ngân hàng câu hỏi nghi thức

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... phơng thức toán với khách hàng, doanh nghi p đa dạng hoá phơng thức toán, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác toán doanh nghi p lôi kéo đợc khách hàng tiêu thụ sản phẩm Ngợc lại phơng thức ... + Hình thức tiêu thụ trức tiếp + Hình thức tiêu thụ gián tiếp Hình thức tiêu thụ sản phẩm trực tiếp Là hình thức sản phẩm doanh nghi p đợc bán trực tiếp cho ngời tiêu dùng thông qua cửa hàng giới ... doanh nghi p đứng thị trờng Công tác tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghi p đến với khách hàng cầu nối chặt chẽ doanh nghi p với khách hàng Kết công tác tiêu thụ thớc đo đánh giá nỗ lực doanh nghi p...
 • 96
 • 404
 • 4

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Một số đề xuất cho kênh phân phối của công ty bia HN.doc.DOC

Kế toán

... cửa hàng ổn định + Có giấy phép kinh doanh + Có má số thuế + Có đơn xin làm đại lý + Có vốn mua hàng tài sản chấp, tài khoản ngân hàng + Sức mạnh bán hàng: có ô tô, kho hàng, nhân viên bán hàng ... ngời bán lẻ sau: cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hoá, siêu thị, cửa hàng tiện 46 Chuyên đề tốt nghi p dụng cửa hàng cao cấp Nói chung ngời bán lẻ có toàn quyền sở hữu hàng hoá họ Những ngời ... sản xuất theo đặt hàng khách hàng nh máy móc công nghi p thờng đợc bán trực tiếp Các sản phẩm đợc chế tạo theo khách hàng nh dụng cụ thị trờng công nghi p đồ dùng thị trờng hàng tiêu dùng thờng...
 • 73
 • 807
 • 14

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Tình hình tiêu thụ và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sp tại công ty Bia Việt Đức.doc.DOC

Kế toán

... bảng ta thấy hình thức bán hàng trực tiếp chiếm tỷ trọng nhỏ ,còn bán hàng gián tiếp qua đại lý hình thức bán hàng chủ yếu mang lại hiệu cao IV.3.3Các hình thức xúc tiến bán hàng Mục đích hoạt ... phẩm, điều kiện phơng thức mua bán, thông tin uy tín, nhãn mác, biểu tợng doanh nghi p -Triển lãm hội chợ thơng mại :Đây hình thức để doanh nghi p giới thiệu với khách hàng doanh nghi p khác thông ... thơng mại: Đây hình thức để doanh nghi p giới thiệu với khách hàng doanh nghi p khác thông tin sản phẩm nh thông tin doanh nghi p Đó nơi trng bày giới thiệu so nhiều doanh nghi p nơi gặp gỡ ngời...
 • 64
 • 345
 • 5

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... đạt lên hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế, vấn đề gây khó khăn cho doanh nghi p Nghi n cứu cầu thị trờng đầy đủ nhân tố góp phần thành công doanh nghi p Cung hàng hoá Cung thị trờng hàng hoá ... tàng, hàng, quày hàng, thiết bị máy móc - Tài sản cố định vô hình: Bằng phát minh sáng chế, quyền sở hữu công nghi p, uy tín công ty thị trờng, vị trí địa lý, nhãn hiệu hàng hoá mà doanh nghi p ... gắt, doanh nghi p cần phải động sáng tạo tìm mới, cần ngày hoàn thiện mạng lới kinh doanh để thích nghi chế thị trờng đa doanh nghi p ngày lên 1.5 Đòn bẩy kinh tế doanh nghi p Việc doanh nghi p sử...
 • 86
 • 422
 • 3

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Thực trạng và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty bia Việt Hà.doc.DOC

