nâng cao hiệu quả sử dụng

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương.DOC

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương.DOC

Quản trị kinh doanh

... hướng phát triển kinh tế đất nước … 37 Phần Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH Đức Phương 3.1 Định hướng hoạt động cho công ty thời gian tới ... thành thu hút thêm lực lượng lao động từ bên với trình độ cao, có kinh nghiệm để nâng cao kha hiệu sản xuất Lượng lao động có trình độ cao ngày tăng lên qua năm, lực lượng lao động có trình độ ... kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp cần phải có biện pháp để nâng cao tay nghề người lao động qua góp phần nâng cao hiêu sử dụng vốn cố định Hàng năm, doanh nghiệp nên tổ chức buổi huấn...
 • 53
 • 719
 • 4

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

Quản trị kinh doanh

... dụng nâng cao tính tự giác sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh Dưới số chương trình kích thích tinh thần nhằm nâng cao hiệu làm việc công ty 1- Nâng cao chất lượng đời làm việc: Nâng cao chất ... cao Nó gắn thu nhập nhân viên với kết sản xuất, lao động trực tiếp họ Nhân viên sức học tập văn hoá, nâng cao trình độ lành nghề, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tìm biện pháp để nâng cao ... ngày cao nhân viên Mọi người lao động cần có niềm vui công việc, kính trọng ghi nhận thành lao động Lợi ích kinh tế cao đòi hỏi lợi ích tinh thần cao tương ứng Kích thích tinh thần có tác dụng nâng...
 • 14
 • 256
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Đức Phương

Kinh tế - Thương mại

... hướng phát triển kinh tế đất nước … 37 Phần Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty TNHH Đức Phương 3.1 Định hướng hoạt động cho công ty thời gian tới ... thành thu hút thêm lực lượng lao động từ bên với trình độ cao, có kinh nghiệm để nâng cao kha hiệu sản xuất Lượng lao động có trình độ cao ngày tăng lên qua năm, lực lượng lao động có trình độ ... kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp cần phải có biện pháp để nâng cao tay nghề người lao động qua góp phần nâng cao hiêu sử dụng vốn cố định Hàng năm, doanh nghiệp nên tổ chức buổi huấn...
 • 53
 • 367
 • 1

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát

Tài chính - Ngân hàng

... kỹ thuật doanh nghiệp Qua điều chỉnh, lựa chọn cấu đầu t tối u nhóm TSCĐ để đảm bảo tiết kiệm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ 1.2.2.6 Hệ số trang bị kỹ thuật cho công nhân trực tiếp sản xuất Nguyên ... o nõng cao trinh ụ tụ chc va trinh ụ tay nghờ cua ngi lao ụ ng Viờ c bụ tri lao ụ ng h p ly, ung ngi ung viờ c se phat huy c nng lc san xuõ t cua mụi ngi lao ụ ng; gop phõ n nõng cao hiờ ... nhõ n, muụ n võ y san phõ m phai co chõ t l ng cao, gia thõ p, ngoai phai co uy tin ụ i vi ngi tiờu dung iờ u chi co thờ xay doanh nghiờ p a nõng cao c ham l ng cụng nghờ , ky thuõ t san phõ...
 • 69
 • 404
 • 0

“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát”

“Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Hoa Phát”

Quản trị kinh doanh

... kỹ thuật doanh nghiệp Qua điều chỉnh, lựa chọn cấu đầu t tối u nhóm TSCĐ để đảm bảo tiết kiệm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ 1.2.2.6 Hệ số trang bị kỹ thuật cho công nhân trực tiếp sản xuất Nguyên ... o nõng cao trinh ụ tụ chc va trinh ụ tay nghờ cua ngi lao ụ ng Viờ c bụ tri lao ụ ng h p ly, ung ngi ung viờ c se phat huy c nng lc san xuõ t cua mụi ngi lao ụ ng; gop phõ n nõng cao hiờ ... nhõ n, muụ n võ y san phõ m phai co chõ t l ng cao, gia thõ p, ngoai phai co uy tin ụ i vi ngi tiờu dung iờ u chi co thờ xay doanh nghiờ p a nõng cao c ham l ng cụng nghờ , ky thuõ t san phõ...
 • 69
 • 373
 • 0

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương

Một số giải pháp để huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đức Phương

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp cần phải có biện pháp để nâng cao tay nghề người lao động qua góp phần nâng cao hiêu sử dụng vốn cố định Hàng năm, doanh nghiệp nên tổ chức buổi huấn ... triển, không nên chạy đua với đối thủ Việc quảng bá thương hiệu giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị tài sản cố định vô hình 3.2.6 Kiến nghị nhà nước 9 Hoàn ... thiết bị có giá trị lớn, công nghệ cao nên hỏng hóc chi phí phải bỏ để sửa chữa lớn Chính mà doanh nghiệp cần có nội quy quy định trách cách cụ thể công nhân để nâng cao trách nhiệm họ Từ có sách...
 • 13
 • 360
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas petrolimex hải phòng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH gas petrolimex hải phòng

