nối phép tính với kết quả thích hợp

Chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng (tiếp theo)

Chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn các xã khu vực đồng bằng (tiếp theo)

Kiến trúc - Xây dựng

... CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN : • • • HẠNG 1: CĨ GĐQLDA HẠNG PHÙ HỢP; ≥ 30 NGƯỜI; ≥ KS KINH TẾ; ĐÃ QUẢN LÝ DA 1A HAY 2B CÙNG LOẠI HẠNG 2: CĨ GĐQLDA HẠNG PHÙ HỢP; ≥ 20 NGƯỜI; ≥ KS KINH TẾ; ĐÃ QUẢN LÝ ... TRONG HỢP ĐỒNG, ĐƠN GIÁ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH ĐƯỢC PHÉP THỎA THUẬN LẠI 27 XIV- QUẢN LÝ GIÁM SÁT TÁC GIẢ CỦA TƯ VẤN THIẾT KẾ (GSTG): NHÀ THẦU THIẾT KẾ CẦN THỎA THUẬN VỚI CĐT VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM ... ĐIỂM (DO CHƯA ĐỔI SANG GIÁ TỔNG HỢP); PHÙ HỢP VỚI HỘI NHẬP:  CĨ NHỮNG CÁCH HÀNH XỬ KHÁC NHAU, TRONG CÙNG ĐỊA PHƯƠNG, QUỐC GIA ĐỐI VỚI VỐN ODA VÀ N/SÁCH, ĐỐI VỚI NHÀ THẦU TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGỒI...
 • 52
 • 443
 • 0

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Tư liệu khác

... quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát Không có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát Có quy trình phù hợp với nội dung công tác khảo sát Có quy trình phù hợp với nội dung ... phù hợp 2.3 Quy trình quản lý thực công việc 01 Điểm/người 1,5 Điểm/người 03 Điểm/người Không có quy trình Không có quy trình Không có quy trình phù hợp với nội phù hợp với nội dung phù hợp với ... phù Có quy trình phù hợp Có quy trình phù quản lý với nội dung công hợp với nội dung chất lượng hợp với nội dung công việc thực việc thực công việc thực 2.4 Số công việc, hợp đồng thực Năng lực...
 • 62
 • 176
 • 0

Phân tích phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS của tổ chức, cá nhân trong nước với tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Phân tích phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS của tổ chức, cá nhân trong nước với tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tài chính - Ngân hàng

... dịch vụ BĐS với tư cách trung gian để đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh BĐS hưởng thù lao hoa hồng theo hợp đồng môi giới BĐS Môi giới BĐS có đặc điểm khác với quan hệ đại diện quản lý BĐS ... thực nhiệm vụ quản lý nhà nước BĐS địa phương Hơn nữa, với quy định vậy, việc quản lý hoạt động kinh doanh BĐS thực tế thống nhất, chồng chéo phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng quan quản lý nhà nước ... trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh BĐS Các bộ, quan ngang phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng thực quản lý nhà nước hoạt động kinh...
 • 11
 • 1,141
 • 15

Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Hóa học - Dầu khí

... pháp quản lý phù hợp; b) Bố trí mặt bằng, điều kiện cần thiết cho quản lý chất thải nguy hại địa bàn phù hợp với quy hoạch thu gom, xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại phê duyệt; c) Cấp giấy phép ... (C4) hỗn hợp propane butane (tỷ lệ 50 % : 50 % thể tích), có hỗn hợp propane butane thích hợp cho việc chế biến thành sản phẩm khí đốt gia dụng chúng có áp suất bão hòa nhiệt độ bay thích hợp điều ... định nguồn thải, khối lượng, tính chất để có phương pháp quy trình xử lý thích hợp với loại chất thải Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực tốt việc quản lý chất thải cấp giấy chứng...
 • 12
 • 202
 • 3

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo.

Luật

... quảng cáo nước hợp đồng, hợp tác kinh doanh liên doanh với đối tác Việt Nam không thành lập chi nhánh Vì vậy, Luật Quảng cáo 2012 bãi bỏ việc cho phép thành lập chi nhánh để phù hợp với cam kết ... nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước quảng cáo Bên cạnh đó, với đời Luật Quảng cáo, quan quản lý nhà nước có công cụ quản lý hữu hiệu để quản lý hoạt động quảng cáo có hiệu Luật Quảng cáo tạo hành ... (Điều 12 – Điều 16 Luật Quảng cáo 2012): ¤ Với người quảng cáo: Theo điều 12 Luật Quảng cáo 2012 người quảng cáo có quyền lựa chọn hình thức, phương tiện quảng cáo phù hợp với chiến lược kinh doanh...
 • 16
 • 59
 • 0

