nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Khoa học xã hội

... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ, ... Qtthất = Qvào - Qra = 8637269 kcal/ngày Nhƣ vấn đề quan tâm làng nghề khí thải nhiệt 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm theo hướng sản xuất *Tăng...
 • 7
 • 1,454
 • 14

Đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... niệm ô nhiễm môi trường: Theo khoản điều Luật Bảo Vệ Môi trương Việt Nam 2014: Ô nhiễm môi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường ... 100% số phiếu hỏi cho nước thải không gây ô nhiễm môi trường ô nhiễm môi trường không đáng kể - Về biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí: + Giảm thiểu ô nhiễm bụi: Thường xuyên tưới nước ... công tác bảo vệ môi trường trì công đoạn chế biến trình khai thác Bên cạnh nỗ lực nhiều bất cập xảy ảnh hưởng đến môi trường người dân xung quanh Đề tài: Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện...
 • 118
 • 510
 • 0

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường kiểm soát biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước kiều

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và kiểm soát biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng Phước kiều

Công nghệ - Môi trường

... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ, ... Qtthất = Qvào - Qra = 8637269 kcal/ngày Nhƣ vấn đề quan tâm làng nghề khí thải nhiệt 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm theo hướng sản xuất *Tăng...
 • 7
 • 514
 • 3

Đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Tằng Loỏng - Lào Cai.

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Tằng Loỏng - Lào Cai.

Nông - Lâm - Ngư

... tế trạng môi trường phục vụ công tác quản lý môi trường KCN - Đánh giá trạng môi trường không khí KCN - Đánh giá trạng môi trường nước KCN - Đánh gia trạng môi trường đất khu công nghiêp - Đề xuất ... tên đề tài: Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp Tằng Loỏng Lào Cai” 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá trạng môi trường KCN Tằng Loỏng tới mức độ ô nhiễm môi ... Hiện trạng môi trường KCN Tằng Loỏng 30 4.2.1 Hiện trạng môi trường không khí 30 4.2.2 HIện trạng môi trường nước 33 4.2.3 Hiện trạng môi trường đất 37 4.3 Đề xuất...
 • 51
 • 601
 • 2

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường

Công nghệ - Môi trường

... Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 2.2 Đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Đề xuất phân tích giải pháp giảm thiểu nhiễm theo ... nhiễm theo hƣớng sản xuất - Đề xuất phân tích giải pháp xử lý chất nhiễm làng nghề Kết thảo luận 3.1 Hiện trạng sản xuất làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Quy mơ sản xuất: sản xuất theo quy mơ nhỏ, ... Qtthất = Qvào - Qra = 8637269 kcal/ngày Nhƣ vấn đề quan tâm làng nghề khí thải nhiệt 3.4 Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 3.4.1 Các biện pháp giảm thiểu nhiễm theo hướng sản xuất *Tăng...
 • 7
 • 1,797
 • 4

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tai khu công nghiệp AMATA

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường tai khu công nghiệp AMATA

Công nghệ - Môi trường

... Trang39 Đánh giá h iện trạng môi trường đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường KCN Amata-Biên Hòa Chương ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ... đạc môi trường; xử lý phân tích liệu; đánh giá dự báo nhằm khảo sát thành phần trạng môi trường để đưa đánh giá chung công tác quản lý môi trường KCN Amata Kết nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường ... đề tài Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý môi trường KCN Amata, Tp Biên Hòa, Đồng Nai” 1.2 MỤC TIÊU Mục tiêu tổng quát đề tài nghiên cứu là: - Đánh giá trạng ô...
 • 81
 • 1,321
 • 5

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ rừng tại khu vực dự kiến khai thác mỏ đá vôi Sroc Con Trăn tại xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Công nghệ - Môi trường

... sát thực đòa - Nghiên cứu, đánh giá trạng môi trường rừng vùng dự kiến khai thác mỏ - Nghiên cứu, xác đònh khả ảnh hưởng tới môi trường rừng việc khai thác đá vôi - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ... ảnh hưởng nhiều đến môi trường khu rừng phòng hộ nên mục tiêu đề tài tập trung vào khả ảnh hưởng việc khai thác đá vôi đến môi trường khu rừng từ đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường rừng suốt trình ... khai thác đá vôi đến môi trường kinh tế xã hội - Đánh giá nhanh: Các phương pháp đánh giá nhanh nguồn ô nhiễm nước, đất, không khí dựa hướng dẫn WHO - Tham vấn cộng đồng: Phương pháp sử dụng nhằm...
 • 95
 • 582
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn cho nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp yếu sào Khánh Hòa

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn cho nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp yếu sào Khánh Hòa

