nghiên cứu đánh giá hiện trạng xói mòn trên lưu vực hồ trị an

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC HỒ TRỊ AN

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC HỒ TRỊ AN

Báo cáo khoa học

... tích đánh giá mức độ xói mòn, kết đánh giá trạng độ xói mòn để từ xây dựng đồ trạng xói mòn tồn LVHTA tổng hợp kết phân loại xói mòn theo diện tích thể bảng Bảng Kết phân cấp cường độ xói mòn lưu ... Lê Ngun, 2004 Nghiên cứu, đánh giá trạng xói mòn tác động dioxin tới mơi trường đất lưu vực hồ Trị An Báo cáo chun đề đề tài: Đánh giá ảnh hưởng chất độc hố học mơi trường hồ Trị An - Đề xuất ... đồ trạng xói mòn LVHTA Bản đồ trạng xói mòn thể mức độ xói mòn đất đạt tối đa vị trí khác diện tích nghiên cứu Dựa kiến thức GIS Viễn thám với kinh nghiệm điều tra nghiên cứu xói mòn vài khu vực...
 • 10
 • 761
 • 9

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám và GIS

Nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất lưu vực hồ thủy điện sơn la bằng công nghệ viễn thám và GIS

Khoa học tự nhiên

... vực hồ thủy điện Sơn La đánh giá trạng tai biến trƣợt lở đất - Nghiên cứu, xây dựng đồ nguy trƣợt lở đất lƣu vực hồ thủy điện Sơn La đánh giá nguy tai biến trƣợt lở đất PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN ... (1997) nghiên cứu trạng đánh giá tiềm trƣợt- lở đất vùng cụ thể đề xuất biện pháp phồng chống, giảm nhẹ thiên tai Tóm lại, tỉnh Sơn La nói chung, lƣu vực hồ thủy điện Hòa Bình vấn đề nghiên cứu đánh ... vấn đề nghiên cứu đánh giá TBĐC vấn đề khó Vận dụng kết nghiên cứu nƣớc tiên tiến, với kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm lĩnh vực này, GS Nguyễn Trọng Yêm tổng kết, đƣa hệ phƣơng pháp nghiên cứu...
 • 105
 • 320
 • 3

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... tỏc ng úng ct ca cỏc van in t cụng sut, h quang ca cỏc in cc vỡ vy ch cú th lan truyn phm vi v thi im nht nh Cng nh vy s bin i tn s thng cỏc lũ trung, cao tn sinh v mc lan truyn cng khụng ln ... ti trm 220kV Quan Triu c th hin cỏc trang sau S li 110kV S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn LUN VN TT NGHIP THC S KHO HCN THI NGUYấN S trm Quan Triu S húa ... NGUYấN 12 Bng THễNG S PH TI TRUNG BèNH CC NG DY CA TRM 220(110)kV QUAN TRIU TRONG THNG 6/2007 gi U35 kV Quan Triu Tng P 35kV Quan Triu (MW) I 381 (A) I 372 (A) I 373 (A) 38.00 42.79 140.64 370.56...
 • 83
 • 844
 • 8

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Khoa học xã hội

... Hơi kim loại Váng xỉ Đánh bóng Rẻo kim loại, tiếng ồn Tạo âm thanh, Thành phẩm Thành phẩm Hình 3.1 Sơ đồ quy trình đúc đồng làng nghề Phước Kiều kèm theo dòng thải 3.2 Hiện trạng mơi trường làng ... thời gian tới 225 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Viện quy hoạch nơng thơn Quảng Nam, Quy hoạch thị Thanh Chiêm, ... trình phân tích số chất gây nhiễm mơi trƣờng khơng khí [8] Hồng Kim Cơ, Đỗ Ngân Thanh, Dƣơng Đức Hồng, Tính tốn kỹ thuật nhiệt luyện kim, NXB giáo dục 226 ...
 • 7
 • 1,454
 • 14