MẪU HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

MẪU HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Biểu mẫu

... động) - Số mẫu tiến hành (tính trung bình năm gần nhất): ……………………………… mẫu/năm (Liệt kê theo thành phần môi trường đề nghị chứng nhận) - Nguồn mẫu (tích vào ô trống thích hợp) : □ + Nội + Khách hàng ... trường hợp doanh nghiệp nước phải có Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh Việt Nam gửi kèm theo) B THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC I Lĩnh vực quan trắc trường Số mẫu tiến hành (đối với đơn ... - Danh sách cán quan trắc: Họ tên Năm sinh Giới tính Chức vụ (trong tổ chức) Trình độ Số năm công tác ngành (Bản có chứng thực văn bằng, chứng hợp đồng lao động định tuyển dụng kèm theo) Danh...
 • 6
 • 1,938
 • 7

Phân tích khái niệm năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính và chỉ rõ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực của tổ chức

Phân tích khái niệm năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính và chỉ rõ sự khác biệt giữa năng lực chủ thể của cá nhân với năng lực của tổ chức

Khoa học xã hội

... người trái phép, thu thập ý kiến nhân dân, thực giám sát UBND việc chấp hành chủ trương, sách Đảng Chính phủ Từ hoạt động tra gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước, công cụ thiết yếu quản lý nhà ... từ lực chủ thể Do chức quản lý nhà nước nên tổ chức nêu thường tham gia vào quan hệ pháp luật hành với tư cách chủ thể thường cá biệt số trường hợp nhà nước trao quyền quản lý hành nhà nước số ... nước phạm vi thẩm quyền tác động tới đối tượng quản lý để thực chức năng, nhiệm vụ giao Năng lực chủ thể cán bộ, công chức pháp luật quy định phù hợp với lực chủ thể quan vị trí công tác cán công...
 • 8
 • 1,232
 • 7

42 Kế toán huy động vốn tiền gửi của các tổ chức cá nhân trong nước và các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang

42 Kế toán huy động vốn tiền gửi của các tổ chức cá nhân trong nước và các giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An Giang

Kế toán

... 1.4.4.2.Đối với tiền gửi tiết kiệm : 13 Sơ đồ TK hạch toán tổng hợp quy trình trên: 13 Đối với tiền gửi không kỳ hạn: 13 Đối với TGTK không định kỳ : 14 Đối với TG Tiết ... trách nhiêm cho Hội đồng Quản trị vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành ngân hàng Ban Thư ký Hội đồng Quản trị: phận thực chức thư ký Hội đồng quản trị, quản lý cổ đông, cổ ... khoản TGTK Đồng chủ tài khoản 2.2.6 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh năm gần đây: Bảng 2.1 : BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG NĂM Đơn vị tính : triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2006...
 • 100
 • 416
 • 6

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Khoa học xã hội

... thuộc sở hữu gắn liền với đất tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam; góp vốn quyền sử dụng đất thuê, đất thuê lại tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất để hợp tác liên doanh với tổ chức, cá nhân, ... sở hữu gắn liền với đấfs19 _t tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam; góp vốn quyền sử dụng đất thuê, đất thuê lại tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất để hợp tác liên doanh với tổ chức, cá ... vị để quản lý, sử dụng đất đai đất Thửa đất gắn với loại đất thể mục đích sử dụng đất; trường hợp đất sử dụng vào nhiều mục đích lấy mục đích sử dụng để phân loại đất, ví dụ đất có kết hợp mục...
 • 15
 • 322
 • 1

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản – Pháp luật và thực tiễn

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản – Pháp luật và thực tiễn

Công nghệ - Môi trường

... thực tiễn lực quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; hội nhập kinh tế quốc tế tác động vần đề môi trường khu vực toàn cầu Với quan điểm phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ với bảo vệ môi ... phải đề xuất biện pháp thích hợp để bảo vệ môi trường - ĐTM nghĩa vụ mang tính hình thức, tức là điều kiện giấy tờ cần phải có cho việc phê duyệt dự án mà nghĩa vụ mang tính chất nội dung Như ... cam kết bảo vệ môi trường trước xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản Sau cam kết bảo vệ môi trường xác nhận tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thực đầy đủ nội dung ghi cảm kết...
 • 40
 • 445
 • 5

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

Tài liệu khác

... Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Cục Quản lý, khám chữa bệnh - Bộ Y tế thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội xem xét, định cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma ... Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thẩm tra hồ sơ gửi kết thẩm tra hồ sơ đếnd Bộ Lao động Bước 2: Thẩm định hồ sơ định Thương binh Xã ... cấp giấy phép cho sở cai nghiện phải trả lời văn nêu rõ lý Bước 3: Trả Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cấp ( mẫu số 5) cho sở cai nghiện, 01 để lưu Cục Phòng, chống tệ Tên bước kết Mô tả...
 • 5
 • 231
 • 0

