nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý về sứ mạng nhiệm vụ chiến lược mục tiêu đào tạo của nhà trường về vai trò và nhiệm vụ giảng viên

Nâng cao nhận thức của nhà quản doanh nghiệp về bảo vệ môi trường trong thời kì hội nhập

Nâng cao nhận thức của nhà quản lý và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường trong thời kì hội nhập

Công nghệ - Môi trường

... pháp quản doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với phương pháp quản tiên tiến, ápdụng tiêu chuẩn quản quốc tế để chứng nhận, thừa nhận, công nhận cho sản phẩm, cho hệ thống quản như: • Tiêu ... 22000: tiêu chuẩn quốc tế an tồn thực phẩm • Tiêu chuẩn ISO 9000: tiêu chuẩn quốc tế quản chất luợng • Tiêu chhuẩn ISO 14000: tiêu chuấn quản mơi trườngTiêu chuẩn SA 8000: tiêu chuẩn ảun ... I LUẬN Vai trò mơi trường: Trước đề cập đến vai trò mơi trường xem qua khái niệm môi trường Theo “Luật bảo vệ môi trường Việt Nam: “môi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo...
 • 22
 • 302
 • 0

SKKN Nâng cao nhận thức của HS về vấn đề ô nhiễm môitrường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trongtrường THPT

SKKN Nâng cao nhận thức của HS về vấn đề ô nhiễm môitrường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trongtrường THPT

Tư liệu khác

... mong nhận góp ý chân thành chuyên gia môi trường, bạn đồng nghiệp, em học sinh toàn thể người quan tâm đến vấn đề môi trường Với đề tài: Nâng cao nhận thức học sinh vấn đề ô nhiễm môi trường ... trường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trường THPT”, tơi mong muốn học trò thân u góp viên gạch nhỏ xây dựng nên ngơi nhà mơi trường xanh - - đẹp, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm người việc ... Do cầnchiến lược hợp để cho phát triển vừa thoả mãn nhu cầu người, đồng thời lại không ảnh hưởng tới môi trường - vốn hẳn vẻ tự nhiên Mục đích phát triển gồm nội dung: - Nâng cao chất lượng...
 • 18
 • 782
 • 6

giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu mobifone trên địa bàn thành phố vinh

giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu mobifone trên địa bàn thành phố vinh

Thạc sĩ - Cao học

... nhận thức Việc khách hàng đánh vần tên thương hiệu phải mục tiêu cuối chiến lược xây dựng thương hiệu Các thương hiệu mạnh quản để đạt nhận thức chung chung mà đạt nhận thức mang tính chiến lược ... hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa luận nhận thức người tiêu dùng, thuyết thương - hiệu tầm quan trọng nó, nhận thức thương hiệu, xây dựng sơ đồ nhận thức Đánh giá mức độ nhận biết ... Xây dựng đồ nhận thức 1.2.5.1 Sơ đồ nhận thức (perceptual map) Sơ đồ nhận thức kĩ thuật nhà marketing dùng biểu đồ để biểu diễn nhận thức khách hàng hay khách hàng tiềm Sơ đồ nhận thức thường...
 • 82
 • 850
 • 1

Sử dụng sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương Cấu trúc tế bào , Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nang cao nhận thức của học sinh

Sử dụng sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương Cấu trúc tế bào , Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nang cao nhận thức của học sinh

Sư phạm

... không nhận thức đƣợc vai trò phƣơng pháp dạy học việc lĩnh hội kiến thức phát triển tƣ cho HS, chất lƣợng dạy học hạn chế 14 1.2.3 Mức độ hứng thú nhận thức học sinh với môn sinh học  Mục tiêu: ... đồ tư để thiết kế giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban bản) nhằm nâng cao nhận thức học sinh” Lịch sử nghiên cứu Từ xa xƣa Sơ đồ tƣ đƣợc sử dụng nhà thông thái, nhà giáo dục, phận ... việc làm rõ nội dung tổng thể mục kiến thức 20 Phạm vi áp dụng:  Hình thức tổ chức dạy học nên thực những mục kiến thức có nhiều ý, đòi hỏi HS phải hệ thống làm rõ vai trò ý  Nội dung SGK đơn giản,...
 • 88
 • 5,288
 • 1

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Báo cáo khoa học

... học sinh, sinh viên học kiến thức kỹ môi trường bảo vệ môi trường; đào tạo cán chun mơn, cán quản trình độ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học sau đại học chuyên ngành môi trường để bước ... phần tạo nên áp lực đến thành phần môi trường tương lai 11 CHƯƠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BĐKH CHƯƠNG KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NƯỚC ... chống lũ vùng Về nâng cao lực quản tài nguyên nước Đạt thích ứng, đồng hệ thống sách, pháp luật, tiêu chuẩn, định mức lĩnh vực tài nguyên nước phát triển dịch vụ nước nhằm quản chặt chẽ tài...
 • 29
 • 559
 • 2

vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống dành cho học sinh trung học nâng cao nhận thức của học sinh thpt về biến đổi khí hậu toàn cầu

vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống dành cho học sinh trung học nâng cao nhận thức của học sinh thpt về biến đổi khí hậu toàn cầu

