nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giêng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng hích thái nguyên

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... độ ô nhiễm chì nước giếng người dân sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên, năm 2011 43 4.2 Thực trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, ... Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng chì bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên với mục tiêu sau: Xác định mức độ ô nhiễm chì nước giếng người ... trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên 34 3.3.1 Tỷ lệ mắc số chứng bệnh người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích...
 • 76
 • 293
 • 2

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên

nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng do chì và bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh xí nghiệp kẽm chì làng hích, thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... độ ô nhiễm chì nước giếng người dân sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên, năm 2011 43 4.2 Thực trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, ... Nghiên cứu ô nhiễm môi trường nước giếng chì bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên với mục tiêu sau: Xác định mức độ ô nhiễm chì nước giếng người ... trạng bệnh tật người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích, Thái Nguyên 34 3.3.1 Tỷ lệ mắc số chứng bệnh người trưởng thành sống xung quanh nghiệp kẽm chì Làng Hích...
 • 76
 • 236
 • 0

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường làng nghề trồng rau ngoại thành Hà Nội đề xuất biện pháp giảm thiểu

Nghiên cứu ô nhiễm môi trường làng nghề trồng rau ngoại thành Hà Nội và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Công nghệ - Môi trường

... ô nhiễm Ch-ơng Điều kiện tự nhiên, đặc điểm vùng nghiên cứu 1.1 Những khái niệm liên quan đến môi tr-ờng nông thôn vùng trồng rau ngoại thành Hà Nội - Môi tr-ờng nông thôn: Môi tr-ờng nông thôn ... nhiễm môi tr-ờng vùng trồng rau có sử dụng n-ớc thải sông Tô Lịch để t-ới - Tìm hiểu nguồn gây ô nhiễm - Đ-a biện pháp giảm thiểu ô nhiễm Nội dung nghiên cứu Đề tài: Xác định mức độ ô nhiễm môi ... không hợp lý nguồn tài nguyên, chất thải sinh hoạt ng-ời tạo từ làng nghề tác động đến hệ sinh thái nông nghiệp chất l-ợng môi tr-ờng sống Ven ô kiểu sinh thái đặc thù vùng nông thôn gần đô...
 • 66
 • 535
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DÂN DOANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... khuyến khích họ vào hoạt động khu công nghiệp Nhưng số doanh nghiệp có 12,3%[3] doanh nghiệp nói họ muốn đưa doanh nghiệp vào hoạt động khu công nghiệp thành phố Như rõ ràng sách biện pháp thành ... phí vào hoạt động Trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông tin có vai trò quan trọng Để hỗ trợ cho doanh nghiệp thành phố thông tin thị trường, thành phố hỗ trợ phần kinh phí cho doanh nghiệp ... số doanh nghiệp giải thể xóa tên sổ đăng ký kinh doanh chiếm 5,14% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh Số vốn đăng ký kinh doanh bình quân 1,6 tỷ đồng/ doanh nghiệp Tính đến số doanh nghiệp...
 • 5
 • 360
 • 0

Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải- Đồng Nai

Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trên sông Thị Vải- Đồng Nai

Kinh tế - Thương mại

... danh sách thông tin doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường báo đài thông tin đại chúng để người dân có ý kiến thái độ doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp - Nhà nước cần lập phận tư vấn môi trường địa ... vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên -Môi trường) khẳng định việc đánh giá ô nhiễm môi trường sông Thị Vải vượt khỏi tầm tay địa phương “Hiện UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị bộ: Tài nguyên -Môi trường, ... công nghiệp mọc lên bên sông án xử lý ô nhiễm môi trường sông Thị Vải công Thị Vải (Ảnh: T.L/báo Bà Rịa-Vũng Tàu) trình công nghiệp lân cận gây ra” chủ trì thực Viện Sinh thái Tài nguyên Môi trường, ...
 • 20
 • 2,640
 • 2

xử lý ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh

xử lý ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Công nghệ - Môi trường

