nhiều cách phân chia thể loại báo chí. Tuy nhiên, trong bài tiểu luận này xin tiếp nhận cách phân nhóm các thể loại báo chí đó là: Nhóm các thể loại báo chính chính luận; Nhóm các thể loại báo chí ... tin lý lẽ.Nhóm các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật gồm phóng sự báo chí, ký báo chí, tiểu phẩm báo chí, ghi nhanh… là những thể loại kết hợp yếu tố chính luận của báo chí ( tư liệu, ... loại báo chí chính luận nghệ thuật. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. 2. Trần Quang. Các thể loại chính luận báo chí. NXB Chính Trị Quốc gai Hà Nội, 20003. Đinh Hường. Các thể loại báo chí...
 • 12
 • 8,654
 • 24

Các thể loai báo chí chính luận

Các thể loai báo chí chính luận

Cao đẳng - Đại học

... nhóm này là các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật bao gồm các thể loại chính nh ký chân dung, thể loại phóng sự, thể loại câu chuyện báo chí, thể loại Báo chí , Trong từng thể loại nhỏ này ... Trờng Đại học Khoa học X hội v Nhân văn ÃKhoa báo chí tiểu luậnMôn: các thể loại báo chí chính luậnPhóng sự báo chí so với nhiều ngời, tập thể ở bề ngoài và cả chiều sâu nội tâm nhân vật. ... chính tự thân báo chí. Trong các thể loại báo chí thì phóng sự là một thể loại báo chí quan trọng với khả năng thông tin thời sự về ngời thật việc thật một cách sâu sắc trong quá trình diễn...
 • 23
 • 3,134
 • 21

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Nghiên cứu các chế độ bảo quản chế phẩm Neem dạng viên nén để phòng trừ côn trùng hại kho

Sinh học

... ký khí 28 3. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 29 3.1 Nội dung nghiên cứu 29 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 29 3.2.1 Vật liệu máy móc, hoá chất chính 29 3.2.2 Tiến hành 30 37 Theo GS Nguyễn Văn ... chất lƣợng gạo. Nếu các chỉ số khác bình thƣờng nhƣng cảm quan không tốt cũng không dùng để ăn nữa. Cũng nhƣ các loại côn trùng hại kho khác ngài gạo cũng chịu ảnh hƣởng bởi các yếu tố vật lý ... vừa sáng . 2.2.3 Những cách phòng trừ côn trùng hại kho hiện nay Theo Bùi Công Hiển (1995), các cách phòng hiện nay là: - Phòng trừ bằng luật lệ: kiểm dịch nghiêm ngặt các hàng hoá nhập từ nƣớc...
 • 103
 • 456
 • 3

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên

Nghiên cứu các phương pháp điều chỉnh điện áp trong lưới phân phối điện áp dụng cải thiện chất lượng điện áp trong lưới phân phối điện hưng yên

Thạc sĩ - Cao học

... giữa các máy phát và phụ tải, giữa dung lượng các máy phát và nhu cầu của phụ tải. Điều này có nghĩa là sẽ khó khăn hơn cho các hệ thống nhỏ, cô lập, để duy trì chính xác tần số so với các các ... sai có thể sẽ khác, các giá trị đã bắt đầu cao hơn phù hợp hơn với HD472S1. Trong thời gian chuyển tiếp, các vùng có hệ thống 220/380V có thể sẽ đưa ra điện áp 230/400V + 6%/-10%, các vùng ... các tiêu chuẩn với các tham số tĩnh để thay thế cho các giới hạn đặc biệt. Một khía cạnh quan trọng trong việc áp dụng các tiêu chuẩn là để xem xét ở nơi nào và ở đâu trong mạng cung cấp, các...
 • 96
 • 2,236
 • 15

Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình

Nghiên cứu các sách lược và chỉnh định tham số cho bộ PID trong điều khiển quá trình

