ngân hàng đề trắc nghiệm kshs

Ngân hàng đề trắc nghiệm chương 1 HH11

Ngân hàng đề trắc nghiệm chương 1 HH11

Toán học

... [0;2π) là: A B C D Bài 18: Tổng nghiệm phương trình 4sin x + − s inx − = khoảng ( 0;2π ) là: ( ) A 2π B 4π C 6π Bài 19: Phương trình 2(sinx+cosx)-sin2x=2 có tập nghiệm thuộc đoạn [ 0;π] là: π ... x Bài 20: Nghiệm phương trình = khoảng ( 0;2π ) là: cos2x − s inx  π 7π 11π  π  π 11π  A  ; ; B   C  ;   2 6  2 6  Bài 21: Phương trình 2sin x + sin x = có tổng nghiệm ( 0;2π ... A B C ≤ x < 2π là: Bài 16: Tập nghiệm phương trình cos x = cos2x với  π  π 3π  A { 0;π} B 0;  C  ;   2 2  D  3π...
 • 2
 • 530
 • 2

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11

Lịch sử

... thiệt hại lĩnh vực tài ngân hàng Mĩ khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là: A Việc cấp thẻ tín dụng trở nên khó khăn trước nhiều B 10 vạn ngân hàng, chiếm 40% tổng số ngân hàng Mĩ bị phá sản C Nạn ... gì? A 29/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực ngân hàng B 25/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực tài C 29/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực công nghiệp D 29/ 10/ 1929 Trong lĩnh vực tài ngân hàng Câu 39: Hậu xã hội nặng nề ... kinh tế 1929 – 1933 nước Mĩ A Nhiều chủ ngân hàng Mĩ bị phá sản B Sự bất công xã hội ngày tăng lên C Tình trạng phân biệt chủng tộc ngày trở nên sâu sắc D Hàng chục triệu người bị thất nghiệp,...
 • 25
 • 974
 • 19

ngan hang de trac nghiem 6-9

ngan hang de trac nghiem 6-9

Tiếng anh

... classes start? - At seven oclock A is B does C D are Phòng gdđt việt trì Đề kiểm tra TNKQ Môn: Tiếng Anh Lớp: Tuần: 15 Ngời đề: Dơng Minh Khai Trờng THCS Văn Lang Chọn phơng án đánh dấu x vào phiếu ... school car? - Yes, she does A on B in C by D of Phòng gdđt việt trì Đề kiểm tra TNKQ Môn: Tiếng Anh Lớp: Tuần: 19 Ngời đề: Dơng Minh Khai Trờng THCS Văn Lang Chọn phơng án đánh dấu x vào phiếu ... English and Literature A book B pencil C timetable D pen Phòng gdđt việt trì Đề kiểm tra TNKQ Môn: Tiếng Anh Lớp: Tuần: 20 Ngời đề: Dơng Minh Khai Trờng THCS Văn Lang Chọn phơng án đánh dấu x vào phiếu...
 • 21
 • 391
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Địa lý

... hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 Câu 1: Ở nước ta nay, phát triển loại hình giao thông vận tải: a loại hình b loại hình c loại hình d loại hình Câu 2: Khối lượng vận chuyển hàng ... động lao động b Không có việc làm c Không đủ sức lao động d Tất đối tượng kể Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 Câu 4: Trong tháp 1989 1999, tháp có kết cấu dân số trẻ là: ... lý Câu 2: Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp khuyến khích phát triển là: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý a Nông trường quốc doanh c Hợp tác xã nông – lâm Năm học : 2009 - 2010 b Trang...
 • 13
 • 287
 • 0

ngan hang de trac nghiem 10

ngan hang de trac nghiem 10

Địa lý

... Các cân xuất, nhập B Cơ cấu hàng xuất, nhập C Tổng giá trị hàng xuất, nhập D Cả ba đặc điểm Câu 211: Mặt hàng sau giảm dần tỉ trọng cấu giá trị hàng hóa xuất nước ta? A Hàng tiêu dùng B Nông sản ... C Đường ray D Cả vấn đề Câu 202: Chỉ vận chuyển vài mặt hàng định đặc điểm nghành C giao thông A Đường sắt B Đường hàng không C Đường ống D.Đường biển Câu 203: Có vai trò hàng đầu việc phát triển ... đường biển đảm nhiệm: A 3/5 khối lượng vận chuyển hàng hóa tất phương tiện vận tải giới B 3/5 khối lượng luân chuyển hàng hóa tất nước giới C Phần lớn hàng hóa xuất, nhập nước giới D Ý B C Câu 206:...
 • 31
 • 276
 • 0

ngan hang de trac nghiem 11

ngan hang de trac nghiem 11

Địa lý

... Nông nghiệp C: Dịch vụ D: Ngân hàng Câu 53: Trong khu vực dịch vụ, hoạt động đầu tư nước có phát triển nhanh C lĩnh vực A: Du lịch B: Giao thông vận tải C: Tài chính, ngân hàng, Bảo hiểm D: Giáo ... nhập Đầu tư nước Tài chính, ngân hàng Giao thông thông tin liên lạc Câu 155: Trong thị trường chung châu Âu, nước thành viên quyền tự lưu thông lĩnh vực : A Dịch vụ B Hàng hoá tiền vốn D C Con ... triển Câu 43: : kinh tế tri thức, vai trò to lớn thuộc yếu tố : A: Khoa học công nghệ C: Tài ngân hàng A B: Tài nguyên thiên nhiên D: Thị trương tiêu thụ Câu 44: Sự đời kinh tế tri thức biểu...
 • 35
 • 464
 • 6

