nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020

Kỹ thuật

... trung vào nghiên c u hi n tr ng phát sinh ch t th i r n công nghi p – ch t th i nguy h i phát sinh t s n xu t công nghi a bàn huy n c Hòa, t nh Long An Khu v c nghiên c u: doanh nghi khu công ... a bàn t nh Long An v ch v x ch t th i nguy h i, nên doanh nghi p th c 21 hi t th i công nghi p nguy h i h th i nguy h i ng v i Công ty x ch t m ts t ng Xanh, Công ty Ng H Chí Minh), Công ... gian th c hi n lu ình, nh i su t c ài An TÓM T tài Nghiên c n tr nguy h i phát sinh t xu t bi n pháp qu n ch t th i r n s n xu t công nghi p tr t ã nghi p nguy h i (CTRCNNH) a bàn huy c Hòa, ...
 • 117
 • 698
 • 1

nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020 (2)

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa, tỉnh long an đến năm 2020 (2)

Kỹ thuật

... công nghiệp tái chế thất thải Nghiên cứu xử kim loại nặng màu nước thải vật liệu hấp phụ giá thành thấp, thân thiện với môi trường chế tạo từ chất thải nông nghiệp vấn đề nhiều tác giả nghiên ... kích đánh giá giá trị trung bình thước 0,25mm ≤ d ≤ 1mm ngâm với Ethanol KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng pH đến hiệu xử 3.1.1 Xử Cr6+ Kết nghiên cứu cho thấy giá trị pH thấp thí nghiên cứu ... đạt trạng thái tử chất bị hấp phụ hấp phụ bề mặt chất cân So sánh với nghiên cứu trước hấp phụ di chuyển ngược lại Liên quan đến yếu tố thời gian tiếp xúc chất hấp phụ chất bị hấp phụ, thời gian...
 • 152
 • 480
 • 0

đánh giá hiện trạng đề ra giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt

đánh giá hiện trạng và đề ra giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Công nghệ - Môi trường

... rắn Nguồn gốc phát sinh thành phần tốc độ phát sinh chất thải rắn sở quan để thiết kế, lựa chọn công nghệ xử đề xuất chương trình quản chất thải rắn Các nguồn quản chất thải rắn gồm: Nhà ... bỏ từ hoạt động người Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt phận chất thải rắn, hiểu chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày người 1.1.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn ... án tốt nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN 1.1 Khái niệm chất thải rắn 1.1.1 Chất thải rắn gì? Theo quan niệm chung: Chất thải rắn toàn loại vật người loại...
 • 52
 • 1,338
 • 7

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... bn c quan tõm n ni dung lun ny S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n http://www.lrc-tnu.edu.vn LUN VN TT NGHIP THC S KHO HCN THI NGUY N CHNG I TNG QUAN V H THNG LI IN KHU VC THI NGUY N ... HCN THI NGUY N 35/0,4kV v 6/0,4kV trờn mt s ng dõy ca trm 220kV Quan Triu Thụng s o c ti trm 220kV Quan Triu c th hin cỏc trang sau S li 110kV S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n http://www.lrc-tnu.edu.vn ... THI NGUY N S trm Quan Triu S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n http://www.lrc-tnu.edu.vn LUN VN TT NGHIP THC S KHO HCN THI NGUY N S z 381 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n...
 • 83
 • 844
 • 8

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Công nghệ - Môi trường

... Vân Anh thải xây dựng, chất thải Trang Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản CTRSH đòa bàn TXĐX- tỉnh Bình Phước nghiệp 10 Chất thải Từ khu vực canh tác nông nghiệp ... xử CTRSH áp dụng • Đề tài không đặt mục tiêu nghiên cứu chất thải rắn nguy hại chất thải rắn công nghiệp 1.5.2 Đối tượng nghiên cứuHiện trạng CTRSH đòa bàn TXĐX • Hiện trạng hệ thống quản ... quản chất thải rắn (CTR) nói chung quản CTRSH nói riêng đòa bàn TXĐX SVTH: Lê Thò Vân Anh Trang Nghiên cứu, đánh giá trạng đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản CTRSH đòa bàn TXĐX- tỉnh...
 • 113
 • 575
 • 2

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Luận văn Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện trung áp tỉnh Thái Nguyên pptx

