nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát đánh giá dự án đầu tư công của bộ y tế theo hướng tăng cường trách nhiệm kỷ cương công khai minh bạch

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn

Giáo dục học

... học Y Ngông Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn Sổ theo dõi chất lượng giáo dục: kiểm tra tiến độ đánh giá học sinh, cách đánh giá theo quy định Sổ chủ nhiệm ... khuyết tật Chuẩn kiểm tra đánh giá quy chế hoạt động chuyên môn mà tập thể giáo viên x y dựng Vì v y, ban kiểm tra phải vào chuẩn để tiến hành kiểm tra, giám sát * Tổ chức kiểm tra, giám sát ... thời điểm kiểm tra, sau kiểm tracông việc dẫn đến hiệu công việc bị giảm sút 3.2.4 Thực hiệu kế hoạch kiểm tra, giám sát * X y dựng chuẩn kiểm tra đánh giá Muốn đánh giá đối ng kiểm tra phải...
 • 22
 • 262
 • 0

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn

Mầm non - Tiểu học

... Chuẩn kiểm tra đánh giá giúp người kiểm tra làm thước đo đánh giá cơng việc mà giúp người kiểm tra tự kiểm tra đánh giá mức độ hồn thành cơng việc thân Khi x y dựng chuẩn kiểm tra đánh giá hoạt ... kết kiểm tra giám sát, hiệu trưởng thực hiệu việc cải tiến trình quản lý, nâng cao chất lượng hiệu công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Để công tác kiểm tra giám sát đạt ... Tiểu học Y Ngông Một số biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn kiểm tra tháng, tuần x y dựng chi tiết với kế hoạch chuyên môn Khi x y dựng kế hoạch kiểm tra cần...
 • 18
 • 265
 • 0

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch và Đầu

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kinh tế - Thương mại

... thực giám sát, đánh giá dự án đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu giai đoạn 2003-2006 1.Quy định giám sát, đánh giá dự án đầu nước ta Công tác giám sát đánh giá đầu từ lâu Chính phủ coi công ... pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát đánh giá dự án Vụ Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu Định hướng chung nước công tác giám sát, đánh giá dự án đầu a Định hướng chung đầu ... giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu I Bối cảnh công tác giám sát, đánh giá đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu năm...
 • 67
 • 825
 • 6

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư

... pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát đánh giá dự án Vụ Thẩm định Giám sát đầu - Bộ Kế hoạch Đầu Định hướng chung nước công tác giám sát, đánh giá dự án đầu a Định hướng chung đầu ... tổ chức thực giám sát, đánh giá dự án đầu Vụ Thẩm định Giám sát đầu giai đoạn 2003-2006 1.Quy định giám sát, đánh giá dự án đầu nước ta Công tác giám sát đánh giá đầu từ lâu Chính phủ ... nghiêm túc công tác giám sát đánh giá đầu 2.1.Báo cáo giám sát, đánh giá chung dự án đầu từ đơn vị Theo báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu từ quan, đơn vị gửi Bộ kế hoạch đầu tư, tổng...
 • 71
 • 610
 • 2

Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư.pdf

Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư.pdf

Tài chính - Ngân hàng

... thành dự án đầu mở rộng; dự án đầu mới; dự án đầu thay dự án đầu phát sinh Đ y tiêu chí phân loại phổ biến mà chủ đầu nhà tài trợ quan tâm - Theo mối quan hệ dự án, gồm có :Dự án độc ... ban đònh đầu (với dự án có quy mô nhỏ) trình Tổng công ty đònh (với dự án có quy mô lớn) Hình 2.2 Sơ đồ thực công tác lập dự án đầu Công ty Quyết đònh đầu Ban Giám đốc Tổng công ty Phòng ... phát) 1.6 Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu 1.6.1 Chỉ tiêu giá (NPV) Hiện giá (NPV) dự án giá trò dòng tiền dự kiến ng lai quy giá trừ vốn đầu dự kiến ban đầu dự án Công thức : n NPV...
 • 89
 • 1,002
 • 7

nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tại Sở giao dịch I

nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư tại Sở giao dịch I

Tài chính - Ngân hàng

... xu t - Theo s phân c p qu n lý d án (theo th m quy n quy t gi y phép u tư) : D u nh ho c c p án nhóm A, d án nhóm B, d án nhóm C - Theo ngu n v n d án u có th phân chia thành: D án b ng ... phân chia thành d án chi u r ng d án u theo chi u sâu - Theo lĩnh v c ho t ng xã h i: DA T có th phân chia thành d án phát tri n s n xu t kinh doanh, d án án u theo u u phát tri n khoa ... khăn nâng cao hi u qu huy ng ng v n NHTM ph i tăng lãi su t kèm theo ó chi phí khuy n m i, g y s c ép tăng lãi su t cho vay n i t Thêm vào ó chi phí xăng d u tăng cao tác ng n vi c u d án c a...
 • 105
 • 371
 • 0

