nâng cao chất lượng tín dụng đối với dnnn

DNNN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

DNNN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kế toán

... hệ với các cấp chính quyền, công an, toà án, viện kiểm soát.v.v , tạo điều kiện quản lý vốn tín dụng có hiệu quả.* Chất lượng cán bộ DNNN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNN ... hệ tín dụng hình thành và phát triển qua các hình thức tín dụng: tín dụng nặng lãi, tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng.* Tín dụng nặng lãiLà hình thức đầu tiên sơ khai nhất của tín dụng, ... xem là ngân hàng có chất lượng tín dụng yếu kém. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 5% lbiểu hiện chất lượng tín dụng tôt.* Chất lượng tín dụng thể hiện ở chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng. kinh tế và mục...
 • 20
 • 284
 • 0

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD tại Ngân hàng Công thương Ba đình.DOC

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD tại Ngân hàng Công thương Ba đình.DOC

Kế toán

... vòng quay vốn tín dụng với một lượng tiền không đổi. Hơn nữa việc mở rộng tín dụng đói với KTNQD sẽ đáp ứng nhu càu về vốn ngày càng tăng.Mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD ... trong nền kinh tế Đối với NHTM mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD tạo điều kiện để các ngân hàng làm tốt vai trò trung tâm thanh toán, khi chất lượng tín dụng được đảm bảo ... Như vậy việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng đối với khu vực KTNQD là một vấn đề rất quan trong và càn thiết cho nền kinh tế mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng giúp KTNQD khẳng định...
 • 74
 • 475
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Thái Bình.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Thái Bình.DOC

Kế toán

... của các DNNQD vẫn cao hơn so với các thành phần kinh tế khác, làm giảm đáng kể chất lợng tín dụng của NHCT Thái Bình. Do đó làm thế nào để nâng cao chất lợng tín dụng đối với các DNNQD là vấn ... d nợ tín dụng thì tỷ trọng d nợ tín dụng đối với DNNQD luôn chiếm tỷ lệ cao trên 44%. Vì sao doanh số cho vay của DNNQD luôn chiếm tỷ lệ thấp mà d nợ tín dụng lại chiếm tỷ lệ cao so với DNQD ... thấy đợc chất lợng tín dụng của Ngân hàng. Tiếp tục phân tích các nhân tố ảnh hởng, từ đó có biện pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng. 3. Những nhân tố ảnh hởng tới chất lợng tín dụng .3.1....
 • 75
 • 517
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Ba Đình.doc

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHCT Ba Đình.doc

Kế toán

... đợc chất lợng tín dụng tốt thì hoạt động tín dụng phải có hiệu quả và quan hệ tín dụng phải đợc thiết lập trên cơ sở sự tin cậy và uy tín trong hoạt động. Hay nói cách khác, chất lợng tín dụng ... của khách hàng. Theo thời hạn tín dụng, tín dụng đợc phân thành: - Tín dụng ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống- Tín dụng trung hạn: Từ trên 1 năm đến 5 năm- Tín dụng dài hạn: Trên 5 năm Phân ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.3. Chất lợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.3.1. Khái quát chung về chất lợng tín dụng Trong nền kinh tế thị trờng với nhiều biến động và sự cạnh...
 • 79
 • 653
 • 5

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Thái Bình.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Thái Bình.DOC

Kế toán

... ứng vốn tín dụng cho các doanh nghiệp Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoàI quốc doanh tạI NHCT Thái Bình.I. Định hớng hoạt động tín dụng đối với các ... đúng đắn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lợng tín dụng và hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.Xét thực chất thì hoạt động tín dụng của Ngân hàng là hoạt ... thấy đợc chất lợng tín dụng của Ngân hàng. Tiếp tục phân tích các nhân tố ảnh h-ởng, từ đó có biện pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng. 3. Những nhân tố ảnh hởng tới chất lợng tín dụng .3.1....
 • 66
 • 476
 • 2

