nửa sau thế kỷ 19 chu kỳ thường từ 7 9 năm 1866 1873 1882 1890

Phe chủ chiến trong triều đình huế nửa sau thế kỷ XIX

Phe chủ chiến trong triều đình huế nửa sau thế kỷ XIX

Khoa học xã hội

... cho trình chu n bị xâm lợc Việt Nam Thủ đoạn t Pháp không nhà buôn khoác áo giáo sỹ, mà áo choàng đen trớc lính xâm lợc theo sau [65, Tr 29] Liên minh Nguyễn ánh-Bá Đa Lộc từ năm 177 7 thúc đẩy ... tâm hành động Ngày 19/ 11/1 873 sau nhận đợc viện binh, Gácnie gửi tới hậu th cho tổng đốc thành Hà Nội Nguyễn Tri Phơng yêu cầu phải nộp thành Không đợi trả lời sáng 20/11/1 873 , quân Pháp đánh ... hình thành từ năm 1858 thức nắm đợc thực quyền để chèo lái dân tộc tiến hành đấu tranh vũ trang chống Pháp xâm lợc chống phong kiến đầu hàng từ năm 1883, kéo dài năm 1 896 Trong suốt 34 năm lịch...
 • 96
 • 418
 • 1

dự án dạy học theo chủ đề tích hợp bài 10 cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

dự án dạy học theo chủ đề tích hợp bài 10 cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Trung học cơ sở - phổ thông

... công nghiệp - GV cung cấp thêm số liệu: + Năm 1 97 0: giới thải 40 tỉ chất thải /năm + Năm 200: 100 tỉ rác thải / năm + Một công dân Mỹ thải rác / năm + Hàng năm gần 10 triệu dầu sản phẩm dầu mỏ thải ... phục vũ trụ Sau HS tìm hiểu, GV đối chiếu kết quả, tiến hành phân tích, minh họa số hình ảnh cụ thể qua tranh, ảnh phim liệu Cuối chốt lại ghi lên bảng nét chính: Cừu Đôli - 199 7 Bản đồ gen ... đại dương + Khí tiếp nhận 20 tỉ khí cácbon nic /năm => gây nên trận mưa bụi các-boníc Hoạt động 4: Cá nhân lớp - GV đặt câu hỏi: Tại đầu năm 80 kỷ XX, sau chiến tranh lạnh, giới diễn xu toàn cầu...
 • 10
 • 960
 • 4

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Lịch sử

... thnh lp: 199 4 Dõn s 435 ,7 triu ngi (2005) GDP: 13323,8 t USD (2004) EU Nm thnh lp: 195 7 S dõn: 4 59 ,7 GDP: 12 690 ,5 t USD ASEAN Nm thnh lp: 196 7 S dõn: 555,3 triu ngi GDP: 79 9, 9 t USD APEC ... phút sáng ngày 19/ 4/2008 Vinasát Việt Nam phóng lên vũ trụ * Trong lnh vc khoa hc v tr : - 195 7 ngi ó phúng thnh cụng v tinh nhõn to lờn qu o trỏi t - 196 1 ngi bay vo v tr - 196 9 ngi ó him mt ... triu ngi GDP: 79 9, 9 t USD APEC Nm thnh lp: 198 9 Dõn s: 2.648,0 triu ngi GDP: 23.008,1 t USD MERCOSUR Nm thnh lp: 199 1 Dõn s: 232,4 triu ngi GDP: 77 6,6 t USD Toan canh Hụi nghi cao cõp A u...
 • 56
 • 3,114
 • 12

bài 1o cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

bài 1o cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Lịch sử

... BÀI CŨ: Những biến đổi tình hình giới sau chiên tranh lạnh? Bài mới: Chinh phục vũ trụThần châu (năm 196 9 đưa Tàu ngầm Việt Nam lên Robocon góc người Tàu Lầu Năm sân bay mặt trăng) I CÁCH MẠNG ... vừa hội vừa thách thức quốc gia Củng cố:  Dặn dò: - Soạn bài: Tổng kết lịch sử giới đại từ năm 194 5 đến năm 2000? ...
 • 25
 • 646
 • 2

CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX

CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỶ XX

Lịch sử

... computer 194 6 computer 196 0 computer 1 97 0 computer 198 0 robot 195 0 robot 196 0 robot 1 97 0 robot 199 0 robot 2000 Nenxi,robot Mi biểu lộ cảm xúc Năng lượng...
 • 22
 • 734
 • 3

