nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý về sứ mạng nhiệm vụ chiến lƣợc mục tiêu đào tạo của nhà trƣờng về vai trò và nhiệm vụ của giảng viên

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản giáo dục thành phố hồ chí minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ quản lý giáo dục thành phố hồ chí minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Sư phạm

... triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục thành phố Hồ Chí Minh 84 3.2.1 Biện pháp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản đội ngũ giảng viên công tác phát triển đội ngũ giảng ... triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Cán quản giáo dục Tp Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng ... dụng đội ngũ giảng viên 40 1.5.3 Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên 41 1.5.4 Chế độ sách cho đội ngũ giảng viên 43 1.5.5 Công tác thi đua khen thƣởng đội ngũ giảng viên...
 • 152
 • 271
 • 0

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cán bộ hội nông dân việt nam trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... chức, Phòng Đào tạo) 2.3.3 Trình độ đào tạo chất lượng đội ngũ giảng viên 2.3.3.1 Trình độ đào tạo giảng viên Bảng 6: Bảng thống kê trình độ đào tạo đội ngũ giảng viên hữu Giảng viên Chuyên môn ... Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán quản đội ngũ giảng viên công tác phát triển ĐNGV 3.2.1.1 Mục đích, ý nghĩa Việc nâng cao nhận thức công tác phát triển ĐNTV, nhằm giúp giảng viên xác định ... trách nhiệm mình, tức đưa nhà trường vận hành theo nguyên giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo ngành giáo dục, với hệ trẻ với học sinh” 1.1.2.4 Quản đội ngũ Quản đội ngũ...
 • 29
 • 519
 • 1

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... niệm quản lý, trả lời câu hỏi; Ai quản lý? (Chủ thể quản lý) ; Quản ai? Quản gì? (Khách thể quản lý) ; Quản nào? (Phương thức quản lý) ; Quản gì? (Cơng cụ quản lý) ; quản để làm gì? (Mục ... mặt: quản giáo viên, quản học sinh, quản sở vật chất trang thiết bị trường học, quản tài chính, quản q trình dạy học-giáo dục Tiêu điểm quản nhà trường quản q trình đào tạo, ... dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục đạo “Xây dựng đội ngũ nhà giáo đội ngũ quản giáo dục cách toàn diện Đây nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến...
 • 116
 • 423
 • 0

SKKN Nâng cao nhận thức của HS về vấn đề ô nhiễm môitrường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trongtrường THPT

SKKN Nâng cao nhận thức của HS về vấn đề ô nhiễm môitrường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trongtrường THPT

Tư liệu khác

... trường gắn với việc giảng dạy Sinh thái học trường THPT”, tơi mong muốn học trò thân u góp viên gạch nhỏ xây dựng nên ngơi nhà mơi trường xanh - - đẹp, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm người việc ... sót, hạn chế Tác giả mong nhận góp ý chân thành chuyên gia môi trường, bạn đồng nghiệp, em học sinh toàn thể người quan tâm đến vấn đề môi trường Với đề tài: Nâng cao nhận thức học sinh vấn đề ô ... giáo dục nâng cao ý thức học sinh Sau xin giới thiệu nội dung đề tài mà thầy trò chúng tơi thực hiên thời gian qua II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI Ở ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH HIỆN NAY Trong vài năm...
 • 18
 • 782
 • 6

giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu mobifone trên địa bàn thành phố vinh

giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu mobifone trên địa bàn thành phố vinh

Thạc sĩ - Cao học

... phải mục tiêu cuối chiến lược xây dựng thương hiệu Các thương hiệu mạnh quản để đạt nhận thức chung chung mà đạt nhận thức mang tính chiến lược 1.2.5 Xây dựng đồ nhận thức 1.2.5.1 Sơ đồ nhận thức ... hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa luận nhận thức người tiêu dùng, thuyết thương - hiệu tầm quan trọng nó, nhận thức thương hiệu, xây dựng sơ đồ nhận thức Đánh giá mức độ nhận biết ... bao gồm nhận thức nhận thức ứng dụng 1.1.2.1.1 Nhận thức Nhận thức mang tính khách quan, bao gồm kiến thức thông tin kiện thực tế mà người ta tiếp cận Ví dụ, khách hàng có nhận thức sản phẩm...
 • 82
 • 850
 • 1

Sử dụng sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương Cấu trúc tế bào , Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nang cao nhận thức của học sinh

Sử dụng sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương Cấu trúc tế bào , Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nang cao nhận thức của học sinh