Công nghệ - Môi trường

... báo đánh giá kết thực 1.4 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm Vi Nghiên Cứu Do thời gian nghiên cứu có tháng kinh nghiệm thực tế không có, đề tài Nghiên cứu đánh giá trạng môi trường đề xuất ... Nam (TCVN 5939 1995) nên không gây tác động xấu đến môi trường chung quanh 3.2.4 Đánh Giá Chung Về Hiện Trạng Môi Trường Tại Nhà Máy Qua khảo sát trạng sản xuất nhà máy, nhận thấy số vấn đề môi ... giảm chất lượng môi trường nhà máy cải thiện Cơ hội thò trường cải thiện: Nhận thức vấn đề môi trường người tiêu dùng ngày tăng vấn đề môi trường, tạo nên nhu cầu sản phẩm xanh thò trường quốc tế...
 • 74
 • 717
 • 1

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM

Công nghệ - Môi trường

... trò kiểm soát giám sát Nhà nước chất lượng thành phần môi trường, hình thành phân bố chất ô nhiễm môi trường Các công cụ kỹ thuật quản lý môi trường bao gồm đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, ... bảo vệ môi trường Trang 19 Đồ án tốt nghiệp 1.4.4 Công cụ giáo dục truyền thông môi trường 1.4.4.1 Công cụ giáo dục môi trường Giáo dục môi trường trình thông qua hoạt động giáo dục quy không quy ... thông cụm công nghiệp Trang 33 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 3.1 Hiện trạng quản lý môi trường cụm công nghiệp...
 • 82
 • 554
 • 0

Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp quang trung, quận 12, tp hồ chí minh

Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp quang trung, quận 12, tp hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... trò kiểm soát giám sát Nhà nước chất lượng thành phần môi trường, hình thành phân bố chất ô nhiễm môi trường Các công cụ kỹ thuật quản lý môi trường bao gồm đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, ... bảo vệ môi trường Trang 19 Đồ án tốt nghiệp 1.4.4 Công cụ giáo dục truyền thông môi trường 1.4.4.1 Công cụ giáo dục môi trường Giáo dục môi trường trình thông qua hoạt động giáo dục quy không quy ... thông cụm công nghiệp Trang 33 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 3.1 Hiện trạng quản lý môi trường cụm công nghiệp...
 • 75
 • 224
 • 0

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất mô hình quản lý chất lượng nguồn nước tại khu vực âu thuyền thọ quang, quận sơn trà, thành phố đà nẵng

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất mô hình quản lý chất lượng nguồn nước tại khu vực âu thuyền thọ quang, quận sơn trà, thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... cỏc ti liu, bỏo cỏo thu thp c Nng ca cỏc cht hu c ti 13 v trớ ly mu c mụ t nh hỡnh 3.2 mức độ ô nhiễm theo cod vị trí thuộc âu thuyền TQ13 TQ12 TQ1 TQ11 TQ9 TQ10 TQ2 thích COD < 50 mg/l TQ8 TQ7 ... nghip vo bin ch yu t cỏc khu cụng nghip trng im v cỏc khu dõn c trung ven bin - Cỏc sụng ln Vit Nam trc bin u chy qua cỏc khu dõn c trung, cỏc khu cụng nghip v vựng nụng nghip phỏt trin Vỡ vy, ... thụng liờn quan n qun lý, kim soỏt ụ nhim ngun nc, qun lý cht lng ngun nctrờn th gii v ti Vit Nam D liu s cp: l ngun thụng tin c thu thp t cỏc kt qu quỏ trỡnh trin khai xut cỏc gii phỏp cú...
 • 26
 • 910
 • 0

báo cáo đánh giá tác động tới môi trường đề xuất các biện pháp kiểm soát

báo cáo đánh giá tác động tới môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát

Công nghệ - Môi trường

... Liễu - Đánh giá tác động đến môi trường sinh thái - Đánh giá tác động đến môi trường kinh tế – xã hội - Đánh giá rủi ro, cố  Đề xuất biện pháp giải kiểm soát ô nhiễm     Các biện pháp công ... Vệ Môi Trường  Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 V/v Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường  Tiêu chuẩn Việt Nam môi ... Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đất 64 5.3.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không khí tiếng ồn 64 5.4.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường...
 • 97
 • 440
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng, đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, Tỉnh Ninh Thuận

Nghiên cứu hiện trạng, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, Tỉnh Ninh Thuận

