một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục huyện từ liêm

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố yên bái trong điều kiện hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố yên bái trong điều kiện hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... cường quản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục cần thiết 1.3 Quản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục THCS Quản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục THCS việc Nhà nước ... Chương 1: Giáo dục trung học sở quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học sở Chương 2: Thực trạng quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục trung ... định sâu nghiên cứu chi quản chi NSNN cho nghiệp giáo dục THCS thông qua đề tài: “ Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục trung học sở...
 • 76
 • 1,100
 • 11

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục (mầm non, tiểu học và THCS) ở huyện thanh trì trong điều kiện hiện nay

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục (mầm non, tiểu học và THCS) ở huyện thanh trì trong điều kiện hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... NSNN cho nghiệp giáo dục đào tạo 1.3 .quản chi thờng xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục 1.3.1.Những nguyên tắc quản chi thờng xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục 1.3.1.1.Nguyên tắc quản chi theo ... chơng: chơng i: nghiệp giáo dục cần thiết phải tăng cờng quản chi thờng xuyên ngân sách nhà nớc cho nghiệp giáo dục Chơng ii: thực trạng quản chi thờng xuyên Nsnn cho nghiệp giáo dục (cấp Mầm ... đặt Nếu phân chia nội dung chi theo nhóm mục chi chi thờng xuyên nsnn cho nghiệp giáo dục bao gồm: - Chi cho ngời - Chi cho công tác giảng dạy - Chi cho công tác quản hành - Chi cho mua sắm...
 • 72
 • 253
 • 0

hoàn thiện công tác quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế tại sở tài chính tỉnh bắc ninh

hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế tại sở tài chính tỉnh bắc ninh

Kinh tế - Quản lý

... hẹp, quản chi ngân sách nhà nước quản phần đầu ngân sách thông qua định mức, qui định chi tiêu hành quốc gia Quản chi thường xuyên phần quản chi ngân sách nhà nước Về quản chi thường ... tế, Quy trình quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp y tế Thành phố Hà Nội thực với quy trình chi ngân sách nhà nước Quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước công việc tất ... điểm - Kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp y tế chủ yếu dùng để chi cho người, việc quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp y tế diễn thường xuyên, liên tục;...
 • 152
 • 797
 • 17

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.pdf

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.pdf

Kinh tế - Thương mại

... việc tách chức quản ngân quỹ nhà nước khỏi Ngân hàng Nhà nước, tức tách kho bạc hệ thống - 29 - ngân hàng Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò quản Nhà nước hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân ... doanh nghiệp Nhà nước, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước Trong giai đoạn này, Nhà nước thực nhiều đợt cải cách doanh nghiệp Nhà nước mà đáng ý việc chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước ... Đối với sách tài khoá: Nhà nước thực hàng loạt cải cách để lành mạnh hoá chi ngân sách Nhà nước đổi sách thuế cho phù hợp với chế kinh tế thò trường Theo đó, khoản chi tiêu ngân sách Nhà nước phân...
 • 65
 • 544
 • 0

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong các dự án có vốn đầu nước ngoài 1.doc

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài 1.doc

Kiến trúc - Xây dựng

... hưởng tới tiến độ thi công, làm lợi 25 triệu đồng b Công tác quản chất lượng công trình: Công tác quản kỹ thuật thi công, đặc biệt chất lượng công trình tiến độ thi công công ty quán triệt ... xuất thi công đạt hiệu cao Công ty thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán công nhân viên công ty, cử cán nước học tập nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày cao thị ... toán chi phí hàng hoá công trình công dân nước thành viên ngân hàng cung cấp, sản xuất cung ứng từ nước Theo sách công dân nước khác nhà thầu chào hàng hoá hay công trình từ nước khác không đủ tiêu...
 • 104
 • 1,046
 • 4

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong các dự án có vốn đầu nước ngoài

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh tế - Thương mại

... chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu dự án có vốn đầu t nớc Đề tài có bố cục gồm phần Chơng I: luận chung công tác đấu thầu Chơng II: Thực trạng công tác đấu thầu ... làm giảm khả làm tốt công tác số chủ đầu t, ban quản SV thực hiện: Hoàng Anh - 43 - KTPT 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng III Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu dự án có ... Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu dự án có vốn đầu t nớc SV thực hiện: Hoàng Anh -3- KTPT 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mặc dù đợc hớng dẫn tận tình thày giáo hớng...
 • 53
 • 537
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong dự án có vốn đầu nước ngoài

