nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

Báo cáo khoa học

... KC.04 .21 /06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA INTERLEUKIN- 2 TÁI TỔ HỢP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM DÙNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ” ... sau 7 năm điều trị. Việc điều trị bệnh ung thư dựa trên sản phẩm IL -2 không nhất thiết phải điều trị riêng rẽ. IL -2 cũng có thể điều trị kết hợp với các phương pháp điều trị ung thư khác cũng ... IL -2 tái tổ hợp trên động vật gây ung thư thực nghiệm 10 /20 09- 10 /20 10 6 /20 10-10 /20 10 Nguyễn Thị Quỳ (ĐH-KHTN) 4.B So sánh được tác dụng của sản phẩm IL -2 tái tổ hợp với sản phẩm IL-2...
 • 258
 • 562
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Báo cáo khoa học

... 16 1 6 ,25 7 43,75 4 ,2 4 25 8,4 4 25 4 ,20 sợi/cm3 6,98 mg/m3 Miền Trung 2 0 0 2 100 2, 22 0 0 0 0 0 0 Miền Nam 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 3,56 sợi/cm3 11, 52 mg/m3Toàn quốc 23 1 4,3 ... thực hiện Miền Bắc 24 16 66,67 Tháng (10- 12) /20 02 Miền Trung 5 2 40,00 Tháng 6 /20 03 Miền Nam 6 5 83,33 Tháng 5 /20 03 Toàn Quốc 35 23 65,71 4.3. Quan trắc, phân tích, đánh giá hiện trạng chất ... cấp cho sản xuất là 90150 m3/1000 m 2 tấm lợp, phụ thuộc vào điều kiện sản xuất , loại nguyên vật liệu và sản phẩm. Lợng nớc thải trong quá trình sản xuất bằng lợng nớc sử dụng sản xuất tấm...
 • 262
 • 2,104
 • 5

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx

Thạc sĩ - Cao học

... số 3.4.5. Đánh giá quá trình trên cơ sở biểu ñồ theo ñại lượng ño 3.4.5.1. Biểu ñồ giá trị trung bình 5 10 15 20 25 30 23 2 .2 2 32. 4 23 2.6 23 2.8 23 3 23 3 .2 233.4 23 3.6 23 3.8 23 4 23 4 .2 XBARXBAR ... MỀM HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THIẾT BỊ VÀ KIỂM TRA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 12 + Năng lực thực hiện nội tại Cp piITCD= (2. 8) Trong ñó: IT là khoảng dung ... sai. 2. 2.1 .2. Độ phân tán ngẫu nhiên 6.Dσ= (2. 7) 2. 2 .2. Năng lực thực hiện và ñộ hoàn thiện 2. 2 .2. 1. Khái niệm về năng lực thực hiện và ñộ hoàn thiện a. Năng lực thực hiện 24 ...
 • 26
 • 460
 • 0

nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh bình phước

nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước ngầm trên địa bàn tỉnh bình phước

Công nghệ - Môi trường

... rừng, tăng 10% so năm 20 09, trong đó rừng phòng hộ 601 ha, rừng sản xuất 425 ha và rừng đặc dụng 20 ha. 2. 2.3. Sản xuất công nghiệp Giá trị sản xuất (giá CĐ 1994) năm 20 10 ước thực hiện 4.415,1 ... quả điều tra và thảo luận 73 5 .2. 1. Kết quả điều tra 73 5 .2. 2. Tổng hợp kết quả thu được 74 5.3. Kết quả phân tích và đánh giá 75 5.3.1. Kết quả phân tích 75 5.3 .2. Đánh giá 77 5.4. Đánh giá ... (m3/ngày) Tổng lượng nước sử dụng Tổng lượng nước thải 1 Bù Gia Mập 9 46 72 420 4.8 2 Phước Long 12 600 540 3 Hớn Quản 6 1 927 .78 1735 4 Chơn Thành 14 3030.56 27 27.5 5 Bù Đăng 10 28 92. 22 2603...
 • 103
 • 2,116
 • 8

Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu khả năng kích thích hệ miễn dịch chống ung thư của các alcaloid và flavonoid được chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung (crinum latifolium l ) để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị ung thư

Y khoa - Dược

... 301(66),300(100) ,24 4( 72) ,21 5(30) ,20 1 (27 ) 16.43 1.8 0 .2 Oxoassoanineb( 4) 28 1(100), 26 6( 12) , 25 0(8), 23 8 (20 ) 16.66 0.3 0.7 Crinane-3α-olb(5) 27 3(100) ,25 6 (27 ) ,22 9( 42) ,20 1(50),185( 32) ,115 (25 ) 16.98 ... 317(100) ,29 9(34) ,26 2 (28 ) ,24 4(90) ,23 3(60) 21 .65 1.5 Crinarnidincb( 12) 317(60) ,28 8(100) ,24 4 (29 ) ,21 7( 42) ,20 5(38), 20 3(37) 21 .75 14.1 30.0 6-Hydroxyundulatineb (13) 347(30) ,27 6( 32) ,25 6 (29 ) ,22 9.(31) ,21 9(100), 20 4 (20 ) ... 331(98), 29 9(38), 28 7(100), 26 0(97), 25 5(70), 21 1(75) 20 . 92 6 .2 3.0 6-Hydroxybuphanidrineb(10) 331(55) ,27 6(100) ,26 1 (28 ) ,22 9(78),91(35) 21 .08 8.5 6-Hydroxypowelline (11) 317(100) ,29 9(34) ,26 2 (28 ) ,24 4(90) ,23 3(60)...
 • 128
 • 890
 • 2