495 Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu – trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt

495 Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư – trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt

Tài chính - Ngân hàng

... thành dự án đầu mở rộng; dự án đầu mới; dự án đầu thay dự án đầu phát sinh Đ y tiêu chí phân loại phổ biến mà chủ đầu nhà tài trợ quan tâm - Theo mối quan hệ dự án, gồm có :Dự án độc ... ban đònh đầu (với dự án có quy mô nhỏ) trình Tổng công ty đònh (với dự án có quy mô lớn) Hình 2.2 Sơ đồ thực công tác lập dự án đầu Công ty Quyết đònh đầu Ban Giám đốc Tổng công ty Phòng ... phát) 1.6 Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu 1.6.1 Chỉ tiêu giá (NPV) Hiện giá (NPV) dự án giá trò dòng tiền dự kiến ng lai quy giá trừ vốn đầu dự kiến ban đầu dự án Công thức : n NPV...
 • 89
 • 656
 • 3

100 Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu - trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt

100 Nâng cao chất lượng phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư - trường hợp dự án khách sạn Đà Lạt

Tài chính - Ngân hàng

... thành dự án đầu mở rộng; dự án đầu mới; dự án đầu thay dự án đầu phát sinh Đ y tiêu chí phân loại phổ biến mà chủ đầu nhà tài trợ quan tâm - Theo mối quan hệ dự án, gồm có :Dự án độc ... ban đònh đầu (với dự án có quy mô nhỏ) trình Tổng công ty đònh (với dự án có quy mô lớn) Hình 2.2 Sơ đồ thực công tác lập dự án đầu Công ty Quyết đònh đầu Ban Giám đốc Tổng công ty Phòng ... phát) 1.6 Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu 1.6.1 Chỉ tiêu giá (NPV) Hiện giá (NPV) dự án giá trò dòng tiền dự kiến ng lai quy giá trừ vốn đầu dự kiến ban đầu dự án Công thức : n NPV...
 • 89
 • 524
 • 3

giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu

giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Thạc sĩ - Cao học

... CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU 1.1 Khái quát chung dự án đầu thẩm định hiệu tài dự án đầu 1.1.1 Dự án đầu 1.1.1.1 Khái niệm dự án đầu Hoạt động đầu dự án việc làm thiết thực có hiệu thực tế tình ... mại dự án đầu sản xuất - Theo phân cấp quản lý dự án (theo thẩm quyền định cấp gi y phép đầu tư) : Dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C - Theo nguồn vốn dự án đầu phân chia thành: Dự án ... phân chia thành dự án đầu theo chiều rộng dự án đầu theo chiều sâu - Theo lĩnh vực hoạt động xã hội: DAĐT phân chia thành dự án đầu phát triển sản xuất kinh doanh, dự án đầu phát triển...
 • 102
 • 171
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 5

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP - TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG LÔ 5

Tài chính - Ngân hàng

... đầu nguồn vốn nhân; Dự án đầu nguồn vốn cổ phần; Dự án đầu nguồn vốn hỗn hợp… + Theo mục đích đầu tư, người ta phân lọai thành: Dự án đầu mở rộng; Dự án đầu mới; Dự án đầu ... định đầu 2.3 Dự án đầu x y dựng cơng trình th y điện đặc điểm phân tích hiệu tài dự án đầu x y dựng cơng trình th y điện 2.3.1 Dự án đầu x y dựng cơng trình th y điện: Ở Việt Nam, lượng ... phát) 2.2.5 Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án đầu 2.2.5.1 Chỉ tiêu giá (NPV) Hiện giá (NPV) dự án giá trị dòng tiền dự kiến ng lai quy giá trừ vốn đầu dự kiến ban đầu dự án n NCFt t t = (1...
 • 86
 • 294
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh quận 4

