nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nội

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Nội

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn quận Long Biên, Thành phố Nội. ” CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Một số khái niệm chất thải rắn 1.1.1 ... 3.2 Hiện trạng chất thải rắn địa bàn quận Long Biên tình hình 53 quản lý 3.2.1 Tình hình phát sinh chất thải rắn địa bàn quận Long Biên 53 3.2.2 Thành phần chất thải rắn địa bàn quận Long Biên ... GIA NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - NGUYỄN THỊ THU TRANG TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT THẢI RẮN...
 • 133
 • 463
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 quận long biên, thành phố nội

Đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020 quận long biên, thành phố hà nội

Nông - Lâm - Ngư

... tri n xã h i Qu n Long Biên m t qu n m i ñư c thành l p, t thành l p qu n ñã ti n hành l p quy ho ch s d ng ñ t th i kỳ 2005 - 2010 ñã ñư c UBND thành ph N i phê t ðây s phápquan tr ng ... B GIÁO D C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P N I NGUY N THANH TUY N ðÁNH GIÁ HI N TR NG ð XU T ð NH HƯ NG S D NG ð T ð N NĂM 2020 QU N LONG BIÊN, THÀNH PH N I CHUYÊN ... Nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p v DANH M C B NG STT Tên b ng Trang B ng 3.1: Di n tích qu n Long Biên so v i qu n n i thành N i 39 B ng 3.2: Giá tr s n xu t c u giá tr...
 • 137
 • 227
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Công nghệ thực phẩm

... nhỏ Do vậy, đề tàiNghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất cho Công ty TNHH Hùng Vương” cần thiết Đề tài thực nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp hiệu để giải thực trạng ô nhiễm ... trữ chất thải an toàn, tuần hoàn tái sử dụng chất thải xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu Đề tài đề cập đến đối tượng nghiên cứu ... 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long  Phạm vi nghiên cứu Các giải pháp SXSH đòi hỏi phải áp dụng liên tục thời gian dài Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên đề tài dừng lại việc nghiên cứu, đánh...
 • 80
 • 444
 • 0

Luận Văn Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Luận Văn Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Nông - Lâm - Ngư

... không nhỏ Do vậy, đề tàiNghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất cho Công ty TNHH Hùng Vương” cần thiết Đề tài thực nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp hiệu để giải Khóa luận ... 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long  Phạm vi nghiên cứu Các giải pháp SXSH đòi hỏi phải áp dụng liên tục thời gian dài Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên đề tài dừng lại việc nghiên cứu, đánh ... trữ chất thải an toàn, tuần hoàn tái sử dụng chất thải xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu Đề tài đề cập đến đối tượng nghiên cứu công...
 • 74
 • 663
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì

Kỹ thuật

... nội thành cần ưu tiên đầu tư Nội dung - Tổng quan thành phố Việt Trì - Đánh giá trạng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì - Đánh giá ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước thành ... tiếp tới chất lượng đời sống, sinh hoạt cộng đồng dân cư thu hút nhà đầu tư Với tầm quan trọng trên, việc nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt ... nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì - Phạm vi nghiên cứu: Ảnh hưởng nước thải thành phố đến môi trường nước, phương pháp thu gom, xử lý nước thải...
 • 86
 • 319
 • 0

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng  đoạn chảy qua địa phận hà nội

Khoa học xã hội

... hoạch quản lý đảm bảo chất lƣợng kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng nƣớc Nhằm góp phần khắc phục vần đề tồn nêu trên, thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quan ... phận thành phố Nội dài khoảng 150 km kéo dài từ huyện Ba Vì tới huyện Phú Xuyên 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Thời gian nghiên cứu đề tài: Từ tháng 4/2012 - 10/2012 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ... chất lƣợng liệu (DQO) Chƣơng ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU Phạm vi không gian chƣơng trình quan trắc chất lƣợng nƣớc sông Hồng thành phố Nội...
 • 14
 • 1,024
 • 1

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông Hồng - đoạn chảy qua địa phận Nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông Hồng - đoạn chảy qua địa phận Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... thành phố Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh quan phối hợp thực Tại thành phố Nội, ông Shunsuke Hieda [Tài liệu chƣa xuất bản] đề ... 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đề tài” Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quan trắc môi trường nước sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Nội đƣợc thực với nội dung sau: Rà soát, ... Thống kê thành phố Nội năm 2011 năm 2010, thành phố Nội có 650 sở khám chữa bệnh trực thuộc sở Y tế thành phố, có 40 bệnh viện, 29 phòng khám khu vực 575 trạm y tế.[14] Tại địa phận Nội cũ,...
 • 108
 • 566
 • 1

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu sự cố tại các công trình đơn vị thuộc hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp biên hòa II

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu sự cố tại các công trình đơn vị thuộc hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp biên hòa II

Công nghệ - Môi trường

... Phương pháp nghiên c u .42 2.3.1 Phương pháp ki m soát theo dõi h th ng 42 2.3.1.1 Ki m soát b Unitank m t b c hi u khí v n hành .43 2.3.1.2 Ki m soát ch t lư ng nư c u vào ... p Biên Hòa II Công ty c ph n Sonadezi Long Bình ã ti n hành xây d ng m t nhà máy x lý nư c th i t p trung cho toàn khu Hi n nay, khu công nghi p Biên Hòa II có kho ng 118 nhà máy, ó có 97 nhà ... quan v nhà máy x lý nư c th i t p trung t i Khu công nghi p Biên Hòa II 1.5.1 L ch s hình thành phát tri n Nhà máy x lý nư c th i thu c KCN Biên Hòa II có ch u tư Công ty C ph n Sonadezi Long Bình...
 • 117
 • 912
 • 3

Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại xã Bình Sơn – Lục Nam – Bắc Giang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại xã Bình Sơn – Lục Nam – Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... hành đề tài” Đánh giá trạng đề xuất giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt xã Bình Sơn – Lục Nam – Bắc Giang” 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, xã Bình Sơn - Đánh ... phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hiện trạng nước thải sinh hoạt xã Bình Sơn – Lục Nam – Bắc Giang - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tìm hiểu trạng nước thải sinh ... 2.2.3 Tình hình nghiên cứu xử lý nứơc thải Thế Giới 13 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2...
 • 54
 • 926
 • 3

đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại làng nghề tái chế nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tại làng nghề tái chế nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Kinh tế - Quản lý

... trạng môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai đề xuất giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường phục vụ cho phát triển làng nghề tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp ... TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Phương pháp điều tra,thu thập ... Page 25 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng môi trường nước không khí - Phạm vi nghiên cứu: Làng nghề tái chế...
 • 105
 • 1,694
 • 25

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Linh nham Minh lp Minh lý Minh tin Phỳc thnh Quõn khu TT Sụng cu TT Sụng cu TT Sụng cu T601 Tõn long TT Sụng cu v5 Vn hu X81 Xi mng BT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50-6/0,4 250-6/0,4...
 • 83
 • 844
 • 8

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quảnchất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Kỹ thuật

... B C H ÀI AN NGHIÊN C HI H U TE CH ÀN HUY ÒA, T LU Chuyên ngành : Công ngh Mã s TP H 2012 À ÊN CÔNG TRÌNH Ti Lu ngày 23 tháng 04 Thành 2012 H U TE ph Nguy C H Cán b ÀN THÀNH T Thành ph h ... n lý xác nh bi n pháp x lý an toàn cho CTRCN Trong trình nghiên c hình s n xu t công nghi tài l a ch n cách phân lo i CTRCN theo lo i ã n a bàn nghiên c u 11 1.1.3 Thành ph Thành ph n tính ch ... gom, v 80 82 M S PH ÀI NGHIÊN C NGHIÊN C ÀI H U TE Ý NGH ÊU C C H M ÀI M S C N THI T C U TÀI c Hòa m t huy n thu c t nh Long An V i v a lý ti p giáp thành ph H Chí Minh, huy p, c m công...
 • 117
 • 698
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... nhu cầu đó, tiến hành nghiên cứu Đánh giá trạng đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” Phương pháp nghiên cứu 2.1 Thu thập số liệu thứ ... phần vào xóa đói, giảm nghèo Đánh giá hệ thống chăn nuôi địa bàn huyện Đakrông đề xuất mô hình sở tiềm địa phương làm cho hệ thống nông nghiệp hiệu bền vững Xuất phát từ nhu cầu đó, tiến hành nghiên ... đổi), Nhà xuất Lao động - Xã hội, Nội (2005) Cục thống kê Quảng Trị, Niên giám thống kê (2007) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Báo cáo đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế Nội (2007)...
 • 13
 • 553
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quảnchất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Công nghệ - Môi trường

... Bình Phước • Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật xử lý CTRSH áp dụng • Đề tài không đặt mục tiêu nghiên cứu chất thải rắn nguy hại chất thải rắn công nghiệp 1.5.2 Đối tượng nghiên cứuHiện trạng CTRSH ... quanh Vì vậy, nghiên cứu nhằm đề xuất biện pháp thích hợp cho việc quản lý CTRSH đòa bàn TXĐX - tỉnh Bình Phước cần thiết lý để đề tài: Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp nâng cao ... chất, tro, kim loại SVTH: Lê Thò Vân Anh thải xây dựng, chất thải Trang Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý CTRSH đòa bàn TXĐX- tỉnh Bình Phước nghiệp 10 Chất thải...
 • 113
 • 575
 • 2

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Thạc sĩ - Cao học

... Linh nham Minh lp Minh lý Minh tin Phỳc thnh Quõn khu TT Sụng cu TT Sụng cu TT Sụng cu T601 Tõn long TT Sụng cu v5 Vn hu X81 Xi mng BT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50-6/0,4 250-6/0,4...
 • 84
 • 419
 • 2

nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quảnchất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020 (2)

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020 (2)

Kỹ thuật

... 2020 “Hình thành phát triển ngành công nghiệp tái chế thất thải Nghiên cứu xử lý kim loại nặng màu nước thải vật liệu hấp phụ giá thành thấp, thân thiện với môi trường chế tạo từ chất thải nông ... VI NGHIÊN CỨU 28 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .28 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 29 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu nước thải ... CHƯƠNG: MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài .2 Nội dung nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa đề tài C H Ý nghĩa khoa...
 • 152
 • 480
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp quảnchất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất nằm trong KCN CNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất nằm trong KCN CNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Thạc sĩ - Cao học

... xác định qua bước kiểm tra Chất thải phân tích thành phần pha hơi, rắn lỏng Khi có thành phần hóa học lớn tiêu chuẩn cho phép chất thải xếp vào loại chất thải nguy hại Chất độc hại gồm: kim loại ... tải 16 Chất thải hộ gia đinh chất thải sinh hoạt từ nguồn khác 17 Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh chất đẩy (propellant) 18 Các loại chất thải bao ... phân lập chất thải nguy hại làm trầm trọng vấn đề quảnchất thải rắn nước thải vốn trầm trọng, đồng thời làm cho việc quảnchất thải rắn khó khăn o thiếu hệ thống quảnchất thải rắn đô...
 • 110
 • 335
 • 0

Xem thêm