ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên việt nam

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM potx

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM potx

Mỹ thuật

... SĨ LÊ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Về huy hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được sáng tác vào năm 1952 tại Việt Bắc do hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi lúc đó ... hiệu và đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sử dụng từ đó đến nay. Hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi viết: “Năm 1952 tôi nguyên là sinh viên khoá kháng chiến trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam do hoạ sĩ ... việc vẽ mẫu huy hiệu của Hội Liên hiệp PNVN, tôi phấn khởi nhận lời quen với tác phong của trường vừa học tập kết hợp với phục vụ. Nhưng tôi thật sự lo lắng vì hội Liên hiệp PNVN rất rộng rãi...
 • 6
 • 566
 • 0

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 docx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 docx

Thạc sĩ - Cao học

... ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội, các ban chuyên môn, chức năng đóng tại Hà Nội, có một Ban Công tác phía Nam đóng tại Thành ... bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Sau khi hoàn thành bước lên danh sách các năng lực cần thiết của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bước tiếp theo ... Quản lý nhân sự, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là cơ quan tham mưu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ở cấp Trung ương nên cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên...
 • 119
 • 411
 • 2

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pptx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pptx

Thạc sĩ - Cao học

... thiệu sơ lược về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng được thành lập năm 1930, mục tiêu tôn chỉ của Hội là vì sự bình đẳng và tiến ... TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1. Những đặc điểm của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Trung ương Hội 2.1.1 Giới ... bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Sau khi hoàn thành bước lên danh sách các năng lực cần thiết của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bước tiếp theo...
 • 132
 • 391
 • 1

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pdf

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Trung ương Hội 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dưới ... Bác sáng lập, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1930. Với trọng trách được giao là một tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam – cơ quan ... thời cùng với quá trình Hội nhập, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến để xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới,...
 • 120
 • 379
 • 1

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM docx

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM docx

Mỹ thuật

... niên lao động Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Về huy hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được sáng tác vào năm 1952 tại Việt Bắc do hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi lúc ... HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều tổ chức đoàn thể đã tiến hành làm huy hiệu của tổ chức mình như: Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam, Hội ... hiệu và đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sử dụng từ đó đến nay. Hoạ sĩ Lê Nguyên Lợi viết: “Năm 1952 tôi nguyên là sinh viên khoá kháng chiến trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam do hoạ sĩ...
 • 3
 • 862
 • 0

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Tài liệu khác

... MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI87.Nguyễn Thị Tuyết Vân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang88.Nguyễn Thụy Thắm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh ... CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI41.Nguyễn Mạnh Tuấn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang42.Nguyễn ... VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI134.Lê Anh Tuấn Trưởng ban Thanh niên Quân đội135.Lê Xuân Men Trưởng ban Thanh niên...
 • 55
 • 695
 • 1

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

GDCD-GDNGLL

... Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ 7. - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam; xuất ... thành phần Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá II do Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh khoá I xây dựng.Kính thưa Đại hội! tiếp theo là phần Hiệp thương cử Uỷ ban Hội LHTN Việt nam ... thực hiện) Kính Thưa Đại hội! HUYỆN HỘI LƯƠNG TÀIUB HỘI XÃ TRUNG KÊNH***** HỘI LHTN VIỆT NAM Trung Kênh, ngày tháng 3 năm 2014CHƯƠNG TRÌNHĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ TRUNG K£NH LẦN THỨ...
 • 13
 • 3,597
 • 3

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tư liệu khác

... hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (1994-2000)3.2 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)3.3 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt ... ra đời của Liên đoàn thanh niên Việt Nam và những cống hiến của Liên đoàn với Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới (FMJD). Sau đó, Liên đoàn thanh niên Việt Nam được Liên đoàn thanh niên dân ... hiến của Hội (1955-1975) HOẠT ĐỘNG VÀ CỐNG HIẾN CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAMHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC VÀ KHÁNG...
 • 4
 • 457
 • 1

29/QĐ-PGDĐT ngày 26/2/2010 V/v Thành lập Hội đồng coi thi Hội thi giải toán qua Internet vòng huyện cấp TH

29/QĐ-PGDĐT ngày 26/2/2010 V/v Thành lập Hội đồng coi thi Hội thi giải toán qua Internet vòng huyện cấp TH

Tư liệu khác

... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 29/QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 26 tháng 02 năm 2010QUYẾT ĐỊNHV/v Thành lập Hội đồng coi thi Hội thi giải ... của Hội đồng coi thi bắt đầu từ 13h30 ngày 03/3/2010 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.Nhiệm vụ của từng thành viên sẽ được Chủ tịch Hội đồng phân công trong phiên họp đầu tiên vào lúc 13h30 ngày ... ĐỊNH :Điều 1. Nay thành lập Hội đồng coi thi Hội thi giải toán qua Internet vòng huyện cấp Tiểu học năm học 2009-2010, gồm các ông, bà có tên sau (danh sách đính kèm). Điều 2. Hội đồng coi thi...
 • 2
 • 239
 • 0

Xem thêm