nckhspud tin 8 giải b huyện

SKKN Địa 8 giải C Huyện

SKKN Địa 8 giải C Huyện

Tư liệu khác

... nớc ta phải trọng rèn luyện cho học sinh kĩ so sánh khác biệt khí hậu thời tiết ba miền B c B , Trung B , Nam B thông qua đọc thông tin < /b> sách giáo khoa phân tích số liệu hai yếu tố nhiệt độ lợng ... chiếu đồ với + Đọc, phân tích nhận xét biểu đồ địa lý nh biểu đồ nhiệt ẩm thể yếu tố nhiệt độ, lợng ma; biểu đồ phát triễn dân số, biểu đồ thể diện tích rừng + Biết cách phân tích, nhận xét lát cắt ... tích số liệu thống kê, tranh ảnh để khai thác kiến thức + Kĩ vẽ loại biểu đồ phổ biến nh biểu đồ hình tròn, biểu đồ đờng, biểu đồ hình cột xác thẩm mĩ Tự giác, trung thực làm kiểm tra, hình...
 • 8
 • 247
 • 1

SKKN Hóa 8 giải B

SKKN Hóa 8 giải B

Hóa học

... sử có pt: aA + bB cC + dD Lập tỉ số: nA a nB b Trong nA : số mol chất A theo đề nB : số mol chất B theo đề So sánh tỉ số : nA a < nB b nA a > nB b : Chất A hết, chất B d : Chất B hết, chất A d ... tử AxBy AxByCz áp dụng công thức : mA = x.M A M Ax B y x a ; y.M B mB = M x a mB= a - mA A B x y b) B i tập vận dụng : Ví dụ : Tính khối lợng nguyên tố Na nguyên tố O 50 gam Na2CO3 B i giải < /b> ... Cơ sở lí thuyết : Cách giải < /b> : Tìm khối lợng mol phân tử AxBy AxByCz áp dụng công thức : %A = x.M A M Ax B y x 100% ; %B = y.M B M Ax B y x 100% b) B i tập vận dụng : B i : Tính thành phần %...
 • 78
 • 328
 • 4

Giáo dục đạo đức học sinh (Giải B huyện)

Giáo dục đạo đức học sinh (Giải B huyện)

Tin học

... kiện kinh tế mà việc sâu nắm tình hình đặc điểm học sinh cá biệt Do mà đến biện pháp giải < /b> pháp cha khoa học cá biệt Do mà đến biện pháp giải < /b> cha khoa học nh hay nhấn mạnh khuyết điểm nhắc lại nhiều ... theo điều B c dạy trớc tiên em phải yêu cha mẹ, anh chị, b n b đến yêu quê hơng, yêu Tổ quốc Do nhận thức gia đình non Đối với xã hội có b t công trộm cớp, đánh gây thơng tích không b trừng ... tính vốn lành, nhng b sai lạc đi, nhiều Hiểu biết ngời ta sẵn có tính lành việc hiểu biết quan trọng Vì tin < /b> sẵn có tính lành nên giáo dục đỡ đợc ngờ vực * Ngời dạy đợc: Nếu biết hiểu cẩn thận...
 • 21
 • 89
 • 1

Anh 8 ( Giải nhất huyện 2009-2010)

Anh 8 ( Giải nhất huyện 2009-2010)

Tiếng anh

... huyền b (to) fall in love: g B nh suy tim A broken heart: a B tiên A festival: b Phải lòng None: c Vừa vặn A fairy: d Ngày hội, lễ hội Magically (adj): e Chẳng (to) fit: f.Một cách huyền b (to) ... drop (out ) 5) choose 8)< /b> own 2) upset 3) hold 1) Rags I New words: II Reading: A) C) Little Pea I New words: II Reading: A) C) B) A broken heart: a B tiên A festival: b Phải lòng None: c Vừa ... ……………….? V Oh Poor you ! A broken heart: B nh suy tim Ngày hội, lễ hội A festival: Cruel (adj): Độc ác, cay nghiệt Chẳng Buồn phiền, thất vọng None: Upset (Adj): A fairy: B tiên (to) marry: Cưới,...
 • 15
 • 138
 • 0

Toán 8 ( Giải ba huyện 2009-2010

Toán 8 ( Giải ba huyện 2009-2010

Toán học

... I B C Tiết 24: B i 1: a) M, N trung điểm AB, AC A MN đường trung b ì nh ABC MN = BC ; MN//BC hay MN//BP M Mà BP = BC MN = BP I B MNPB h ì nh b ì nh hành (1) 1 Ta có : BM = AB ; BP = CB (gt) ... Vì sao? c) Chứng minh: Ba đường thẳng MC, NP, IK đồng quy A ABC có AB = BC; MA = MB; NA = NC; PB = PC GT QN = MN;MP IBN = { I} M PQ I NC = { K} ; KL a) BMNP hình thoi b) Tứ giác INKP hình gì? ... 24: III) B i tập: B i 1: Cho tam giác ABC cân B, điểm M, N, P trung điểm cạnh AB, AC, BC Lấy Q điểm đối xứng với M qua N, MP cắt BN I, PQ cắt CN K a) Chứng minh tứ giác BMNP hình thoi b) Tứ giác...
 • 18
 • 141
 • 0