Thạc sĩ - Cao học

... bn c quan tõm n ni dung lun ny S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n http://www.lrc-tnu.edu.vn LUN VN TT NGHIP THC S KHO HCN THI NGUY N CHNG I TNG QUAN V H THNG LI IN KHU VC THI NGUY N ... HCN THI NGUY N 35/0,4kV v 6/0,4kV trờn mt s ng dõy ca trm 220kV Quan Triu Thụng s o c ti trm 220kV Quan Triu c th hin cỏc trang sau S li 110kV S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n http://www.lrc-tnu.edu.vn ... THI NGUY N S trm Quan Triu S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n http://www.lrc-tnu.edu.vn LUN VN TT NGHIP THC S KHO HCN THI NGUY N S z 381 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguy n...
 • 84
 • 419
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Khoa học tự nhiên

... phát sinh chất thải rắn thời gian tới địa 60 bàn quận Long Biên 3.2.4 Hiện trạng quản chất thải rắn địa bàn quận Long Biên 65 3.3 Đánh giá công tác quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận ... Chất thải rắn công nghiệp: chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Các nguồn phát sinh chất thải công nghiệp gồm: + Các phế thải từ vật liệu trình sản xuất công ... chất thải rắn địa bàn quận Long Biên 2.2 Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Chất thải rắn địa bàn quận Long Biên - Đối tượng nghiên cứu: + Các nguồn phát sinh chất thải rắn...
 • 133
 • 463
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Công nghệ thực phẩm

... trữ chất thải an toàn, tuần hoàn tái sử dụng chất thải xử chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu Đề tài đề cập đến đối tượng nghiên cứu công ... trước thải vào môi trường Phương pháp phổ biến vào năm 1970 nước công nghiệp để kiểm soát ô nhiễm công nghiệpSản xuất (SXSH) (Cleaner production) Ngăn chặn phát sinh chất thải nguy hại nguồn cách ... Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long  Phạm vi nghiên cứu Các giải pháp SXSH đòi hỏi phải áp dụng liên tục thời gian dài Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên đề tài dừng lại việc nghiên cứu, đánh giá trạng...
 • 80
 • 444
 • 0

Luận Văn Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Luận Văn Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn ngành thủy sản

Nông - Lâm - Ngư

... khí thải, nước thải chất thải rắn Nguy n liệu Nước Năng lượng Khí thải Quá trình sản xuất Nước thải Sản phẩm Chất thải rắn Hình 1.2: đồ tổng quát trình sản xuất công nghiệp Khóa luận tốt nghiệp ... chất thải an toàn, tuần hoàn tái sử dụng chất thải xử chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu Đề tài đề cập đến đối tượng nghiên cứu công ... Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long  Phạm vi nghiên cứu Các giải pháp SXSH đòi hỏi phải áp dụng liên tục thời gian dài Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên đề tài dừng lại việc nghiên cứu, đánh giá trạng...
 • 74
 • 663
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp thu gom, xử nước thải thành phố Việt Trì

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải thành phố Việt Trì

Kỹ thuật

... bếp, chất rửa trôi, kể làm vệ sinh sàn nhà Nước thải công nghiệp (hay gọi nước thải sản xuất) : Là nước thải từ nhà máy hoạt động, nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp chủ yếu Nước thải sản ... xử nước thải khu vực đề xuất - Đề xuất lựa chọn công nghệ xử nước thải cho thành phố - Đề xuất lựa chọn số thiết bị, hệ thống cho công nghệ xử 3.2 Đề xuất giải pháp thu gom nước thải ... nước thải thành phố Việt Trì 2.3.1 Nước thải công nghiệp Hiện nay, thành phố Việt Trì 40 nhà máy công nghiệp sở sản xuất xác định lập hồ sơ, phần lớn sở sản xất công nghiệp nằm khu công nghiệp...
 • 86
 • 319
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp quản chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các sở sản xuất nằm trong KCN CNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất nằm trong KCN CNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Thạc sĩ - Cao học

... thống quản xử chất thải nguy hại 46 CHƯƠNG HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI CỦA KCN/CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 3.1 NGUỒN GỐC PHÁT INH CTRCNNH CỦA KCN/CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ... chưa đường ô tô 1.3 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN/CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA rên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhiều sở sản xuất công nghiệp Hiện khu công nghiệp cụm công nghiệp hoạt động, tạo ... 12 Chất thải từ sở tái chế, xử lý, tiêu huỷ chất thải, xử nước cấp sinh hoạt công nghiệp 13 Chất thải từ ngành y tế thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này) 14 Chất thải từ ngành nông nghiệp, ...
 • 110
 • 335
 • 0

nghiên cứu đánh giá hiện trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng điện áp lưới điện 10kvthành phố sơn la

nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng điện áp lưới điện 10kvthành phố sơn la