Kế toán

... lại : kết việc nghi n cứu phải trả lời dợc câu hỏi + Những loại thị trờng có triển vọng ? + Những loại mặt hàng có khả tiêu thụ khối lợng lớn ? + Giá bình quân thị trờng loại hàng hoá tung thời ... tiến khuyếch trơng bán hàng Việc thực công tác xúc tiến khuyếch trơng bán hàng có vai trò quan trọng công tác tiêu thụ xúc tiến bán hàng làm tăng khẳng hiểu biết khách hàng hàng hoá, dịch vụ uy ... công hay thất bại doanh nghi p Căn để đánh giá hoạt động tiêu thụ số doanh thu bán hàng , doanh thu bán hàng thực tế mà doanh nghi p thu đợc phản ánh kết kinh doanh doanh nghi p thu đợc vào tình...
 • 48
 • 351
 • 2

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Báo cáo thực tập về công ty bia Hải Phòng.DOC

Kế toán

... đổi tên thành Xí nghi p Nước Hải Phòng Trên sở Xí nghi p phát triển mạnh mẽ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, từ mặt hàng nước đá (năm 1960) Xí nghi p sản xuất thêm nhiều mặt hàng khác : nước ... định chuyển giao Xí nghi p Nước đá Việt Hoa sang sở Công nghi p Hải Phòng quản lý, Xí nghi p liên tục phát triển.Sản lượng nước đá đến năm 1970 đạt 3000 tấn/năm Năm 1978 Xí nghi p nước đá Việt ... rượu loại sang sản xuất bia, lấy mặt hàng bia sản phẩm Năm 1989 Xí nghi p sản xuất thử mặt hàng bia theo dây chuyền “mini” 200 lit/ngày cho kết tốt Trên sở Xí nghi p mạnh dạn đầu tử, xây dựng lắp...
 • 37
 • 1,468
 • 14

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam.DOC

Kế toán

... bán hàng: - Chi phí bán hàng doanh số (%) + Lãi gộp + Lợi nhuận ròng + Dự trữ/dự trữ + Số khách hàng + Số khách hàng + Số đơn đặt hàng + Doanh số bán khách hàng - Doanh số bán hàng cao khách hàng ... điện thoại, phiếu câu hỏi + Mức độ gia tăng uy tín doanh nghi p sản phẩm doanh nghi p khách hàng + Khối lợng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ thực tế khách hàng + Khối lợng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ ... chức mạng lới bán hàng Mạng lới bán hàng tập hợp điểm thực hành vi bán hàng cho doanh nghi p Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản phẩm hàng hoá sức cạnh tranh doanh nghi p điều kiện doanh nghi p Chiến lợc...
 • 94
 • 390
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bia Việt Hà.DOC

Kế toán

... văn tốt nghi p 34 doanh số bán hàng đánh giá đợc mục tiêu chiến lợc doanh nghi p, phản ánh kết kinh doanh cố gắng doanh nghi p thị trờng Bán hàng hoạt động nghi p vụ tác động đến khách hàng, ảnh ... thị trờng hàng hoá, dịch vụ doanh nghi p kinh tế thị trờng: 4.1 Thực chất mở rộng thị trờng doanh nghi p: Mở rộng thị trờng doanh nghi p tổng hợp cách thức, phơng pháp doanh nghi p để đa hàng hoá ... khách hàng để định việc sản xuất kinh doanh Với mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng hoá, doanh nghi p phải nghi n cứu thị trờng để sản xuất thứ mà thị trờng cần Nghi n cứu thị trờng giúp cho doanh nghi p...
 • 91
 • 480
 • 1

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Bia NADA.docx

Quản trị kinh doanh

... quay hàng tồn kho: hệ số cho biết hàng tồn kho doanh nghi p quay vòng so với giá vốn hàng bán kỳ Giá vốn hàng bán Hệ số vòng quay hàng tồn kho = -Hàng tồn kho +) Số ngày cần thiết để hàng ... lên hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế, vấn đề gây khó khăn cho doanh nghi p Nghi n cứu cầu thị trường đầy đủ nhân tố góp phần thành công doanh nghi p Cung hàng hoá Cung thị trường hàng ... doanh doanh nghi p thông qua nhân tố sau: Cầu hàng hoá Cầu hàng hoá số lượng hàng hoá dịch vụ mà người mua muốn mua sẵn sàng mua mức giá cụ thể Câu phận cấu thành lên thị trường, lượng hàng hoá...
 • 97
 • 470
 • 4

