một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng công ty

1 số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở công ty XNK tổng hợp 1 (GENERALEXIM)

1 số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở công ty XNK tổng hợp 1 (GENERALEXIM)

Kinh tế - Thương mại

... cán công nhân viên Công ty Trên sở hiệu kinh doanh Công ty chế độ, Công ty đợc quyền vận dụng hình thức trả lơng, khen thởng nhằm động viên nâng cao hiệu xuất công tác cán công nhân viên 2.3 ... pháp phơng hớng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Phần I Nâng cao hiệu xuất nhập nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp hoạt động chế thị trờng 1.Các quan điểm hiệu kinh tế Khi đề cập đến vấn đề hiệu ... + Phòng hành quản trị: Phục vụ nhu cầu văn phòng phẩm, tiếp khách, quản lý tài sản Công ty + Phòng kế toán: Hạch toán kế toán, đánh giá hoạt động Công ty theo định kỳ, lo toàn vốn cho hoạt động...
 • 54
 • 322
 • 1

Một số Giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở Cty XNK Tổng hợp 1 (GENRALEXIM)

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở Cty XNK Tổng hợp 1 (GENRALEXIM)

Kinh tế - Thương mại

... cán công nhân viên Công ty Trên sở hiệu kinh doanh Công ty chế độ, Công ty đợc quyền vận dụng hình thức trả lơng, khen thởng nhằm động viên nâng cao hiệu xuất công tác cán công nhân viên 2.3 ... pháp phơng hớng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Phần I Nâng cao hiệu xuất nhập nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp hoạt động chế thị trờng 1.Các quan điểm hiệu kinh tế Khi đề cập đến vấn đề hiệu ... + Phòng hành quản trị: Phục vụ nhu cầu văn phòng phẩm, tiếp khách, quản lý tài sản Công ty + Phòng kế toán: Hạch toán kế toán, đánh giá hoạt động Công ty theo định kỳ, lo toàn vốn cho hoạt động...
 • 54
 • 344
 • 1

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

Kinh tế - Thương mại

... cán công nhân viên Công ty Trên sở hiệu kinh doanh Công ty chế độ, Công ty đợc quyền vận dụng hình thức trả lơng, khen thởng nhằm động viên nâng cao hiệu xuất công tác cán công nhân viên 2.3 ... lu động Công ty kế hoạch giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu sử dụng vốn + Hệ số đảm nhiệm vốn lu động Vốn lu động bình quân Hệ số đảm nhiệm vốn lu động = Doanh thu 31.000.000.000 Hệ số ... công ty xuất nhập tổng hợp I Sự hình thành đặc điểm hoạt động công ty: Công ty xuất nhập tổng hợp I đời 15/12/1981 Theo định số 1365/ TCCB bbộ ngoại thơng cũ thơng mại công ty thức vào hoạt động...
 • 56
 • 270
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I

Kinh tế - Thương mại

... cán công nhân viên Công ty Trên sở hiệu kinh doanh Công ty chế độ, Công ty đợc quyền vận dụng hình thức trả lơng, khen thởng nhằm động viên nâng cao hiệu xuất công tác cán công nhân viên 2.3 ... pháp phơng hớng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Phần I Nâng cao hiệu xuất nhập nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp hoạt động chế thị trờng 1.Các quan điểm hiệu kinh tế Khi đề cập đến vấn đề hiệu ... + Phòng hành quản trị: Phục vụ nhu cầu văn phòng phẩm, tiếp khách, quản lý tài sản Công ty + Phòng kế toán: Hạch toán kế toán, đánh giá hoạt động Công ty theo định kỳ, lo toàn vốn cho hoạt động...
 • 54
 • 313
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