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.doc

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.doc

Kế toán

... hệ tín dụng hình thành và phát triển qua các hình thức tín dụng: tín dụng nặng lÃi, tín dụng thơng mại và tín dụng ngân hàng.* Tín dụng nặng lÃiLà hình thức đầu tiên sơ khai nhất của tín dụng, ... quả kinh doanh. Vấn đề đặt ra là phải không ngừng nâng cao chất lợng tín dụng mà đặc biệt là đối với DNNN. 2.2.3. Chất lợng tín dụng đối với DNNN 2.2.3.1. Tình hình nợ quá hạn Rủi ro là hiện ... triển của ngân hàng, của DNNN và nền kinh tế. Vì vậy, nâng cao chất lợng tín dụng mà đặc biệt là chất lợng tín dụng đối với DNNN là khâu trọng yếu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.Xuất...
 • 56
 • 457
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC

Kế toán

... hiện chất lợng tín dụng đối với thành phần này càng cao. 1.3.2.2.Nhóm các chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng không thể định lợng. Bên cạnh những chỉ tiêu đánh gía chất lợng có thể tính toán ... suất nhất định. Tín dụng Ngân hàng đợc biểu hiện qua các quan hệ sau: quan hệ tín dụng Ngân hàng với kinh tế Nhà nớc, giữa Ngân hàng với kinh tế NQD, với các cá nhân, quan hệ tín dụng giữa các ... trình nghiệp vụ tín dụng khoa học, phù hợp với thực tế, đảm bảo quản lý chặt chẽ quá trình cấp tín dụng, vừa thuận tiẹn với khách hàng,vừa đảm bảo tín dụng cho ngân hàng. -Uy tín mà ngân hàng...
 • 85
 • 716
 • 0

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngân hàng phát triển nông thôn bắc HN.doc

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngân hàng phát triển nông thôn bắc HN.doc

Kế toán

... hàng. Mở rộng đầu t tín dụng cần phải đi liền với công tác nâng cao chất lợng tín dụng, chất lợng tín dụng tỷ lệ thuận với hiệu quả và độ tin cậy trong hoạt động tín dụng. Nó quyết định sự ... mạnh, trong sạch và tuyệt đối an toàn.3.2. Những giải pháp để nâng cao chất lợng tín dụng tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội. Nh đà trình bày ở chơng I nâng cao chất lợng tín dụng bao gồm việc đáp ứng ... luận về tín dụngchất lợng tín dụng trong nền kinh tế thị trờng.Ch ơng 2 : Thực trạng chất lợng tín dụng tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội.Ch ơng 3 : Giải pháp và kiến nghị về việc nâng cao chất...
 • 60
 • 406
 • 0

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNVVN tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội.DOC

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNVVN tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội.DOC

Kế toán

... là chất l ợng tín dụng và những nhân tố ảnh h ởng đến chất l ợng tín dụng của NHTM và đặc biệt là Chất l ợng tín dụng khi cho vay đối với DNVVN .- Tìm hiểu thực trạng chất l ợng tín dụng ... luận chuyên đề gồm 3 ch ơng:Chơng I : Chất l ợng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của NHTMChơng II : Thực trạng chất l ợng tín dụng đối với các DNVVN tại ngân hàng Nông nghiệp ... nền kinh tế.* Chất l ợng tín dụng xét trên giác độ NHTM Chất l ợng tín dụng thể hiện ở phạm vi, giới hạn tín dụng. L ợng tín dụng mà ngân hàng cung cấp phải phù hợp với khả năng, thực lực của...
 • 79
 • 378
 • 1

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD tại Ngân hàng Công thương Ba đình.doc.DOC

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD tại Ngân hàng Công thương Ba đình.doc.DOC

Kế toán

... năng sử dụng vốn có hiêu quả cao 2.3.5. Chất lượng tín dụng đối với KTNQDQuy mô và chất lượng tín dụng có mối quan hệ khăng khít với nhau: Nếu chỉ mở rộng quy mô mà bỏ qua vấn đề chất lượng, ... khu vực kinh tế này và cả chất lượng tín dụng của ngân hàng. Do vậy, cùng với việc mở rộng tín dụng thì các ngân hàng cũng cần phải nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD.Bên cạnh khả năng ... doanh.Đi đôi với tăng trưởng tín dụng chi nhánh cũng rất chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng. Ngân hàng thường xuyên sàng lọc, phân tích chất lượng tín dụng theo dõi chặt chẽ quá trính sử dụng vốn...
 • 71
 • 371
 • 0

Xem thêm