Cuộc đấu tranh bảo vệ quan điểm tiến hoá nửa sau thế kỷ XIX

Cuộc đấu tranh bảo vệ quan điểm tiến hoá nửa sau thế kỷ XIX

Điện - Điện tử

... - 18 97 ) dẫn đầu đấu tranh bảo vệ học thuyết Darwin Mỹ kết luận phát triển cá thể phản ánh đến mức độ định giai đoạn phát triển chủng loại Còn Đức , nhà phôi sinh học Haechken (1831 - 191 9) phát ... vị Nước Nga, vào năm 1861, giáo sư Rasinxki dịch "Nguồn gốc loài" sang tiếng Nga, đến năm 18 67, Viện Hàn lâm KH Nga bầu Ch R Darwin làm viện sĩ thông Timiriazev K.A (1813 - 192 0) đóng vai trò ... Một số tác giả Anh, Huxley (1825 - 1 895 ) chứng minh học thuyết Darwin chân lý khoa học ủng hộ quan niệm nguồn gốc động vật loài người Hooker J (18 17 - 191 1) người áp dụng phương pháp lịch sử...
 • 6
 • 322
 • 0

Đặc sắc thơ cảm hoài trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ xix

Đặc sắc thơ cảm hoài trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ xix

Khoa học xã hội

... thơ cảm hoài văn học nửa sau kỷ XIX Chơng : Đặc sắc hình thức, thể loại, ngôn ngữ thơ cảm hoài văn học nửa sau kỷ XIX Cuối Tài liệu tham khảo Chơng : Văn học nửa sau kỷ XIX với mạch thơ cảm ... văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX, xác định thơ cảm hoài tiến trình chung văn học Việt Nam trung đại, từ để có sở thấy đợc nét riêng độc đáo thơ cảm hoài văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX 4.2 Khảo ... X đến kỉ XV đến nửa đầu kỉ XVIII; từ cuối kỉ XVIII đến nửa đầu kỉ XIX, nửa sau kỉ XIX Một số tác giả khác chia văn học trung đại Việt Nam thành giai đoạn: Từ kỉ X đến kỉ XVII, từ kỉ XVIII đến...
 • 71
 • 589
 • 4

Kiểu tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Kiểu tác giả nhà nho tài tử trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Khoa học xã hội

... XIX Huỳnh Lý chủ biên giới thiệu, Nxb văn học, Hà Nội, 1 97 6 - Thơ văn yêu nớc nửa sau kỷ XIX Nhiều tác giả biên soạn, Nxb văn học Hà Nội, 1 97 6 Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Đa nhìn tổng quan kiểu tác ... cảnh giao thời, chuyển đổi hai phạm trù văn học trung đại đại 1.3.1 Bối cảnh văn hóa, văn học Việt Nam chặng đờng cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Từ kỷ XVI, đặc biệt từ kỷ XVIII - nửa đầu kỷ XIX, chế độ ... Việt Nam nửa sau kỷ XIX - đầu kỷ XX phơng diện cảm quan nghệ thuật tự thể tác giả 4.3 Khảo sát, phân tích xác định Đặc điểm kiểu tác giả nhà nho tài tử văn học Việt Nam nửa sau kỷ XIX - đầu kỷ XX...
 • 116
 • 3,514
 • 19

Danh nhân diễn châu (nghệ an) nửa sau thế kỷ XIX

Danh nhân diễn châu (nghệ an) nửa sau thế kỷ XIX

Khoa học xã hội

... xét Ngời Hoan, Diễn mà chăm học Từ khoa thi năm 1 075 đến khoa thi cuối năm 191 9, Diễn Châu có 27 vị đại khoa (3 Trạng Nguyên, Thám Hoa, Hoàng Giáp, 17 Tiến sĩ), 72 Phó bảng 82 cử nhân (cha kể ... Nhâm Tý, năm Duy Tân ( 191 2), lúc 19 tuổi ông làm quan Tri huyện Yên Định 13 Cao Xuân Thụ: ngời làng Thịnh Mỹ, thuộc xã Diễn Thịnh, đậu khoa Mậu Ngọ, năm Khải Định ( 191 8) lúc 19 tuổi 14 Chu Văn ... Đặng Văn Thụy (1858 - 193 6) 73 Chơng 3: số Đóng góp tiêu biểu Danh Nhân Diễn Châu nửa sau kỷ XIX 77 3.1 Danh nhân Diễn Châu với phong trào yêu nớc 77 3.2 Đóng góp t tởng...
 • 142
 • 535
 • 1