Thạc sĩ - Cao học

... khiển mà ta sẽ bàn kỹ hơn trong các chương sau. 1.1.2 Phân loại quá trình Các quá trình công nghệ có thể được phân loại theo nhiều quan điểm khác nhau. Cách phân loại thứ nhất là dựa theo số ... cụ thể hoá thông qua các chỉ tiêu chất lượng, ví dụ sai số điều khển cho phép, thời gian quá độ, mức độ dao động…. Bên cạnh đó, các điều kiện vận hành như điểm làm việc, các điều kiện biên, các ... bài toán điều khiển, bổ sung các chức năng điều khiển quá trình cụ thểthể hiện chúng trên các bản vẽ lưu đồ chức năng hay lưu đồ P&ID sơ lược. Tiếp theo, các yêu cầu về mặt công nghệ...
 • 109
 • 649
 • 5

Nghiên cứu các hệ thống báo hiệu đang được sử dụng trong mạng Viễn thông Việt Nam

Nghiên cứu các hệ thống báo hiệu đang được sử dụng trong mạng Viễn thông Việt Nam

Công nghệ thông tin

... Tuyế n báo hiệ u bao gômg một chuỗi SP/STP và đ ợc đ ấu nối với nhau bằng các liên kết báo hiệ u hay ch ùm liên kế t báo hiệ u. Tất cả các tuyế n báo hiệ u có thể sử dụng đ ể truyền các thông ... ng quan về hệ thống báo hiệ u. Chơ ng 2: Nghiên cứu về hệ thống báo hiệ u R2. Chơ ng 3: Nghiên cứu về hệ thống báo hiệu kênh chung số 7. Do thời gian hạn chế nên trong báo cáo này còn có ... 1 . 1 : Phâ n loại báo hiệ u trong mạng viễ n thông. Báo hiệ u kênh chung Báo hiệ u kênh liên kế t Báo hiệ u liên n g đ à Báo hiệ u đ ờng dâ y thuê bao Báo hiệu Báo hiệ u kênh...
 • 79
 • 734
 • 7

Nghiên cứu các hệ thống báo hiệu đang được sử dụng trong mạng Viễn thông Việt Nam

Nghiên cứu các hệ thống báo hiệu đang được sử dụng trong mạng Viễn thông Việt Nam

Công nghệ thông tin

... được lặp lại.BÁO HIỆU Báo hiệu đường dây thuê bao Báo hiệu liên tổng đài Báo hiệu kênh liên kết Báo hiệu kênh chung Báo hiệu được chia làm 2 loại chínhCÁC CHỨC NĂNG CỦA BÁO HIỆUChức năng ... luậnPHPHƯƠƯƠNG THỨC BÁO HIỆUNG THỨC BÁO HIỆUBÁO HIỆU KẾT HỢP BÁO HIỆU NỬA KẾT HỢPOSP DSPChế độ báo hiệu kết hợpOSPDSPSTPChế độ báo hiệu nửa kết hợpHƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO Nghiên cứu về vấn ... tin cậy cao Hệ thống báo hiệu R2 khi có sự cố ở 1 kênh nào đó thì kênhkhác vẫn không bị ảnh hưởngƯU ĐIỂMPHÂN LOẠI BÁO HIỆU R2PHÂN LOẠI BÁO HIỆU R2BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂYBÁOHIỆUTHANHGHITín...
 • 18
 • 636
 • 2

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng có sự tham gia của người daan ở khu bảo tồn Hoàng liên- văn bàn

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng có sự tham gia của người daan ở khu bảo tồn Hoàng liên- văn bàn

Tài liệu khác

... đầu thế kỷ XX tình hình nghiên cứu thú ở nớc ta có nhiều tiến triển hơn. Bên cạnh sự tìm hiểu, nghiên cứu của cá nhân còn có đoàn nghiên cứu do Pavie dẫn đầu (Nghiên cứu về lịch sử tự nhiên ... học, các chuyên gia về động vật thuộc các tổ chức WWF, FFI, cùng hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam, thông qua các cơ quan chức năng tham gia nhiều các chơng trình, dự án ằmn nhằm nghiên cứu, ... (dự kiến) nói riêng. Các nghiên cứu đà có những phát hiện quan trọng về thành phần loàicác loài động vật quý hiếm. Tuy nhiên nghiên cứu về tính đa dạng khu hệ thú trên các khía cạnh tổ thành,...
 • 85
 • 517
 • 2