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh quận 4

Thạc sĩ - Cao học

... án: Dự án đầu tƣ, Quyết định đầu tƣ, Gi y phép x y dựng, môi trƣờng , Dự toán, thiết kế; Duyệt dự toán, thiết kế Quy mô vốn đầu tƣ cấu nguồn vốn dự án A Tổng giá trị đầu tƣ I Vốn cố định X y ... tiêu dự án đầu Lĩnh vực mà dự án đầu tƣ Địa bàn mà dự án đầu tƣ Thẩm định thời hạn đầu Thẩm định biện pháp bảo đảm nợ vay Kết luận đề xuất sau thẩm định 1.1.2 QUAN ĐIỂM VỀ CHẤT LƢỢNG CỦA ... CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 1.1.2.1 Khái niệm chất lượng thẩm định hiệu tài dự án đầu Chất lƣợng việc thẩm định dự án nói chung thẩm định tài dự án nói riêng có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động cho vay Ngân...
 • 67
 • 89
 • 0

BÁO cáo GIÁM sát, ĐÁNH GIÁ dự án đầu

BÁO cáo GIÁM sát, ĐÁNH GIÁ dự án đầu tư

Biểu mẫu

... duyệt; Trang Tổng Công ty x y dựng số – CC1 Dự án Th y Điện Đăk R’Tih Cửa l y nước (Cty CP Đầu X y dựng An Thịnh) - ng hướng dòng phải hồn thành, ng trái thi công bê tông - Đang thi công ... phê duyệt Dự án đầu x y dựng Nhà m y Th y điện ĐăkR’Tih tỉnh Đăk Nông Tổng Công ty X y dựng số làm Chủ đầu tư; - Quyết định số 350/TTHĐNTNN ng y 19/07/2006 Cơ quan thường trực HĐNTNN-Cục giám ... Chính phủ quản lý Dự án đầu x y dựng cơng trình Các mốc thời gian Dự án: - Ng y phê duyệt định đầu tư: - Thời gian thực Dự án: Bắt đầu: khởi công ng y 08/02/2007 Kết thúc: + Nhà m y bậc trên: Phát...
 • 17
 • 197
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Khoa học xã hội

... quản trọng để đánh giá giáo viên Nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên THCS: kiểm tra, đánh giá, vấn, thúc đ y Bốn nhiệm vụ có mối quan hệ hữu với • Nhiệm vụ kiểm tra Kiểm tra việc tuân ... tốt giáo viên để có đánh giá phù hợp • Nhiệm vụ đánh giá ( Tiến hành sau kiểm tra giáo viên) Căn vào kết kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động sư phạm giáo viên cách đối chiếu với văn pháp quy ... cấp quyền cần quan tâm lãnh đạo, đạo, tăng cường công tác kiểm tra cấp cấp dưới, đề cao kiểm tra nội quan đơn vị, tổ chức nâng cao chất lượng hiệu tổ chức kiểm tra nhà nước kiểm tra chuyên nghành;...
 • 13
 • 1,471
 • 5

Một số phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra môn Sinh học 6

Một số phương pháp nâng cao chất lượng kiểm tra môn Sinh học 6

Giáo dục học

... loại kiểm tra kết d y học Thực vật học lớp áp dụng nhiều phương pháp khác kiểm tra miệng , kiểm tra viết Thời lượng dành cho kiểm tra đánh giá khác tuỳ thuộc vào y u cầu nội dung Bài kiểm tra đánh ... III - Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS THPT “ có đưa loại kiểm tra sau: - Kiểm tra thường xuyên (KTtx) gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra viết tiết, kiểm tra thực hành tiết - Kiểm tra định ... số giáo viên kết hợp khâu kiểm tra miệng với bước truyền thụ kiến thức không lo truyền thụ kiến thức mà kiểm tra miệng cho có chuyện Ngay tiết hội giảng, kiểm tra chuyên môn, dự giờ,… người đánh...
 • 17
 • 456
 • 0

Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Thực trạng hệ thống đánh giá kết quả học tập và biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Cao đẳng - Đại học

... chỉnh hành vi, để nâng cao kết học tập của thân Điểm sớ thân cao hay thấp là vấn đề, mà vấn đề ở chổ chất lượng của hệ thống xác định Chất lượng càng cao mức độ chuẩn hoá ... quốc tế hoá giáo dục càng rộng Trước y u cầu hội nhập càng đến gần, việc nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá và nhanh chóng hoàn thiện hệ thớng đánh giá kết học tập chất lượng ... dung của môn học và định hướng nghiên cứu cho mình Đánh giá kết kiểm tra kì Hình thức kiểm tra kì của giảng viên phong phú: Giảng viên có thể kiểm tra nhiều lần quá trình học...
 • 11
 • 368
 • 0