Sư phạm

... không nhận thức đƣợc vai trò phƣơng pháp dạy học việc lĩnh hội kiến thức phát triển tƣ cho HS, chất lƣợng dạy học hạn chế 14 1.2.3 Mức độ hứng thú nhận thức học sinh với môn sinh học  Mục tiêu: ... học mang tính gợi mở tri thức vào học  Tìm hiểu tình hình ứng dụng cơng nghệ thông tin vào dạy học giáo viênĐối tƣợng tìm hiểu: 36 giáo viên giảng dạy môn sinh học trƣờng THPT địa bàn Vĩnh ... đồ tư để thiết kế giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban bản) nhằm nâng cao nhận thức học sinh” Lịch sử nghiên cứu Từ xa xƣa Sơ đồ tƣ đƣợc sử dụng nhà thông thái, nhà giáo dục, phận...
 • 88
 • 5,288
 • 1

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG VỀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Báo cáo khoa học

... sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản cấp 24 Xây dựng mơ hình nhà trường "xanh - - đẹp" phù hợp với vùng, miền Xây dựng sử dụng có hiệu phòng thí nghiệm đại nhằm phục vụ nghiên ... chống lũ vùng Về nâng cao lực quản tài nguyên nước Đạt thích ứng, đồng hệ thống sách, pháp luật, tiêu chuẩn, định mức lĩnh vực tài nguyên nước phát triển dịch vụ nước nhằm quản chặt chẽ tài ... triển rộng rãi tổ chức dịch vụ tư vấn, khoa học công nghệ, cung ứng nước; phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ quan quản nhà nước tài nguyên nước với tổ chức quản vận hành cơng trình khai thác,...
 • 29
 • 559
 • 2

vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống dành cho học sinh trung học nâng cao nhận thức của học sinh thpt về biến đổi khí hậu toàn cầu

vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống dành cho học sinh trung học nâng cao nhận thức của học sinh thpt về biến đổi khí hậu toàn cầu

Báo cáo khoa học

... dục công dân , địa lý, hóa học, tin học, tiếng anh,… - Với mơn tiếng anh : phần nhan đề tình ( viết hình thức hiệu song ngữ ) NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI ... DỤNG KIÊN THỨC LIÊN MƠN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 1.Tên tình Nâng cao nhận thức học sinh trung học phổ thơng vấn đề biến đổi khí hậu tồn cầu Mục tiêu giải ... Lựa chọn tình : Sau nghe nhà trường phát động thi : vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề thực tiễn dành cho học sinh THPT em định lựa chọn tình “ Nâng cao nhận thức học sinh trung học phổ...
 • 10
 • 1,230
 • 10

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Tư liệu khác

... phải nhận thức đầy đủ nhiệm vụ vẻ vang để sức cải tiến nâng cao chất lượng mặt công tác giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh lớp 10 mà bỡ ngỡ với học môn học - Mục tiêu môn: + Về ... phòng – an ninh sơi Ý thức học mơn Giáo dục quốc phòng an ninh nâng cao rõ rệt Trong phần trình bày nhận thức, nêu trách nhiệm học sinh Kiến thức lịch sử học sinh nâng cao Nhất truyền thống đánh ... trình giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, nghiên cứu bước đầu, với hy vọng nhận đóng góp thiết thực quý báu nhà quản lý, đội ngũ người làm công tác giáo dục quốc phòng, nhằm nâng cao chất...
 • 15
 • 131
 • 0

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC của học SINH lớp 10 đối với TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ nước của dân tộc VIỆT NAM

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC của học SINH lớp 10 đối với TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ nước của dân tộc VIỆT NAM

Giáo dục học

... phải nhận thức đầy đủ nhiệm vụ vẻ vang để sức cải tiến nâng cao chất lượng mặt công tác giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh lớp 10 mà bỡ ngỡ với học môn học - Mục tiêu môn: + Về ... phòng – an ninh sôi Ý thức học môn Giáo dục quốc phòng an ninh nâng cao rõ rệt Trong phần trình bày nhận thức, nêu trách nhiệm học sinh Kiến thức lịch sử học sinh nâng cao Nhất truyền thống đánh ... trình giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng an ninh, nghiên cứu bước đầu, với hy vọng nhận đóng góp thiết thực quý báu nhà quản lý, đội ngũ người làm cơng tác giáo dục quốc phòng, nhằm nâng cao chất...
 • 15
 • 266
 • 1

Giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu Mobifone trên địa bàn thành phố Vinh

Giải pháp nâng cao nhận thức của khách hàng cá nhân đối với thương hiệu Mobifone trên địa bàn thành phố Vinh