Quản trị kinh doanh

... mục tiêu bản: - Sử dụng hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng cường nâng cao suất lao động nâng cao tính hiệu tổ chức - Đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa ... Thị Thu Hòa - Lớp QT1301N Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty Gas ... 68 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng 68 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực...
 • 86
 • 519
 • 1

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại nhà máy bánh kẹo cao cấp hữu nghị

Tài chính - Ngân hàng

... tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu 99 Chuyên đề tốt nghiệp động nói riêng mang ... Điều giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng vốn Trình độ quản lý mặt tài quan trọng Trong trình hoạt động, việc thu chi phải rõ ràng, tiết kiệm, việc, thời điểm nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh ... quan trọng vốn vậy, năm qua, nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị coi trọng vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tình hình vốn cuả nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị qua năm gần 31 31...
 • 71
 • 568
 • 0

Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp với việc nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tại Công ty Xăng dầu khu vực III doc

Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp với việc nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tại Công ty Xăng dầu khu vực III doc

Báo cáo khoa học

... hiệu kinh doanh mặt hàng để định cấu mặt hàng tiêu thụ cho doanh thu đạt đợc cao nhất, giảm tỷ suất chi phí, nâng cao lợi nhuận đơn vị 16 Báo cáo thực tập Nguyễn Vĩnh Thanh Tùng Hạch toán chi ... quản lý doanh nghiệp Công ty Xăng dầu khu vực III Phần III : Phơng hớng hoàn thiện hạch toán nâng cao hiệu sử dụng chi phí nghiệp vụ kinh doanh Công ty Xăng dầu khu vực III Báo cáo thực tập Nguyễn ... có toán sở dự toán đợc duyệt y Chi phí tiền khác nh: khoản chi cho trờng, lớp đào tạo bồi dỡng nâng cao tay nghề , lực quản lý chi cho sở y tế đợc hạch toán vào chi phí theo số thực chi cho đối...
 • 117
 • 503
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part2 pot

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part2 pot

Báo cáo khoa học

... vuông, bể 40 nắp tròn (1 đan) độ cao 70cách mạng đồng/bể 80.233 Nâng cao thành bể Loại bể bê tông cốt thép Siemens (1đan) 41 độ cao 30cách mạng đồng/bể 59.369 Nâng cao thành bể Loại bể bê tông cốt ... đồng/bể đồng/bể đồng/bể 39.184 9.329 54.280 Nâng cao thành bể Loại bể nắp đan dọc, nắp đan vuông, bể 39 nắp tròn (1 đan) độ cao 50cách mạng đồng/bể 68.190 Nâng cao thành bể Loại bể nắp đan dọc, nắp ... 59.369 Nâng cao thành bể Loại bể bê tông cốt thép dạng Siemens (1 42 đan) độ cao 50cách mạng đồng/bể 73.787 43 Nâng cao thành bể Loại bể bê tông cốt thép dạng Siemens đồng/bể 85.831 TT 33 Tên...
 • 11
 • 416
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part3 pdf

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part3 pdf

Báo cáo khoa học

... đặt trạm điện thoại dùng thẻ Bảo dưỡng trạm điện thoại dùng thẻ Sửa chữa trạm điện thoại thẻ Nâng cao block cabin điện thoại dùng thẻ Thu hồi trạm điện thoại dùng thẻ Dịch chuyển trạm điện thoại ... - Nguyên tắc "làm nhiều hưởng nhiều" với tổ dây máy cáp số lượng máy lắp đặt cao số lượng máy hỏng sửa chữa/1 CN cao hưởng hệ số hoàn thành tốt công việc, nguyên tắc hoàn toàn hợp lý công ty ... ty điện thoại Hà Nội II áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9000 phiên 2000 với mục tiêu chất lượng: nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng đường truyền, giảm thời gian chờ đợi lắp đặt máy mới, giảm...
 • 11
 • 347
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part4 pot

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part4 pot

Báo cáo khoa học

... trước mắt cần tăng cường tra kiểm tra đột xuất Tăng cường giáo dục kết hợp thi đua khen thưởng nâng cao ý thức tự giác người lao động 2.4 Tham quan khen thưởng + Ngoài chế độ thưởng phạt người ... Không đảm bảo nhiệt độ độ ẩm phòng máy thiết bị điều hòa hoạt động 10 cắt thưởng 10 15 Cắt thưởng cao 2-5 cắt thưởng - cắt thưởng ổn định (qui định T0 = 240C ± 1; độ ẩm = 70% - cắt thưởng ± 10%): ... dụng chung cho trường hợp 39 - cắt thưởng - cắt thưởng cắt thưởng 1-5 cắt thưởng 10 cắt thưởng cao 15 15 15 15 cắt thưởng 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 0 63 64 65 66 trên) + Đơn vị phát mà...
 • 11
 • 312
 • 0