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

Công nghệ - Môi trường

... Hơi kim loại Váng xỉ Đánh bóng Rẻo kim loại, tiếng ồn Tạo âm thanh, Thành phẩm Thành phẩm Hình 3.1 Sơ đồ quy trình đúc đồng làng nghề Phước Kiều kèm theo dòng thải 3.2 Hiện trạng mơi trường làng ... thời gian tới 225 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Viện quy hoạch nơng thơn Quảng Nam, Quy hoạch thị Thanh Chiêm, ... trình phân tích số chất gây nhiễm mơi trƣờng khơng khí [8] Hồng Kim Cơ, Đỗ Ngân Thanh, Dƣơng Đức Hồng, Tính tốn kỹ thuật nhiệt luyện kim, NXB giáo dục 226 ...
 • 7
 • 1,797
 • 4

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và kiểm soát biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước kiều

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và kiểm soát biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước kiều

Công nghệ - Môi trường

... Hơi kim loại Váng xỉ Đánh bóng Rẻo kim loại, tiếng ồn Tạo âm thanh, Thành phẩm Thành phẩm Hình 3.1 Sơ đồ quy trình đúc đồng làng nghề Phước Kiều kèm theo dòng thải 3.2 Hiện trạng mơi trường làng ... thời gian tới 225 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Viện quy hoạch nơng thơn Quảng Nam, Quy hoạch thị Thanh Chiêm, ... trình phân tích số chất gây nhiễm mơi trƣờng khơng khí [8] Hồng Kim Cơ, Đỗ Ngân Thanh, Dƣơng Đức Hồng, Tính tốn kỹ thuật nhiệt luyện kim, NXB giáo dục 226 ...
 • 7
 • 514
 • 3

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và ảnh hưởng của amiăng đối với sức khoẻ con người kiến nghị các giải pháp

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và ảnh hưởng của amiăng đối với sức khoẻ con người kiến nghị các giải pháp

Kỹ thuật

... tác khảo sát, đánh giá trạng môi trờng 24 4.3 Quan trắc, phân tích, đánh giá trạng chất lợng môi trờng không khí 24 4.3.1 Phơng pháp thực 24 4.3.2 Đánh giá trạng môi trờng ... theo nghiên cứu cắt ngang (Cross - section study) Đối với nớc phát triển, việc nghiên cứu bệnh nghề nghiệp đợc tiến hành theo phơng pháp : nghiên cứu hệ thống (Cross - study), nghiên cứu cắt ngang ... pháp nghiên cứu cách tiếp cận Hồi cứu: + Thu thập, xem xét, đánh giá số liệu đo đạc nồng độ bụi sở đo kiểm tra bụi amiăng thực đánh giá tác động môi trờng + Thu thập, xem xét, đánh giá số liệu...
 • 262
 • 874
 • 2

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn và khả năng cấp nước sinh hoạt ở dải ven biển miền trung từ tỉnh quảng bình đến tỉnh quảng ngã

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn và khả năng cấp nước sinh hoạt ở dải ven biển miền trung từ tỉnh quảng bình đến tỉnh quảng ngã

Nông - Lâm - Ngư

... dễ bị oxy hoá chuyển thành mangan hoá trị cao Trong đới biểu sinh hành vi Mn2+ giống nh Fe2+ Trị số Clark mangan 0,1% Mangan có nhiều thổ nhỡng: 0,8%, thừa thiếu mangan thổ làm cho chậm phát triển ... hoá Sự thiếu hụt mangan thể ngời động vật ảnh hởng tới phát triển sinh sản Mangan gây độc hàm lợng cao Mangan góp phần ngăn ngừa mỡ hoá gan tăng khả sử dụng lipit thể Thiếu mangan xơng ngừng phát ... hoạch Đánh giá tổng hợp toàn đề án Đánh giá ý nghĩa hiệu đầu t nghiên cứu Kết luận kiến nghị danh mục Tài liệu tham khảo I Tài liệu xuất II Tài liệu lu trữ danh mục vẽ kèm theo báo cáo danh mục...
 • 192
 • 589
 • 1

