nghiên cứu điểu kiện thu hồi thioure sau ngâm chiết

Nghiên cứu điều kiện thu dịch nước cốt của quả nhàu

Nghiên cứu điều kiện thu dịch nước cốt của quả nhàu

Khoa học tự nhiên

... diễn hàm mục tiêu Hệ nghiên cứu phức tạp hiệu phương pháp nghiên cứu cao Trước lúc tiến hành thực nghiệm, người nghiên cứu cần sơ xác đònh mô hình toán học đối tượng nghiên cứu, cần giải thích ... mật ong sở Hương Thanh Sơ đồ nghiên cứu Qui trình nghiên cứu Quan hệ độ khô xác đònh hai phương pháp khác Quan hệ độ đặc hỗn hợp ủ lượng chất chiết Quan hệ lượng chất chiết thời gian ủ Qui trình ... Các nghiên cứu dược lý chứng minh rễ nhàu có khả chống tăng huyết áp dòch chiết alcol có tác dụng chống co thắt sinh học Và từ nghiên cứu khoa học có vài hợp chất xác đònh hầu hết chúng thu c...
 • 66
 • 407
 • 0

Nghiên cứu điều kiện thu nhận chế phẩm beta glucan và diterpenoid từ nấm đầu khỉ nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Nghiên cứu điều kiện thu nhận chế phẩm beta glucan và diterpenoid từ nấm đầu khỉ nhằm ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Nông nghiệp

... pháp kỹ thu t chiết cổ điển nhƣ trên, kỹ thu t chiết nhƣ chiết với hỗ trợ sóng siêu âm, chiết chất lỏng tới hạn, chiết dƣới áp suất cao v.v đƣợc phát triển để nâng cao hiệu nhƣ chất lƣợng chiết ... tan hết chất) - Gộp phân đoạn chiết ethyl acetate sau đem chân khơng nhiệt độ 60ºC/-0,8 atm thời gian thu hồi dung môi thu cao chiết - Sấy khô chân không cao chiết thu đƣợc nhiệt độ 60ºC/-0,8 atm ... từ nấm Đầu khỉ sóng siêu âm - Nghiên cứu số yếu tố ảnh hƣởng đến trình thu nhận hoạt chất Beta Glucan Diterpenoid từ dịch chiết xuất - Nghiên cứu đƣa quy trình chiết xuất Beta Glucan Diterpenoid...
 • 93
 • 164
 • 0

nghiên cứu điều kiện lưu giữ và lựa chọn thức ăn phù hợp trong quá trình ương nuôi ban đầu cá chình hương sau khi thu vớt

nghiên cứu điều kiện lưu giữ và lựa chọn thức ăn phù hợp trong quá trình ương nuôi ban đầu cá chình hương sau khi thu vớt

Thủy sản

... nuôi cá Chình phát triển nghiên cứu chúng quan tâm không PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Tên Khoa học: Anguilla ... điều kiện để ăn loại thực phẩm cao cấp cá Chình Do nhu cầu ni thực tế khu vực chưa phat triển nghiên cứu ứng dụng cho ni khu vực ít, chưa thu hút quan tâm mức.Vàu năm gần bắt đầu thu hút số nhà nghiên ... gần nên nghiên cứu cá Chình hạn chế Nếu cá mang ý nghĩa khoa học phân loại, tìm hiểu đặc điểm sinh học…, nghiên cứu cho việc ứng dụng thực tiễn chưa nhiều Ở Việt Nam, cá Chình dược nghiên cứu từ...
 • 25
 • 351
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi một số nguyên tố hiếm xạ từ nước thải của quá trình thủy luyện quặng đất hiếm việt nam

Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi một số nguyên tố hiếm xạ từ nước thải của quá trình thủy luyện quặng đất hiếm việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... tiến hành đề tài luận văn Nghiên cứu điều kiện tách thu hồi số nguyên tố xạ từ nước thải trình thủy luyện quặng đất Việt Nam” Với Mẫu nước thải trình thủy luyện nghiên cứu lấy từ trình kết tủa ... đề tài bao gồm: Nghiên cứu điều kiện hấp phụ tĩnh với urani, nguyên tố đất để tìm điều hấp phụ tối ưu Nghiên cứu khả hấp phụ độ chọn lọc hấp phụ urani đất cột trao đổi ion Nghiên cứu ảnh hưởng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HOC TỰ NHIÊN NGUYỄN VĂN PHÚ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH VÀ THU HỒI MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HIẾM XẠ TỪ NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH THỦY LUYỆN ĐẤT HIẾM VIỆT...
 • 10
 • 320
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan và khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ aureobasidium pullulan IFO 4594

Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan và khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ aureobasidium pullulan IFO 4594

Nông nghiệp

... nhiệm vụ nghiên cứu thực đề tài: “ Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ Aureobasidium pullulans IFO 4594” Với nội dung sau: Nghiên cứu đặc ... THỰC PHẨM TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN: PHẠM THỊ HẰNG TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu điều kiện tối ưu sinh tổng hợp pullulan khảo sát điều kiện thu hồi pullulan từ Aureobasidium pullulans IFO 4594 CHUYÊN NGÀNH: ... mọc chồi nảy chồi Giai đoạn phụ thu c vào nồng độ nuôi cấy cần thiết bổ sung NH4+ làm nguồn nitơ pH môi trường lớn Vòng đời thứ tư miêu tả sản phẩm tế bào có vách ngăn mà sau mọc chồi, nảy chồi...
 • 75
 • 144
 • 0

Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi một số nguyên tố hiếm xạ từ nước thải của quá trình thủy luyện đất hiếm việt nam

Nghiên cứu điều kiện tách và thu hồi một số nguyên tố hiếm xạ từ nước thải của quá trình thủy luyện đất hiếm việt nam

Hóa học - Dầu khí

... 50 3.5 Nghiên cứu điều kiện rửa giải để thu hồi nguyên tố xạ sau trình hấp phụ nhựa trao đổi ion 52 3.5.1 Nghiên cứu trình rửa giải urani nhựa anion 52 3.5.2 Nghiên cứu trình ... 3.6 Nghiên cứu trình tách thu hồi nguyên tố xạ sử dụng cột nhựa trao đổi ion 62 3.6.1 Nghiên cứu trình tách, thu hồi urani neodim cột nhựa anion 62 3.6.2 Nghiên cứu ... dụng để tách thu hồi nguyên tố đất Kaneyoshi đồng nghiên cứu thu hồi oxit đất đưa phương pháp kết tủa oxalat Với dung dịch muối đất nồng độ 0,02 – 1M, điều kiện cho phản ứng kết tủa thu hồi đất pH...
 • 88
 • 160
 • 1

nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC

nghiên cứu Điều kiện để phát triển du lịch nhằm thu hút khách và giải pháp phát triển du lịch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.DOC

Kế toán

... điều kiện đặc trưng Hệ thống điều kiện cần thiết nơi, vùng đất nước để phát triển du lịch bao gồm điều kiện tài nguyên du lịch, sẵn sàng đón tiếp khách du lịch tình hình kiện đặc biệt 1.1 Điều kiện ... trúc xây dựng độc đáo, triển lãm loại hình nghệ thu t v.v… Các giá trị văn hố thu hút khơng khách du lịch với mục đích tham quan nghiên cứu, mà thu hút đa số khách du lịch với mục đích khác, lĩnh ... doanh dịch vụ khác 1.2.2 Các điều kiện kỹ thu t Cơ sở vật chất kỹ thu t du lịch Cơ sở vật chất kỹ thu t tổ chức du lịch bao gồm toàn nhà cửa phương tiện kỹ thu t giúp cho việc phục vụ để thoả...
 • 36
 • 882
 • 6

Nghiên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này

Nghiên cứu điều kiện để phát triển bền vững du Vịnh Hạ Lọng trong hiện tại và tương lai sau này

Kinh tế - Thương mại

... sống thuyền nhà bè để thu n tiện cho việc đánh bắt, nuôi trồng lai tạo giống thu hải sản Ngày đời sống cư dân Vịnh Hạ Long phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch dịch vụ Thực trạng điều kiện ... tim hiểu nghiên cứu điều kiện phát triển bền vững du lịch vịnh Hạ Long em hiểu thêm đựơc phát triển bền vững tầm quan trọng Cũng qua e m biết thêm nhiều tài nguyên thiên nhiên vịnh, thu n, khó ... doanh lữ hành, khách sạn, kinh doanh dịch vụ khác… + Điều kiênthu t, sở hạ tầng: nhứng điều kiện quan trọng, sở vật chất, kĩ thu t hạ tầng thể trình độ phát triển qc gia Nó bao gồm nhà của,...
 • 38
 • 595
 • 2