Báo cáo khoa học

... ) NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU ( AWARENESS RAISING HIGHT SCHOOL STUDENT ABOUT GLOBAL CLIMATE CHANGE ) - Với môn Địa : mơn địa ... DỤNG KIÊN THỨC LIÊN MƠN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 1.Tên tình Nâng cao nhận thức học sinh trung học phổ thơng vấn đề biến đổi khí hậu tồn cầu Mục tiêu giải ... Lựa chọn tình : Sau nghe nhà trường phát động thi : vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề thực tiễn dành cho học sinh THPT em định lựa chọn tình “ Nâng cao nhận thức học sinh trung học phổ...
 • 10
 • 1,230
 • 10

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... phải nhận thức đầy đủ nhiệm vụ vẻ vang để sức cải tiến nâng cao chất lượng mặt công tác giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh lớp 10 mà bỡ ngỡ với học môn học - Mục tiêu môn: + Về ... phòng – an ninh sơi Ý thức học mơn Giáo dục quốc phòng an ninh nâng cao rõ rệt Trong phần trình bày nhận thức, nêu trách nhiệm học sinh Kiến thức lịch sử học sinh nâng cao Nhất truyền thống đánh ... trình giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, nghiên cứu bước đầu, với hy vọng nhận đóng góp thiết thực quý báu nhà quản lý, đội ngũ người làm công tác giáo dục quốc phòng, nhằm nâng cao chất...
 • 15
 • 131
 • 0

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC của học SINH lớp 10 đối với TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ nước của dân tộc VIỆT NAM

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC của học SINH lớp 10 đối với TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ nước của dân tộc VIỆT NAM

Giáo dục học

... phải nhận thức đầy đủ nhiệm vụ vẻ vang để sức cải tiến nâng cao chất lượng mặt công tác giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh lớp 10 mà bỡ ngỡ với học môn học - Mục tiêu môn: + Về ... phòng – an ninh sôi Ý thức học môn Giáo dục quốc phòng an ninh nâng cao rõ rệt Trong phần trình bày nhận thức, nêu trách nhiệm học sinh Kiến thức lịch sử học sinh nâng cao Nhất truyền thống đánh ... trình giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, nghiên cứu bước đầu, với hy vọng nhận đóng góp thiết thực quý báu nhà quản lý, đội ngũ người làm cơng tác giáo dục quốc phòng, nhằm nâng cao chất...
 • 15
 • 266
 • 1

Giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu Mobifone trên địa bàn thành phố Vinh

Giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu Mobifone trên địa bàn thành phố Vinh

Kinh tế - Thương mại

... nhận thức Việc khách hàng đánh vần tên thương hiệu phải mục tiêu cuối chiến lược xây dựng thương hiệu Các thương hiệu mạnh quản để đạt nhận thức họ chung chung mà đạt nhận thức mang tính chiến ... hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa luận nhận thức người tiêu dùng ,lý thuyết tế H - thương hiệu tầm quan trọng nó, nhận thức thương hiệu, xây dựng đồ nhận thức Đánh giá mức độ nhận biết ... bao gồm nhận thức nhận thức ứng dụng ng 1.1.2.1.1 Nhận thức Nhận thức mang tính khách quan, bao gồm kiến thức thông tin ườ kiện thực tế mà người ta tiếp cận Ví dụ, khách hàng có nhận thức Tr...
 • 84
 • 328
 • 0

Sử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinh

Sử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinh

Cao đẳng - Đại học

... không nhận thức đƣợc vai trò phƣơng pháp dạy học việc lĩnh hội kiến thức phát triển tƣ cho HS, chất lƣợng dạy học hạn chế 14 1.2.3 Mức độ hứng thú nhận thức học sinh với môn sinh học  Mục tiêu: ... việc làm rõ nội dung tổng thể mục kiến thức 20 Phạm vi áp dụng:  Hình thức tổ chức dạy học nên thực những mục kiến thức có nhiều ý, đòi hỏi HS phải hệ thống làm rõ vai trò ý  Nội dung SGK đơn giản, ... biết, vận dụng sáng tạo dựa sở kiến thức đƣợc học học Từ hƣớng dẫn em khắc sâu kiến thức, vận dụng linh hoạt kiến thức có phát thêm ý tƣởng sáng tạo từ kiến thức sẵn có  Giúp HS tạo dựng đƣợc niềm...
 • 88
 • 589
 • 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ NHÃN HIỆU QUẢN TRỊ NHÃN HIỆU

