nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng  đoạn chảy qua địa phận hà nội

Khoa học xã hội

... nâng cao hiệu quan trắc môi trường nước sông Hồng - Đoạn chảy qua địa phận Nội Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông Hồng đoạn chảy qua ... cứu tổng quan phân tích khái niệm, nguyên lý quan trắc môi trƣờng nƣớc Nghiên cứu tổng quan đánh giá thực trạng công tác quan trắc môi trƣờng nƣớc sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Nội Đề xuất ... nghiên cứu Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG NƢỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN NỘI 3.1.1 Nội dung tổ chức thực Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nƣớc sông...
 • 14
 • 1,024
 • 1

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông Hồng - đoạn chảy qua địa phận Nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông Hồng - đoạn chảy qua địa phận Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quan trắc môi trường nước sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Nội đƣợc thực với nội dung sau: Rà soát, đánh giá thực trạng công tác quan trắc ... pháp nâng cao hiệu quan trắc môi trường nước sông Hồng - Đoạn chảy qua địa phận Nội Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông Hồng đoạn chảy ... chảy qua địa phận Nội thời gian qua - Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Nội Đối tượng nghiên cứu: -...
 • 108
 • 566
 • 1

Luận văn đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất quận hoàng mai, thành phố nội

Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất quận hoàng mai, thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... thi hành c a quan chuyên môn - S li u ñi u tra ñ y ñ , xác; cách ñánh giá khách quan, trung th c - Các gi i pháp có tính thuy t ph c có giá tr áp d ng th c t Trư ng ð i h c Nông nghi p N ... S sông tiêu nư c th i c a Thành ph sông Kim Ngưu, sông Tô L ch, sông L , sông Sét Các sông ch y qua vùng ñã mang theo nh ng ngu n ô nhi m t nư c th i công nghi p, b nh vi n sinh ho t c a thành ... ch, sông L , sông Sét sông Kim Ngưu ch y qua, n sông ñ ng th i n sông thoát nư c ch y u cho Thành ph qu n Hoàng Mai Các n sông h u h t ñã ñư c c i t o hoàn ch nh d án thoát nư c giai ño n c a Thành...
 • 133
 • 1,215
 • 3

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bản huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bản huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... ngày tăng, vi c nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p ñ ñáp ng nhu c u trư c m t lâu dài v n ñ quan tr ng, thu hút s quan tâm c a nhi u nhà khoa h c th gi i Các phương pháp ñã ñư c nghiên c u, ... ñ u ngư s t nhiên c a c nư c lài x p vào hàng th khu v c Vì v y, vi c nâng cao hi u qu s d ng ñ t nh m tho mãn nhu c u v nông s n ph m ñang tr thành m i quan tâm l n nh t c a ngư i qu n lý s ... quy t ñ nh phát tri n văn minh xã h i nâng cao ñ i s ng ngư i qua m i th i ñ i Hai là, hi u qu kinh t ph i ñư c xem xét quan ñi m c a lý thuy t h th ng Quan ñi m c a lý thuy t h th ng cho r ng...
 • 110
 • 1,163
 • 5

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận cầu giấy, thành phố nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận cầu giấy, thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... ng cũn mang tớnh th cụng, kộm chớnh xỏc Do ú, mt nhng nhim v quan trng t cho cụng tỏc ng ký bin ng s dng t l phi ưa số giải pháp nâng cao công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất cụng tỏc qun ... cn thit Vỡ vy ng kớ bin ng t cng l mt yu t quan trng phc v cho vic qun lý t ai, giỳp Nh nc nm chc, qun cht n tng tha t, kim soỏt c nhng bin ng thc t ca quan h t 1.5 Nhu cu tin hc húa cụng tỏc ng ... lut, xỏc lp c y mi quan h phỏp lý gia Nh nc vi ngi s dng v vi c cỏc ch u t, to iu kin cho vic s dng t mt cỏch hp lý v t hiu qu cao nht 3.2 xut mt s gii phỏp gúp phn nõng cao hiu qu cụng tỏc...
 • 9
 • 917
 • 2

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC SINH

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC SINH

Xuất nhập khẩu

... tiêu đánh giá hiệu kinh tế XK, xác định yêu cầu việc đề mục tiêu biện pháp nâng cao hiệu kinh tế ngoại thương Quan niệm phổ biến cho hiệu kinh tế XK kết trình sản xuất nước, biểu mối tương quan ... : Giới thiệu tổng quan công ty TNHH Phúc Sinh Chương : Đánh giá thực trạng kinh doanh xuất công ty TNHH Phúc Sinh từ năm 2006-2008 Chương : Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ... ro Nhà XK không gửi hàng cho nhà NK ⇒ Nhà NK không nhận hàng Nhà XK sẳn sàng giao hàng, nước XK không cho phép ⇒ Nhà NK không nhận hàng Nhà XK sẳn sàng giao hàng nước NK không cho phép ⇒ Nhà NK...
 • 74
 • 600
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Kỹ thuật