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part5 potx

Luận văn tốt nghiệp-nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại hà nội part5 potx

Báo cáo khoa học

... trường Công ty có bước đột phá công tác tuyển dụng - sử dụng - đào tạo nguồn nhân lực Từng bước nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Coi vũ khí cạnh tranh điều kiện Đồng thời sử dụng hiệu nguồn ... hách hăng cho nhân viên đội ngũ lao động trực tiếp - Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục trị nâng cao nhận thức nghề nghiệp để người lao động phát huy hết khả phục vụ công ty hoàn thành tốt nhiệm ... công việc chủ chương sách đắn ngành Đó thuận lợi cho việc sử dụng hiệu nguồn nhân lực có trình độ cao chuyên môn giỏi yên tâm làm việc cho Công ty cho Bưu điện Hà Nội Tuyển dụng: Như trình bày phần...
 • 10
 • 320
 • 0

nguồn nhân lực và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư thiên kiều

nguồn nhân lực và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần kiến trúc và đầu tư thiên kiều

Quản trị kinh doanh

... học lớp bồi dỡng nâng cao trình độ quản lý trờng cán quản lý thi công - Đối với cán có trình độ trung cấp, cao đẳng Công ty khuyến khích, tạo điều kiện cho anh, chị em nâng cao trình độ chuyên ... cao đầu Ngoài giải pháp công nghệ, thiết bị vấn đề đầu t để nâng cao chất lợng nguồn nhân lực Công ty vấn đề quan trọng Để nâng cao chất lợng nguồn nhân lực, kế hoạch năm 2010 năm tiếp theo, ... Do phải đào tạo, bồi dỡng nâng cao chất lợng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu thời đại Hiểu rõ vấn đề này, nên Ban lãnh đạo Công ty quan tâm tới việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp...
 • 51
 • 435
 • 1

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty tnhh đầu tư xây dựng và thương mại nam hải

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty tnhh đầu tư xây dựng và thương mại nam hải

Thạc sĩ - Cao học

... doanh nghiệp đứng vững thị trường nâng cao vị mình, nâng cao hiệu sử dụng tài sản trở thành vấn đề cấp thiết công ty Từ thực tế đó, đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH ... pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản 3.2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn Quản lý tài sản ngắn hạn phần quan trọng công tác quản lý, nâng cao hiệu sử dụng tài sản nhằm nâng ... phải động nhạy bén, tích cực nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, hoàn thiện tổ chức quản lý để nâng cao suất lao động từ nâng cao hiệu kinh tế Khi định đầu tư,...
 • 77
 • 289
 • 0

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội

những giải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư – xây dựng hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... nõng cao hiu qu s dng ng doanh nghip l c s nõng cao ngun thu cho NSNN C s ca thu NSNN l sn xut Sn xut cú nng sut hiu qu lm c nhiu giỏ tr thng d, Nh nc mi cú th nõng cao c s thu ca NSNN Nõng cao ... kim c ngun m cũn cú s dng ngun tit kim ú nõng cao nng lc cnh tranh ca chớnh mỡnh Núi cỏch khỏc nõng cao hiu qu s dng ng l tin quan trng nõng cao nng lc cnh tranh ca mỡnh Hn na, s dng ng cú ... nhng bin phỏp kip thi, hu hiu nõng cao hiu qu s dng ca doanh nghip, nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh, tn ti v ng vng nn kinh t th trng 1.2.4 S cn thit nõng cao hiu qu s dng kinh doanh doanh nghip...
 • 113
 • 337
 • 0

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và kinh doanh bất động sản pci

Kinh tế - Quản lý

... động chu chuyển nhiều vòng 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù phản ... Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh + Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng vốn cố định + Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lưu động - Nâng cao chỉ ... pháp chủ yếu: 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 3.2.1.2 Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng vốn cố định Để nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần...
 • 55
 • 307
 • 0

một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)

một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (oda) ở việt nam trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)

Kinh tế - Quản lý

... ngân vốn ODA 24 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiểu quả sử dụng nguồn vốn ODA Từ thực trạng và sở quan điểm đã nêu, để nâng cao hiệu quả quản ly vốn ODA cần thực hiện các ... chế quản ly và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức Nâng cao công tác thông tin và theo dõi dự án ODA Thông tin là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả ... phát triển kinh tế Việt Nam, thực trạng huy động, quản ly và sử dụng vốn ODA và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA ở Việt Nam Tuy nhiên, những hạn chế...
 • 35
 • 294
 • 0

Xem thêm