một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trường THCS Buôn Trấp Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sau Qua việc lồng ghép giáo dục tưởng suôt đời hoạt động ... tiết dạy Trên vài ví dụ nhỏ áp dụng lồng ghép , giáo dục tưởng Bác vào dạy học lịch sử Đoàn Văn Niên Trường THCS Buôn Trấp 10 Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí ... nước…… tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tưởng cáh mạng cho học sinh nhiều, áp dụng lồng ghép...
 • 13
 • 1,809
 • 16

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trường THCS Buôn Trấp Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sau Qua việc lồng ghép giáo dục tưởng suôt đời hoạt động ... tiết dạy Trên vài ví dụ nhỏ áp dụng lồng ghép , giáo dục tưởng Bác vào dạy học lịch sử Đoàn Văn Niên Trường THCS Buôn Trấp 10 Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí ... nước…… tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tưởng cáh mạng cho học sinh nhiều, áp dụng lồng ghép...
 • 13
 • 1,294
 • 15

SKKN một vài KINH NGHIỆM về VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO dục TƯỞNG đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG dạy học lịch sử

SKKN một vài KINH NGHIỆM về VIỆC LỒNG GHÉP GIÁO dục tư TƯỞNG đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG dạy học lịch sử

Báo cáo khoa học

... hot ng ca ch tch H Chớ Minh ca Trn Dõn Tiờn - Bỳp sen xanh ( Sn Tựng) - K chuyn o c H Chớ Minh - Tỏc phm ca ch tch H Chớ Minh( H Minh c) - Cỏc chuyờn v t tng o c H Chớ Minh( Nxb chớnh tr quc gia) ... ang thc hin hc v lm theo tm ging o c H Chớ Minh L giỏo viờn dy hc lch s, qua nhiu nm kinh nghim, tụi nhn thy rng vic lng ghộp giỏo dc o c t tng H Chớ Minh cỏc bi ging l vụ cựng cn thit nhm nõng ... dy lch s thnh tit k chuyn o c H Chớ Minh b/Tin hnh lng ghộp gi hc : i vi vic lng ghộp giỏo dc t tng o c H Chớ Minh dy hc lch s cú th thụng qua nhiu hỡnh thc Trong mt bi dy cú th dựng hỡnh nh t...
 • 17
 • 192
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, nghĩa, xây dựng đất nước Đó lý chọn đề tài lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử ... để lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9 sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy ... biến dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh 2.2 Tiến hành lồng ghép học: Đối với việc lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thông qua nhiều hình thức Trong...
 • 21
 • 968
 • 2

Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9

Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, 9

Khoa học xã hội

... Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, nghĩa, xây dựng đất nước Đó lý chọn đề tài lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử ... để lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9 sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Huệ Trường THCS Thuận Tiến Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ... biến dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh 2.2 Tiến hành lồng ghép học: Đối với việc lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thông qua nhiều hình thức Trong...
 • 21
 • 541
 • 0

skkn lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 và lớp 9

skkn lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 và lớp 9

Giáo dục học

... Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, nghĩa, xây dựng đất nước Đó lý chọn đề tài lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử ... để lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 8,9 sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy ... biến dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh 2.2 Tiến hành lồng ghép học: Đối với việc lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thông qua nhiều hình thức Trong...
 • 21
 • 523
 • 1

lồng ghép TT đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

lồng ghép TT đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử

Tư liệu khác

... Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực, việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy ... Trường THCS Giang Sơn Một vài kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam sau Qua việc lồng ghép giáo dục tưởng suôt đời hoạt ... xuân năm 1975 thống đất nước…… Ngoài việc lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí minh dạy học môn Lịch sử lồng ghép giáo dục tưởng Hồ Chí Minh vào nhiều môn học khác nhà trường THCS như: Đối với...
 • 15
 • 98
 • 1

SKKN lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

SKKN lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8, 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... lễ tang Hồ Chí Minh năm 1969 23 Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Hồng Thủy Lồng ghép giáo dục tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 8, tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng ... tiết học Không “tham” kiến thức, sa đà, không biến dạy lịch sử thành tiết kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh 2.2 Tiến hành lồng ghép học: Đối với việc lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy ... kiến thức sẵn sách giáo khoa nên em chưa có ý thức học tập hiểu rõ tưởng đạo đức Bác Hồ 1.2 Thực trạng dạy học lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Lịch sử Việt Nam khối lớp...
 • 30
 • 245
 • 0

LỒNG GHÉP GIÁO dục TƯỞNG đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 9

LỒNG GHÉP GIÁO dục tư TƯỞNG đạo đức hồ CHÍ MINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 9