... thiết vấn đề nâng cao hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất học viên tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất thành phố ... khu dân cư địa bàn thành phố Tuyên Quang - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất CHƢƠNG I: TỔNG QUAN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁ ĐẤT CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ ... thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.” Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu sách văn liên quan đến đấu giá đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất - Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử...
 • 11
 • 628
 • 4

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trồng dứa (khóm) của các nông hộ tại thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trồng dứa (khóm) của các nông hộ tại thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Kinh tế

... dân + Đánh giá thực trạng xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu trồng khóm nông hộ thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu trồng khóm nông hộ địa bàn nghiên cứu ... 2013 Nội dung nghiên cứu: Để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sau: - Nghiên cứu thực trạng trồng khóm hộ nông dân TP Vị Thanh qua năm 2011-2013 - Đánh giá nhân ... thấp đặc biệt giá đầu bấp bênh gây nhiều khó khăn cho người trồng khóm Để hiểu rõ vấn đề trên, đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu trồng khóm (dứa) nông hộ thành phố Vị...
 • 90
 • 1,433
 • 3

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố pleiku, tỉnh gia lai

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố pleiku, tỉnh gia lai

Kinh tế

... Australia vi c ñăng ký BðS quan ph Bang th c hi n Các quan quan ñăng ký ñ t ñai, Văn phòng ñăng ký quy n ñ t ñai, quan qu n lý ñ t ñai ho c quan thông tin ñ t ñai * Cơ quan qu n lý ñ t ñai Bang ... a Toà án nhân dân, quy t ñ nh thi hành án c a quan thi hành án, quy t ñ nh gi i quy t tranh ch p ñ t ñai c a quan nhà nư c có th m quy n ñã ñư c thi hành" "Cơ quan qu n lý ñ t ñai ñ a phương có ... B GIÁO D C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P N I o0o TRƯƠNG ð C VINH ðÁNH GIÁ TH C TR NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T ð NG C A VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUY N S D NG ð T THÀNH...
 • 125
 • 616
 • 0

slide thuyết trình đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu tại công ty tnhh phúc sinh

slide thuyết trình đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu tại công ty tnhh phúc sinh

Quản trị kinh doanh

... NỘI DUNG TRÌNH BÀY Phần mở đầu Giới thiệu tổng quan công ty TNHH Phúc Sinh Đánh giá thực trạng kinh doanh xuất năm 2006-2008 • Giới thiệu công ty Nội dung • Tình hình mua hàng • Sản ... chọn đề tài  Việt Nam có lợi xuất nông sản  Công ty TNHH Phúc Sinh kinh doanh & xuất mạnh nông sản Mục tiêu nghiên cứuPhân tích điểm mạnh & điểm yếu công ty để đề chiến lược  Đề xuất giải pháp ... thị trường, đối thủ • Tình hình xuất • Phương hướng hoạt động năm • Kết HĐKD năm ‘06- ‘08 • Các yếu tố ảnh hưởng đến 2009 Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh xuất Kết luận & kiến nghị xuất...
 • 26
 • 795
 • 2

đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương

đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương

Kinh tế - Thương mại

... đề tài “ đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương” kết cấu thành chương sau: - Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu - Chương Đánh giá thực ... không làm giá trị sẵn có đất đai Khi đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp thường đánh giá quan điểm hiệu mặt kinh tế, xã hội, môi trường: - Về hiệu kinh tế: Có nhiều quan điểm khác hiệu kinh ... thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương” Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải...
 • 77
 • 831
 • 4

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Nội ttt

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội ttt

Vật lý

... tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Đất đai .5 1.1.2 Bất động sản .6 1.1.3 Thị trường BĐS ... ban hành quy chế thực cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng 24.Thủ tƣớng Chính phủ, Tình hình thực Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 25 Tổng cục Quản lý đất đai (2012), Báo cáo đánh ... tổng thể cải cách hành Nhà nƣớc giai đoạn 2001 – 2010 22 Thủ tƣớng Chính phủ, Quyết định 181/2003/QĐ/TTg ngày 04 tháng năm 2003 ban hành quy chế thực chế “một cửa” quan hành địa phƣơng 23 Thủ...
 • 6
 • 532
 • 2

