một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động đào tạo bồi dƣỡng công chức viên chức ở viện khoa học và công nghệ việt nam

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa.doc.DOC

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa.doc.DOC

Kế toán

... nghiên cứu đề tài Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa'' em cố gắng vận dụng đợc kiến thức đợc trang bị để đa sở lý luận, sở khoa học cho việc khảo ... kinh tế thị trờng có điều tiết Nhà nớc III: Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động Kinh doanh khách sạn địa bàn quận đống đa Sự cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn ... kinh doanh du lịch địa bàn quận Một số giải pháp cụ thể nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa a Về công tác Marketing Cho đến công tác Marketing cha đợc quan...
 • 15
 • 393
 • 1

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Kinh tế - Thương mại

... văn gồm phần: Phần I: Cơ sở lý luận Phần II: Khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa Phần III: Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn ... trờng có điều tiết Nhà nớc 14 Phần III: Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa 3.1 Sự cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh ... kinh nghiệm để đa số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn Qua khảo sát thực tế nhận thấy sở lý luận khoa học hoàn toàn có mối liên hệ hữu với thực tế Để có đợc thành công kinh doanh...
 • 25
 • 295
 • 0

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh .doc

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh .doc

Kinh tế - Thương mại

... văn gồm phần: Phần I: Cơ sở lý luận Phần II: Khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa Phần III: Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn ... trờng có điều tiết Nhà nớc 14 Phần III: Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa 3.1 Sự cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh ... kinh nghiệm để đa số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn Qua khảo sát thực tế nhận thấy sở lý luận khoa học hoàn toàn có mối liên hệ hữu với thực tế Để có đợc thành công kinh doanh...
 • 25
 • 348
 • 0

580 Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

580 Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Quản trị kinh doanh

... nghiên cứu đề tài Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa'' em cố gắng vận dụng đợc kiến thức đợc trang bị để đa sở lý luận, sở khoa học cho việc khảo ... kinh tế thị trờng có điều tiết Nhà nớc III: Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động Kinh doanh khách sạn địa bàn quận đống đa Sự cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn ... kinh doanh du lịch địa bàn quận Một số giải pháp cụ thể nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa a Về công tác Marketing Cho đến công tác Marketing cha đợc quan...
 • 16
 • 191
 • 0

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Kinh tế - Quản lý

... việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn b Các chức hoạt động kinh doanh khách sạn Chức sản xuất Chức tổ chức tiêu dùng kinh doanh khách sạn Từ chức ta có nhận định: hoạt động kinh ... thị trường có điều tiết Nhà nước III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA Sự cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa ... nghiên cứu đề tài Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa'' em cố gắng vận dụng kiến thức trang bị để đưa sở lý luận, sở khoa học cho việc khảo...
 • 16
 • 203
 • 0

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận Đống Đa

Kinh tế - Thương mại

... việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn 1.2.1.2 Các chức hoạt động kinh doanh khách sạn Chức sản xuất Chức tổ chức tiêu dùng kinh doanh khách sạn Từ chức ta có nhận định: hoạt động kinh ... điều tiết Nhà nước 14 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA 3.1 Sự cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc ... tài Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn quận Đống Đa” cho luận văn Kết cấu luận văn gồm phần: Phần I: Cơ sở lý luận Phần II: Khảo sát thực trạng hoạt động...
 • 26
 • 211
 • 0

Tiểu luận một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận đống đa

Tiểu luận một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh trên địa bàn quận đống đa

Quản trị kinh doanh

... kinh tế thị trờng có điều tiết Nhà nớc III: Một số giải pháp nhằm đổi hoạt động Kinh doanh khách sạn địa bàn quận đống đa Sự cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh khách sạn quốc doanh địa bàn ... quan hệ nhân viên với khách hàng Hoạt động kinh doanh khách sạn hoạt động kinh doanh mang tính đặc thù Hoạt động kinh doanh khách sạn diễn liên tục theo thời gian Tổ chức quản lý hoạt động kinh ... doanh công nghiệp mang tính cạnh tranh cao Chính nét đặc trng phần định đến việc tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn b Các chức hoạt động kinh doanh khách sạn Chức sản xuất Chức tổ chức...
 • 13
 • 120
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VCB

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VCB

Kế toán

... thống khung pháp lý làm sở cho hoạt động toán quốc tế , dựa sở Ngân hàng thương mại hoạt động cách chặt chẽ , có quy tắc đạt hiệu Hiện nay, hầu hết Ngân hàng thương mại Việt nam hoạt động toán ... nghiệp vụ toán viên nhờ vào cơng tác đào tạo khơng ngừng bồi dưỡng bổ sung kiến thức Ngân hàng Ngoại thương ln có đàu tư khơng nhỏ việc lập khoá đào tạo , bồi dưỡng nghiệp vụ cho toán viên , cho ... giải pháp hoạt động có hiệu nhất, cho tốn viên nghiên cứu, khảo sát nhiều Ngân hàng giới, tốn viên ln cập nhật tài liệu liên quan đến hoạt động toán UCP-DC 500; URC 522; hướng dẫn sử dụng công...
 • 18
 • 255
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VCB