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh

Nghiên cứu điều kiện địa lí địa bàn cư trú và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế  xã hội của người mã liềng ở hà tĩnh

Kinh tế

... đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Quan điểm nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Những điểm đề tài Nguồn t liệu 10 Lịch sử nghiên cứu đề tài 11 Bố ... pháp nghiên cứu Trên sở quan điểm nghiên cứu xác định trên, sử dụng phơng pháp nghiên cứu sau: - Phơng pháp nghiên cứu thực địa Phơng pháp đợc vận dụng vào việc nghiên cứu trực tiếp điều kiện ... thời gian hạn hẹp nên việc nghiên cứu, khảo sát địa bàn hạn chế - Giới hạn nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào: + Các đặc điểm địa lý tự nhiên thu c phạm vi c trú hoàn...
 • 69
 • 552
 • 1

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu

Thạc sĩ - Cao học

... án - Đã nghiên cứu tìm điều kiện thích hợp để điều chế nguyên liệu đầu 3-hiđroxi-(N-thế)naphtalen-2cacboxamit phương pháp truyền thống phương pháp sử dụng kỹ thu t vi sóng - Đã nghiên cứu cải ... ưu hóa điều kiện nhuộm nhằm giảm chênh lệch chế tạo kít nhuộm esteraza để phân loại tế bào phục vụ việc khám điều trị bệnh ung thư máu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 1- Nghiên cứu tổng hợp ... tiến hành nghiên cứu kế hoạch hóa thực nghiệm theo phương pháp đơn hình tìm điều kiện tối ưu sản xuất kít nhuộm esteraza để phân loại dòng tế bào bệnh bạch cầu cấp Điểm luận án - Đã nghiên cứu sử...
 • 55
 • 465
 • 1

Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt nam

Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu việt nam

Kiến trúc - Xây dựng

... trưng vùng nghiên cứu 2.1.3 Xác định ranh giới khu vực biển nghiên cứu Việc xác định ranh giới khu vực nghiên cứu cần thiết để giới hạn vùng thu thập, thống kê số liệu Theo nhiệm vụ nghiên cứu đề ... 7.3 Phần 2: Nghiên cứu thực nghiệm cơng trình biển neo đứng TLP 266 7.3.1 Mục đích nghiên cứu 266 7.3.2 Nội dung kết nghiên cứu 266 7.3.3 Đánh giá kết nghiên cứu ... tiêu nội dung nghiên cứu Đề tài 0.2.1 Mục tiêu Đề tài Trong Thuyết minh Đề tài duyệt, Đề tài KC.09.15/06-10 nghiên cứu nhm mc tiờu chớnh sau: 1) Xây dựng đợc sở liệu điều kiện kỹ thu t môi trờng...
 • 411
 • 619
 • 1

nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và lên men vi khuẩn bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản

nghiên cứu điều kiện nuôi cấy và lên men vi khuẩn bacillus thu sinh khối nhằm sản xuất chế phẩm probiotic thủy sản

Nông - Lâm - Ngư

... điều kiện lên men thử nghiệm chủng B 3.7.1 hệ thống BIO FLO 110 cho kết thời gian thu sinh khối sau h nuôi tương đương với kết nghiên cứu mục [2.2.2] Kiến nghị - Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện, ... 2,01 sau h nuôi cấy Khi so sánh với kết khảo sát trước nghiên cứu [trong mục 3.5.1,…, 3.5.5] ta thấy Giá trị OD sau 3h nuôi cao khảo sát trước nhiều Điều chứng tỏ điều kiện khảo sát nghiên cứu ... định nghĩa người chấp nhận sử dụng nhiều 1.2.2 Lịch sử nghiên cứu Probiotic nuôi trồng thủy sản a/ Lịch sử nghiên cứu probiotic Những nghiên cứu probiotic bắt đầu vào kỷ 20, Henry Tisser (1900),...
 • 51
 • 2,143
 • 10

Nghiên cứu điều kiện lao động đặc thù và sức khoẻ nghề nghiệp của cán bộ y tế trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu điều kiện lao động đặc thù và sức khoẻ nghề nghiệp của cán bộ y tế trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp khắc phục