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học

Sinh học

... MH1 MH 2 MH3 MH4 MH1 MH 2 MH3 MH4 MH1 MH2 MH3 MH4 0.5 3576 27 65 25 64 27 21 23 87 1534 1045 1658 0,6675 0,5548 0,4076 0,6093 1.0 5634 40 12 3034 4 027 3876 23 45 1805 26 59 0,688 ... 0,5; 1; 1,5 và 2 kgCOD/m3.ngày. Số liệu nghiên cứu ñã xác ñịnh xơ dừa là giá thể lọc tốt nhất trong 4 loại vật liệu nghiên cứu. Trong mô hình lọc sinh học với giá thể xơ dừa, hiệu quả xử lý ... 0,987. Giá trị này cao hơn nhiều so với tính toán theo mô hình bậc 2 với R 2 = 0,85. Kết quả nghiên cứu mở ra một triển vọng cho việc nghiên cứu nhiều loại vật liệu mới, sẵn có trong nước....
 • 13
 • 1,095
 • 8

nghiên cứu đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng

nghiên cứu đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng

Khoa học xã hội

... buýt Trong đó trợ giá lợtHKHK.Km1000đ1000đ685.09814.377.041 21 5 .29 2 .29 5 42. 722 .4 72 19 .24 8.869695.05914.807. 929 22 0. 122 .501 42. 819.14319 .24 8.869101.5%103.0%1 02. 2%100 .2% 99.9% 27 Bảng2. 12: ... 14.807. 929 103-HK luân chuyểnHK.km 21 5 .29 2 .28 1 22 0. 122 .501 1 02 -Doanh thu 1000đ 43.304.058 42. 819.144 98.9 Trong đó Từ bán vé1000đ 23 .461.94 23 .570 .27 5 100.5Từ trợ giá 1000đ 19.8 42. 048 19 .24 8.869 ... HSlợtHKHK-17.957160.158 25 .158 22 6.5 72 223 .5 72 3000 25 .157 22 7.5 32 224 .22 33.309IV XN xe buýt Thủ Đô (1tuyến)Lợt xeHK vận chuyểnVận tải buýtHĐ đa đón HSlợtHKHK-3.7 42 138.11480.91457 .20 05.3 12 179.333100.93378.4005 .29 419.700111. 620 80.080Tổng...
 • 76
 • 519
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả biện pháp kỹ thuật lâm sinh và vật lý cơ giới trong công tác phòng trừ sâu hại măng tại xã Đồng Bảng - huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả biện pháp kỹ thuật lâm sinh và vật lý cơ giới trong công tác phòng trừ sâu hại măng tại xã Đồng Bảng - huyện Mai Châu - tỉnh Hòa Bình

Nông - Lâm - Ngư

... chí đánh giá trên ô thí nghiệm, so sánh kết quả đối chứng.7. Tìm hiểu, phỏng vấn ngời dân về thị trờng lâm sản tại khu vực nghiên cứu và một số địa bàn lân cận8. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, ... sơn đánh dấu- Dụng cụ thu thập và vận chuyển mẫu vật- Các phơng tiện hỗ trợ xử lý kết quả trong quá trình nội nghiệp4.4 .2. Điều tra đánh giá tình hình sâu hại măng trên khu vực nghiên cứu Nguyễn ... năm gần đây Trần Ngọc Hải đà có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về đối tợng tre trúc nh: Năm 20 00, trong nghiên cứu của mình phân tích giá trị dinh dỡng của măng Vầu Đắng và so sánh hàm...
 • 72
 • 801
 • 2

nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại mạng riêng ảo

nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại mạng riêng ảo

Kinh tế - Quản lý

... 2 L2TP 16 Chương 2 .Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng của mạng riêng ảo 23 2. 1 Các tiêu chí để đánh giá hiệu quả mạng sử dụng giải pháp VPN 23 2. 2 Ưu điểm và khuyết điểm của VPN 24 2. 2.1 ... điểm: 24 2. 2 .2 Khuyết điểm: 25 Chương 3 . Đánh giá hiệu quả sử dụng các loại VPN 26 3.1 Đánh giá các loại VPN phân theo chức năng kết nối 26 3.1.1 VPN truy cập từ xa: 26 3.1 .2 Intranet VPN: 28 ... viên Đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại mạng riêng ảo GVHD: Th.s Võ Trường Sơn Trang 23 Chương 2 .Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng của mạng riêng ảo 2. 1 Các tiêu chí để đánh giá hiệu...
 • 70
 • 458
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học hiểu khí trên các loại vật liệu lọc khác nhau pptx