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ công viên 29 3, đà nẵng

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ công viên 29 3, đà nẵng

Kỹ thuật

... nhi m mô hình v i th i gian nư c lưu 24h Mô hình ñ t t v i Chu i hoa Các k t qu quan tr c ch t lư ng nư c t trình v n hành mô hình ñ t t v i chu i hoa v i th i gian nư c lưu 24h ñư c trình bày ... tiêu nghiên c u Nghiên c u, ñánh giá hi n tr ng ch t lư ng ngu n nư c h ñô th ; m c ñ ô nhi m phú dư ng & Đ xu t bi n pháp b o v ch t lư ng ngu n nư c h Công viên 29-3 Đ i tư ng ph m vi nghiên ... cho t ng m c ñích s d ng Có th ñánh giá ch t lư ng ngu n nư c theo phương pháp: Đánh giá tr c ti p ñ c l p c a ch tiêu nư c th i ñ i v i ngu n nư c ho c ñánh giá t ng h p 1.3 Các bi n pháp ki m...
 • 13
 • 501
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Báo cáo khoa học

... tác khảo sát, đánh giá trạng môi trờng 24 4.3 Quan trắc, phân tích, đánh giá trạng chất lợng môi trờng không khí 24 4.3.1 Phơng pháp thực 24 4.3.2 Đánh giá trạng môi trờng ... theo nghiên cứu cắt ngang (Cross - section study) Đối với nớc phát triển, việc nghiên cứu bệnh nghề nghiệp đợc tiến hành theo phơng pháp : nghiên cứu hệ thống (Cross - study), nghiên cứu cắt ngang ... pháp nghiên cứu cách tiếp cận Hồi cứu: + Thu thập, xem xét, đánh giá số liệu đo đạc nồng độ bụi sở đo kiểm tra bụi amiăng thực đánh giá tác động môi trờng + Thu thập, xem xét, đánh giá số liệu...
 • 262
 • 1,859
 • 5

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ núi cốc (thái nguyên) đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ núi cốc (thái nguyên) đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ

Báo cáo khoa học

... lưu vực Thu thập số liệu chất lượng nước thải từ nguồn thải lưu vực theo tài liệu nghiên cứu trước Trong thời gian gần đây, báo cáo đề tài nghiên cứu liên quan đến chất lượng môi trường lưu vực ... 21 Nghiên cứu, đánh giá trạng ô nhiễm môi trường nước tảo độc hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ I.3.2 Đặc điểm phát triển KT – XH lưu vực sông Công Toàn lưu vực ... thủy vực Việc điều tra nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước xuất hiện tường nở hoa VKL thủy vực nội địa Việt nam tiến hành năm gần Các nghiên cứu cho thấy nở hoa VKL xảy hầu hết thủy vực...
 • 367
 • 1,924
 • 6

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và kiến nghị các giải pháp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong hệ thống điện

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và kiến nghị các giải pháp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong hệ thống điện

Báo cáo khoa học

... dung mang tính hướng dẫn giống phần Về Quy chế giá trị số, có quy định khuếch tán điện lưu cao đường kích thích, giá trị điện trở cách ly trục, khuếch tán tải trọng cao vận chuyển máy, giá trị ... dung quy định ta thấy không quy định phương pháp kiểm tra mà quy định giá trị liên quan đến đánh giá đạt hay không đạt Các giá trị quy định khác vào đời máy móc, thiết bị Về trường hợp kiểm tra ... chuẩn an toàn Tiêu chuẩn an toàn hành lập năm 1984, có tham khảo tiêu chuẩn Liên Xô cũ, tiêu chuẩn Cục an toàn kỹ thuật MOI lưu giữ Cục an toàn kỹ thuật MOI xem xét lại tiêu chuẩn an toàn ban hành...
 • 78
 • 458
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Báo cáo khoa học

... Idp 32 sang 3-6 Chi tiSu co 1;^ chung ciia Idp 32 35 Bang 3-7 cac th6ng so cp ban de Nam Djnh Bang 3-8 Toe dp hgi thip dia hinh bai bien d chan de xoi Id 35 37 Bang 3-9 Th6ng ke cac doan de bi ... dien vdi bien Dy an PAM 5325 d i dupe nang cip mOt budc vi bio ve cit de dit tren, dO an toan da dupe nang len Hien Nha nude va dia phuong hang nam phai chi hing chye ty ddng, hang chyc v?n ngiy ... dap bang dat cat bpc dit thit nen dl bi xdi mdn mua, mat de nhidu o gi, ranh nude Kd da dupe gia cd va nang cip hing nam nhung bi hdng nhiiu, ching ban doan ke Xuan Hi sat id 300m; Diu dudng van...
 • 77
 • 496
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Kỹ thuật