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội

Vật lý

... gia Nội, lựa chọn thực đề tài Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động VPĐKQSDĐ huyện Thạch Thất, thành phố Nội nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp ... - Đánh giá thực trạng hoạt động để tìm hạn chế VPĐKQSDĐ huyện Thạch Thất thành phố Nội - Đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động VPĐKQSDĐ huyện Thạch Thất thành phố Nội, nhằm nâng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ KIM ANH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ...
 • 105
 • 755
 • 1

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy, thành phố Nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa lý - Địa chất

... v s dng t ai, nhng nú liờn quan n nhiu phc thuc v c s phỏp lý v nhng quan h xó hi m bo quyn li hp phỏp v cuc sng thit thc ca mi t chc v cỏ nhõn, vỡ vy c mi ngi rt quan tõm Lm tt cụng tỏc ng ... ng cũn mang tớnh th cụng, kộm chớnh xỏc Do ú, mt nhng nhim v quan trng t cho cụng tỏc ng ký bin ng s dng t l phi -a số giải pháp nâng cao công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất cụng tỏc qun ... nh thi hnh ỏn ca c quan thi hnh ỏn, quyt nh gii quyt tranh chp t ca c quan nh nc cú thm quyn ó c thi hnh ng kớ bin ng t ng kớ bin ng quyn s dng t l vic lm thng xuyờn ca c quan hnh chớnh Nh nc...
 • 86
 • 762
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Bất động sản

... NGUYỄN HOÀNG NGHĨA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã ... đất địa phương có điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tương tự huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, thực đề tài nghiên cứu: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng ... nâng cao hiệu công tác đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất đề xuất giải pháp nhằm nâng cao...
 • 102
 • 634
 • 2

luận văn Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Khoa học tự nhiên

... đánh giá trạng thu gom, xử lý chất thải rắn địa phương cần thiết Xuất phát từ thực tế đó, việc thực đề án: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu thu gom, xử lý chất thải rắn địa ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH ... 59 3.5 Đề xuất giải pháp giảm thiểu chất thải rắn địa bàn huyện Quỳnh Lưu 62 3.5.1 Giải pháp kỹ thuật 62 3.5.2 Các giải pháp chế, sách 66 3.5.3 Các giải pháp quản lý ...
 • 98
 • 860
 • 8

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia Cúc Phương Xuân Thủy

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia Cúc Phương và Xuân Thủy

Công nghệ - Môi trường

... Tổng quan vấn đề nghiên cứu - Chương Địa điểm, thời gian, phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Chương Kết nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TRẦN NHO ĐẠT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC DU LỊCH SINH THÁI ... VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC VƯỜN QUỐC GIA...
 • 101
 • 674
 • 2

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tại thị trấn xuân mai, huyện chương mỹ, thành phố nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tại thị trấn xuân mai, huyện chương mỹ, thành phố hà nội

Kinh tế

... rt nhiu c quan khỏc nhau: C quan qun lý nh nc v ti nguyờn mụi trng, c quan qun lý nh nc v nh , cụng trỡnh xõy dng, c quan qun ký nh nc v nụng nghip v cỏc c quan nh nc khỏc cú liờn quan M c du ... n ng k ý t c thc hiờ n theo c chờ mụ t ca , nhng trờn thc tờ võn phai n nhiờ u c quan khac (c quan ng ky , c quan cụng chng, kho ba c nha nc) - UBND xó, phng, th trn cú trỏch nhim tip nhn h s ... phỏp lut ó trao, c th v quan trng nht l cỏc quyn giao dch i vi quyn s dng t, quyn s hu nh v cỏc ti sn khỏc gn lin vi t i vi cỏc i tng khỏc cú liờn quan Ngoi hai vai trũ quan trng i vi ngi s dng...
 • 91
 • 288
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện mỹ đức, thành phố nội

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện mỹ đức, thành phố hà nội

Kinh tế

... Đức, thành phố Nội Đề xuất giải pháp để nhằm hoàn thiện để nâng cao hiệu công tác DĐĐT huyện Mỹ Đức, TP Nội Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu, đánh giá trạng công tác DĐĐT huyện Mỹ Đức, thành ... Đức, thành phố Nội Chương 3: Hiệu công tác phát triển kinh tế NN- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu DĐĐT huyện Mỹ Đức, thành phố Nội CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan ... DĐĐT địa bàn huyện Mỹ Đức cần thiết phải có điều tra, phân tích đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng việc DĐĐT huyện Mỹ Đức Chính vậy, việc nghiên cứu thực đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải...
 • 93
 • 579
 • 4

Xem thêm