Thạc sĩ - Cao học

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ BÍCH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP ... dịch mạnh mẽ cấu kinh tế từ lâm nghiệpcông nghiệp – dịch vụ sang công nghiệp – dịch vụ - nông lâm nghiệp, thủy sản phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khu vực tỉnh miền núi phía Bắc ... pháp nghiên cứu thuyết: Nghiên cứu tài liệu sách báo, giáo trình viết vấn đề đánh giá chất lượng điện nói chung chất lượng điện áp nói riêng lưới điện phân phối, giải pháp nhằm nâng cao chất...
 • 144
 • 536
 • 3

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng xây dựng chương trình quản ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012 - 2015 định hướng đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và xây dựng chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Thạc sĩ - Cao học

... CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY 16 2.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÁP LỰC VỀ MÔI TRƢỜNG DO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ... Long An .22 2.1.4 Danh mục cụm công nghiệp tập trung địa bàn tỉnh Long An 25 2.2 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY 29 2.2.1 Kết hoạt động quản ... HIỆN TRẠNG QUẢN Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY 2.1 TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÁP LỰC VỀ MÔI TRƢỜNG DO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN...
 • 145
 • 307
 • 0

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng  đoạn chảy qua địa phận hà nội

Khoa học xã hội

... hoạch quản đảm bảo chất lƣợng kiểm soát chất lƣợng môi trƣờng nƣớc Nhằm góp phần khắc phục vần đề tồn nêu trên, thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quan ... NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tổng quan phân tích khái niệm, nguy n quan trắc môi trƣờng nƣớc Nghiên cứu tổng quan đánh giá thực trạng công tác quan trắc môi trƣờng nƣớc sông Hồng đoạn chảy qua địa phận ... qua địa phận thành phố Hà Nội dài khoảng 150 km kéo dài từ huyện Ba Vì tới huyện Phú Xuyên 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Thời gian nghiên cứu đề tài: Từ tháng 4/2012 - 10/2012 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...
 • 14
 • 1,024
 • 1

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam trong giai đoạn đến năm 2020

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển ngành công nghiệp điện tử việt nam trong giai đoạn đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HÓA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2011 “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ... hàng năm khoảng 20% giai đoạn chuyển đổi từ sản xuất sản phẩm cạnh tranh giá thấp sang sản phẩm chất lượng cao giá trị cao, từ lắp ráp sản phẩm đơn giản sang NC&PT sản phẩm mới, sản xuất linh ... ngành công nghiệp điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 Nội dung nghiên cứu Trên sở mục tiêu nghiên cứu xây dựng, nhóm nghiên cứu đề tài tiến hành thực nội dung sau đây: - Nghiên cứu tổng quan...
 • 156
 • 880
 • 6

Nghiên cứu đánh giá thực trạng đề xuất các giải pháp góp phần bình ổn thị trường đường việt nam, giai đoạn 2011 2015

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần bình ổn thị trường đường việt nam, giai đoạn 2011 2015

Báo cáo khoa học

... hậu địa Từ năm 1984 Luật Mía – Đường đời tạo sở pháp cho việc tổ chức sản xuất – kinh doanh công tác quản lý, điều hành để ngành mía đường phát triển nhanh bền vững Ngành đường Thái Lan ... giới, sản xuất đường Việt Nam mang tính mùa vụ (do nguy n liệu sản xuất từ mía), sản 35 lượng sản xuất phụ thuộc vào suất, chất lượng mía,… nên nguồn cung mặt hàng không ổn định năm (sản xuất ... phụ trách toàn công việc quản điều hành ngành mía đường, bao gồm xây dựng chế, sách, chiến lược phát triển công nghiệp mía đường công nghiệp liên quan ethanol; giám sát việc sản xuất mía đường,...
 • 114
 • 364
 • 0

nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hộ gia đình đề xuất các giải pháp quản lý, nghiên cứu điển hình cho phường 25, quận bình thạnh, thành phố hồ chí minh

nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hộ gia đình và đề xuất các giải pháp quản lý, nghiên cứu điển hình cho phường 25, quận bình thạnh, thành phố hồ chí minh

Công nghệ - Môi trường

... iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT Ý NGHĨA CTNH Chất thải nguy hại CTRNH Chất thải rắn nguy hại CTRNH HGĐ Chất thải rắn nguy hại hộ gia đình CTRCN Chất thải rắn công nghiệp CTRSH Chất thải ... tượng nghiên cứu: Chất thải rắn nguy hại từ hộ gia đình - Giới hạn nghiên cứu: Hiện trạng chất thải rắn nguy hại phát simh từ hộ gia đình Phường 25 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Phương pháp nghiên cứu a Phương ... dân), từ nhận định, đánh giá trạng chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, tìm giải pháp phù hợp để cải thiện trạng Thông qua số liệu văn hành phường, nắm trạng quản chất thải rắn nguy...
 • 99
 • 2,063
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008