... 260 doanh nghiệp ô nhiễm bao gồm 130 doanh nghiệp gây ô nhiễm không khí, 35 doanh nghiệp gây ô nhiễm nước, 89 doanh nghiệp gây ô nhiễm nước không khí doanh nghiệp kết hợp làm tắc nghẽn giao thông ... đề môi trường : Vấn đề môi trường khu vực chủ yếu ô nhiễm nước ô nhiễm không khí sở sản xuất công nghiệp gây ra.Ước tính tổng lượng nước thải phát SVTH: Võ Thò Kim Thành Trang 16 Đồ án tốt nghiệp ... công nghiệp chủ yếu tập trung quận 6, 11, Tân Bình Có tất 6300 doanh nghiệp có 480 doanh nghiệp xác đònh doanh nghiệp phát sinh nước thải, 2821 doanh nghiệp gây ô nhiễm không khí Những doanh nghiệp...
 • 19
 • 432
 • 0

TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ

TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ

Môi trường

... lý ô nhiễm môi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp tuân theo pháp luật Việt Nam bảo vệ môi trường Điều 9: Nghiêm cấm hành vi làm suy thoái môi trường, gây ô nhiễm môi trường, gây cố môi trường ... kinh doanh hoạt động khác phải thực biện pháp vệ sinh môi trường, phải có thiết bò kỹ thuật để xử lý chất thải, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, phòng, chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, ... II.1 II.1.1 Ô nhiễm không khí Nguồn ô nhiễm không khí: Theo kết qủa tính toán dựa sở công suất sản xuất hệ số ô nhiễm tổ chức Y tế giới, tải lượng chất ô nhiễm ngành sản xuất công nghiệp thành phố...
 • 15
 • 434
 • 2

Nghiên cứu những vấn đề môi trường đã, đang sẽ nảy sinh do hoạt động mỏ kẽm chì làng hích, thái nguyên

Nghiên cứu những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ nảy sinh do hoạt động mỏ kẽm chì làng hích, thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... quy mô công suất mỏ biện pháp giảm thiểu nguy ô nhiễm môi trường không khí không nhỏ 4.1.2 Môi trường nước 4.1.2.1 Hiện trạng tác động đến môi trường nước - Các tác động đến môi trường nước ... Đối tượng nghiên cứu - Hiện trạng môi trường công tác quản lý môi trường Mỏ chì kèm Làng Hích 3.2 Nội dung nghiên cứu a Đánh giá trạng môi trường khu vực mỏ dự báo tác động đến môi trường hoạt ... phục ô nhiễm môi trường khai thác kẽm chì Làng Hích 4.2.1 Các giải pháp chế sách việc quản lý khai thác kẽm chì bảo vệ môi trường địa bàn khai thác 4.2.2 Các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường...
 • 11
 • 456
 • 0

Ô NHIỄM môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ các KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ô NHIỄM môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ các KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Môi trường

... thoái, ô nhiễm môi trường không khí KCN Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường không khí KCN nhiều tồn tại, hạn chế, yếu Ô nhiễm môi trường không khí từ KCN làm gia tăng gánh nặng bệnh tật, gia ... gây ô nhiễm môi trường không khí gia tăng Môi trường không khí KCN, đặc biệt KCN cũ, bị ô nhiễm, nhà máy KCN sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước thải môi ... thải trước thải môi trường Ô nhiễm môi trường không khí từ KCN gây tác động xấu tới môi trường sinh thái tự nhiên Trong thời gian qua, nhiều cố gắng việc bảo vệ môi trường không khí KCN triển khai;...
 • 9
 • 5,997
 • 146

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường nước những ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ trồng

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và những ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ trồng

Môi trường

... đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp) Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu chủ yếu thực sở phương pháp sau: Kế thừa, phân tích đánh giá nghiên cứu thực ô nhiễm môi trường nước ao ngâm đay - ... nguồn nước bị ô nhiễm đến sức khỏe phụ nữ ngâm đay Nghiên cứu tập trung phân tích loại bệnh: bệnh phụ khoa, bệnh da có khả liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm vùng đay (do phụ nữ ngâm nước ao ... lượng môi trường nước khu vực nghiên cứu Tiến hành phân tích chất lượng môi trường nước thời điểm: Trước vụ đay, vụ ngâm đay sau vụ ngâm đay xã trồng đay Phú Phúc Xã Tiến Thắng xã đối chứng không...
 • 8
 • 1,167
 • 5

Xem thêm