nghiên cứu ảnh hưởng của các chất khử đối với quá trình khử các dạng selen thành selennua

phân tích đồng thời các dạng dimethyldiselenite, selenomethioline, selenit and selenat trong mẫu thủy hải sản

phân tích đồng thời các dạng dimethyldiselenite, selenomethioline, selenit and selenat trong mẫu thủy hải sản

Khoa học tự nhiên

... hành nghiên cứu ảnh hƣởng chất khử HCl trình khử dạng selen thành selennua thí nghiệm 36 3.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chất khử trình khử dạng selen thành selennua Một số công trình nghiên cứu trƣớc ... kiện đo phổ AAS xác định Se(IV) 36 3.1.2 Nghiên cứu ảnh hƣởng chất khử trình khử dạng selen thành selennua 37 3.1.3 Hiệu suất khử dạng selen phụ thuộc vào môi trƣờng 38 3.2 Chuẩn ... hệ khử Se(IV) thành selenua kết luận hệ khử NaBH4/HCl cho kết tốt Các nghiên cứu trình khử trực tiếp Se(VI) thành selenua đạt đƣợc hiệu suất 100% so với trình khử Se(IV) cần thiết phải có trình...
 • 84
 • 417
 • 0

ứng suất quanh công trình ngầm xây dựng trong đất đá biến dạng phi tuyến

ứng suất quanh công trình ngầm xây dựng trong đất đá biến dạng phi tuyến

Báo cáo khoa học

... dng: ( r , ) = ( r , ) + h ( r , ) (16) Trong ú: (r , ), (r , ) - ln lt l hm ng sut cn tỡm với biên không tròn v hm ng sut i vi trng hp biờn trũn Trang 51 Science & Technology Development,...
 • 7
 • 374
 • 3

Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I.pdf

Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I.pdf

Quản trị kinh doanh

... dựng công trình, Trung tâm dịch vụ tổng hợp Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Các xí nghiệp, đơn vị thành viên nh- kênh phân phối Công ty, thực thi công công trình mà Công ty giao cho Các xí nghiệp, ... Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại: (031)3842806 Fax: (031)3841695 2.1.1 .Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Nạo vét Xây dựng đ-ờng thuỷ I tiền thân Công ty Tàu quốc thành lập ... khăn để hoàn thành nhiệm vụ đ-ợc giao Thị tr-ờng Công ty trải dài từ Bắc vào Nam *Các yếu tố khách quan Đất n-ớc ta thực cải cách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp cận với nguồn vốn...
 • 85
 • 509
 • 2

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I.pdf

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I.pdf

Quản trị kinh doanh

... sản phẩm (giá cả, chất lượng, mức độ phục vụ…) khách hàng ảnh hưởng lớn đến sản xuất doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp ảnh hưởng tới lợi nhuận đạt hay ảnh hưởng tới hiệu kinh ... nghiệp Trình độ văn hoá ảnh hưởng tới khả đào tạo chất lượng chuyên môn khả tiếp thu kiến thức cần thiết đội ngũ lao động, phong cách, lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý xã hội… ảnh hưởng tới ... sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp bố trí hợp lý góp phần đem lại hiệu cao nhiêu Trình độ kỹ thuật trình độ công nghệ sản xuất doanh nghiệp ảnh hưởng tới suất chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới...
 • 74
 • 521
 • 2

Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc

Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống.doc

Kinh tế - Thương mại

... lệ nhập để xuất giảm xuống Các biện pháp bảo hộ nước thành viên G20 áp dụng kể từ xảy khủng hoảng tài toàn cầu ảnh hưởng xấu tới kết xuất Việt Nam, số ngành chịu ảnh hưởng tiêu cực biện pháp bảo ... tăng 4,49% so với tháng 12/2008 Đây mức tăng số giá tiêu dùng thấp so với năm gần mức tăng hợp lý, không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân Nhiều loại hàng hoá có ảnh hưởng mạnh rổ ... nước khác Hay sách đối ngoại, nước cần phải quan hệ đối ngoại, hợp tác.Nhưng điểm lưu ý nước lại có sách đối ngoại riêng đặc thù cho nước  Chính sách đối ngoại: Nhằm phát huy thành tựu to lớn...
 • 132
 • 4,831
 • 37

Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Nạo Vét và xây dựng đường thủy I

Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Nạo Vét và xây dựng đường thủy I