Báo cáo khoa học

... v x đồng thời đợc nghiên cứu nhng l u tiên nghiên cứu n y Kỹ thu t chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (Random stratified sampling) đợc áp dụng nghiên cứu n y Quy trình chọn mẫu nh sau: Tại tuyến trung ... h nh nghiên cứu để hạn chế sai số trình thu thập thông tin Thống quy trình khám, phân loại sức khoẻ nh đọc kết xét nghiệm 2.3.4 Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu đợc thực nhằm đánh giá điều kiện ... nghề nghiệp có liên quan đến điều kiện lao động đặc thù; 2.1.3 Đề xuất giải pháp khả thi 2.2 đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu đợc tiến h nh theo phơng pháp...
 • 427
 • 1,137
 • 6

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Sóc Sơn Hà Nội

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Sóc Sơn Hà Nội

Xã hội học

... tài nghiên cứu Ví dụ Đề tài nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh Nghiên cứu điều kiện ... thiếu việc làm Nghiên cứuhội để giúp người dân có cách quản lý, bảo môi trường, tạo điều kiện phát triển dược liệu tạo thêm thu nhập I.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Địa bàn ... muốn rằng, sau Đề tài này, có nghiên cứu kỹ thu t nơng, lâm nghiệp, kinh tế Để từ đó, có phương hướng, giải pháp kỹ thu t nhằm khai thác lợi Huyện PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.1 Điều kiện tự nhiên...
 • 32
 • 6,015
 • 27

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu người

Tổng hợp cơ chất, chế tạo kít và nghiên cứu điều kiện tối ưu để nhuộm tế bào phục vụ chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu người

Hóa học

... 3.3 Nghiên cứu nhuộm tế bào bạch cầu chất tổng hợp đƣợc 95 3.3.1 Nghiên cứu tối ƣu hoá phản ứng nhuộm esteraza tế bào bạch cầu 96 3.3.2 Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng chất đến kết nhuộm 101 3.4 Nghiên ... Tiêu chuẩn lựa chọn mẫu nghiên cứu: - Mẫu máu ngƣời khỏe mạnh đƣợc lựa chọn từ ngƣời đến khám sức khỏe Bệnh viện 19-8, Bộ Công an dùng ba nghiên cứu sau:  Tối ƣu hóa kỹ thu t esteraza đặc hiệu ... Chức chuyển hóa thu c thải độc: Esteraza có khả tham gia vào chuyển hóa thu c đặc biệt tiền dƣợc thông qua phản ứng thủy phân Lợi dụng tính chất này, nhà nghiên cứu dƣợc sản xuất thu c theo công...
 • 261
 • 551
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica

Sinh học

... dụng cho việc nghiên cứu sinh tổng hợp chất thơm nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone ... Lựa chọn điều kiện chiết rút thu nhận γ-decalactone từ dịch lên men 44 Chuyên ngành Vi sinh vật học Khóa 2011-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học Nguyễn Xuân Việt 3.3.1 Lựa chọn điều kiện chiết rút γ-decalactone ... trình nghiên cứu thực thí nghiệm bao gồm loại thiết bị nguồn gốc sau: Chuyên ngành Vi sinh vật học 21 Khóa 2011-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học Nguyễn Xuân Việt Bảng 2.2 Thiết bị nghiên cứu Nguồn...
 • 70
 • 332
 • 0

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học và thu nhận γ-decalactone từ dầu thầu dầu bằng nấm men Yarrowia lipolytica165442

Sinh học

... dụng cho việc nghiên cứu sinh tổng hợp chất thơm nhờ vi sinh vật chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Vì lẽ đây, tiến hành đề tài Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, chuyển hóa sinh học thu nhận γ-decalactone ... Lựa chọn điều kiện chiết rút thu nhận γ-decalactone từ dịch lên men 44 Chuyên ngành Vi sinh vật học Khóa 2011-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học Nguyễn Xuân Việt 3.3.1 Lựa chọn điều kiện chiết rút γ-decalactone ... trình nghiên cứu thực thí nghiệm bao gồm loại thiết bị nguồn gốc sau: Chuyên ngành Vi sinh vật học 21 Khóa 2011-2013 Luận văn thạc sĩ khoa học Nguyễn Xuân Việt Bảng 2.2 Thiết bị nghiên cứu Nguồn...
 • 70
 • 344
 • 0

Xem thêm