Nghiên cứu về tiểu phẩm báo chí

Nghiên cứu về tiểu phẩm báo chí

Cao đẳng - Đại học

... nền báo chí Việt Nam. Cùng với các thể loại báo chí khác, tiểu phẩm báo chí góp phần vào việc thực hiện mục tiêu của đất nứơc: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.2. Các ... học làm sang.8Hương Tuy nhiên, phải đến thời kì Cách mạng dân chủ khi báo chí tiến bộ và cách mạng có điều kiện phát triển công khai, thể loại tiểu phẩm mới thực sự phát triển. Cùng với thời ... học quốc gia Hà NộiTrờng Đại học khoa học x hội và nhân vănÃKhoa báo chí Tiểu luậnĐề tài: NghiÊn cứu về tiểu phẩm báo chí Giảng viên : Học viên : Lớp : Hà Nội,“Anh đang làm gì đấy?-...
 • 10
 • 1,197
 • 18

Vấn đề thể loại và phân chia thể loại báo chí

Vấn đề thể loại và phân chia thể loại báo chí

Cao đẳng - Đại học

... theo thể loại báo chí. Vì việc sử dụng đúng thể loại báo chí rất quan trọng, nó giúp cho người làm có thể thể hiện một cách chính xác nội dung, lựa chọn đúng cách trình bày tác phẩm báo chí ... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368II. Giải quyết vấn đề1 .Thể loại báo chí Thể loại báo chí là một trong những hiện tượng phức tạp của hoạt động báo chí. Hiện nay, vẫn còn nhiều tranh luận về khái niệm ... vào đặc điểm và tính trội của từng thể loại và cũng chỉ mang tính tương đối Mỗi tác phẩm báo chí thường được xếp vào một thể loại cụ thể dựa trên các tiêu chí như: tác phẩm đó có dung lượng...
 • 7
 • 760
 • 13

CÁCH XÁC ĐỊNH THỂ LOẠI BÁO CHÍ

CÁCH XÁC ĐỊNH THỂ LOẠI BÁO CHÍ

Cao đẳng - Đại học

... DUNGI/ Khái niệm về thể loại báo chí: Để tìm hiêu về vai trò của việc nghiên cứu các thể loại báo chí, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm của các thể loại báo chí trong và ngoài nước.Theo ... với bài báo của họ.Từ những khái niệm trên, có thể đưa ra cách hiểu về thể loại báo chí như sau: Thể loại báo chí là hình thức biểu hiện cơ bản thống nhất và ổn định của các bài báo, là cách ... cách giải quyết nhiệm vụ của tác phẩm báo chí. Đó cũng là các tiêu chí cơ bản để xác định thể loại. III/ Vai trò của việc phân chia các thể loại báo chí Báo chí là một trong những phương tiện thông...
 • 13
 • 1,050
 • 5

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng có sự tham gia của người dân khu bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn tài nguyên thú rừng có sự tham gia của người dân khu bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nông - Lâm - Ngư

... 1945-1954 các hoạt động nghiên cứu về thú ở Việt Nam bị gián đoạn. Đến năm 1969, P.F.D.Van Peenen nghiên cứu khu hệ thú ở các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng đến Nam Bộ) và đà rất chú trọng đến phân loại ... học, các chuyên gia về động vật thuộc các tổ chức WWF, FFI, cùng hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam, thông qua các cơ quan chức năng tham gia nhiều các chơng trình, dự án ằmn nhằm nghiên cứu, ... 19 Chơng 3 Mục tiêu - Đối tợng - Nội dung v phơng pháp nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm đạt đợc các mục tiêu sau: - Xác định tính đa dạng và mức độ phong phú...
 • 85
 • 601
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25