Tiết 34: Đặc điểm địa hình V.Nam- Địa 8(Giải Nhất Huyện, Ba Tỉnh)

Tiết 34: Đặc điểm địa hình V.Nam- Địa 8(Giải Nhất Huyện, Ba Tỉnh)

Tư liệu khác

... ngßi trỴ l¹i B H×nh thµnh c¸c cao nguyªn ba dan C H×nh thµnh c¸c ®ång b ng phï sa trỴ D §Þa h×nh b ngo¹i lùc b o mßn, h¹ thÊp trë thµnh nh÷ng b mỈt san b ng ®Þa­lÝ 8 < /b> TiÕt 34 – B i 28:< /b> GV: Lª ... Ngun ThiƯn Tht TiÕt 34 -B i 28 < /b> ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam  ThỊm­lơc­®Þa ®ång b ng CAO­NGUYªN ®åi­nói TiÕt 34 -B i 28 < /b> ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam  §åi nói lµ b phËn quan träng nhÊt ... than TiÕt 34 -B i 28 < /b> ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam 1.§åi nói lµ b phËn quan träng nhÊt cđa cÊu tróc ®Þa h×nh ViƯt Nam TiÕt 34 -B i 28 < /b> ®Ỉc­®iĨm­®Þa­h×nh­viƯt­nam  1.§åi nói lµ b phËn quan...
 • 21
 • 381
 • 0

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

Tài chính - Ngân hàng

... Tiền gửi kho b c - Tiền gửi NHNo Thực (trđ) 31/12/01 31/12/02 31/3/03 989< /b> 14 131091 183< /b> 372 22.015 76 .89< /b> 9 15. 586< /b> 115.505 23.212 153.293 10. 589< /b> 70 .85< /b> 7 11.917 5.426 125 18.< /b> 956 95.654 7. 586< /b> 8.< /b> 635 260 ... 99.533 149. 481< /b> - D nợ DNNN 1.592 2.690 2 .87< /b> 5 - D nợ HTX 1.264 3. 789< /b> 3. 582< /b> - Công ty TNHH 4.726 12.126 15. 689< /b> 200 500 4. 681< /b> 59.979 73. 686< /b> 114.330 3.260 6.742 8.< /b> 324 - Trung dài hạn 25.263 28.< /b> 650 35.431 ... 31/03/04 171.742 407 21 .89< /b> 6 21 149 .84< /b> 6 386< /b> Tỷ lệ NQH/d nợ 0,237% 0,09% 0,26% 98.< /b> 414 11.145 11.219 1.592 22.1 28 < /b> 21.660 2625 227 22 34 40 - 0.23% 0,197% 0,3% 0, 18%< /b> - 2959 84< /b> 0, 28%< /b> Qua b ng số liệu ta thấy:...
 • 70
 • 442
 • 4

SKKN LY DAT GIAI B CAP HUYEN

SKKN LY DAT GIAI B CAP HUYEN

Vật lý

... luận hA hB Trường hợp a: D chòu áp suất : pA = hA.d D chòu áp suất : pB =hB.d Mà hA > hB => pA > pB => lớp nước D chuyển động từ nhánh A sang nhánh B Tương tự : Trường hợp b: hB > hA => pB > pA ... cách đáy b nh 0,4m pB = d.h2 = 10 000.0 ,8 < /b> = 80< /b> 00 (N/m2) - GV hướng dẫn HS câu C8 Ấm vòi hoạt động dựa nguyên tắc ? Vậy nước đứng yên mực nước ấm vòi nước với ? C8:Ấm vòi dựa nguyên tắc b nh thông ... đáy b nh Có lực tác dụng Chất lỏng gây áp suất lên ( đáy b nh , thành b nh , lòng chấy lỏng ) Tính chất b nh thông hA > hB hA = hB hA < hB Người Viết : Nguyễn Song Dũng GV Trường THCS Ama Trang...
 • 15
 • 877
 • 6