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ NHÃN HIỆU VÀ QUẢN TRỊ NHÃN HIỆU

Kinh tế - Thương mại

... tiêu dùng dệt may, giày dép, nước giải khát, rượu bia bánh kẹo thị trường nội địa Hà nội số tỉnh lân cận Chuyên đề tập trung nghiên cứu nhận thức doanh nghiệp (của đội ngũ lãnh đạo cán quản ... 1.1.1.2 Vai trò nhãn hiệu Cuốn Tạo dựng quản trị thương hiệu – Danh tiếng lợi nhuận” Viện Nghiên cứu Đào tạo Quản (2003) [16], đề cập đến tầm quan trọng nhãn hiệu hai góc độ: khách hàng mục tiêu ... quản trị nhãn hiệu sau: (1) Nhận thức doanh nghiệp nhãn hiệu vai trò nhãn hiệu (2) Nhận thức doanh nghiệp tầm quan trọng hoạt động quản trị nhãn hiệu (3) Sự khác loại doanh nghiệp khác nhận thức...
 • 25
 • 343
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nhận thức của người dân ở các vùng núi nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp để nâng cao nhận thức của người dân pdf

Tài liệu Luận văn: Nhận thức của người dân ở các vùng núi nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp để nâng cao nhận thức của người dân pdf

Công nghệ - Môi trường

... rừng Quản bảo vệ rừng nhiệm vụ không quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư mà nhiệm vụnhân Nên việc nâng cao trách nhiệm cho người dân, tổ chức quan Nhà nước quản bảo ... xã Nâng cao lực quản bảo vệ tài nguyên rừng cho cấp quyền xã cách tổ chức khóa học, lớp học cho cán xã Nhất lớp học quản lý, bảo vệ rừng Tạo điều kiện cho cán xã học để nâng cao lựcquản ... Quản Tổng Nguồn: Tác giả tự xử  Việc nâng cao nhận thức cho người dân quyền xã Việc nâng cao nhận thức cho người dân tài nguyên rừng quuyền xã đóng vai trò quan trọng Bởi quyền xã người...
 • 54
 • 426
 • 0

Nâng cao nhận thức của người sản xuất rau an toàn thông qua các hoạt động khuyến nông pdf

Nâng cao nhận thức của người sản xuất rau an toàn thông qua các hoạt động khuyến nông pdf

Nông nghiệp

... dụng, coi biểu ý thức, trách nhiệm sức khoẻ cộng đồng Tập huấn, nâng cao trình độ cho người dân Mục tiêu quan trọng tập huấn, đào tạo không dừng lại nâng cao nhận thức, kiến thức mà Hành động ... hình trình diễn rau an tồn mới; gắn mơ hình với việc đào tạo trường để nâng cao kỹ thực hành cho nơng dân nhằm thực tốt quy trình kỹ thuật để tạo sản phẩm khác biệt với sản xuất đại trà Để đảm ... thuật canh tác phương pháp tiếp cận thị trường rau an toàn để giúp hộ nâng cao nhận thức đưa định phù hợp, hiệu Thông qua lớp tập huấn, người nông dân học thuyết thực hành sản xuất tốt, áp dụng...
 • 3
 • 349
 • 1

Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam

Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... đời sống hay sức khỏe người Có thiên tai hay thứ khủng khiếp 2.3 Nhận thức người mơi trường: - Nhận thức gì? Nhận thức trình học tập nghiên cứu từ nhận thức để tạo tri thức Tri thức vốn hiểu ... Vậy nhận thức người mơi trường gì? Theo tơi nghĩ nhận thức người môi trường trình người học tập, nghiên cứu mơi trường Đã nhận thức tầm quan trọng môi trường, hiểu mối quan hệ người môi trường ... trạng môi trường Việt Nam  Ý thức người dân Việt Nam môi trường  Đưa giải pháp để nâng cao nhận thức người môi trường 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu:  Tìm kiếm số liệu tình hình nhiễm mơi trường Việt...
 • 68
 • 2,745
 • 0

SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP

SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP

Công nghệ - Môi trường

... dục bảo vệ môi trường, học sinh nhận thức vai trò mơi trường tác động tiêu cực người tới môi trường chắn em định hành vi mơi trường theo hướng đắn Thơng qua việc phân tích liệu, tơi nhận thấy tích ... dục mơi trường mơn Địa Lí cần thiết hữu ích, đảm bảo nâng cao nhận thức học sinh mơi trường Từ việc nhận thức có nhìn tích cực vấn đề mơi trường nay, em dần đến hành động để bảo vệ môi trường ... phương nước nhà, gây tác hại cho sức khỏe cộng đồng Vì vậy, tơi lựa chọn học có nội dung liên quan đến mơi trường lồng ghép giáo dục môi trường cho học sinh Nhằm nâng cao nhận thức em môi trường Tích...
 • 22
 • 2,290
 • 2

công tác phát triển cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng vùng biên giới, dân tộc thiểu số trong phòng tránh hivaids

công tác phát triển cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng vùng biên giới, dân tộc thiểu số trong phòng tránh hivaids

