nữ quyền trong tiểu thuyết

Luận văn tốt nghiệp " Âm hưởng nữ quyền trong tiểu thuyết Sơn Táp " potx

Luận văn tốt nghiệp

Khoa học xã hội

... nghĩa nữ quyền đời sống xã hội đại văn học.Bởi lạ theo dõi lộ trình tiểu thuyết Sơn Táp từ tác phẩm tiểu thuyết nhất, người ta nhận thấy in đậm tiểu thuyết nữ tác giả dấu ấn đậm nét nữ quyền ... đấu tranh để viết lại lịch sử nhà nữ quyền bình diện trị lâu dài tiểu thuyết Sơn Táp có “tham vọng” thực ước mơ phụ nữ Với tiểu thuyết thứ hai mình, nhà nữ quyền văn chương làm đột phá lần thử ... ràng khẳng định tồn âm hưởng nữ quyền tiểu thuyết nữ nhà văn Dù biểu có lúc đậm nhạt theo nhiều cách thức khác phủ nhận tư tưởng nữ quyền trở thành đặc điểm tiểu thuyết Sơn Táp góp phần tạo nên...
 • 24
 • 317
 • 4

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Sắc thái nữ quyền trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Sắc thái nữ quyền trong tiểu thuyết Gia đình bé mọn của Dạ Ngân

Giáo dục học

... DUNG Chương TIỂU THUYẾT “GIA ĐÌNH BÉ MỌN” CỦA DẠ NGÂN TRONG XU HƯỚNG VĂN XUÔI NỮ QUYỀN VIỆT NAM 1.1 Chủ nghĩa nữ quyền Trong đời sống xã hội, xuyên suốt trình lịch sử lâu dài phụ nữ sinh thể ... quan tâm nữ đánh dấu thắng lợi Chủ nghĩa nữ quyền văn học Với xuất bút nữ tác phẩm văn học nữ quyền, phê bình văn học nữ quyền đời, xác lập vị kho tàng kiến thức lý luận văn học Lý thuyết phê ... thức chủ nghĩa nữ quyền văn học nước ta, nên chọn vấn đề “Sắc thái nữ quyền tiểu thuyết Gia đình bé mọn Dạ Ngân” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận Lịch sử vấn đề 2.1 Chủ nghĩa nữ quyền văn xuôi...
 • 72
 • 725
 • 2

Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết của nhất linh

Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết của nhất linh

Văn học - Ngôn ngữ học

... Nhất Linh đề cao nhân quyền, nữ quyền bình diện: quyền bình đẳng, quyền tự hôn nhân, quyền học hành, quyền ngôn luận Hạt nhân tư tưởng nữ quyền xuất phát từ quan niệm Nhất Linh quyền bình đẳng người ... đề nữ quyền, thể qua luận thuyết hoạt động văn chương rầm rộ Nhất Linh vị chủ súy Tự lực văn đoàn, người tiên phong phong trào đấu tranh dân chủ nữ quyền Trong sáng tác mình, ông đề quan niệm quyền ... luân thường, đấu tranh cho quyền người, quyền làm người, quyền hưởng hạnh phúc phụ nữ 2.2 Quyền tự hôn nhân Không dừng lại việc tái bất bình đẳng người, nam giới phụ nữ, Nhất Linh đặc biệt quan...
 • 11
 • 220
 • 0

Đề cương Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

Đề cương Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

Thạc sĩ - Cao học

... truyền thống nữ quyền Nhìn chung tiểu thuyết Khái niệm Phân loại Nguyễn Xuân Khánh tiểu thuyết ông Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh Các tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Chương 2: Vấn đề nữ quyền tiểu thuyết ... quan tới nữ quyền vận động ý thức nữ quyền phương diện văn học - Tìm hiểu khái niệm tiểu thuyết - Tìm hiểu tác giả Nguyễn Xuân Khánh tác phẩm tiêu biểu ông - Tìm hiểu vấn đề nữ quyền tiểu thuyết ... vấn đề nữ quyền đề tài sâu sắc tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Đây lý lựa chọn vấn đề nghiên cứu tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Lịch sử vấn đề 2.1 Các nghiên cứu vấn đề nữ quyền Vấn đề nữ quyền nhà...
 • 18
 • 109
 • 1

Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

Vấn đề nữ quyền trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh

Khoa học xã hội

... đề nữ quyền tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh góc độ nghệ thuật NỘI DUNG Chương 1: Một số vấn đề lí thuyết chung 1.1 Vấn đề nữ quyền 11 1.1.1 Khái niệm nữ quyền trường phái phê bình văn học nữ quyền ... nói nữ quyền cho người phụ nữ Để hiểu rõ điều này, sâu vào tìm hiểu chất nữ quyền ba tiểu thuyết nỏi tiếng ông: Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa Chương 2: Vấn đề nữ quyền tiểu thuyết ... vấn đề nữ quyền đề tài sâu sắc tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Đây lý lựa chọn vấn đề nghiên cứu tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Lịch sử vấn đề 2.1 Các nghiên cứu vấn đề nữ quyền Vấn đề nữ quyền nhà...
 • 120
 • 293
 • 2

Hình tượng người phụ nữ ấn Độ trong tiểu thuyết “Đắm thuyền” của đại thi hào R.Tagore

Hình tượng người phụ nữ ấn Độ trong tiểu thuyết “Đắm thuyền” của đại thi hào R.Tagore

Khoa học xã hội

... bàn bề thể loại khác Tagore tiểu thuyết ỏi Cao Huy Đỉnh với tiểu luận viết “Rabin đrarnath Tagore” đề cập nhiều đến lĩnh vực tiểu thuyết Tagore, ông cho thấy mạnh tiểu thuyết Tagore ý tới cụ thể ... tôn thờ (tiểu thuyết “Đắm thuyền”) điểm qua vài nhân vật nữ tiểu thuyết Tagore Nét độc đáo có lẽ cá tính nhân vật đan lồng quan hệ tình phức tạp Yếu tố thiên nhiên phần thiếu tiểu thuyết Tagore ... nhìn thấy cảm nhận vào tiểu thuyết ông chân thực phản ánh tư tưởng nhân văn sâu sắc Con người sống đa dạng ấn Độ lên cách sống động tiểu thuyết Tagore Bên cạnh nhân vật tiểu thuyết Tagore lên “cá...
 • 34
 • 506
 • 1

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ ẤN ĐỘ TRONG TIỂU THUYẾT “ĐẮM THUYỀN” CỦA ĐẠI THI HÀO R. TAGORE

HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ ẤN ĐỘ TRONG TIỂU THUYẾT “ĐẮM THUYỀN” CỦA ĐẠI THI HÀO R. TAGORE

Khoa học xã hội

... bàn bề thể loại khác Tagore tiểu thuyết ỏi Cao Huy Đỉnh với tiểu luận viết “Ravin đrathát Tagore” đề cập nhiều đến lĩnh vực tiểu thuyết Tagore, ông cho thấy mạnh tiểu thuyết Tagore ý tới cụ thể ... tôn thờ (tiểu thuyết “Đắm thuyền”) điểm qua vài nhân vật nữ tiểu thuyết Tagore Nét độc đáo có lẽ cá tính nhân vật đan lồng quan hệ tình phức tạp Yếu tố thiên nhiên phần thiếu tiểu thuyết Tagore ... tiểu thuyết chiếm vị trí trung tâm hệ thống thể loại văn học cận đại, đại” Riêng Tagore nghiệp sáng tác ông lại không thành công nhiều thể loại tiểu thuyết (so với thơ ông) Nhưng không tiểu thuyết...
 • 37
 • 880
 • 2

TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

Thạc sĩ - Cao học

... NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN 32 SỰ RA ĐỜI CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN : 32 II Q TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN : ... ơng xếp Khái Hưng vào thiên tiểu thuyết gia phong tục, Nhất Linh Hồng Đạo tiểu thuyết gia luận đề, Thạch Lam thuộc tiểu thuyết gia xã hội Đi vào lĩnh vực phê bình tiểu thuyết, tác giả, Vũ Ngọc Phan ... TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN - MỘT ĐĨNG GĨP MỚI CHO NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM MANG TÍNH NHÂN VĂN : Những hình tượng người phụ nữ tiêu biểu tiểu thuyết Tự lực văn đồn: Trong 10 điều...
 • 121
 • 944
 • 7

hình tượng người phụ nữ ấn Độ trong tiểu thuyết “Đắm thuyền” của đại thi hào Tagore

hình tượng người phụ nữ ấn Độ trong tiểu thuyết “Đắm thuyền” của đại thi hào Tagore

Khoa học xã hội

... bàn bề thể loại khác Tagore tiểu thuyết ỏi Cao Huy Đỉnh với tiểu luận viết “Rabin đrarnath Tagore” đề cập nhiều đến lĩnh vực tiểu thuyết Tagore, ông cho thấy mạnh tiểu thuyết Tagore ý tới cụ thể ... tôn thờ (tiểu thuyết “Đắm thuyền”) điểm qua vài nhân vật nữ tiểu thuyết Tagore Nét độc đáo có lẽ cá tính nhân vật đan lồng quan hệ tình phức tạp Yếu tố thiên nhiên phần thiếu tiểu thuyết Tagore ... nhìn thấy cảm nhận vào tiểu thuyết ông chân thực phản ánh tư tưởng nhân văn sâu sắc Con người sống đa dạng ấn Độ lên cách sống động tiểu thuyết Tagore Bên cạnh nhân vật tiểu thuyết Tagore lên “cá...
 • 34
 • 541
 • 0

Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

Khoa học xã hội

... hướng phê bình nữ quyền khía cạnh: khái niệm phê bình nữ quyền, khuynh hướng phê bình nữ quyền chủ yếu mối quan hệ phê bình nữ quyền nghiên cứu giới, vấn đề đáng ý giới hạn phê bình nữ quyền, … 18 ... thật hiển nhiên nhắc đến văn học nữ quyền/ âm hưởng nữ quyền/ tinh thần nữ quyền/ sắc thái nữ quyền văn chương, hoàn toàn không nên phân biệt nhà văn nam hay nhà văn nữ Dõi theo tiến trình phát triển ... âm hưởng nữ quyền văn xuôi số tác giả nữ tiêu biểu từ sau năm 1975 góc độ nghệ thuật 10 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁI TÍNH VÀ NỮ QUYỀN TRONG VĂN HỌC 1.1 Giới thuyết phái tính nữ quyền Hẳn...
 • 164
 • 1,547
 • 32

Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết tô hoài

Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết tô hoài

Khoa học xã hội

... n nhân v t n ñ u tiên sáng tác c a Tô Hoài Hoàng Trung Thông Trong vi t tác gi t p trung vào truy n Mư ng Giơn Ông tinh t nh n xét trong Mư ng Giơn nhân v t Ích ñã ñư c d ng lên thành m t hình ... thư ng ngày ñã ph i ch u nhi u lo toan, v t v Trong chi n tranh h ph i ch u bao n i u t c, t i nh c không th mà h quên ñi nhi m v cao ñ p c a Trong ñ u tranh h l c lư ng không th thi u M i ngư ... ” [36, tr 479] Ông quan tâm nhi u ñ n th h tr , có công l n vi c xây d ng n n văn h c thi u nhi Trong cu c hành trình sáng t o không ng ng ngh ñó, nhà văn ti n lên phía trư c Đó t m gương sáng...
 • 26
 • 552
 • 0

Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết tự lực văn đoàn

Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết tự lực văn đoàn

Khoa học xã hội

... Những nhân vật phụ nữ phản diện Chương 2: Hình tượng người phụ nữ “mới” Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng người phụ nữ tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn References I Tiểu thuyết Hoàng Đạo, Khái ... Nhìn lại vấn đề giải phóng phụ nữ tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn Trương Chính Lê Thị Dục Tú Quan niệm người tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn có đề cập đến hình tượng người phụ nữ, đặc biệt chương 2, nói ... phụ nữ sống, đặc biệt sống tinh thần Từ lí chọn đề tài xem xét hình tượng người phụ nữ tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn để qua nhận đổi tư tưởng nghệ thuật việc khắc hoạ hình tượng người phụ nữ Đây...
 • 10
 • 1,037
 • 10

Tài liệu Luận văn:TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN pot

Tài liệu Luận văn:TÍNH NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐOÀN pot

Khoa học xã hội

... NHÂN VĂN QUA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN 32 SỰ RA ĐỜI CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN : 32 II Q TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN : ... ơng xếp Khái Hưng vào thiên tiểu thuyết gia phong tục, Nhất Linh Hồng Đạo tiểu thuyết gia luận đề, Thạch Lam thuộc tiểu thuyết gia xã hội Đi vào lĩnh vực phê bình tiểu thuyết, tác giả, Vũ Ngọc Phan ... TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT TỰ LỰC VĂN ĐỒN - MỘT ĐĨNG GĨP MỚI CHO NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM MANG TÍNH NHÂN VĂN : Những hình tượng người phụ nữ tiêu biểu tiểu thuyết Tự lực văn đồn: Trong 10 điều...
 • 121
 • 616
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Lý thuyết đạo đức về sự quan tâm - một điển hình của cách tiếp cận nữ quyền trong đạo đức học " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài

Báo cáo khoa học

... ý r ng, s quan tâm ñây không ñơn thu n v n ñ thu c v tình c m, mà bao hàm phương di n nh n th c Trong cách hi u này, lý thuy t ñ o ñ c v s quan tâm có th cho phép c m xúc s ñ ng c m th c hi n ... thi t l p m t quy t ñ nh ñ o ñ c ðây v n ñ ñã b lo i b truy n th ng tri t h c ñ o ñ c v công lý Trong cách nhìn c a nhà tư tư ng n quy n, b n thân khái ni m "s quan tâm" m t khái ni m "m " ñ i ... quan tâm, nh ng nghiên c u ñ o ñ c hoàn toàn d a s nh ng suy lu n lý tr nên không ñ y ñ thi u c Trong lý thuy t ñ o ñ c lý ph nh n ho c ñem nh ng hình thái c m xúc s ng ñ ng c a ngư i phán xét...
 • 8
 • 370
 • 1

tóm tắt l uận án tiến sĩ vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

tóm tắt l uận án tiến sĩ vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi việt nam đương đại (qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu)

Tiến sĩ

... văn chương cho riêng phụ nữ Trường phái nữ quyền Anh – Mỹ thời kỳ trọng đến văn chương nữ giới với việc đề cao người đọc, người viết nữ giới nữ giới Các nhà phê bình nữ quyền luận Pháp lại ý đến ... công sứ giả văn chương nữ quyền Nam Bộ lúc Viết nữ giới, đấu tranh bảo vệ cho người phụ nữ nhà văn nữ mà có nhà văn nam Trong chương này, khảo sát vấn đề âm hưởng phái tính nữ quyền văn học truyền ... luận cho “phụ nữ sinh phụ nữ “Giới thứ hai” có ý nghĩa vô quan trọng việc thúc đẩy phát triển Chủ nghĩa nữ quyền xã hội đại 1.1.2.2 Ý thức diễn ngôn phụ nữ - bước tiến Chủ nghĩa nữ quyền Có thể...
 • 25
 • 505
 • 1

Xem thêm