Hoàn thiện kênh phân phối của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội.doc

Hoàn thiện kênh phân phối của công ty bia Hà Nội tại thị trường Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... thiu c kinh nghim ln quy mụ hiu qu thc hin tt c cỏc cụng vic phõn phi cn thit cho sn phm ca h bi vỡ cỏc kinh nghim sn xut ó khụng t ng chuyn thnh kinh nghim phõn phi Do vy, cỏc doanh nghip sn xut ... c hu ca doanh nghip nhn bỏn hng cho doanh nghip hng hoa hng cỏc i lý theo hp ng ký kt gia hai bờn B phn ny c xỏc nh thuc lc lng bỏn hng ca doanh nghip bi h bỏn hng cho doanh nghip iu kin h ... sn xut kinh doanh ca doanh nghip Mt doanh nghip cú h thng kinh doanh marketing hp lý s lm cho quỏ trỡnh kinh doanh tr nờn an ton, tng cng sc mnh cnh tranh ca doanh nghip lm cho quỏ trỡnh lu thụng...
 • 26
 • 809
 • 17

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

phân tích chính sách phân phối sản phẩm bia HALIDA của công ty bia Đông Nam Á.docx

Quản trị kinh doanh

... cho nhà hàng, quán nằm khu vực Đào tạo bồi dưỡng nghi p vụ cho nhân viên đại lý trình độ quản lý sản phẩm địa bàn, giao tiếp khách hàng, giới thiệu chào hàng, tâm lý nghệ thuật bán hàng, bảo ... vào bán cửa hàng đại lý, cửa hàng bán lẻ, cần có sách giá mềm dẻo, thích hợp với khu vực thị trường có ưu đãi hợp lý, đặc biệt chiết khấu bán hàng trợ giá vận chuyển tạo cho cửa hàng có lợi nhuận ... loại • Kênh trực tiếp: Là hình thức doanh nghi p bán thẳng sản phẩm cho người tiêu thụ cuối không qua khâu trung gian • Kênh gián tiếp: Là hình thức doanh nghi p bán sản phẩm cho người tiêu...
 • 17
 • 2,906
 • 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát - Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... công ty - Phòng nghi n cứu ứng dụng phát triển sản phẩm mới: Là phòng chịu trách nhiệm quản lý toàn công tác nghi n cứu ứng dụng phát triển sản phẩm công ty * Các xí nghi p - Xí nghi p chế biến ... hàng cung cấp dịch vụ tăng ổn định 125,02% 125,36% cho thấy Tổng công ty giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại, năm 2006 có chiết khấu thương mại cho siêu thị Bên cạnh tình hình chi phí bán hàng ... nhanh Chi phí bán hàng năm 2005 năm lên đến 212,34% đến năm 2006 tăng 121,86% Chi phí bán hàng tăng nhanh giá ngày tăng khiến cho chi phí bán hàng tiền lương nhân viên bán hàng tiền thuê mặt...
 • 33
 • 613
 • 8

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng Công Ty Bia-Rượu- NGK Hà Nội.docx

Quản trị kinh doanh

... phẩm Ở nghi n cứu sâu thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghi p điều kiện để phát triển doanh nghi p Ngày kinh tế thị trường phát triển mở cho doanh nghi p nhiều hội mới, thách thức Do doanh nghi p ... thông hàng hoá doanh nghi p từ khâu sản xuất đến tiêu dùng Quá trình lưu thông hàng hoá doanh nghi p trôi chảy doanh nghi p làm tốt công tác phát triển thị trường Phát triển thị trường doanh nghi p ... doanh nghi p Doanh nghi p kiểm soát tiềm lực doanh nghi p thay đổi trình sản xuất kinh doanh Doanh nghi p có quy mô lớn thị trường doanh nghi p ngày mở rộng phát triển Do vậy, thị trường doanh nghi p...
 • 76
 • 502
 • 5