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở đã hoạt động của tổ chức, cá nhân thành lập

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đối với cơ sở đã hoạt động của tổ chức, cá nhân thành lập

Tài liệu khác

... chống tệ nạn xã hồ sơ hội chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho ... hạn 30 ngày, Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với quan quản lý khám, chữa bệnh cấp tỉnh thẩm tra, phê duyệt hồ sơ báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động ... tuý - Nếu không cấp Giấy phép cho sở cai nghiện tự nguyện phải trả lời văn nêu rõ lý Tên bước Mô tả bước - Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cấp theo mẫu số Trả kết , giao 01 cho đối tượng...
 • 6
 • 275
 • 0

luận văn trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, hoạt động của khai thác khoáng sản

luận văn trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, hoạt động của khai thác khoáng sản

Công nghệ - Môi trường

... thấp; tổ chức lực quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; hội nhập kinh tế quốc tế tác động vần đề môi trường khu vực toàn cầu Với quan điểm phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ với bảo vệ môi ... tài nguyên bị thất thu nhiều nơi buông lỏng công tác quản lý quan quản lý nhà nước, thiếu phối hợp quan quản lý chuyên môn lĩnh vực khoáng sản với quan thuế Thực trạng cần nhanh chóng khắc phục ... cam kết bảo vệ môi trường trước xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản Sau cam kết bảo vệ môi trường xác nhận tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thực đầy đủ nội dung ghi cảm kết...
 • 42
 • 573
 • 0

LUẬN VĂN: Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang pptx

LUẬN VĂN: Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang pptx

Thạc sĩ - Cao học

... Lênin Đó phương pháp trừu tượng hóa khoa học, kết hợp lôgic với lịch sử, kết hợp lý luận với thực tiễn, đồng thời khảo sát thực tế, phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát hóa ý Nghĩa Của Luận ... hỏi việc đánh bắt bảo quản chế biến phải nhanh nhạy, kịp thi, thích nghi linh hoạt với thay đổi thị trường nên tổ chức phải gọn nhẹ, vậy, tồn lâu dài nghề cá tư nhân kết hợp nhiều loại quy mô ... áp dụng khoa học công nghệ kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, tìm tòi ngư trường khác, ngày phát triển mạnh khai thác xa bờ, linh hoạt việc chuyển đổi cấu nghề phù hợp với ngư trường khai thác...
 • 71
 • 237
 • 0

LUẬN VĂN: Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang pdf

LUẬN VĂN: Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Lênin Đó phương pháp trừu tượng hóa khoa học, kết hợp lôgic với lịch sử, kết hợp lý luận với thực tiễn, đồng thời khảo sát thực tế, phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát hóa ý Nghĩa Của Luận ... hỏi việc đánh bắt bảo quản chế biến phải nhanh nhạy, kịp thi, thích nghi linh hoạt với thay đổi thị trường nên tổ chức phải gọn nhẹ, vậy, tồn lâu dài nghề cá tư nhân kết hợp nhiều loại quy mô ... áp dụng khoa học công nghệ kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, tìm tòi ngư trường khác, ngày phát triển mạnh khai thác xa bờ, linh hoạt việc chuyển đổi cấu nghề phù hợp với ngư trường khai thác...
 • 69
 • 238
 • 0

Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. pptx

Tiếp nhận và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. pptx

Thủ tục hành chính

... hợp quy sau: - Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ, thông báo văn cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy việc tiếp nhận công bố hợp quy - Trường hợp hồ sơ công bố không hợp lệ, thông báo văn ... chất lượng lập sổ để theo dõi, quản lý đăng ký công bố hợp quy trả kết Tổ chức, cá nhân nhận kết Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản công bố hợp quy (theo mẫu); Bản mô ... nội dung chưa phù hợp cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn để hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn gửi lại cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Mô tả bước Tên bước Phòng Quản lý Tiêu chuẩn...
 • 5
 • 434
 • 0

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) ppt

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) ppt

Thủ tục hành chính

... bố hợp chuẩn, Chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ tài liệu hồ sơ Mô tả bước Tên bước * Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp * Trường hợp ... điểm, tính năng, công dụng); + Quy trình sản xuất kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng áp dụng chứng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn có hệ thống quản ... sơ tiếp nhận công bố hợp chuẩn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hóa, trình, dịch vụ, môi trường phù hợp tiêu chuẩn (theo mẫu) Bản công bố hợp chuẩn đăng ký (theo...
 • 5
 • 247
 • 0

Xem thêm