một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện thanh miện

Một số Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương

Một số Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện-tỉnh Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... học phát triển kinh tế hộ nông dân Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng Chơng III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện ... phát triển kinh tế hộ nông dân số nớc giới tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân Việt nam nhiều năm Em rút đợc số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân nh sau: -Kinh tế hộ nông dân (kinh ... tồn phát triển +Kinh tế hộ nông dân giải tốt mục tiêu hộ nông dângiải tốt vấn đề môi trờng sinh thái vấn đề xây dựng nông thôn b- Đặc trng kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tồn phát triển...
 • 98
 • 783
 • 9

một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miên - tỉnh Hải Dương

một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miên - tỉnh Hải Dương

Nông - Lâm - Ngư

... học phát triển kinh tế hộ nông dân Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng Chơng III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện ... phát triển kinh tế hộ nông dân số nớc giới tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân Việt nam nhiều năm Em rút đợc số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân nh sau: -Kinh tế hộ nông dân (kinh ... tồn phát triển +Kinh tế hộ nông dân giải tốt mục tiêu hộ nông dângiải tốt vấn đề môi trờng sinh thái vấn đề xây dựng nông thôn b- Đặc trng kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tồn phát triển...
 • 97
 • 485
 • 0

“Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương”.

“Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương”.

Kinh tế - Quản lý

... học phát triển kinh tế hộ nông dân Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng Chơng III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện ... phát triển kinh tế hộ nông dân số nớc giới tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân Việt nam nhiều năm Em rút đợc số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân nh sau: -Kinh tế hộ nông dân (kinh ... tồn phát triển +Kinh tế hộ nông dân giải tốt mục tiêu hộ nông dângiải tốt vấn đề môi trờng sinh thái vấn đề xây dựng nông thôn b- Đặc trng kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tồn phát triển...
 • 99
 • 297
 • 0

“Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương”.

“Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương”.

Kinh tế - Quản lý

... học phát triển kinh tế hộ nông dân Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng Chơng III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện ... phát triển kinh tế hộ nông dân số nớc giới tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân Việt nam nhiều năm Em rút đợc số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân nh sau: -Kinh tế hộ nông dân (kinh ... tồn phát triển +Kinh tế hộ nông dân giải tốt mục tiêu hộ nông dângiải tốt vấn đề môi trờng sinh thái vấn đề xây dựng nông thôn b- Đặc trng kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tồn phát triển...
 • 97
 • 299
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG

Kế toán

... tỷ lệ hộ nghèo từ 11,1% xuống 8,5% II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH MIỆN Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện phát triển ... nghiên cứu thực tế địa phương, đề tài Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương” tập chung làm rõ: -Những lý luận chung kinh tế hộ nông dân khái niệm, chất, ... tính pháp lý cho kinh tế hộ nông dân tồn phát triển -Trên sở khái quát lợi tiềm năng, khó khăn hạn chế điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân Thanh Miện...
 • 34
 • 249
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH MIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG

Kế toán

... tỷ lệ hộ nghèo từ 11,1% xuống 8,5% II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN THANH MIỆN Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện phát triển ... nghiên cứu thực tế địa phương, đề tài Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương” tập chung làm rõ: -Những lý luận chung kinh tế hộ nông dân khái niệm, chất, ... tính pháp lý cho kinh tế hộ nông dân tồn phát triển -Trên sở khái quát lợi tiềm năng, khó khăn hạn chế điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân Thanh Miện...
 • 35
 • 294
 • 0

một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện thanh miện - tỉnh hải dương

một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện thanh miện - tỉnh hải dương

Kinh tế - Quản lý

... học phát triển kinh tế hộ nông dân Chơng II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dơng Chơng III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Miện ... phát triển kinh tế hộ nông dân số nớc giới tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân Việt nam nhiều năm Em rút đợc số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nông dân nh sau: -Kinh tế hộ nông dân (kinh ... tồn phát triển +Kinh tế hộ nông dân giải tốt mục tiêu hộ nông dângiải tốt vấn đề môi trờng sinh thái vấn đề xây dựng nông thôn b- Đặc trng kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tồn phát triển...
 • 83
 • 581
 • 3

Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định"

Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định"

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế nông hộ Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định Chương III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên Do điều kiện trình độ thực tế ... có loại kinh tế hộ nông dân tự chủ: - Kinh tế hộ nông dân tự chủ người nông dân cá thể (đó người nông dân chưa vào hợp tác xã) Loại kinh tế hộ nông dân tự chủ khác với kinh tế hộ nông dân cá thể ... biến phát triển sản phẩm nông sản làm đơn IV KINH TẾ HỘ NÔNG DÂNMỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NƯỚC TA BÀI HỌC KINH NGHIỆM GÌ CHO KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM Sự phát triển kinh tế hộ nông dân...
 • 60
 • 383
 • 3

Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định

Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế nông hộ Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định Chương III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên Do điều kiện trình độ thực tế ... có loại kinh tế hộ nông dân tự chủ: - Kinh tế hộ nông dân tự chủ người nông dân cá thể (đó người nông dân chưa vào hợp tác xã) Loại kinh tế hộ nông dân tự chủ khác với kinh tế hộ nông dân cá thể ... biến phát triển sản phẩm nông sản làm đơn IV KINH TẾ HỘ NÔNG DÂNMỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NƯỚC TA BÀI HỌC KINH NGHIỆM GÌ CHO KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở VIỆT NAM Sự phát triển kinh tế hộ nông dân...
 • 60
 • 550
 • 0

Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định

Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế nông hộ Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên - Nam Định Chương III: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Ý Yên Do điều kiện trình độ thực tế ... nông thôn II VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN Vai trò kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân thành phần cấu tạo lên kinh tế quốcdân nước, không tự phát triển, ... có loại kinh tế hộ nông dân tự chủ: - Kinh tế hộ nông dân tự chủ người nông dân cá thể (đó người nông dân chưa vào hợp tác xã) Loại kinh tế hộ nông dân tự chủ khác với kinh tế hộ nông dân cá thể...
 • 61
 • 370
 • 0

báo cáo nông nghiệp ''giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình''

báo cáo nông nghiệp ''giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình''

Báo cáo khoa học

... phát triển kinh hộ nông dân huyện Quỳnh Phụ năm qua, hội v thách thức thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nh lý thuyết phát triển kinh tế hộ kinh tế thị trờng, nghiên cứu đề xuất hệ thống giải pháp: ... triển, giống l vấn đề cần đợc ý Các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện khó tách rời khỏi trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung Dựa thực trạng phát triển kinh tế hộ ... v giải việc lm cho lao động nông thôn Tuy nhiên, vấn đề đặt l tiếp tục phát triển kinh tế hộ nông dân nh no v phải có giải pháp để kinh tế hộ nông dân phát triển quy mô v chất lợng, l trình hội...
 • 10
 • 502
 • 1

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ - Thái Nguyên

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại Từ - Thái Nguyên

Kinh tế - Thương mại

... dựng phát triển kinh tế trang trại Với tỷ lệ 67,5% số chủ trang trại nông dân Điều khẳng định để phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ trước hết chủ yếu phải dựa vào lực lượng hộ nông dân làm ... huyện phần bán tỉnh Phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực trình chuyển dịch c cấu trồng, vật nuôi chuyển d ịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Phát triển kinh tế trang trại đường ... thực tế phân tích thực trạng phát triển 80 trang trại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, rút số kết luận sau đây: - Trong năm gần kinh tế trang trại phát triển mạnh huyện Đại Từ Mặc dù trình phát triển, ...
 • 13
 • 691
 • 1

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện yên bình tỉnh yên bá

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện yên bình tỉnh yên bá

Thạc sĩ - Cao học

... quản lý xã hội, chủ động tạo môi truờng kinh tế pháp lý cho KTTT hình thành phát triển Sự hình thành phát triển KTTT khác với kinh tế nông hộ Kinh tế nông hộ vốn kinh tế sinh tồn, kinh tế tự cấp ... thực tiễn phát triển KINH Tế trang trại 2.1 Cơ sở lý luận phát triển kinh tế trang trại 2.1.1 Một số khái niệm kinh tế trang trại Khái niệm kinh tế trang trại Trong lịch sử phát triển nông nghiệp ... nguồn lực nông nghiệp, nông thôn so với kinh tế nông hộ Do vậy, phát triển KTTT góp phần tích cực thúc đẩy tăng tr ởng phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn [21] Về mặt xã hội, phát triển KTTT...
 • 167
 • 382
 • 0

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện đại lộc, tỉnh quảng nam

Kinh tế

... c a vi c phát tri n kinh t trang tr i - Phát tri n kinh t trang tr i thúc ñ y chuyên môn hoá s n xu t, chuy n d ch c u nông nghi p - nông thôn phát tri n kinh t hàng hoá - Phát tri n kinh t trang ... ng nh n kinh t trang nông thôn - Phát tri n kinh t trang tr i khai thác hi u qu ngu n l c - Phát tri n kinh t trang tr i góp ph n c i thi n môi trư ng sinh thái 1.2 N I DUNG PHÁT TRI N KINH T ... T NG QUAN V KINH T TRANG TR I hoá, hi n ñ i hoá nông nghi p - nông thôn - Phát tri n kinh t trang tr i góp ph n gi i quy t vi c làm cho l c lư ng lao ñ ng nông thôn - Phát tri n kinh t trang...
 • 13
 • 748
 • 7