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VCB

Kế toán

... thống khung pháp lý làm sở cho hoạt động tốn quốc tế , dựa sở Ngân hàng thương mại hoạt động cách chặt chẽ , có quy tắc đạt hiệu Hiện nay, hầu hết Ngân hàng thương mại Việt nam hoạt động toán ... triển , mở rộng nâng cao chất lượng mạng lưới chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương hoạt động khẩn thiết đáp ứng ngày rộng rãi nhu cầu toán hoạt động XNK nước Tăng cường công tác tổ chức đào tạo nâng ... nghiệp vụ toán viên nhờ vào cơng tác đào tạo không ngừng bồi dưỡng bổ sung kiến thức Ngân hàng Ngoại thương ln có đàu tư khơng nhỏ việc lập khoá đào tạo , bồi dưỡng nghiệp vụ cho toán viên , cho...
 • 18
 • 240
 • 0

một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương việt nam (vcb)

một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng ngoại thương việt nam (vcb)

Tài chính - Ngân hàng

... kinh tế miền bắc Việt Nam, đôi với việc mở rộng tổ chức hoạt động hệ thống Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam với nớc ngoài, từ yêu cầu cấp thiết Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam đời vào 1/4/1963, tròn ... Việt Nam đáp ứng đợc đòi hỏi khắt khe giai đoạn mới, thích ứng với tình mới, tham gia vào tiến trình đổi hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nớc Việt Nam ... tế Việt Nam bị ảnh hởng mạnh, số kinh tế đạt tỷ lệ tăng trởng thấp Trong bối cảnh đó, Ngân hàng ngoại thơng Việt Nam có nhiều nỗ lực để trì đợc tốc độ tăng trởng nguồn vốn với mức 30% Hoạt động...
 • 66
 • 181
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tai Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu Khí Việt Nam (PVEP)

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tai Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu Khí Việt Nam (PVEP)

Quản trị kinh doanh

... niệm đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo ( đào tạo kĩ ) hiểu hoạt động học tập nhằm giúp người lao động thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ Đó q trình học tập nhằm giúp người lao động nắm vững công việc ... việc mình, hoạt động nhằm nâng cao trình độ, kĩ người lao động để thực nhiệm vụ lao động có hiệu Đào tạo nguồn nhân lực hoạt động có tổ chức Đào tạo nguồn nhân lực loại hoạt động có tổ chức, thực ... mềm Công ty tiến hành đánh giá hoạt động đào tạo nguồn nhân lực dựa vào mục tiêu đào tạo đặt Bằng phương pháp vấn, yêu cầu người lao động làm kiểm tra cuối khoa học thực tế hoạt động người lao động...
 • 52
 • 392
 • 1

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt dộng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới.DOC

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt dộng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới.DOC

Kế toán

... lý luận hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp * Chương 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới * Chương 3: Một số giải pháp nhằm thúc ... nhuận công ty tháng đầu năm 2010 so với kỳ năm 2009 giảm nhiều Công ty cần phải thực số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi cấp thiết, em mạnh dạn chọn đề tài: Một số giải ... trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp c) Các nhân tố khoa học cơng nghệ Nhóm nhân tố khoa học công nghệ tác động cách định đến hai yếu tố tạo nên khả cạnh tranh thị...
 • 61
 • 668
 • 5

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Sức Sống Mới

Kế toán

... chi phí cho hoạt động quảng cáo giảm thiểu + Đảm bảo dịch vụ sau bán vận hành tốt 1.3 Kế hoạch hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty Căn vào tình hình hoạt động năm kể từ thành lập công tác nghiên ... nhân viên kinh doanh hoạt động khắp miền Bắc Công ty cần phải tổ chức cho điểm hoạt động có hiệu điểm tiêu thụ cơng ty kênh tiêu thụ chủ yếu Công ty Việc phân phối không dừng việc phân phối sở mà ... khách hàng nước II Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần TM – DV tổng hợp Sức Sống Mới 2.1 Nghiên cứu tìm hiểu thị trường Cơng tác nghiên cứu thị trường công tác khó khăn,...
 • 13
 • 251
 • 0

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Bắc Giang.DOC

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Bắc Giang.DOC

Kế toán

... lao động thông qua công tác đào tạo, nhờ công ty ngày nâng cao suất lao động, công tác quản lý điều hành hoạt động tiêu thụ Cơ cấu lao động công ty đợc biểu qua biểu dới đây: Cơ cấu lao động Công ... lao động Phân theo giới tính Phân theo tính chất lao động Phân theo trình độ 44 40 41 Nguồn: Phòng tổ chức - hành Từ cấu lao động ta thấy vài năm trở lại số lợng lao động công ty gia tăng Công ... bán lẻ 4.3 Phòng tổ chức hành Xây dựng tổ chức mạng lới hoạt động kinh doanh, với phòng, ban xây dựng quy chế khoán hoạt động kinh doanh công ty, quy hoạch xếp cán công nhân viên Tham mu giúp giám...
 • 20
 • 797
 • 1

