nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục

một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản giáo dục đạo đức cho học sinh thpt của huyện long thành

một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh thpt của huyện long thành

Kinh tế - Quản lý

... năng quản tạo nên nội dung của quá trình quản lý, nội dung làm việc của chủ thể quản lý, phương pháp quản và là cơ sở để phân công lao động quản lý. Trong tác động của chủ thể quản ... câu hỏi nhằm tìm hiểu về sự quản giáo dục đạo đức của Hiệu trưởng, về công tác quản giáo dục đạo đức ở lớp chủ nhiệm. CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG QUẢN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở CÁC TRƯỜNG ... của chủ thể quản lý. (7/ trg113) Vậy có thể khái quát sự quản giáo dục qua sơ đồ sau: II./ NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 1/ Giáo dục : Con...
 • 84
 • 487
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện Từ Liêm

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục ( cấp Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) ở huyện Từ Liêm

Kế toán

... trọng để nâng cao kết quả cũng nh hiệu quả SXKD. Vì vậy hạch toán chi phí nhân công nhằm đảm bảo lợi ích, kích thích khả năng làm việc của ngời lao động, đồng thời cũng là biện pháp quản yếu ... chi phí đối với chi phí sản xuất chung, chi phí bảo hiểm, chi phí quản doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp tăng cờng quản tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ yêu cầu hạch toán kinh tế.- ... tốt nghiệp Học viện tài chínhdoanh nghiệp phải có phơng pháp, cách thức , tổ chức , quản sản xuất có hiệu quả. Công ty Xi măng - Đá - Vôi Phú Thọ không nằm ngoài quy luật đó. Căn cứ vào quy...
 • 62
 • 1,033
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản giáo dục ... Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN 5 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 5 1.1.1. Khái niệm về quản 5 1.1.2. Quản giáo dục 11 1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong quản giáo dục 16 1.2.1. ... sau: 16 1.3. Những vấn đề liên quan đến quản đào tạo 19 1.3.1. Đặc điểm của công tác quản đào tạo vừa làm vừa học 19 1.3.2. Ứng dụng CNTT trong quản đào tạo 21 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VẤN...
 • 73
 • 604
 • 5

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tài chính - Ngân hàng

... PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢQUẢN NSNN CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN NSNN CHOGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOThứ nhất, với vị trí quốc sách hàng đầu của giáo dục, trong ... CTMTQG đã giao.Thứ năm, xây dựng hệ thống thông tin quản CTMTQG về giáo dục đàotạo minh bạch dễ tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản của các cơquan Nhà nước ở Trung ương, địa phương ... lực tăng đầu tư từ NSNN cho giáo dục và đào tạo thì việchoàn thiện cơ chế quản NSNN cho giáo dục và đào tạo là cần thiết.Thứ 2, cơ chế quản NSNN cho giáo dục đào tạo hiện nay còn bộc...
 • 12
 • 360
 • 0

Xem thêm