Luận văn nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện hương sơn hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện hương sơn  hà tĩnh

Kinh tế

... trò đặc trưng kinh tế trang trại thực trạng phát triển kinh tế trang trại số vùng nước ta Bên cạnh có số báo cáo kinh tế trang trại Kinh tế hộ nông dân vấn đề phát triển kinh tế trang trại ... đẩy tăng trưởng phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn [7],[8] - Về mặt xã hội Phát triển kinh tế trang trại góp phần quan trọng việc làm tăng số hộ giàu, làm giảm số hộ nghèo nông thôn, tạo ... xu phát triển kinh tế trang trại vùng nghiên cứu để từ đánh giá mặt thuận lợi khó khăn làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại - Đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế...
 • 83
 • 1,025
 • 3

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên - huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn.

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Tú Xuyên - huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơn.

Nông - Lâm - Ngư

... 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ số địa phương nước 13 1.2.3 Xu hướng phát triển kinh tế nông hộ nước ta 15 1.2.4 Các học kinh nghiệm rút phát triển kinh tế hộ nông dân Việt Nam nói ... 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TẠI XÃ TÚ XUYÊN 52 4.1 Định hướng số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ xã Tú Xuyên 52 4.1.1 Định hướng phát triển kinh tế hộ ... tới phát triển kinh tế hộ địa bàn nghiên cứu - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ địa bàn nghiên cứu Yêu cầu đề tài Đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ đề xuất số giải...
 • 70
 • 373
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại thị trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - tỉnh Cao Bằng.

Nông - Lâm - Ngư

... lý luận nông hộ 2.1.1.1 Khái niệm kinh tế nông hộ Từ lâu quan niệm: Hộ gia đình nông thôn làm nông nghiệp gọi nông hộ Phát triển kinh tế hộ nông dân phát triển kinh tế gia đình nông dân Hầu tất ... Khái quát dự phát triển kinh tế hộ nông dân số nước giới nước ta 2.2.1.1 Sự phát triển kinh tế hộ nông dân số nước giới Kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ Đài Loan Xuất phát từ nước nông nghiệp ... nông nghiệp, tạo điều kiện cho hộ nông dân phát triển kinh tế Tóm lại: từ yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân, khẳng định: hộ nông dân sản xuất tự cấp tự túc muốn phát triển kinh...
 • 72
 • 251
 • 0

Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Nông - Lâm - Ngư

... trạng phát triển kinh tế hộ nông dân địa phương - Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân ba năm 2011 - 2013 - Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế hộ nông dân ... tầng 59 4.7 Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế hộ nông dân thị trấn Nà Phặc 60 4.7.1 Những giải pháp chung phát triển kinh tế hộ nông dân thị trấn Nà Phặc ... người dân địa phương trình phát triển kinh tế hộ nông dân thời gian tới 4 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm hộ kinh tế hộ - Một số khái niệm hộ Hộ tổ chức kinh tế...
 • 78
 • 353
 • 1

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế hộ tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... tế hộ nông dân chọn làm mũi nhọn phát triển kinh tế nơi Với lợi năm qua, Bắc Quang có nhiều giải pháp phát triển kinh tế, lấy kinh tế hộ nông dân làm mũi nhọn, làm phong trào 18 làm kinh tế hộ ... yếu, hội, thách thức trình phát triển kinh tế hộ xã - Nghiên cứu tác động sách có tới phát triển kinh tế hộ xã - Đưa số giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ, nâng cao đời sống cho người dân xã ... 1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế hộ số nước giới Kinh tế nông hộ xuất lần số nước Tây Âu cách mạng công nghiệp lần thứ đem lại hiệu kinh tế xã hội rõ rệt Sau kinh tế nông hộ phát triển tất nước...
 • 80
 • 252
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn xã Lê Lai - Huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng.

Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn xã Lê Lai - Huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng.

Nông - Lâm - Ngư

... thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế hộ địa bàn nghiên cứu Đưa số giải pháp phát triển chủ yếu để phát triển kinh tế hộ kinh tế thị trường 1.3 Quan điểm hiệu quả, hiệu kinh tế ` * Các quan niệm ... lý kinh tế nông nghiệp nông thôn” Kinh tế hộ đơn vị kinh tế sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn Với sách giao đất giao rừng để kinh tế hộ trở thành kinh tế độc lập Đưa nước ta ngày phát triển ... lý kinh tế nông nghiệp nông thôn” Kinh tế hộ đơn vị kinh tế sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn Với sách giao đất giao rừng để kinh tế hộ trở thành kinh tế độc lập Đưa nước ta ngày phát triển...
 • 87
 • 278
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008