mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn

Phương hướng mục tiêu kinh doanh của công ty khách sạn Kim Liên.doc

Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty khách sạn Kim Liên.doc

Kế toán

... hớng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp .1. Mục tiêu : Để phát huy tốt các thành tích đạt đợc trong năm 2000, căn cứ vào khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của đơn vị, căn cứ vào ... sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh lu trú.Khách sạn Kim Liên đợc xây dựng trên nền đất rộng tổng số buồng là 376 phòng kinh doanh lu trú là hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty. ... khách hấp dẫn.Góp phần vào những kết quả mà du lịch nớc ta đà đạt đợc phải kể tới các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn. Một trong những doanh nghiệp Nhà nớc kinh doanh có hiệu quả phải kể...
 • 22
 • 3,081
 • 19

Phương hướng mục tiêu kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ lữ hành quốc tế Việt Nam

Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ lữ hành quốc tế Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... lịch+ Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô+ Kinh doanh phục vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ các dịch vụ phục vụkhách du lịch, kinh doanh dịch vụ ăn uống ( Không bao gồm kinh doanh ... khóa luậntốt nghiệp.2. Mục tiêu nhiệm vụ của đề tàia. Mục tiêu Mục tiêu của khóa luận này là tìm hiểu nhân tố nào đà tạo ra sự tăng trởngmạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa ... hớng kinh doanh của Công ty 41 3.2.2. Mục tiêu kinh doanh của Công ty 42 3.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thành công của Công ty 43 3.4. Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh...
 • 54
 • 1,297
 • 12

giải pháp nâng cao nghiệp vụ, phương hướng mục tiêu kinh doanh tại Khách Sạn Valentine

giải pháp nâng cao nghiệp vụ, phương hướng và mục tiêu kinh doanh tại Khách Sạn Valentine

Quản trị kinh doanh

... thực tập tốt nghiệpGV: Nguyễn Văn Lại2.3.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Khách Sạn.BẢNG 5: Kết quả sản xuất kinh doanh lưu trú năm 2006:O h,Z @D [QQc ... - THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨCVÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN VALENTINE2.1. Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật.2.1.1. Cơ sở vật chất trong kinh doanh lu trỳ._,&*6ww7=(43+#x#&'5#6dd5#7=38##,h4##.65#>)O+&#1##J;#X_,OZ<G&7#!_,O&M#60E_,.##4;!"#$0)*C4/ã/#H.C#,!;,W#7aa#8_,O#/&M#:;_,(z# ... X_,#6&+"#X;#"s)@_,&*6ww6#"X8C)f1(6bh"#>_,O*6ww@ZbTYY@7%#L#z:F_p>p*>)@bQP)dTd[]Q]])ƯwGbêêê)*6www6)3.3)MC TIấU V PHNG HNG KINH DOANH. 3.3.1. Mc tiờu)@$,',87=#9[QQ]9N!H9#D&FJ!ãF/XD9N7D#7#aX#0@H#G_,O*6ww[QQT"#JJ+,Z&bzx#3b[Q\L#)zh"#&JGL#b]Qe)z#4&,>79#Pe&+9[QQ])zFGC04b@!H#S)SQQ)QQQ@,##7%)3.3.2....
 • 35
 • 326
 • 0

D230-Các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn

D230-Các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn

Kế toán - Kiểm toán

... CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN/DÀI HẠN D2303/3Tên NgàyNgười lập CTNgười soát xét 1Người soát xét 2D. KẾT LUẬNTheo ý kiến ... tịch VACPA) CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN/DÀI HẠN D2302/3Tên NgàyNgười lập CTNgười soát xét 1Người soát xét 2STT Thủ tục Ngườithực ... chứng từ liên quan đến nghiệp vụ nhượng bán các khoản đầu tư trong năm tính lại lãi/lỗ kiểm tra cách ghi nhận.5Lập gửi thư xác nhận số dư các khoản đầu tư đến bên thứ 3. Tổng hợp kết...
 • 3
 • 935
 • 4

D330-Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn dài hạn

D330-Các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạn

Kế toán - Kiểm toán

... chiếu22.12.22.3Gửi thư xác nhận thủ tục thay thế:Lập gửi thư xác nhận số dư nợ phải thu cho các đối tượng cần xác nhận nợ. Lập bảng tổng hợp theo dõi thư xác nhận đối chiếu số được xác ... kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn ... khoản dự phòng nợ khó đòi chi phí dự phòng: Kiểm tra các chứng từ có liên quan tới các khoản phải thu đã lập dự phòng, đánh giá tính hợp lý của việc ước tính, tính toán ghi nhận.Xem xét Bảng...
 • 3
 • 2,154
 • 22