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra nội bội trường học

Giáo dục học

... cụ thể tháng, x y dựng chuyên đề tra, kiểm tra toàn diện kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên công khai năm học để giáo viên chủ động công tác tra kiểm tra BGH x y dựng quy chế đánh giá rõ ràng ... tăng cường công tác kiểm tra cấp cấp dưới, đề cao kiểm tra nội quan đơn vị, tổ chức nâng cao chất lượng hiệu tổ chức kiểm tra nhà nước kiểm tra chuyên nghành; làm cho công tác kiểm tra công cụ quan ... tay nghề, chun mơn nghiệp vụ giáo viên b Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn giáo viên c Kiểm tra kết giảng d y giáo viên d Kiểm tra việc thực công tác khác Trong bốn nội dung để đánh giá giáo...
 • 18
 • 1,025
 • 2

Nâng cao chất lượng, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp xã

Nâng cao chất lượng, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân cấp xã

Xã hội học

... giám sát bên chịu giám cần phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa hoạt động giám sát, bên giám sát khơng nên mang tính “moi móc” để tìm cách quy trách nhiệm, mà với tinh thần giám sát hình thức x y dựng ... xuyên, gắn liền với việc thực nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định Giám sát Hội đồng nhân dân cấp xã bao gồm: giám sát Hội đồng nhân dân kỳ họp; giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát ... thực nhiệm vụ Hội đồng nhân dân đóng góp tích cực chất lượng hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hiệu giám sát Hội đồng nhân dân, cần phải coi công tác kiểm tra, giám...
 • 10
 • 4,452
 • 38

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ Ở TRƯỜNG MẦM NON XÃ NAM TIẾN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA NỘI BỘ Ở TRƯỜNG MẦM NON XÃ NAM TIẾN

Khoa học xã hội

... chuyên môn - Kiểm tra dự - Kiểm tra chất lượng chăm sóc giáo dục - Kiểm tra an tồn vệ sinh thực phẩm Tháng 3/2009 - Kiểm tra sở vật chất - Kiểm tra môi trường xanh - - đẹp - Kiểm tra toàn diện giáo ... chuyên môn Tháng10- mẫu giáo, 09 kiểm tra trang thiết bị, đồ dùng học liệu Kiểm tra hồ sơ học sinh, kiểm tra đánh giá trẻ đầu năm Kiểm tra công tác VSMT, VSATTP, kiểm tra tồn diện GV Kiểm tra cơng ... sinh, kiểm tra tài Kiểm tra việc thực quy Tháng11chế chuyên 09 môn Kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện GV Kiểm tra việc Kiểm tra toàn thực diện GV vận động "Hai không" Kiểm tra Kiểm tra việc...
 • 26
 • 3,076
 • 28

Một số Kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường Trung học cơ sở Bình Minh

Một số Kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường Trung học cơ sở Bình Minh

Khoa học xã hội

... công tác kiểm tra nội trường học trường THCS Bình Minh + Tăng cường nâng cao nhận thức cho cấp quản lý giáo dục công tác kiểm tra + X y dựng lực lượng cộng tác viên sở đảm bảo số lượng chất lượng ... vị, tổ chức nâng cao chất lượng hiệu tổ chức kiểm tra nhà nước kiểm tra chuyên ngành; làm cho công tác kiểm tra công cụ quan trọng để nâng cao hiệu lực hiệu Nhà nước tăng cường tính kỷ luật làm ... tay nghề, chun mơn nghiệp vụ giáo viên b Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn giáo viên c Kiểm tra kết giảng d y giáo viên d Kiểm tra việc thực công tác khác Trong bốn nội dung để đánh giá giáo...
 • 16
 • 314
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ ở trường cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... sách trách nhiệm liên quan đến chất lượng; đồng thời triển khai sách trách nhiệm phương tiện kế hoạch chất lượng, quy trình chất lượng, kiểm sốt chất lượng, đánh giá chất lượng cải thiện chất lượng, ... sau: Một là, tra với phương thức kiểm tra, giám sát luôn thân kỷ cương pháp luật Chỉ riêng diện quan tra, kiểm tra, giám sát nhắc nhở thường xuyên tất đối ng chịu tra, kiểm tra, giám sát rằng: ... quan với đối ng kiểm tra d) Theo số lượng đối ng kiểm tra: - Kiểm tra toàn bộ: kiểm tra tất đối ng kiểm tra Ví dụ: kiểm tra tất học sinh lớp; kiểm tra tất lớp khối - Kiểm tra có lựa chọn...
 • 127
 • 341
 • 0

Xem thêm