Quản trị kinh doanh

... dựng công trình, Trung tâm dịch vụ tổng hợp Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Các xí nghiệp, đơn vị thành viên nh- kênh phân phối Công ty, thực thi công công trình mà Công ty giao cho Các xí nghiệp, ... Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại: (031)3842806 Fax: (031)3841695 2.1.1 .Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Nạo vét Xây dựng đ-ờng thuỷ I tiền thân Công ty Tàu quốc thành lập ... khăn để hoàn thành nhiệm vụ đ-ợc giao Thị tr-ờng Công ty trải dài từ Bắc vào Nam *Các yếu tố khách quan Đất n-ớc ta thực cải cách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp cận với nguồn vốn...
 • 85
 • 344
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh công ty Nạo Vét và xây dựng đường thủy I

Một số biện pháp nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh công ty Nạo Vét và xây dựng đường thủy I

Quản trị kinh doanh

... sản phẩm (giá cả, chất lượng, mức độ phục vụ…) khách hàng ảnh hưởng lớn đến sản xuất doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp ảnh hưởng tới lợi nhuận đạt hay ảnh hưởng tới hiệu kinh ... nghiệp Trình độ văn hoá ảnh hưởng tới khả đào tạo chất lượng chuyên môn khả tiếp thu kiến thức cần thiết đội ngũ lao động, phong cách, lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý xã hội… ảnh hưởng tới ... sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp bố trí hợp lý góp phần đem lại hiệu cao nhiêu Trình độ kỹ thuật trình độ công nghệ sản xuất doanh nghiệp ảnh hưởng tới suất chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới...
 • 74
 • 378
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp ppt

Tài liệu Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp ppt

Tài liệu khác

... công văn thu lệ phí cấp phép (đối với tổ chức cấp phép) Sau hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị ... thiết kế công trình, thiết bị đường dây trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài dự án cho công trình đường dây trạm biến áp với cấp điện ... tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn tổ chức đề nghị cấp phép Báo cáo tài ba năm gần (đối với tổ chức hoạt động) Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động...
 • 6
 • 403
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pptx

Tài liệu Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống pptx

Tài liệu khác

... cầu nộp lệ phí cấp phép (đối với tổ chức cấp phép) Sau hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Sở Công Thương đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề ... công trình, thiết bị đường dây trạm Nội dung biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài dự án cho công trình đường dây trạm biến áp với cấp ... tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn tổ chức đề nghị cấp phép Báo cáo tài ba năm gần (đối với tổ chức hoạt động) Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động...
 • 5
 • 444
 • 0

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp pptx

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp pptx

Tài liệu khác

... lệ phí cấp phép (đối với tổ chức cấp phép) Sau hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục đường bưu Tên bước Mô tả bước điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn ... thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác Thành phần hồ sơ tư vấn tổ chức đề nghị cấp phép Báo cáo tài ba năm gần (đối với tổ chức hoạt động) Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ... thiết kế công trình, thiết bị đường dây trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài dự án cho công trình đường dây trạm biến áp với cấp điện...
 • 7
 • 296
 • 0

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống doc

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống doc

Tài liệu khác

... cầu nộp lệ phí cấp phép (đối với tổ chức cấp phép) Sau hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí cấp phép, tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Sở Công Thương đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề ... công trình, thiết bị đường dây trạm Nội dung biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài dự án cho công trình đường dây trạm biến áp với cấp ... tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn tổ chức đề nghị cấp phép Báo cáo tài ba năm gần (đối với tổ chức hoạt động) Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động...
 • 5
 • 415
 • 0

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét xà xây dựng đường thuỷ

một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét xà xây dựng đường thuỷ

Kinh tế - Quản lý

... cần nghiên cứu ảnh hởng nhân tố đến kết kinh doanh nhờ phơng pháp loại trừ Loại trừ phơng pháp xác định mức độ ảnh hởng nhân tố đến kết kinh doanh cách loại trừ ảnh hởng nhân tố khác Để nghiên cứu ... phân chia tợng, trình kết kinh doanh thành nhiều phận cấu thành Trên sở biện pháp liên hệ, so sánh đối chiếu tổng hợp lại, nhằm rút tính quy luật xu hớng phát triển cá tợng nghiên cứu Phân tích ... đợc phơng trình kinh tế phản ánh mối quan hệ hai tiêu phân tích với nhân tố ảnh hởng Trong phơng trình quan hệ, thứ tự xếp nhân tố phải theo trình tự từ nhân tố số lợng đến nhân tố chất lợng...
 • 73
 • 416
 • 0

Báo cáo khoa học " VIỆN KHCN XÂY DỰNG VỚI CÔNG TÁC BIÊN SOẠN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM THEO HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ " ppt

Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học

... lục gắn với đặc thù địa phương địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; (vii) EUROCODE Design of Structures for Earthquake Resistance: gồm phần, Viện chuyển dịch Part Part Bộ XD ban hành thành TCXDVN ... công trình" Trừ Part - Cầu, phần lại Viện thực chuyển dịch Các yêu cầu chuyển dịch nguyên trạng, số liệu động đất, đất nền, quy định phân cấp công trình chống động đất cập nhật theo số liệu VN Các ... chuyển dịch vào thực tế, đem lại hiệu thiết thực cho công tác quản lý đảm bảo chất lượng công trình đáp ứng với tiến trình hội nhập, Viện KHCN Xây dựng mong muốn hợp tác cá nhân, đơn vị bạn đồng...
 • 3
 • 405
 • 1

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I potx

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thủy I potx

Tài chính - Ngân hàng

... dựng công trình, Trung tâm dịch vụ tổng hợp Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Các xí nghiệp, đơn vị thành viên nh- kênh phân phối Công ty, thực thi công công trình mà Công ty giao cho Các xí nghiệp, ... Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại: (031)3842806 Fax: (031)3841695 2.1.1 .Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty Nạo vét Xây dựng đ-ờng thuỷ I tiền thân Công ty Tàu quốc thành lập ... khăn để hoàn thành nhiệm vụ đ-ợc giao Thị tr-ờng Công ty trải dài từ Bắc vào Nam *Các yếu tố khách quan Đất n-ớc ta thực cải cách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp cận với nguồn vốn...
 • 86
 • 291
 • 0

LUẬN VĂN: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I pdf

LUẬN VĂN: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Nạo vét và Xây dựng đường thuỷ I pdf

Tài chính - Ngân hàng

... sản phẩm (giá cả, chất lượng, mức độ phục vụ…) khách hàng ảnh hưởng lớn đến sản xuất doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp ảnh hưởng tới lợi nhuận đạt hay ảnh hưởng tới hiệu kinh ... nghiệp Trình độ văn hoá ảnh hưởng tới khả đào tạo chất lượng chuyên môn khả tiếp thu kiến thức cần thiết đội ngũ lao động, phong cách, lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý xã hội… ảnh hưởng tới ... sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp bố trí hợp lý góp phần đem lại hiệu cao nhiêu Trình độ kỹ thuật trình độ công nghệ sản xuất doanh nghiệp ảnh hưởng tới suất chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới...
 • 75
 • 207
 • 1

Nghiên cứu sử dụng cát biển Bình Thuận và Vũng Tàu làm bê tông xi măng trong xây dựng đường ô-tô

Nghiên cứu sử dụng cát biển Bình Thuận và Vũng Tàu làm bê tông xi măng trong xây dựng đường ô-tô

Tiến sĩ

... làm bê tông xi măng xây dựng đường ô tô để hạ giá thành xây dựng công trình Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận án nghiên cứu tiêu lý cát biển Vũng Tàu Bình Thuận, ứng dụng ... cát biển trộn với xi măng thay cho cát sông bình thường làm nhà lượng muối Clorua cát biển làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nhà ở, ảnh hưởng không đáng kể 1.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng bê ... 10,711,2% 3.4 Nghiên cứu cấu trúc vữa xi măng bê tông xi măng kính hiển vi điện tử quét 3.4.1 Cấu trúc vữa xi măng Để nghiên cứu rõ hình thành cường độ ảnh hưởng bên vữa xi măng so sánh đối chứng...
 • 14
 • 1,141
 • 8

một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy i

một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty nạo vét và xây dựng đường thủy i

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất kinh doanh, có ảnh hưởng mang tính định tồn hưng thịnh Doanh nghiệp Trong đó, trình độ tay nghề người lao động trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, với trình độ tay nghề người ... Hơn nữa, việc chọn năm gốc có ảnh hưởng lớn đến kết so sánh Với năm gốc khác lại có mức hiệu khác năm nghiên cứu Quan điểm 2: Đây quan điểm hiệu trình bày giáo trình kinh tế học P.Samueleson ... 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 2.1.4.1 Nhóm nhân tố chủ quan Mỗi biến động nhân tố thuộc nội doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh, làm cho mức độ hiệu trình...
 • 62
 • 231
 • 0

một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I

một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty nạo vét và xây dựng đường thủy I

Kinh tế - Thương mại

... đáng quan tâm hàng đầu doanh nghiệp ♦ Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nạo vét xây dựng đường thủy I ♦ Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực tiễn tình hình hoạt động sản ... ● Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh ▪ Nhóm nhân tố chủ quan gồm: + Nguồn nhân lực cấu tổ chức lao động + Công tác tổ chức quản lý + Quản lý sử dụng nguyên liệu + Nguồn vốn trình ... trị kinh doanh ♦ Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh ▪ Các tiêu kinh tế tổng hợp H=K/C Trong : + H hiệu kinh tế + K: Là kết sản xuất đạt + C: Là chi phí sản xuất bỏ ▪ Các tiêu doanh lợi:...
 • 19
 • 205
 • 0

Xem thêm