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.doc

Quản trị kinh doanh

... Doanh số bán khách hàng - Doanh số bán hàng cao khách hàng + Thị phần (T) doanh nghi p: T = Số khách hàng doanh nghi p Toàn khách hàng khu vực ì 100% + Tỷ lệ chiếm lĩnh khách hàng (K) + Vòng quay ... điện thoại, phiếu câu hỏi + Mức độ gia tăng uy tín doanh nghi p sản phẩm doanh nghi p khách hàng + Khối lợng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ thực tế khách hàng + Khối lợng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ ... thức mua bán toán giao nhận hàng Một số hàng hoá thông thờng, tiêu dùng rộng rãi phân tán, ngời ta sử dụng hình thức bán hàng qua đại lý trả chậm theo loại hàng hoá nh rợu, bia, thuốc Bán hàng...
 • 86
 • 227
 • 0

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội.doc

Quản trị kinh doanh

... khách hàng vừa nguy nhng vừa hội cho doanh nghi p 1.1.2 Các thông số hàng hoá, không gian thời gian cung ứng hàng hoá cho khách hàng Thông số hàng hoá tất thông tin hàng hoá nh danh mục hàng ... doanh nghi p , doanh nghi p dành cho hoạt động số " tài " hợp lý khả mạnh ngợc lại Khả cung ứng hàng hoá cho khách hàng : Nó tuỳ thuộc vào lợng khách hàng có doanh nghi p khách hàng tiềm doanh nghi p ... gian cung ứng sản phẩm cho khách hàng ngợc lại Trang 1.1.3 Khả chào hàng cung ứng hàng hoá cho khách hàng Khả chào hàng khả tìm kiếm khách hàng tiềm cho doanh nghi p để mở rộng thị trờng Hoạt...
 • 86
 • 359
 • 0

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số biện pháp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Bia Việt Đức.DOC

Quản trị kinh doanh

... loại mặt hàng Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng giúp cho doanh nghi p biết mặt hàng bán được, thị trường cần mặt hàng này, với số lượng bao nhiêu, mặt hàng không bán được, qua doanh nghi p ... bảng ta thấy hình thức bán hàng trực tiếp chiếm tỷ trọng nhỏ ,còn bán hàng gián tiếp qua đại lý hình thức bán hàng chủ yếu mang lại hiệu cao IV.3.3Các hình thức xúc tiến bán hàng Mục đích hoạt ... thương mại: Đây hình thức để doanh nghi p giới thiệu với khách hàng doanh nghi p khác thông tin sản phẩm thông tin doanh nghi p Đó nơi trưng bày giới thiệu so nhiều doanh nghi p nơi gặp gỡ người...
 • 68
 • 961
 • 16

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Tổ chức công tác kế toán giá thành và phân tích giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội.doc

Kế toán

... doanh nghi p Doanh nghi p sử dụng hình thức ghi sổ kế toán sau: - Hình thức Nhật ký sổ - Hình thức Nhật ký chung - Hình thức Nhật ký ghi sổ 11 Luận văn tốt nghi p Nguyễn hải an - Hình thức Nhật ... phí doanh nghi p CPSX tác động làm biến động giá thành doanh nghi p kỳ Chính vậy, nghi n cứu kế toán GTSP doanh nghi p không đề cập đến kế toán tập hợp CPSX doanh nghi p Luận văn tốt nghi p Nguyễn ... hậu doanh nghi p trình thực mục tiêu GTSP doanh nghi p đặt Muốn vậy, cần phải so sánh GTSP doanh nghi p với GTSP doanh nghi p khác có loại hình, quy mô hoạt động so sánh GTSP doanh nghi p thành...
 • 63
 • 360
 • 8

Xem thêm