Đề-Đáp án Tin 8 HSG huyện Quế Sơn

Đề-Đáp án Tin 8 HSG huyện Quế Sơn

Tin học

... ‘Kiểm tra điều kiện tam giác cân, vuông cân:’ if (a = b) or (b = c) or (a = c) then if (a*a = b* b+c*c) or (b* b = c*c+a*a) or (c*c= a*a +b* b)then writeln('La tam giac vuong can') else writeln('La ... so’) else Begin write(Tu,’/’,Mau); ‘Tìm UCLN tử mẫu:’ a:= Tu; b: = Mau; r:= a mod b; 0,50 0,75 0,50 0,75 0,25 0.50 0.25 0,50 0.50 while r Begin a: =b; b: =r; r:= a mod b; end; UCLN: =b; ‘Thực rút ... (a*a = b* b+c*c) or (b* b = c*c+a*a) or (c*c= a*a +b* b) then writeln('La tam giac vuong') else ‘Còn lại tam giác thường:’ writeln('La tam giac thường') End 0,25 0,25 0,50 0,75 1,0 0,50 0,25 B i 2:...
 • 4
 • 495
 • 7

Tài liệu Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu tư XD cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện DA”) đã ĐK mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) doc

Tài liệu Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu tư XD cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện DA”) đã ĐK mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) doc

Tài liệu khác

... 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký b sung thông tin < /b> chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng (Quyết định số 51/20 08/< /b> QĐ-BTC ngày 14/7/20 08 < /b> B trưởng B Tài sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC) - ... 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 quy định mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Quyết định số 51/20 08/< /b> QĐ-BTC ngày 14/7/20 08 < /b> B trưởng B tài sửa đổi Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC Mẫu số: 05-MSNS-BTC B , ... Tự – Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ B SUNG THÔNG TIN < /b> CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ B N (Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 ) Tên dự án...
 • 4
 • 239
 • 0

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông thanh oai b huyện thanh oai – thành phố hà nội giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông thanh oai b huyện thanh oai – thành phố hà nội giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... chức HĐGDNGLL diễn theo b ớc sau: B ớc 1: Giáo viên chủ nhiệm chuẩn b : B ớc 2: Tập thể học sinh chuẩn b kế hoạch lập kế hoạch sở có cố vấn GVCN B ớc 3: Thực kế hoạch B ớc 4: Rút kinh nghiệm ... Chí Minh (1977) Về Giáo dục niên Nxb Giáo dục 37 B i Văn Huệ (1996) Tâm lí học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 38 < /b> Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt (1 988< /b> ) Giáo dục học, tập Nxb Giáo dục 39 Hoạt động giáo dục ... Macarencô (1 984< /b> ).Giáo dục người công dân Nxb Giáo dục A S Macarencô (1 984< /b> ).Tuyển tập tác phẩm sư phạm tập Nxb Giáo dục Lê Ngọc An- Lê Văn Hồng (19 98)< /b> Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm Nxb giáo...
 • 16
 • 448
 • 1

giải pháp mở rộng tín dụng tại nhno huyện đan phượng

giải pháp mở rộng tín dụng tại nhno huyện đan phượng

Kinh tế - Quản lý

... cam kết B o lãnh thờng có b n: b n hởng b o lãnh, b n đợc b o lãnh, b n b o lãnh Các loại b o lãnh theo mục đích gồm: - B o lãnh dự thầu - B o lãnh thực hợp đồng - B o lãnh ứng tiền trớc - B o lãnh ... Khách hàng ngân hàng (b n đợc b o lãnh) Ngời thứ ba (b n hởng b o lãnh) (a) (a) khách hàng ký hợp đồng với b n thứ ba toán, xây dựng, hay vay vốnBên thứ ba yêu cầu phải có b o lãnh ngân hàng ; ... hàng thông b o th b o lãnh cho b n thứ ba; (3) theo nh thoả thuận với khách hàng b n thứ ba, ngân hàng thực nghĩa vụ b o lãnh với b n thứ ba nghĩa vụ xảy ra; (4) theo nh hợp đông b o lãnh ký...
 • 66
 • 146
 • 0

SSKN Nhac 8 giải huyện 2008-2009

SSKN Nhac 8 giải huyện 2008-2009

Tư liệu khác

... 2006-2007 Lớp 81< /b> 82< /b> 83< /b> 84< /b> 85< /b> 86< /b> Cộng T.số HS 42 44 42 39 41 40 2 48 < /b> Giỏi % Khá 5 38 < /b> 21.4 9.1 11.9 12 .8 < /b> 19.5 17.5 92.2 28 < /b> 26 28 < /b> 24 29 23 1 58 < /b> Trung b nh 66.7 59.1 14 66.7 61.5 10 70.7 57.5 10 382< /b> .2 52 ... Xem tranh giải < /b> thích Nghe b ng nhạc viên tự trình b y tác phẩm Trờng hợp đọc , kể chuyện theo sách giáo viên đọc cho học sinh lớp nghe Nếu cần tóm tắt ý nêu câu hỏi cho học sinh trả lời B i có ... phơng pháp biện pháp riêng Trên đề cập phần đến kinh nghiệm thân chắn không tránh khỏi thiếu sót Mong thầy cô b n đồng nghiệp góp ý b sung thêm./ Ng Thuỷ B c, ngày 15 tháng 04 năm 20 08 < /b> kiến hội...
 • 6
 • 60
 • 0

