nêu đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận ( nâng cao)

Phong cách ngôn ngữ chính luận ( nâng cao)

Ngữ văn

... PCNN PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN II. Cách ... biết đoạn văn thuộc phong cách ngôn ngữ nào sau đây? a . Phong cách ngôn ngữ báo chí b. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật c. Phong cách ngôn ngữ chính luận d. Phong cách ngôn ngữ khoa học ... dng vn t ngữ chung cho mọi phong cách ( trong trường hợp cn thit cú th dựng c khu ng). ãKt hp với những từ ngữ riêng của phong cách ngôn ngữ chính luận: Từ ngữ chính trị II. Cách sử...
 • 26
 • 9,620
 • 68

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Ngữ văn

... PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬNTiết 108-111 Ngày soạn : 26-3-2008A/-MỤC TIÊU BÀI DẠY: Giúp HS :+Nắm được đặc điểm chung và cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ chính ... là nghị luận chính trị) bao gồm thể loại: cương lónh, tuyên bố, tuyên ngôn, các báo cáo, tham luận , là một phong cách ngôn ngữ độc lập I/ VĂN BẢN CHÍNH LUẬNNGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN:1-Tìm ... đích của đoạn trích Việt Nam đi tới- Nhận xét giọng văn, cách sử dụng câu.III/-CỦNG CỐ: *Nêu khái niệm của PCNN chính luận? *Chỉ ra đặc điểm chung của PCNN chính luận? -Phân biệt nghị luận...
 • 2
 • 56,362
 • 219

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Ngữ văn

... 2. Ngôn ngữ chính luận I – VĂN BẢN CHÍNH LUẬNNGÔN NGỮ CHÍNH LUẬNVĂN BẢN CHÍNH LUẬNNGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính luận a. Xét các ngữ liệu * Ngữ liệu 1: tuyên ngôn * Ngữ ... 2. Ngôn ngữ chính luận I – VĂN BẢN CHÍNH LUẬNNGÔN NGỮ CHÍNH LUẬNVĂN BẢN CHÍNH LUẬNNGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính luận a. Xét các ngữ liệu * Ngữ liệu 1: Tuyên ngôn * Ngữ ... binh được.Tái dụ Vương Thông thư I – VĂN BẢN CHÍNH LUẬNNGÔN NGỮ CHÍNH LUẬNVĂN BẢN CHÍNH LUẬNNGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính luận ...
 • 26
 • 4,257
 • 14

phong cách ngôn ngữ chính luận

phong cách ngôn ngữ chính luận

Ngữ văn

... đoạn văn thuộc phong cách ngôn ngữ nào sau đây? a . Phong cách ngôn ngữ báo – công luận b. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật c. Phong cách ngôn ngữ chính luận d. Phong cách ngôn ngữ khoa học ... luận với ngôn ngữ dùng trong các văn bản khác (hội thảo khoa học, bình luận văn chương…)? I. Văn bản chính luậnngôn ngữ chính luận 1. Tìm hiểu văn bản chính luận 2. Ngôn ngữ chính luận ... qua./. TTXVN Phong cách ngôn ngữ báo chí Em hãy cho biết các dạng tồn tại và phạm vi sử dụng của ngôn ngữ chính luận? Đoạn văn nào sau đây thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận? Vì sao?...
 • 24
 • 4,663
 • 12

Tổng kết phần TV- Lịch sử phát triển, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tổng kết phần TV- Lịch sử phát triển, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Ngữ văn

... viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính. b. Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản có đặc điểm:+ Về từ ngữ: văn bản sử dụng nhiều từ ngữ thường gậưp trong phong cách ngôn ngữ hành chính như: ... viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật nên ngôn ngữ dùng thể hiện tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa.III. Luyện tập 2. Đặc trưng cơ bản của các phong cách ngôn ngữ PCNNPCNNsinh ... tiÕng M­êng. 2. Đặc trưng cơ bản của các phong cách ngôn ngữ PCNNPCNN chính luận PCNNkhoa họcPCNNhành chính ặc trưng cơ bản- Tính công khai về quan điểm chính trị.- Tính...
 • 13
 • 1,599
 • 11

Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp

Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp

Khoa học xã hội

... nhau của nhận thức. BÀI HỌC TIẾNG VIỆT MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Phong cách ngôn ngữ báo chí -Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí với các phong cách ngôn ngữ khác đã học (nêu đƣợc các đặc ... phương tiện diễn đạt của phong cách ngôn ngữ báo chí 2.1.1.1. Đặc điểm về từ vựng trong phong cách ngôn ngữ báo chí 2.1.1.2. Đặc điểm về ngữ pháp trong phong cách ngôn ngữ báo chí 2.1.2. Quan ... những biểu hiện về ba đặc trƣng cơ bản của phong cách ngôn ngữ báo chí phân biệt với các phong cách ngôn ngữ khác. (3) Phân tích đặc điểm của ngôn ngữ báo chí về từ ngữ, câu văn, biện pháp...
 • 16
 • 2,429
 • 10

Phong cach ngon ngu sinh

Phong cach ngon ngu sinh

Ngữ văn

... -Tính cách. Kiểm tra bài cũCâu 1: Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của ngôn ngữ nói: A. Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ âm thanh. B. Ngôn ngữ nói đa dạng về ngữ điệu. C. Ngôn ngữ nói ... Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ tinh luyện và trau chuốt.Câu 2: Điểm khác biệt rõ nhất giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói về đặc điểm diễn đạt là gì? A. Sử dụng các từ ngữ phù hợp với từng phong cách. ... sai:: A. Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng ngày.A. Ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng ngày. B. Ngôn ngữ sinh hoạt được dùng trong những cuộc hội B. Ngôn ngữ sinh hoạt...
 • 18
 • 4,415
 • 13

Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tiết 47: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Ngữ văn

... PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀĐẶC TRƯNG CỦA NGÔN NGỮ BÁO CHÍĐẶC TRƯNG CỦA NGÔN NGỮ BÁO CHÍHãy đọc một số bài báo về các lĩnh vực khác nhau, để thấy rằng từ vựng trong PCNNBC hết sức phong phú, và ở mỗi ... hấp dẫn. Các đặc trưng đó được thể hiện ở những phương tiện diễn đạt đảm bảo chức năng thông tin của báo chí và tạo nên phong cách ngôn ngữ báo chí. Ngôn ngữ báo chí có ba đặc trưng cơ bản: ... CHÍVÀ NGÔN NGỮ BÁO CHÍVÀ NGÔN NGỮ BÁO CHÍCác thể loại của báo chí ?Các dạng tồn tại của báo chí ?Chức năng của báo chí ?Phạm vi phản ánh của báo chí ?Thực hiện bài tập 3 SGK.Thảo luận và...
 • 15
 • 5,060
 • 30

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ? So sánh với các phong cách ngôn ngữ khácI. Khái quát về phong cách ngôn ngữ nghệ thuật :1.Khái niệm :- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật là loại phong cách ... làm rõ đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtã Ví dụ : Bài thơ Bánh trôi nớc ( Hồ Xuân Hơng),Đôi mắt của nhà văn Nam Cao, c .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiệndấu ấn riêng của tác ... phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnhvực văn chơng ( văn xuôi nghệ thuật, thơ , kịch ).- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật khác với các phong cách khoa học, hành chính, chính luận, ...
 • 4
 • 18,488
 • 124

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tiết 79: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Ngữ văn

... ví dụ minh hoạ2 .Đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật : a. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật mang tính thẩm mĩ.+ Ngôn ngữ xây dựng lên hình tợng - Ngôn ngữ của phong cách nghệ thuật là ... bày đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ? Vì sao nói văn học là loại hình nghệ thuật bằng ngôn từ ? Tính hình tợng của ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện nh thế nào ? Ngôn ngữ ... làm rõ đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtã Ví dụ : Bài thơ Bánh trôi nớc ( Hồ Xuân Hơng),Đôi mắt của nhà văn Nam Cao, c .Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thể hiệndấu ấn riêng của tác...
 • 4
 • 11,053
 • 41

Xem thêm