Ngân hàng đề trắc nghiệm THVP

Ngân hàng đề trắc nghiệm THVP

Tin học

... chọn mục Save AutoRecover info every 96) Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn hàng khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng thực : a) Table - Delete Rows b) Nhấn phím Delete c) Edit - Delete d) ... phím: a) Page Up ; Page Down b) Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c) Cả câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 ... 74) Hãy chọn tên thiết bò mạng? a) USB b) UPS c) Hub d) Webcam 75) Trong bảng tính Excel, giao hàng cột gọi là? a) Dữ liệu b) ô c) Trường d) Công thức 76) Giả sử ngày hệ thống máy tính là: 8/18/2008;...
 • 10
 • 186
 • 1

ngân hàng đề trắc nghiệm vi xử lý 500 câu

ngân hàng đề trắc nghiệm vi xử lý 500 câu

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dung lượng nhớ này: a 6232 KB b 32 KB c 6232 Kbit d 32 Kbit Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Cao đẳng 22 Bộ nhớ bán dẫn bit có mã số 6116 cho biết dung lượng ... bị ngoại vi đến CPU c Cả hai câu a b d Cả hai câu a b sai Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Cao đẳng 42 Một vi xử lý có 20 đường dây địa Cho biết số lượng vị ... hợp d Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động cuả chip 8051 Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Cao đẳng 58 WR tín hiệu điều khiển: a Cho phép đọc thông tin từ...
 • 71
 • 3,650
 • 156

ngân hàng đề trắc nghiệm môn hóa học 9

ngân hàng đề trắc nghiệm môn hóa học 9

Tư liệu khác

... D Dung dịch FeSO4 BÀI : DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI Câu 42: (biết) Cho dây nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch có phản ứng hóa học xảy ? A ZnSO4 B Na2SO4 C MgSO4 D K2SO4 Câu 43: (hiểu)...
 • 17
 • 529
 • 15

Ngan-hang-de-trac-nghiem-Tin-Hoc-Van-Phong doc

Ngan-hang-de-trac-nghiem-Tin-Hoc-Van-Phong doc

Tài liệu khác

... chọn mục Save AutoRecover info every 96) Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn hàng khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng thực : a) Table - Delete Rows b) Nhấn phím Delete c) Edit - Delete d) ... phím: a) Page Up ; Page Down b) Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c) Cả câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 ... 74) Hãy chọn tên thiết bò mạng? a) USB b) UPS c) Hub d) Webcam 75) Trong bảng tính Excel, giao hàng cột gọi là? a) Dữ liệu b) ô c) Trường d) Công thức 76) Giả sử ngày hệ thống máy tính là: 8/18/2008;...
 • 10
 • 294
 • 3

Ngân hàng đề trắc nghiệm luyện thi ĐH số 1

Ngân hàng đề trắc nghiệm luyện thi ĐH số 1

Vật lý

... 120V, f I lệch pha với U góc 600, công suất mạch A: 36W B: 72W C: 144W D: 288W Câu 24: Trong thí nghiệm Yâng nguồn ánh sáng trắng, độ rộng quang phổ bậc 1,8mm quang phổ bậc rộng: A: 2,7mm B: 3,6mm ... liên lạc dới nớc thuộc loại A sóng dài B sóng trung C sóng ngắn D sóng cực ngắn Câu 32: Trong thí nghiệm Yâng, khoảng cách vân sáng liên tiếp 21,6mm, độ rộng vùng có giao thoa quan sát 31mm số vân ... gian đèn sáng 2 1 chu kỳ là:A t = s B t = s C t = s D t = s 300 300 150 200 Câu 96 Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe Iâng 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến ảnh 2m Sử dụng...
 • 26
 • 107
 • 0

Ngan hang de trac nghiem Tin Hoc Van Phong

Ngan hang de trac nghiem Tin Hoc Van Phong

Tư liệu khác

... chọn mục Save AutoRecover info every 96) Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn hàng khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng thực : a) Table - Delete Rows b) Nhấn phím Delete c) Edit - Delete d) ... phím: a) Page Up ; Page Down b) Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c) Cả câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 ... 74) Hãy chọn tên thiết bò mạng? a) USB b) UPS c) Hub d) Webcam 75) Trong bảng tính Excel, giao hàng cột gọi là? a) Dữ liệu b) ô c) Trường d) Công thức 76) Giả sử ngày hệ thống máy tính là: 8/18/2008;...
 • 10
 • 193
 • 1

Ngan hang cauhoi trac nghiem VAT LIEU

Ngan hang cauhoi trac nghiem VAT LIEU

Cơ khí - Chế tạo máy

... thành ngần hàng đề thi: + Gồm nhiều mã đề thi + Mỗi mã đề thi gồm 40 câu hỏi + Môi câu 0,25 điểm (tổng điểm thi toàn 10 điểm) - Các hướng dẫn cần thiết khác: + Khi giao mã đề làm mã đề đó, không ... thái Khả tổng hợp Khả so sánh, đánh giá So sánh được tính của các tổ chức giản đồ 2.3 Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương TT Đáp án (Số điểm) Giản đồ pha (GĐTT) biểu diễn đồ thị mối ... 3.5: Quy trình ram tổng q.uát 3.1.3 Liệt kê ngắn gọn dạng toán (hay vấn đề) phương pháp, quy trình, bước giải toán (hay vấn đề) - Quy trình nhiệt luyện cho nhóm nhiệt luyện sơ - Quy trình nhiệt...
 • 28
 • 1,028
 • 5

Xem thêm