Thực trạng một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Sông Tuấn.DOC

Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Sông Tuấn.DOC

Kế toán

... Phần một: Lý luận chung hoạt động tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp kinh tế thị trường Phần hai: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Sông Tuấn Phần ba: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt ... sản phẩm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.Tiêu thụ sản phẩm Hoạt động doanh nghiệp trình sản xuất-kinh doanh Với quan niệm cũ, hoạt động doanh nghiệp chủ yếu hoạt động sản xuất, hoạt động mua ... triệt để giải pháp hữu hiệu liên quan đến công tác tiêu thụ sản phẩm II Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường Trong năm qua, công tác...
 • 57
 • 701
 • 9

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.DOC

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long.DOC

Kế toán

... ®iĨm Một số tồn chủ yếu hoạt động tiêu thụ sản phẩm Chơng Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty Thuốc Thăng Long Phơng hớng chung Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ... bán hàng + Đào tạo cán kế hoạch + Đào tạo tay nghề cho công nhân Một đội ngũ nhân viên thạo nghề có sáng tạo mạnh vững vàng Công ty giai đoạn kinh tế có biến động thay đổi * Đào tạo nâng cao trình ... Công ty nên sử dụng quỹ tiết kiệm đợc từ khâu sản xuất qũy hỗ trợ phát triển, quỹ đào tạo để: + Bồi dỡng đào tạo lại cán quản lý + Đào tạo nhân viên Marketing + Đào tạo nhân viên bán hàng + Đào...
 • 40
 • 687
 • 7

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU Công ty may Chiến Thắng.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU ở Công ty may Chiến Thắng.DOC

Kế toán

... đợc mở rộng sang nớc khối nớc có nhu cầu cao hàng xuất mà trớc không vào đợc Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tác động tích cực đến mặt đời sống kinh tế xã hội Yếu tố công nghệ có tác động đến ... phục vụ sản xuất đời sống cán công nhân viên Xí nghiệp, lớp đào tạo công nhân đợc tổ chức sở sản xuất Sản xuất tập trung Hà Nội, tinh thần cán công nhân viên thoải mái, suất lao động Xí nghiệp không ... trách công tác sau: - Công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động Công ty - Công tác đào tạo tổ chức sản xuất dây chuyền - Trực tiếp đạo xí nghiệp:IIa, iib, X, Xí nghiệp da công việc sau: + Tổ chức...
 • 106
 • 691
 • 11

Thực trạng một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần văn hóa Tân Bình (Alta company).doc

Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần văn hóa Tân Bình (Alta company).doc

Quản trị kinh doanh

... 1: Cơ sở lý luận hoạt động kinh doanh xuất  Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất công ty cổ phần văn hóa Tân Bình  Chương 3: Một số định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh ... Phương pháp nghiên cứu: Đề tài “Thực trạng số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất công ty cổ phần văn hóa Tân Bình (Alta company) ” thực với hai phương pháp sau:  Phương pháp giải ... môi trường hoạt động kinh doanh thực tế, đề tài “Thực trạng số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất công ty cổ phần văn hóa Tân Bình (Alta company)” phần lột tả điều xảy công ty, yếu...
 • 94
 • 661
 • 1

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần Vật tư Hải Dương.docx

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cổ phần Vật tư Hải Dương.docx

Quản trị kinh doanh

... Cơng ty có chuyển biến rõ rệt Hàng năm, Công ty không ngừng tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho cán công nhân viên Công ty gửi học lớp ngắn hạn, dài hạn Số lao động có trình độ ngày tăng chứng tỏ lớn ... đến kết tồn công tác tiêu thụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tư Hải Dương thời gian qua Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ... Như thưởng tiền, tổ chức cho Tổng đại lý thăm quan nghỉ mát Đối với nhân viên bán hàng trưởng cửa hàng Công ty đạt doanh số cao thưởng: nhân viên đạt doanh số 100 triệu đồng/tháng thưởng triệu...
 • 68
 • 792
 • 4

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm của công ty Dệt Minh Khai sang thị trường Nhật Bản.docx

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm của công ty Dệt Minh Khai sang thị trường Nhật Bản.docx

Quản trị kinh doanh

... - Số lao động nữ : 832 người, chiếm 79,5% tổng số lao động - Số cán quản lý kỹ thuật : 80 người, chiếm 7,5% tổng số lao động - Tuổi đời bình quân người lao động công ty : 35 tuổi - Số lao động ... văn tốt nghiệp tài Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất sản phẩm công ty Dệt Minh Khai sang thị trường Nhật Bản” Luận văn gồm phần : Chương I: Tổng quan đặc điểm công ty Dệt Minh Khai ... người lao động gián tiếp giảm 11 người, lao động trực tiếp giảm người Sở dĩ có giảm lao động số lao động nghỉ hưu, số dây chuyền trang bị máy móc đại, giảm cơng nhân đứng máy, lao động công ty...
 • 70
 • 407
 • 2

Xem thêm