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ lọc sinh học hiểu khí trên các loại vật liệu lọc khác nhau pptx

Báo cáo khoa học

... trong bảng 1 Huyển phù tế bào trong môi trường nuôi E’MEM có bổ sung 10% huyết thanh bê, 10-7 M insulin, 1% DMSO. Ủ tế bào 2 giờ trong tủ ủ tế bào ở ñiều kiện 37oC, 5% CO 2 /95% O 2 . ... bị tổn thư ng các enzym transaminsase như ALT tiết ra môi trường làm cho hoạt ñộ ALT ño ñược trong môi trường tăng. Người ta tiến hành ño hoạt lực các men này ñể ñánh giá mức ñộ thư ng tổn ... 45 phút. Science & Technology Development, Vol 13, No.T3- 20 10 Trang 66 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Medica 49( 12) , 22 2 -22 5 (1983). [4]. V. Kumar, RS. Cotran, SL. Robbins, Cell injury...
 • 9
 • 511
 • 0

nghiên cứu đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng

nghiên cứu đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng

Kinh tế - Quản lý

... buýt Trong đó trợ giá lợtHKHK.Km1000đ1000đ685.09814.377.041 21 5 .29 2 .29 5 42. 722 .4 72 19 .24 8.869695.05914.807. 929 22 0. 122 .501 42. 819.14319 .24 8.869101.5%103.0%1 02. 2%100 .2% 99.9% 2. 3. ... chuyểnHKluân chuyểnDoanh thu xe buýt Trong đó trợ giá lợtHKHK.Km1000đ1000đ 28 9 .21 5 2. 900. 422 44 .20 3. 327 14.967.1188.183.158 28 8.483 2. 8 92. 15343.813 .22 814. 822 .3088.170.64599.7%99.7%99.1%99.0%99.8%3 ... xe buýt Trong đó trợ giá lợtHKHK.Km1000đ1000đ61.818 2. 291.66841 .25 0.0176.579.9544.488. 926 61.4 52 2. 429 .94543.761 .22 26.760.0594.487.74899.4%106.0%106.1%1 02. 7%99.97%4 Tổng hợp toàn...
 • 69
 • 423
 • 0

Chuyên đề:Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số giải pháp công nghệ đối với đê biển

Chuyên đề:Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số giải pháp công nghệ đối với đê biển

Báo cáo khoa học

... 0.00 5 3. 72 0 .25 0.00 0 0.83 70 .20 0.41 35. 02 0.101 5.80 6 3. 72 0 .25 3. 72 0 .25 0.75 63.59 0.35 29 .25 0.1 02 5.87 7 3. 72 0 .25 7.44 0.5 0.59 50 .28 0 .24 20 . 52 0.095 5.45 8 3. 72 0 .25 11.16 0.75 ... 0. 42 35.53 0.05 4.15 0.058 3.34 20 11.16 0.75 14.88 1 0. 32 27.39 0.05 3.90 0.044 2. 54 21 14.88 1 0.00 0 0.50 42. 39 0.06 5.09 0.055 3.17 22 14.88 1 3. 72 0 .25 0.48 40.70 0.05 4 .24 0.054 3.11 23 ... 1.755m=3m =2. 753m1,5m5mlop1lop2dot 1 Hình 6. Hệ số ổn định cho lớp đắp thứ nhất H1 = 1,755 1 2 34 5 6781 2 345 67891011 12 13 14 1516 171819 20 21 22 23 24 m=3m =2. 753m1,5m5mlop1lop2dot 1dot 2 ...
 • 51
 • 529
 • 1

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của VIỆC áp DỤNG sản XUẤT SẠCH hơn tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẤY HOÀNG văn THỤ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRAN XUAN HINH

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của VIỆC áp DỤNG sản XUẤT SẠCH hơn tại CÔNG TY cổ PHẦN GIẤY HOÀNG văn THỤ  THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRAN XUAN HINH

Công nghệ - Môi trường

... dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được thực thi. 1.3 .2. Áp dụng sản xuất sạch hơn tại Việt Nam 1.3 .2. 1. Tình hình sản xuất sạch hơn Sản xuất sạch hơn bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam ... tâm.1 .2. Giới thiệu về sản xuất sạch hơn5trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bình Dương.1.3 .2. 2. Các giải pháp sản xuất sạch hơn trong ... trình sản xuất. 1.3. Sản xuất sạch hơn trên thế giới và ở Việt Nam 1.3.1. Tình hình sản xuất sạch hơn trên thế giới Trên thế giới, hầu hết các nước cũng có chương trình SXSH và hỗ trợ tại chỗ...
 • 60
 • 759
 • 0

Xem thêm