Báo cáo " SỰ THAY ĐỔI TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG HẢI QUÂN GIỮA ANH VÀ HÀ LAN NỬA SAU THẾ KỶ XVII " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... = 453, 592 37 gam; 14 Corelli Barnett, 1 97 4, Britain and her army 15 09 1 97 0: amilitary, political and social survey, Penguin books, Middleses, p 105; 15 Philippe Contamine, sd, p 88- 89; 16 Clark ... upon history, 1660 178 3, Little, Brown and company, Boston, p 93 ; 19 Sheila Alica Clifford, sd, p 19; 20 Clark G Reynolds, sd, p 174 ; 21 Patrick Karl OBrien, 2001, Fiscal exceptionalism: Great ... 1500 170 0, Paper for the conference Guerra y sociedad en la Monarquớa hispỏnica: politica, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500 - 170 0), Madrid, p 29; Clark G Reynolds, 1 97 6, Command...
 • 13
 • 189
 • 0

Tổng lược và nhận xét khảo cứu dân ca Bình-TrịThiên qua báo chí và nửa sau thế kỷ XX ppt

Tổng lược và nhận xét khảo cứu dân ca Bình-TrịThiên qua báo chí và nửa sau thế kỷ XX ppt

Khoa học xã hội

... Dần 199 8 [16] Dương Bích Hà Âm nhạc dân gian xứ Huế, đặc điểm lịch sử trình hình thành T/c NCNT số 3 / 199 9 [ 17] Nguyễn Viêm Từ điệu dân ca đồng Bắc Bộ, Trị - Thiên Liên khu T/c NCNT số 7 /1 97 4 [18] ... gian số 1 / 199 3 [7] Thân Văn Hò khoan Lệ Thủy - Dân ca Quảng Bình T/c NCNT số 12 / 199 9 [8] Lê Văn Hảo Một điệu đặc sắc kho tàng dân ca BTT Tập san Văn hóa BTT số Xuân Canh Thìn 198 0 [9] Minh Phương ... số 1 /1 97 9 [4] Lê Văn Hảo Chung quanh số phát khảo cổ đến Hò mái nhì, mái đẩy Bình Trị Thiên T/c Dân tộc học số 4 / 198 0 [5] Tôn Thất Bình Tìm hiểu Hò Bình Trị Thiên T/c sông Hương số 27 / 198 7 [6]...
 • 21
 • 271
 • 0

ẤN ĐỘ - Tình hình kinh tế - xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX pot

ẤN ĐỘ - Tình hình kinh tế - xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX pot

Cao đẳng - Đại học

... tranh 190 5 – 190 8 + Do giai cấp sản lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc + Lần dầu tiên công nhân Ấn Độ tham gia phong trào (bãi công công nhân Bombay 190 8).6 . 190 8 TD Anh bắt Ti Lắc kết án năm ... Nhật Bản thực sách bành trướng xâm lược (năm 1 874 NB xâm lược Đài Loan ,Năm 1 894 -1 895 chiến tranh với Trung Quốc ,Năm 190 4 - 190 5 chiến tranh với Nga) Kl: Nhật Bản trở thành nước đế quốc ... Cao trào cách mạng 190 5 - 190 8 mang đậm ý thức dân tộc đánh dấu thức tỉnh nhân dân Ấn Độ nhiên sách chia rẽ thực dân Anh làm cho phong trào tạm ngừng NHẬT BẢN PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TIẾP...
 • 6
 • 1,749
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TRAO ĐỔI SUY NGHĨ THÊM VỀ CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC Ở NAM KỲ NỬA SAU THẾ KỶ XIX " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... bảo lưu lâu dài Nam Kỳ so với Bắc Trung Kỳ Quá trình lâu dài chống xâm lược Pháp làm phân hóa sâu sắc từ triều đình đến nhân dân Những thất bại liên tiếp nhà Nguyễn từ năm 1 873 đến kinh thành thất ... đến kinh thành thất thủ (1885) không tác động đến nhân dân Nam Kỳ từ năm 18 67, Nam Kỳ bò Pháp chiếm hòa ước 1 874 thừa nhận đất Nam Kỳ thuộc đòa Pháp! Hình ảnh triều đình bạc nhược với vua Hiệp ... nghiêm khắc” Thế kỷ XXI nhìn nhân vật lòch sử Phan Thanh Giản, Nxb Đồng Nai Tạp chí Xưa Nay, 2006, tr.101 (4) Tlđd, tr.100 (5) “Tình hình ba tỉnh Nam kỳ Tập san Sử đòa, số 3, tr 7- 9, 196 6 (6) P.Vral...
 • 5
 • 430
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 10 cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ xx

bài giảng lịch sử 12 bài 10 cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ xx

Lịch sử

... thành tựu to lớn tình Vũ khí hủy diệt trạng ô nhiễm môi trưởng tái diễn? Ô nhiễm môi trường II- XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ: - Toàn cầu hóa Toàn cầu hóa ? Nguyên nhân toàn cầu hóa? Biểu...
 • 21
 • 1,121
 • 0