Xã hội học

... truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, cung cấp kiến thức chăm sóc bệnh nhân có HIV/AIDS nhà, tham vấn giúp cộng đồng, cá nhận xây dựng kế hoạch phòng chống HIV kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhà, làm ... đạt mục tiêu sau: + Thay đổi nâng cao nhận thức cộng đồng đại dịch HIV/AIDS + Tăng cường kiến thức hiểu biết HIV cho người dân ( bệnh, đường lây nhiễm, biện pháp phòng tránh lây nhiễm, kiến thức ... đồng quốc tế đánh giá cao Hiện nay, nhiều Dự án Chương trình phòng chống HIV/AIDS thực thi diện rộng, tác động vào cộng đồng nhằm thay đổi nâng cao nhận thức cộng đồng kiến thức phòng tránh HIV/AIDS...
 • 32
 • 323
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... xuất giải pháp nâng cao nhận thức người dân vấn đề quản RTSH dựa vào cộng đồng xã thực chương trình Nơng thơn Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu trạng môi trường công tác quản môi trường việc phân ... Ủy ban châu Âu 7, viết tắt " Quản thách thức Môi trường dựa vào cộng đồng Châu Mỹ Latinh " Mục tiêu dự án nhằm "xác định mơ hình quản dựa vào cộng đồng để quản tài nguyên thiên nhiên hệ ... môi trường biển ngày bị ô nhiễm, Nhà nước thực nhiều biện pháp quản không ngăn chặn Phương thức quản dựa vào cộng đồng nhiều nước giới số nơi nước áp dụng để quản tài nguyên môi trường...
 • 77
 • 804
 • 13

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THẺ VNBC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THẺ VNBC

Quản trị kinh doanh

... có từ thẻ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu nhận thức KH tiện ích dịch vụ thẻ ATM liên minh, để biết thực trạng có giải pháp nhằm nâng cao nhận thức KH dịch vụ 2.2 Mục tiêu cụ thể ... với nhận thức việc sử dụng thẻ ATM họ ( hay nhận thức việc sử dụng thẻ KH không phụ thuộc vào nghề nghiệp họ) 2.3.5 Nhận thức qua yếu tố hình thức quảng bá 28 Hình 2.4 Biểu đồ thể hình thức quảng ... 3.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên Nhân tố người nhân tố quan trọng định thành cơng loại hình dịch vụ Do đó, để dịch vụ thẻ VNBC biết đến nhiều cơng tác đào tạo, ...
 • 42
 • 237
 • 0

TIỂU LUẬN TRIẾT học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN NHẬN THỨC. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.

TIỂU LUẬN TRIẾT học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.

Triết học Mác - Lênin

... TIỄN NHẬN THỨC Vai trò thực tiễn nhận thức Trước hết thực tiễn đóng vai trò sở, mục đích, động lực chủ yếu trực tiếp nhận thức chân tiêu chuẩn chân lý, kiểm tra tính chân trình nhận thức: ... NHẬN THỨC …………… a Khái niệm …………… b Các cấp độ trình nhận thức .…………… c Chân trình nhận thức chân …………… II MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN NHẬN THỨC Vai trò thực tiễn nhận thức ………… ... nhận thức Đây quy luật chung q trình người nhận thức thực khách quan - Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức tính Nhận thức cảm tính giai đoạn mở đầu q trình nhận thức Đó giai đoạn nhận...
 • 21
 • 750
 • 4

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (giáo dục công dân 10) nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn giao thông khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (giáo dục công dân 10) nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn giao thông khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện

Trung học cơ sở - phổ thông

... KIẾN THỨC LIÊN MƠN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Tên tình huống: Nâng cao nhận thức học sinh an toàn giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện” Mục tiêu ... tình Nâng cao nhận thức học sinh an tồn giao thơng sử dụng xe đạp điện, xe máy điện”, chúng em tra cứu thông tin thư viện mạng Internet Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề khơng có 3.2 Về kiến thức ... Tin học, Tiếng Anh, -Với môn Tiếng Anh: phần nhan đề tình ( viết hình thức hiệu song ngữ): “NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ AN TỒN GIAO THƠNG KHI SỬ DỤNG XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN” (RAISING AWARENESS...
 • 11
 • 494
 • 0

Xem thêm