Công nghệ - Môi trường

... trúc môi trường du lịch tự nhiên gồm : môi trường địa chất, môi trường nước, môi trường không khí, môi trường sinh thái, cố môi trường có tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch - Môi trường ... trạng môi trường mang ý nghĩa thực tiễn khoa học nhằm đánh giá trạng môi trường du lịch tỉnh, đồng thời góp phần vào công tác bảo vệ môi trường du lịch tỉnh nhà môi trường du lịch Việt Nam nói ... vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, tỉnh Ninh Thuận” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá trạng môi trường đề xuất số biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, tỉnh...
 • 103
 • 653
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề non nước quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề non nước quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... thực trạng nhiễm mơi trường làng nghề Non Nước Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu nhiễm bảo vệ mơi trường khu vực làng nghề N n Nước nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đánh giá thực trạng nhiễm mơi trường ... trường làng nghề từ đưa biện pháp nhằm giảm thiểu nhiễm mơi trường làng nghề N n Nước cách hiệu 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nước thải, bụi, tiếng ồn khu vực làng nghề ... văn đề cậ đến: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHI IT ỜNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHI M MƠI T ỜNG TẠI LÀNG NGHỀ NON N ỚC, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” Mục tiêu đề tài Đánh giá thực...
 • 26
 • 1,177
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác đá mài – thái nguyên

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác đá mài – thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... thị Thái Nguyên 3.5 Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường bãi rác Đá Mài Để giảm tác động bãi rác Đá Mài tới môi trường, xin đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường sau: - Tiến ... không vượt giới hạn cho phép Như vậy, bãi rác Đá Mài không gây tác động lớn môi trường không khí xung quanh bãi rác 3.4 Đánh giá trạng môi trường bãi rác Đá Mài đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm ... rác tới môi trường không khí môi trường nước - Vị trí, đặc điểm, quy mô thiết kế bãi rác Đá Mài Mài Đ rác Bãi Hình 3.1: Vị trí bãi rác Đ Mài CHÚ GÍẢI - Hiện trạng môi trường không khí, môi trường...
 • 11
 • 998
 • 1

Đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất mô hình quản lý môi trường phù hợp cho đảo bạch long vĩ hải phòng

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất mô hình quản lý môi trường phù hợp cho đảo bạch long vĩ  hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... vấn đề ô nhiễm môi trường đảo, cụ thể: xác định nguyên nhân gây ô nhiễm; đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm; thiết lập hệ thống quan trắc ô nhiễm; - Kiểm soát, ngăn chặn giải dứt điểm ô nhiễm ... dạng ô nhiễm tai biến môi trường Đảo; - Dự báo ô nhiễm môi trường Đảo; - Xây dựng MHQLMT đảo nhằm phát triển môi trường bền vững Chƣơng - TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan môi trƣờng ... công nghệ sở vật chất, kinh phí lớn Chƣơng - ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hiện trạng môi trường công tác QLMT đảo BLV 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp...
 • 12
 • 484
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng potx

Luận văn: Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề Non Nước quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng potx

Điện - Điện tử

... ch c a - Chương Đ xu t bi n pháp ki m soát ô nhi m môi trư ng không khí t i Công ty c ph n thép Đà N ng CHƯƠNG T NG QUAN công ty, ki m soát ô nhi m MTKK xung quanh Công ty c ph n 1.1 Gi i thi ... 3.3.5 Đánh giá s ô nhi m MTKK ho t ñ ng c a Công ty c 20 B ng 3.22 Đánh giá s ô nhi m ch t ô nhi m Công ty Thép ph n thép Đà N ng Đà N ng (Mùa Đông) 3.3.5.1 N ng ñ t i ña cho phép c a b i ch t vô ... Đà N ng: - Phía Đông giáp Công ty G m s H i Vân, Đư ng s - Phía Tây giáp Đư ng s T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam - Phía Nam giáp T ng công ty th y tinh G m xây d ng - Phía B c giáp khu ñ t tr ng...
 • 13
 • 1,301
 • 9

Đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường KCX linh trung 2 TP HCM

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường KCX linh trung 2 TP HCM

Công nghệ - Môi trường

... trường công tác bảo vệ môi trường : GIS, mô hình hóa môi trường, đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, quan trắc môi trường, …  Phân loại theo chức gồm  Công cụ luật pháp sách: bao gồm văn ... họa trạng môi trường KCX Linh Trung II  Đánh giá trạng môi trường từ có sở đề xuất biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý môi trường KCX Linh Trung II 1.2.2 Nội dung đề tài Để thực mục tiêu đề ... trường quy phạm môi trường 2.3.2 Công cụ quản lý môi trường Công cụ quản lý môi trường biện pháp hành động thực công tác quản lý môi trường nhà nước, tổ chức khoa học sản xuất Mỗi công cụ có chức...
 • 72
 • 530
 • 2

Xem thêm