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pps

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pps

Thủ tục hành chính

... sơ kê khai b sung thông tin < /b> đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi cho Phòng Tài huyện, thành phố Phòng Tài huyện, thành phố tập hợp Mô tả b ớc Tên b ớc toàn hồ sơ, lập b ng thống ... b ớc) Tổng dự toán Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế b ớc, b ớc) (B n có đóng dấu y quan có thẩm quyền) Số hồ sơ: 01 (b ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 05-MSNS-BTC: ... sách thông tin < /b> thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký b sung thông tin < /b> chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng + Quyết định đầu tư cấp có thẩm quyền (B n có đóng...
 • 4
 • 270
 • 0

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pptx

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) pptx

Thủ tục hành chính

... sơ kê khai b sung thông tin < /b> đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi cho Phòng Tài huyện, thành phố Phòng Tài huyện, thành phố tập hợp Mô tả b ớc Tên b ớc toàn hồ sơ, lập b ng thống ... b ớc) Tổng dự toán Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế b ớc, b ớc) (B n có đóng dấu y quan có thẩm quyền) Số hồ sơ: 01 (b ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 05-MSNS-BTC: ... sách thông tin < /b> thay đổi Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký b sung thông tin < /b> chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng + Quyết định đầu tư cấp có thẩm quyền (B n có đóng...
 • 4
 • 182
 • 0

Chất lượng tín dụng NHNo PTNT huyện kim thành thực trạng và giải pháp

Chất lượng tín dụng NHNo PTNT huyện kim thành  thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... (%) 100 51.200 100 80< /b> 42.754 1,2 84< /b> 0 562 28 < /b> Tỷ trọng (%) 100 83< /b> .5 44 982< /b> 80< /b> 1.921 4,3 Số tiền 23.172 63,9 25.110 58,< /b> 7 30 .89< /b> 8 68,< /b> 7 5.531 15,3 16 .80< /b> 4 39,3 12.163 27 88< /b> 6 2,4 0 1. 389< /b> 35 0 23 0 0 LuËn ... 24.647 68,< /b> 9 30.7 98 < /b> 65,7 42. 087< /b> 77,2 + Hộ nông dân 20.453 57.2 27.570 58,< /b> 8 37.514 69 89< /b> 6 2,5 1.640 3,5 2.415 4,4 + Hộ vay cầm cố 3.2 98 < /b> 9,2 1. 588< /b> 3,4 2.1 58 < /b> 3,9 2- Vốn UTĐT 6.611 18,< /b> 5 7.741 16,5 8.< /b> 915 ... 7.015 18,< /b> 9 8.< /b> 785< /b> 17 ,8 < /b> 10.500 15 ,8 < /b> 1- 2561 2.994 8,< /b> 0 2.944 5,9 2.724 4,1 2- RDF 2 .84< /b> 7 7,6 4.649 9,4 6.375 9,6 3- ADB 1.067 2,9 1. 085< /b> 2,2 1.294 107 0,3 107 0,2 107 0,16 27,2 13.100 26,5 14 .80< /b> 0 22,3...
 • 58
 • 53
 • 0

Dự thi dạy học tích hợp liên môn Sinh 8 Tiết 23 Bài 22 Vệ sinh hô hấp Bài đạt giải cấp huyện

Dự thi dạy học tích hợp liên môn Sinh 8 Tiết 23 Bài 22 Vệ sinh hô hấp Bài đạt giải cấp huyện

Sinh học

... từ b ĐỀ B I Hãy chọn câu trả lời đúng: Câu Các b nh dễ lây qua đường hô hấp: a, B nh Sars, b nh lao phổi, b nh cúm, b nh thổ tả b, B nh cúm, b nh ho gà, b nh kiết lị, b nh sán c, B nh Sars, b nh ... Sars, b nh ho gà, b nh cúm, b nh lao phổi d, B nh lao phổi, b nh thương hàn, b nh kiết lị Câu Trồng nhiều xanh có ích lợi gì? a, Giúp điều hòa không khí, hạn chế ô nhiễm b, Hút b i c, Tạo cảnh ... Chuẩn b ; Sự chuẩn b giáo viên: - Tranh ảnh tác nhân gây hại cho hệ hô hấp - Tranh ảnh b nh liên quan đến đường hô hấp - Máy chiếu, máy tính - Các tư liệu về: Các b nh hô hấp; tác hại thuốc lá, b i...
 • 8
 • 14,504
 • 552

Xem thêm