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh tế - Thương mại

... chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu dự án có vốn đầu t nớc Đề tài có bố cục gồm phần Chơng I: luận chung công tác đấu thầu Chơng II: Thực trạng công tác đấu thầu ... làm giảm khả làm tốt công tác số chủ đầu t, ban quản SV thực hiện: Hoàng Anh - 43 - KTPT 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng III Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu dự án có ... Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu dự án có vốn đầu t nớc SV thực hiện: Hoàng Anh -3- KTPT 42 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mặc dù đợc hớng dẫn tận tình thày giáo hớng...
 • 53
 • 493
 • 2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại sở giao dịch Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Vấn đề đặt công tác toán số tồn đòi hỏi ta phải xem xét tuỳ Ngân hàng cụ thể để đa biện pháp hợp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM Chuyên đề tốt nghiệp Chơng Thực trạng công tác TTKDTM sở ... nhiệm toán số tiền ngời sử dụng trả cho ngời thụ hởng Ngân hàng phát hành thẻ uỷ nhiệm cho số chi nhánh Ngân hàng phát hành quản thẻ - Ngời sử dụng thẻ: ngời trực tiếp mua thẻ Ngân hàng dùng ... Chuyên đề tốt nghiệp Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM Do thời gian có hạn, trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế,...
 • 77
 • 431
 • 0

432 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay

432 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... việc tách chức quản ngân quỹ nhà nước khỏi Ngân hàng Nhà nước, tức tách kho bạc hệ thống - 29 - ngân hàng Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò quản Nhà nước hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân ... doanh nghiệp Nhà nước, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước Trong giai đoạn này, Nhà nước thực nhiều đợt cải cách doanh nghiệp Nhà nước mà đáng ý việc chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước ... Đối với sách tài khoá: Nhà nước thực hàng loạt cải cách để lành mạnh hoá chi ngân sách Nhà nước đổi sách thuế cho phù hợp với chế kinh tế thò trường Theo đó, khoản chi tiêu ngân sách Nhà nước phân...
 • 65
 • 419
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thẩm định dự án đầu tại Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thẩm định dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát Đầu tư.

Kinh tế - Quản lý

... nguyên tắc đầu Nhà nớc với t cách vừa chủ đầu t vừa quan quản chung dự án thực hai chức quản dự án: quản dự án với chức chủ đầu t quản dự án với chức quản vĩ mô( quản nhà nớc) Thực ... trọng quản dự án Nhà nớc Thẩm định đảm bảo cho quan quản Nhà nớc cấp khác định đầu t cấp giấy phép đầu t theo thẩm quyền - Nguyên tắc thẩm định có thời hạn: Theo nguyên tắc quan quản đầu ... trình bày cách chi tiết hệ thống hoạt động chi phí theo kế hoạch để đạt đợc kết thực đợc mục tiêu định tơng lai Trên góc độ quản lý, dự án đầu t công cụ quản thể kế hoạch chi tiết công đầu t,...
 • 97
 • 333
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TTKDTM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TTKDTM

Tài chính - Ngân hàng

... nhu cầu công việc 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM Sở giao dịch NHNo & PTNT Việt Nam Xuất phát từ vai trò to lớn TTKDTM kinh tế thị trờng thực trạng công tác TTKDTM ngân hàng ... toán tăng cờng hiệu quản Nhà nớc công tác toán) đề nghị NHNN cần phối hợp với quan chức xây dựng ban hành hệ thống văn pháp quy có hiêụ cao để tạo môi trờng, hành lang pháp vững cho hoạt động ... Nhận xét công tác TTKDTM Sở giao dịch NHNo & PTNT Việt nam 43 2.3.1 Những kết đạt đợc 43 2.3.2 Những tồn cần khắc phục 44 2.3.3 Nguyên nhân 45 Chơng 3: số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM...
 • 24
 • 417
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO

Tài chính - Ngân hàng

... II- Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác giám định bồi thờng taị PJICO Qua nghiên cứu lí luận thực tiễn công tác giám định bồi thờng PJICO em xin mạnh dạn đa số biện pháp để nâng cao hiệu ... cần có số biện pháp nâng cao hiệu công tác bồi thờng Công ty cần thực tốt biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất nhằm giảm số vụ tai nạn giảm thiểu mức độ thiệt hại tai nạn xảy ra, từ giảm đợc số tiền ... tốt đảm bảo chi phí hợp lý, góp phần ổn định lợi nhuận công ty Bên cạnh kết đạt đợc, công ty cần phải liên tục đa giải pháp nhằm hoàn thiện khâu trình kinh doanh nghiệp vụ để nâng cao hiệu kinh...
 • 9
 • 345
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty TNHH TM DV thái ân