Kinh tế - Thương mại

... hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa luận nhận thức người tiêu dùng ,lý thuyết tế H - thương hiệu tầm quan trọng nó, nhận thức thương hiệu, xây dựng đồ nhận thức Đánh giá mức độ nhận biết ... hiệu phải mục tiêu cuối chiến lược xây dựng thương hiệu Các thương hiệu mạnh quản để đạt nhận thức họ chung chung mà đạt nhận thức mang tính chiến lược Đ ại 1.2.5 Xây dựng đồ nhận thức 1.2.5.1 ... bao gồm nhận thức nhận thức ứng dụng ng 1.1.2.1.1 Nhận thức Nhận thức mang tính khách quan, bao gồm kiến thức thông tin ườ kiện thực tế mà người ta tiếp cận Ví dụ, khách hàng có nhận thức Tr...
 • 84
 • 328
 • 0

Sử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinh

Sử dụng Sơ đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10 (ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinh

Cao đẳng - Đại học

... không nhận thức đƣợc vai trò phƣơng pháp dạy học việc lĩnh hội kiến thức phát triển tƣ cho HS, chất lƣợng dạy học hạn chế 14 1.2.3 Mức độ hứng thú nhận thức học sinh với môn sinh học  Mục tiêu: ... việc làm rõ nội dung tổng thể mục kiến thức 20 Phạm vi áp dụng:  Hình thức tổ chức dạy học nên thực những mục kiến thức có nhiều ý, đòi hỏi HS phải hệ thống làm rõ vai trò ý  Nội dung SGK đơn giản, ... biết, vận dụng sáng tạo dựa sở kiến thức đƣợc học học Từ hƣớng dẫn em khắc sâu kiến thức, vận dụng linh hoạt kiến thức có phát thêm ý tƣởng sáng tạo từ kiến thức sẵn có  Giúp HS tạo dựng đƣợc niềm...
 • 88
 • 589
 • 3

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ NHÃN HIỆU QUẢN TRỊ NHÃN HIỆU

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VỀ NHÃN HIỆU VÀ QUẢN TRỊ NHÃN HIỆU

Kinh tế - Thương mại

... 1.1.1.2 Vai trò nhãn hiệu Cuốn Tạo dựng quản trị thương hiệu – Danh tiếng lợi nhuận” Viện Nghiên cứu Đào tạo Quản (2003) [16], đề cập đến tầm quan trọng nhãn hiệu hai góc độ: khách hàng mục tiêu ... quản trị nhãn hiệu sau: (1) Nhận thức doanh nghiệp nhãn hiệu vai trò nhãn hiệu (2) Nhận thức doanh nghiệp tầm quan trọng hoạt động quản trị nhãn hiệu (3) Sự khác loại doanh nghiệp khác nhận thức ... tiêu dùng dệt may, giày dép, nước giải khát, rượu bia bánh kẹo thị trường nội địa Hà nội số tỉnh lân cận Chuyên đề tập trung nghiên cứu nhận thức doanh nghiệp (của đội ngũ lãnh đạo cán quản lý...
 • 25
 • 343
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nhận thức của người dân ở các vùng núi nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp để nâng cao nhận thức của người dân pdf

Tài liệu Luận văn: Nhận thức của người dân ở các vùng núi nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp để nâng cao nhận thức của người dân pdf

Công nghệ - Môi trường

... rừng Quản bảo vệ rừng nhiệm vụ không quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư mà nhiệm vụnhân Nên việc nâng cao trách nhiệm cho người dân, tổ chức quan Nhà nước quản bảo ... xã Nâng cao lực quản bảo vệ tài nguyên rừng cho cấp quyền xã cách tổ chức khóa học, lớp học cho cán xã Nhất lớp học quản lý, bảo vệ rừng Tạo điều kiện cho cán xã học để nâng cao lựcquản ... nâng cao nhận thức quản bảo vệ rừng cho người dân 1.1 Đối với em học sinh Đưa kiến thức bảo vệ tài nguyên rừng vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học trung học biện pháp hiệ u việc nâng cao...
 • 54
 • 426
 • 0

Nâng cao nhận thức của người sản xuất rau an toàn thông qua các hoạt động khuyến nông pdf

Nâng cao nhận thức của người sản xuất rau an toàn thông qua các hoạt động khuyến nông pdf

Nông nghiệp

... dụng, coi biểu ý thức, trách nhiệm sức khoẻ cộng đồng Tập huấn, nâng cao trình độ cho người dân Mục tiêu quan trọng tập huấn, đào tạo không dừng lại nâng cao nhận thức, kiến thức mà Hành động ... lo sơ chế, bao gói sản phẩm,… tự lo tiêu thụ quản rau an tồn khó khả thi Nhà nước chưa đạo sâu sát công tác tiêu thụ mà chủ yếu nông dân phải tự lo khâu tiêu thụ Để rau an tồn có chỗ đứng phải ... phương pháp tiếp cận thị trường rau an toàn để giúp hộ nâng cao nhận thức đưa định phù hợp, hiệu Thông qua lớp tập huấn, người nông dân học thuyết thực hành sản xuất tốt, áp dụng quy phạm thực...
 • 3
 • 349
 • 1

Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam

Biện pháp nâng cao nhận thức của con người về môi trường ở Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... từ nhận thức để tạo tri thức Tri thức vốn hiểu biết khoa học người - Vậy nhận thức người mơi trường gì? Theo tơi nghĩ nhận thức người môi trường trình người học tập, nghiên cứu mơi trường Đã nhận ... nhiều thứ ngược lại, khơng bảo vệ mơi trường mơi trường gây ảnh hưởng đến đời sống hay sức khỏe người Có thiên tai hay thứ khủng khiếp 2.3 Nhận thức người mơi trường: - Nhận thức gì? Nhận thức ... Ý thức người dân Việt Nam môi trường  Đưa giải pháp để nâng cao nhận thức người môi trường 1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu:  Tìm kiếm số liệu tình hình nhiễm mơi trường Việt Nam  Đưa giải pháp để nâng...
 • 68
 • 2,745
 • 0

SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP

SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP

Công nghệ - Môi trường

... nước nhận thức vai trò trách nhiệm mơi trường sống mình.Trong nghiên cứu tơi cố gắng giải câu hỏi sau đây: Việc tích hợp giáo dục mơi trường qua mơn Địa Lí có thật nâng cao nhận thức, hiểu biết ... dục 10 môi trường vào giảng có nội dung phù hợp khơng làm nặng nội dung học Qua thực tế giảng dạy tích hợp vào giảng cụ thể nhận thấy học sinh có hiểu biết định mơi trường, có ý thức, thái độ, hành ... khác Đã đến lúc “ Mỗi giáo viên phải trở thành nhà giáo dục môi trường để giảng dạy môn học nhà trường ” *Khuyến nghị : Đối với giáo viên: Những giáo viên trực tiếp giảng dạy Địa Lí khối lớp cần...
 • 22
 • 2,290
 • 2

công tác phát triển cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng vùng biên giới, dân tộc thiểu số trong phòng tránh hivaids

công tác phát triển cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng vùng biên giới, dân tộc thiểu số trong phòng tránh hivaids

Xã hội học

... truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, cung cấp kiến thức chăm sóc bệnh nhân có HIV/AIDS nhà, tham vấn giúp cộng đồng, cá nhận xây dựng kế hoạch phòng chống HIV kế hoạch chăm sóc bệnh nhân nhà, làm ... đạt mục tiêu sau: + Thay đổi nâng cao nhận thức cộng đồng đại dịch HIV/AIDS + Tăng cường kiến thức hiểu biết HIV cho người dân ( bệnh, đường lây nhiễm, biện pháp phòng tránh lây nhiễm, kiến thức ... đồng quốc tế đánh giá cao Hiện nay, nhiều Dự án Chương trình phòng chống HIV/AIDS thực thi diện rộng, tác động vào cộng đồng nhằm thay đổi nâng cao nhận thức cộng đồng kiến thức phòng tránh HIV/AIDS...
 • 32
 • 323
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề quản lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng tại các xã nông thôn mới huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THANH PHONG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƢỜI DÂN VỀ VẤN ĐỀ QUẢN RÁC THẢI SINH HOẠT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI ... nhận thức thái độ người dân việc phân loại, thu gom, xử RTSH, sở làm rõ vai trò quan chức năng, quan truyền thông việc quản môi trường Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ... thể tham gia quản rác thải, cộng đồng có vai trò quan trọng Xuất phát từ vấn đề Tác giả định chọn đề tài nghiên cứu ―Thực trạng giải pháp nâng cao nhận thức người dân vấn đề quản rác thải...
 • 77
 • 804
 • 13

Nâng cao nhận thức của nhà quản doanh nghiệp về bảo vệ môi trường trong thời kì hội nhập

Nâng cao nhận thức của nhà quản lý và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường trong thời kì hội nhập

Công nghệ - Môi trường

... pháp quản doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với phương pháp quản tiên tiến, ápdụng tiêu chuẩn quản quốc tế để chứng nhận, thừa nhận, công nhận cho sản phẩm, cho hệ thống quản như: • Tiêu ... 22000: tiêu chuẩn quốc tế an tồn thực phẩm • Tiêu chuẩn ISO 9000: tiêu chuẩn quốc tế quản chất luợng • Tiêu chhuẩn ISO 14000: tiêu chuấn quản mơi trường • Tiêu chuẩn SA 8000: tiêu chuẩn ảun ... doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu tiên tiến quốc tế Nâng cao ý thức cho doanh nghiệp bảo vệ môi trường nước nâng cao lực đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường quốc tế, qua nâng cao lực cạnh tranh...
 • 22
 • 302
 • 0

Xem thêm