D430-Các khoản phải thu nội bộ phải thu khác ngắn hạn dài hạn

D430-Các khoản phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạn

Kế toán - Kiểm toán

... hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: PHẢI THU NỘI BỘ PHẢI THU KHÁC NGẮN/DÀI HẠN D4301/3Tên NgàyNgười lập CTNgười soát xét 1Người soát xét 2A. MỤC TIÊUĐảm bảo các khoản phải thu nội bộ, phải ... khoản phải thu khác so sánh với năm trước; phân tích tỷ trọng trên tổng tài sản ngắn hạn/ dài hạn, đánh giá giải thích những biến động lớn. III. Kiểm tra chi tiết1 Các khoản phải thu nội ... chính xác, đúng niên độ đánh giá theo giá trị thuần; trình bày trên BCTC phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤCCác rủi ro trọng...
 • 3
 • 1,532
 • 10

E130-Vay nợ ngắn hạn dài hạn

E130-Vay và nợ ngắn hạn và dài hạn

Kế toán - Kiểm toán

... chứng từ chi trả vay/nợ gốc lãi sau ngày khóa sổ kế toán.7Đối với các khoản vay nước ngoài: kiểm tra việc đăng ký với ngân hàng nhà nước của các khoản vay dài hạn các nghĩa vụ thuế nhà ... kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn ... đối với chi phí lãi vay.8 Kiểm tra việc đánh giá lại các khoản vay/nợ có gốc ngoại tệ cuối kỳ cách hạch toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.9 Kiểm tra việc phân loại các khoản vay cũng như các...
 • 2
 • 1,963
 • 13

E230-Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn dài hạn

E230-Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạn

Kế toán - Kiểm toán

... PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP NGẮN/ DÀI HẠN E2301/2Tên NgàyNgười lập CTNgười soát xét 1Người soát xét 2A. MỤC TIÊUĐảm bảo các khoản phải trả nhà cung cấp ngắn hạn dài hạn là có thực, thuộc ... phải trả nhà cung cấp trong tổng nợ ngắn hạn dài hạn để phát hiện sự biến động bất thường đánh giá tính phù hợp với thay đổi trong hoạt động kinh doanh của DN.III. Kiểm tra chi tiết1Thu ... hạch toán chính xác, đầy đủ; được đánh giá trình bày phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành.B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤCCác rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toánNgười...
 • 2
 • 700
 • 8

E530-Chi phí phải trả ngắn hạn dài hạn

E530-Chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạn

Kế toán - Kiểm toán

... khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN/DÀI HẠN E5301/2Tên NgàyNgười lập CTNgười soát xét 1Người soát xét 2A. MỤC TIÊUĐảm bảo các khoản chi phí phải trả là có thực, ... trả, số dư theo từng khoản mục phải trả cũng như tỷ trọng chi phí phải trả trên tổng nợ ngắn hạn/ dài hạn năm nay với năm trước, đánh giá những thay đổi bất thường.III. Kiểm tra chi tiết1Thu ... hạch toán chính xác, đầy đủ; được đánh giá trình bày phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành.B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤCCác rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toánNgười...
 • 2
 • 679
 • 4

Lạm phát mục tiêu Kinh nghiệm thế giới giải pháp cho Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.doc

Lạm phát mục tiêu Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.doc

Kinh tế - Thương mại

... lạm phát mục tiêu tính linh hoạt của chỉ số lạm phát mục tiêu. - Tầm nhìn mục tiêu. Tầm nhìn mục tiêu ngụ ý nói về quãng thời gian mà quốc gia có thể đạt được duy trì mục tiêu kế hoạch ... mục tiêu Vấn đề xác định chỉ số lạm phát mục tiêu cũng có sự thay đổi giữa các nước. Những khác nhau cơ bản liên quan đến 3 thông số chính của mục tiêu: tầm nhìn mục tiêu, chỉ số lạm phát mục ... xung đột với nguyên tắc lạm phát mục tiêu. Đến lúc đó mục tiêu lạm phát sẽ tồn tại cùng những mục tiêu khác của CSTT hiển nhiên, hiệu quả của lạm phát mục tiêu sẽ ở mức thấp nhất. Một lối...
 • 8
 • 420
 • 5

Xem thêm