Âm nhạc cổ truyền Nam Bộ qua báo trí nửa sau thế kỷ 20

Âm nhạc cổ truyền Nam Bộ qua báo trí nửa sau thế kỷ 20

Âm nhạc

... Duy (1 97 2) “Đặc khảo dân nhạc Việt Nam” Nxb Hiện Đại, Sài Gòn Phạm Phúc Minh ( 199 4) “Dân ca Việt Nam”.Nxb Âm nhạc, Hà Nội Ngọc ( 199 4)“Dân ca người Việt” Nxb Âm nhạc, Hà Nội Nguyễn Viêm ( 199 6) ... nhạc Nam Phần nhạc sĩ Phạm Duy [12] năm 196 0 viết nhân dự buổi hòa nhạc cụ Nguyễn Tri Khương - nhạc sĩ kỳ cựu làm việc cho ngành sân khấu miền Nam từ hồi 192 4 Ông từ giả sân khấu, quê đạo ban cổ ... sách) Hò truyện… Mặc dù công bố tạp chí năm 196 2 văn phong nặng nề theo lối cổ, sử dụng nhiều từ Hán Việt Đây đặc điểm nghiên cứu miền Nam trước năm 1 97 5; lúc, thời điểm, văn phong nghiên cứu...
 • 9
 • 436
 • 1

NGHỆ THUẬT GUITAR ĐƯƠNG ĐẠI NỬA SAU THẾ KỶ XX TRONG ĐÀO TẠO GUITAR CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

NGHỆ THUẬT GUITAR ĐƯƠNG ĐẠI NỬA SAU THẾ KỶ XX TRONG ĐÀO TẠO GUITAR CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Tiến sĩ

... Cuộc thi guitar giới chuyên môn ghi nhận thi tổ chức vào năm 198 4 TP.Hồ Chí Minh Câu Lạc Bộ Guitar Phú Nhuận tổ chức thi thường niên diễn lần từ năm 198 4 đến 198 7 Từ năm 199 1 “Cuộc thi guitar ... nhiều tài trẻ phát đoạt giải thưởng thi qua năm 199 1, 199 4, 199 7, 2000 Sau đó, “Đại nhạc hội guitar” với tính chất thi tổ chức Hà Nội (năm 2002), Nha Trang (năm 2004) Lần Hà Nội tổ chức giải thi lớn ... Guitar chuyên nghiệp nước 2.1.2 Giai đoạn từ năm 195 4 đến trước năm 1 97 5 Trường Âm nhạc Việt Nam thức thành lập năm 195 6 Nhận thức vai trò ý nghĩa nghệ thuật biểu diễn Guitar, môn Guitar thức chuyên...
 • 27
 • 258
 • 0

bài giảng cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

bài giảng cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Công nghệ

... tiêu cực hội to lớn thách thức không nhỏ, nước phát triển * Năm thành lập: 195 7 * GDP: 12 690 ,5 tỉ USD * Năm thành lập: 196 7 * GDP: 79 9, 9 tỉ USD Vì nói: Toàn cầu hóa vừa thời cơ, vừa thách thức ... Thành tựu khoa học Đạt thành tựu lớn lónh vực: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học,…… - Tháng 3 / 199 7 nhà khoa học tạo cừu Đôli phương pháp sinh sản vô tính - Tháng 6/2000 nhà khoa học công bố “Bản ... Cạn kiệt nguồn tài nguyên - Sức hủy diệt khủng khiếp loại vũ khí đại II XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ Từ năm 80 kỉ XX giới diễn xu toàn cầu hóa * Bản chất: Toàn cầu hóa trình tăng lên...
 • 23
 • 507
 • 0

về trào lưu ánh sáng trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ xix – đầu thế kỷ xx

về trào lưu ánh sáng trong văn học việt nam nửa sau thế kỷ xix – đầu thế kỷ xx

Thạc sĩ - Cao học

... Việt Nam từ thời Trung cổ đến đại (tk X-XIX), Nxb Khoa học, Matxcơva, 1 97 7, dịch tiếng Việt, tr 1 97 15 37 Nguyễn Trần Huân có phần phiến diện Ông viết nhà trí thức Việt Nam nửa sau kỷ XIX nhận ... TRÀO LƯU ÁNH SÁNG Ở PHƯƠNG TÂY VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX 1.1.TRÀO LƯU ÁNH SÁNG Ở PHƯƠNG TÂY Từ kỷ XVII nhiều năm kỷ XVHI, nhà triết học, sử học, văn học, người có ... sản sau Việt Nam 1.2.VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX 1.2.1.BỐI CẢNH LỊCH SỬXÃ HỘI VIỆT NAM VÀ SỰ PHÂN HÓA CÁC TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI 1.2.1.1.Trong hoàn cảnh xã hội nước ta nửa sau kỷ...
 • 101
 • 350
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25