Thạc sĩ - Cao học

... Đề tài: Lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 9” ĐỀ TÀI “LỒNG GHÉP GIÁO DỤC TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 9” ... lồng ghép học: Đối với việc lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học lịch sử thông qua nhiều hình thức Trong dạy dùng hình ảnh liệu, phim liệu, kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, ... nước…… tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rộng trải dài nhiều lĩnh vực Vì việc lồng ghép giáo dục tưởng Bác vào dạy học để góp phần giáo dục đạo đức, tưởng cáh mạng cho học sinh nhiều, áp dụng lồng...
 • 22
 • 100
 • 0

lồng ghép tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử THCS

lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử THCS

Ngữ văn

... đường lối kháng chiến dân tộc ta Dưới lãnh đạo Đảng, Chính phủ, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa kháng chiến chống Pháp phát triển Với kiện Hồ Chí Minh trực tiếp trận chiến dịch Biên giới 1950, ... giải Bác Hồ, giáo dục tinh phóng miền Nam, thần chiến đấu thực thống đất nước Di chúc thiêng liêng (1973-1975) Người Bài 31: Việt Nam Giáo dục tinh thần đoàn Những năm đầu sau kết Hồ Chí Minh đại ... kháng chiến chống Pháp Hồ Chí Minh Bộ Chính trị bàn kế hoạch đánh Điện Biên Phủ 9 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, Liên hệ với gương đấu tranh chống đế Bác Hồ, giáo dục tinh quốc Mĩ thần...
 • 4
 • 271
 • 4

SKKN vài kinh nghiệm về việc tích hợp giáo dục tưởng hồ chí minh trong dạy học ngữ văn lớp 8,9 THCS

SKKN vài kinh nghiệm về việc tích hợp giáo dục tư tưởng hồ chí minh trong dạy học ngữ văn lớp 8,9 THCS

Giáo dục học

... chuyện đạo đức Hồ Chí Minh b.5.2/Tiến hành lồng ghép học Đối với việc lồng ghép giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh dạy học Ngữ văn thông qua nhiều hình thức Trong dạy dùng hình ảnh liệu, ... trả Khi dạy học môn Ngữ văn, việc lồng ghép giáo dục đạo đức tưởng Hồ Chí Minh giảng vô cần thiết nhằm nâng cao tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh Bởi đời Bác gương sáng ngời tưởng Người ... giáo dục tưởng Hồ Chí Minh dạy học cách làm tốt để giáo dục học sinh mang lại nhiều lợi ích việc góp phần hình thành, phát triển nhân cách cho học sinh Thực tích hợp giáo dục tưởng Hồ Chí...
 • 27
 • 295
 • 6

KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀO GIỜ HỌC LỊCH SỬ Ở BẬC THCS

KINH NGHIỆM LỒNG GHÉP CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VÀO GIỜ HỌC LỊCH SỬ Ở BẬC THCS

Trung học cơ sở - phổ thông

... đức Hồ Chí Minh vào học lịch sử bậc THCS Đinh Thị Bích Nga Trường THCS Phù Đổng – Đại Lộc – Quảng Nam Kinh nghiệm lồng ghép vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào học lịch sử ... đức Hồ Chí Minh vào học lịch sử bậc THCS Đinh Thị Bích Nga Trường THCS Phù Đổng – Đại Lộc – Quảng Nam Kinh nghiệm lồng ghép vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào học lịch sử ... đức Hồ Chí Minh vào học lịch sử bậc THCS Đinh Thị Bích Nga Trường THCS Phù Đổng – Đại Lộc – Quảng Nam 13 Kinh nghiệm lồng ghép vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào học lịch sử...
 • 15
 • 118
 • 0

Một số kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trường tiểu học an điền

Một số kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trường tiểu học an điền

Tiểu học

... tác giảng dạy, công tác giáo dục học sinh - chia kinh nghiệm vấn đề dạy, công tác giáo dục giáo viên, trao đổi thống nội dung giảng dạy phù hợp với học sinh với địa phương nội dung day học tích ... nhiệm việc tổ chức trình giảng dạy, giáo dục khối, hoàn thành chương trình dạy học, chất lượng giảng dạy chất lượng kiến thức học sinh khối - Thực việc kiểm tra công tác giảng dạy giáo dục khối, ... thức kĩ nội dung dạy học tích hợp vào môn học - Quản lý đạo nề nếp giáo viên học sinh khối Chức tổ khối trưởng chuyên môn: - Lập kế hoạch giảng dạy linh hoạt để giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm...
 • 20
 • 267
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Tích hợp tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD

Sáng kiến kinh nghiệm Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD

Giáo dục học

... việc khó" Vậy, để giáo dục học sinh thành ngời tài -đức phục vụ cho Tổ quốc, Giáo dục học sinh "học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh" giảng dạy môn Giáo dục công dân Môn giáo dục công dân từ ... dung học, tìm dẫn chứng hay nhất,phù hợp gơng đạo đức Ngời để giáo dục em II Mục đích v phng phỏp nghiên cứu Giáo dục học sinh "Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh" giảng dạy môn Giáo dục ... Đảng : "Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh" nhận thấy trách nhiệm ngời dạy học môn Giáo dục công dân đa vận động vào trình dạy học với mục đích củng cố đạo đức dân tộc, giáo dục học sinh...
 • 16
 • 530
 • 4

SKKN Lồng ghép tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học Giáo dục công dân 9

SKKN Lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học Giáo dục công dân 9

Giáo dục học

... đạo đức Hồ Chí Minh dạy học giáo dục công dân đạt hiệu cao Những kiến nghị, đề xuất Để công tác giáo dục tưởng đạo đức cho học sinh thông qua việc lồng ghép giáo dục tưởng Hồ Chí Minh dạy ... giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh 2.2 Nội dung tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh cần thấm nhuần tích hợp có hiệu giảng dạy Giáo dục công dân 2.3 Chủ đề tích hợp giáo dục gương đạo đức Hồ Chí ... 9, học sinh giáo viên tham gia giảng dạy Trong tập trung vào dạy chuẩn mực đạo đức pháp luật có nội dung cần lồng ghép tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nội dung quy đinh tiến hành lồng ghép, giáo dục...
 • 25
 • 843
 • 2

Sử dung liệu về hồ chí minh trong dạy học bài “những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946 – 1950)” nhằm giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh cho học sinh

Sử dung tư liệu về hồ chí minh trong dạy học bài “những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp (1946 – 1950)” nhằm giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh cho học sinh

Giáo dục học

... đối ng học sinh để có hiệu giáo dục cao Việc sử dụng liệu Hồ Chí Minh vào dạy lịch sử cụ thể làm cho học sinh hứng thú học tập lịch sử, mà có tác dụng lớn việc giáo dục đạo đức cho học ... đề lồng ghép vào số môn học môn giáo dục công dân, địa lý, văn học, sử học Nhất môn Lịch sử có ưu đặc biệt việc giáo dục gương đạo đức Hố Chí Minh cho học sinh Tuy nhiên, để lồng ghép việc giáo ... Bác Hồ Sử dụng liệu Hồ Chí Minh vào dạy học bài: Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950)” nhằm giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh 3.1 Sử dụng liệu Hồ Chí...
 • 14
 • 269
 • 0

SKKN Sử dung liệu về Hồ Chí Minh trong dạy học bài “Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)” nhằm giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh

SKKN Sử dung tư liệu về Hồ Chí Minh trong dạy học bài “Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)” nhằm giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh

Giáo dục học

... đối ng học sinh để có hiệu giáo dục cao Việc sử dụng liệu Hồ Chí Minh vào dạy lịch sử cụ thể làm cho học sinh hứng thú học tập lịch sử, mà có tác dụng lớn việc giáo dục đạo đức cho học ... đề lồng ghép vào số môn học môn giáo dục công dân, địa lý, văn học, sử học Nhất môn Lịch sử có ưu đặc biệt việc giáo dục gương đạo đức Hố Chí Minh cho học sinh Tuy nhiên, để lồng ghép việc giáo ... Bác Hồ Sử dụng liệu Hồ Chí Minh vào dạy học bài: Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950)” nhằm giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh 3.1 Sử dụng liệu Hồ Chí...
 • 14
 • 563
 • 3

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ RÈN LUYỆN QUAN SÁT KÊNH HÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 6

MỘT VÀI KINH NGHIỆM VỀ RÈN LUYỆN QUAN SÁT KÊNH HÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 6

Trung học cơ sở - phổ thông

... cho tiết học Học sinh chủ động việc lĩnh hội tri thức, ghi nhớ sâu, có khả vận dụng thực tiễn Sử dụng phương pháp quan sát dạy học sinh học nên cho học sinh quan sát cá nhân - học sinh tự lập, ... sát, mô tả thí nghiệm hay thực nghiệm để giúp học sinh tìm tòi phát kiến thức sinh học Người dạy tổ chức hướng dẫn giao việc để học sinh thực hoạt động học tập, theo dõi giúp đỡ để học sinh đạt ... lúc, chỗ mang tính khoa học tính giáo dục cao Giáo viên sở học sinh so sánh khác rễ cọc, rễ chùm Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập Hoạt động giáo viên - GV yêu cầu...
 • 12
 • 714
 • 8

Xem thêm