... hazardous waste in the Duc Hoa dictrict and can be replicated to the local vicinity of Long An province, in order to make the goal of economic development went hand in hand with environmental protection, ... PH ÀI NGHIÊN C NGHIÊN C ÀI H U TE Ý NGH ÊU C C H M ÀI M S C N THI T C U TÀI c Hòa m t huy n thu c t nh Long An V i v a lý ti p giáp thành ph H Chí Minh, huy p, c m công nghi p, góp ph n quan tr ... nghi a bàn huy n c Hòa, t nh Long An Khu v c nghiên c u: doanh nghi khu công nghi p t a bàn huy s n xu t công nghi p c Hòa N I DUNG NGHIÊN C U Các n i dung nghiên c u c a lu u tra b sung, c p...
 • 117
 • 698
 • 1

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tai khu công nghiệp AMATA

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tai khu công nghiệp AMATA

Công nghệ - Môi trường

... trường; xử lý phân tích liệu; đánh giá dự báo nhằm khảo sát thành phần trạng môi trường để đưa đánh giá chung công tác quản lý môi trường KCN Amata Kết nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường Công ty ... 40 4.1.1.1 Đánh giá, dự báo nước thải công nghiệp 40 ii 4.1.1.2 Đánh giá, dự báo nước thải sinh hoạt .46 4.1.2 Đánh giá, dự báo khí thải 47 4.1.3 Đánh giá, dự báo chất ... đề tài Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường KCN Amata, Tp Biên Hòa, Đồng Nai” 1.2 MỤC TIÊU Mục tiêu tổng quát đề tài nghiên cứu là: - Đánh giá trạng ô...
 • 81
 • 1,321
 • 5

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty bột mỳ ninh sơn - ninh thuận và đề xuất biện pháp quản lý môi trường hiệu quả

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty bột mỳ ninh sơn - ninh thuận và đề xuất biện pháp quản lý môi trường hiệu quả

Công nghệ - Môi trường

... hm TRANG N TT NGIP lng Xianua (CN-) cng rt cao, vt tiờu chun cho phộp rt nhiu ln Xianua l mt kim loi c cú th gõy cht hng lot vi sinh vt sng mụi trung nc, nh hng n ngi v h sinh thỏi xung quanh ... Lõm ng - Phớa ụng giỏp huyn Ninh Hi v th xó Phan Rang Thỏp Chm Hin trng khu t ang trng khoai mỡ, c phờ v mt ớt cõy n qu, cú vi h dõn c sinh sng TRANG N TT NGIP 1.2 Quỏ trỡnh v hin trng hot ng ... Ninh Sn Ninh Thun, 2011.) TRANG 10 Vit N TT NGIP + Ban giỏm c: Hỡnh 1.3 S t chc cụng ty Giỏm c: Chu trỏch nhim trc Ban giỏm c nhaứ maựy v kt qu iu hnh sn xut kinh doanh, ph trỏch chung, ph trỏch...
 • 78
 • 832
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các giải pháp kiểm soát mưa axit ở bắc bộ việt nam, khu vực từ ninh bình trở ra giai đoạn 2

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các giải pháp kiểm soát mưa axit ở bắc bộ việt nam, khu vực từ ninh bình trở ra  giai đoạn 2

Công nghệ - Môi trường

... nghiên cứu Việc tiếp tục triển khai nghiên cứu mảng đòi hỏi thêm sở lý luận thiết kế hệ thống trạm, mối quan hệ đối tợng nghiên cứu lắng axit Mục đích cho rõ ràng phơng pháp nghiên cứu đánh giá ... monitoring đặc trng cho vùng Đã có số nghiên cứu, đánh giá môi trờng liên quan khu vực có điểm monitoring Đề tài độc lập cấp Nhà nớc Nghiên cứu, đánh giá trạng, dự báo xu diễn biến đề xuất giải ... Nhà nớc Nghiên cứu, đánh giá trạng, dự báo xu diễn biến đề xuất giải pháp kiểm soát ma axit Bắc Bộ Việt Nam, , khu vực từ Ninh Bình trở giai đoạn II Tổng quan vấn đề liên quan đến nghiên cứu giai...
 • 486
 • 514
 • 2

Xem thêm