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty TNHH TM  DV thái ân

Kinh tế - Quản lý

... đồng lao động, chế độ sách Nhà nƣớc công ty ngƣời lao động Duy trì vật tƣ, kỷ cƣơng lao động cán công nhân viên Thực quy định nhà nƣớc công ty công tác quản trị hành nhƣ: quản đất đai, trụ sở, ... 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thực hợp đồng nhập công ty TNHH TM – DV Thái Ân 40 3.2.1 Giải pháp 1: Đẩy mạnh hoạt động vận chuyển hàng hóa 40 3.2.2 Giải pháp ... 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH TM – DV THÁI ÂN 3.2.1 Giải pháp 1: Đẩy mạnh hoạt động vận chuyển hàng hóa Mục tiêu Do công...
 • 60
 • 336
 • 0

hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nâng cấp và cải tạo hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn hà nội

hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nâng cấp và cải tạo hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn hà nội

Quản trị kinh doanh

... thêm biện pháp xử thành công quốc tế Công tác quản lý: Công tác quản dự án, công trình xây dựng bao gồm quản thủ tục hành quản chất lợng xây lắp giám sát trực tiếp hành ngày công việc ... đoạn 1998 - 2004 Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông đờng địa bàn Hà Nội Chơng I: Cơ sở luận công tác nâng cấp cải tạo hệ thống giao ... doanh nghiệp nhà nớc hoạt động công ích nhng địa phơng đơn vị nghiệp Cha có phối hợp tốt quản xây dựng công trình giao thông đô thị Do xảy tình trạng kẻ đắp ngời đào phổ biến Công tác quản lý...
 • 44
 • 362
 • 0

LUẬN VĂN:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh toán pot

LUẬN VĂN:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh toán pot

Thạc sĩ - Cao học

... thị trường Vấn đề đặt công tác toán số tồn đòi hỏi ta phải xem xét tuỳ Ngân hàng cụ thể để đưa biện pháp hợp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM Chương Thực trạng công tác TTKDTM sở giao dịch ... dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, em lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác toán không dùng tiền mặt Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển ... nhu cầu công việc 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM Sở giao dịch NHNo & PTNT Việt Nam Xuất phát từ vai trò to lớn TTKDTM kinh tế thị trường thực trạng công tác TTKDTM ngân hàng...
 • 64
 • 223
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam " doc

Báo cáo tốt nghiệp:

Tài chính - Ngân hàng

... giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, em lựa chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác toán không dùng tiền mặt Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát ... thị trường Vấn đề đặt công tác toán số tồn đòi hỏi ta phải xem xét tuỳ Ngân hàng cụ thể để đưa biện pháp hợp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM 24 Chương Thực trạng công tác TTKDTM sở giao dịch ... 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác TTKDTM nội dung chương 1: vấn đề toán không dùng tiền mặt 1.1 Sự cần thiết khách quan vai trò toán không dùng tiền mặt kinh tế thị trường 1.1.1 Sự...
 • 68
 • 299
 • 0

SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC TRONG TRƯỜNG HỌC

SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC TRONG TRƯỜNG HỌC

Giáo dục học

... trường làm công tác giáo dục nhằm nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục, giảm tỉ lệ học sinh bỏ hoc,…; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho ngành giáo dục đất nước nói chung ngành giáo dục huyện ... Sáng kiến kinh nghiệm “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC TRONG TRƯỜNG HỌC ” , năm học 2013-2014 với việc thực tốt biện pháp mà nêu trên, công tác Khuyến học trường ... hiệu đáng ghi nhận Do xin chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm thân với đề tài: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC TRONG TRƯỜNG HỌC" PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I KẾ HOẠCH...
 • 11
 • 2,841
 • 9

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh bắc kạn

Nông - Lâm - Ngư

... tác quản lý, bảo tồn ĐDSH khu vực nghiên cứu 58 3.4 Đề xuất giải pháp cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học 59 3.4.1 Nhóm giải pháp chi n lƣợc 59 3.4.2 Giải pháp ... Đề xuất giải pháp quản bảo tồn đa dạng sinh học Từ kết điều tra, nghiên cứu, đánh giá, đề tài đƣa số đề xuất số giải pháp kinh tế - kỹ thuật - môi trƣờng sách để nâng cao hiệu công tác bảo ... dạng sinh học, yếu tố tác động đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu Từ đề xuất số giải pháp sách - chi n lƣợc - kinh tế - kỹ thuật để nâng cao hiệu công tác bảo tồn đa dạng...
 • 100
 • 229
 • 1

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á.DOC

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại Công ty TMSX nhựa Đông Á.DOC

Quản trị kinh doanh

... I- Một số kiến nghị giải pháp Một số kiến nghị công tác quản lao động Công ty Mai Phơng Nhung Kế toán 43B nhựa Đông Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản lao động Công ... nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lao động Công ty nhựa Đông I- Cơ sở khoa học kiến nghị Đánh giá công tác quản lao động mặt Phơng hớng hoàn thiện công tác quản lao động Công ... ty có hiệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiêu công tác quản lao động Công ty nhựa Đông 2.1 Giải pháp hoàn thiệm công tác phúc lợi dịch vụ cho ngời lao động: Công tác phúc lợi...
 • 52
 • 440
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008