Tài chính - Ngân hàng

... phát triển chậm lại cân đối số lĩnh vực tác động cách trực tiếp mạnh mẽ mặt hoạt động ngành ngân hàng Hoạt động ngân hàng quan tâm nhằm chấn chỉnh nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Là ... hành văn pháp quy Nhà nước, bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo đủ để cấp thực - Nâng cao hiệu lực hoạt động quan kiểm soát trực thuộc Hội đồng quản trị hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo hoạt động hệ ... thu lợi nhuận tăng II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI Các giải pháp Ngân hàng Nông nghiệp...
 • 22
 • 324
 • 0

một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp i

một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp i

Kinh tế - Quản lý

... cán công nhân viên Công ty Trên sở hiệu kinh doanh Công ty chế độ, Công ty đợc quyền vận dụng hình thức trả lơng, khen thởng nhằm động viên nâng cao hiệu xuất công tác cán công nhân viên 2.3 ... đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 19 19 19 46 25 Một số phơng pháp biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp B Một số biện pháp chủ yếu 38 Phần II Phân tích hoạt động hiệu sản ... + Phòng hành quản trị: Phục vụ nhu cầu văn phòng phẩm, tiếp khách, quản lý tài sản Công ty + Phòng kế toán: Hạch toán kế toán, đánh giá hoạt động Công ty theo định kỳ, lo toàn vốn cho hoạt động...
 • 47
 • 208
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty liên doanh bông sen (cảng lotus) đến năm 2015

nghiên cứu một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty liên doanh bông sen (cảng lotus) đến năm 2015

Kinh tế

... NHÓM CẢNG SỐ .78 3.3 CHIẾN LƯỢC SXKD CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2015 80 3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HQHĐSXKD CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS) .81 3.4.1 Giải pháp hoàn ... 2.4.4 Thực trạng thực nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước 71 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HĐSXKD CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS) ĐẾN NĂM 2015 72 ... marketing Cty công tác nghiên cứu nắm thông tin thị trường nhiều hạn chế Tuy nhiên Ban lãnh đạo cty cố gắng củng cố để nâng cao khả hoạt động phòng thời gian - Hoạt động quảng cáo: Về công tác quảng...
 • 108
 • 517
 • 3

giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở công ty XNK tổng hợp 1 (GENERALEXIM)

giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở công ty XNK tổng hợp 1 (GENERALEXIM)

Kinh tế - Thương mại

... cán công nhân viên Công ty Trên sở hiệu kinh doanh Công ty chế độ, Công ty đợc quyền vận dụng hình thức trả lơng, khen thởng nhằm động viên nâng cao hiệu xuất công tác cán công nhân viên 2.3 ... pháp phơng hớng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty Phần I Nâng cao hiệu xuất nhập nhiệm vụ lâu dài doanh nghiệp hoạt động chế thị trờng 1.Các quan điểm hiệu kinh tế Khi đề cập đến vấn đề hiệu ... + Phòng hành quản trị: Phục vụ nhu cầu văn phòng phẩm, tiếp khách, quản lý tài sản Công ty + Phòng kế toán: Hạch toán kế toán, đánh giá hoạt động Công ty theo định kỳ, lo toàn vốn cho hoạt động...
 • 54
 • 311
 • 7

Một số biện pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng 8

Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng 8

Kinh tế - Thương mại

... công ty: Một công ty từ bắt đầu vào hoạt động trình hoạt động cần lợng vốn cần thiết để tài trợ cho hoạt động kinh doanh công tycông ty hoạt động thị trờng cần khối lợng vốn định để trì hoạt ... chứng tỏ hiệu kinh doanh nh hiệu sử dụng vốn công ty năm qua thấp, gây ảnh hởng lớn đến hoạt động công ty sau Đây tình trạng báo động công ty công tác bảo toàn phát triển vốn 33 Luận văn tốt nghiệp ... trọng công ty, đặc biệt công ty công ty nhà nớc nên huy động đợc nguồn vốn từ ngân sách đặc biệt quan trọng giúp công ty giải đợc nhũng nhu cầu vốn Nhng số năm gần tình trạng làm ăn thua lỗ công ty...
 • 107
 • 376
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở XÍ NGHIỆP ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở XÍ NGHIỆP  ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH

Quản trị kinh doanh

... tích thực trạng hiệu hoạt động Xí nghiệp thời gian qua, tìm đợc nguyên nhân thấy rõ đợc tầm quan trọng hiệu hoạt động Xí nghiệp mạnh dạn đa số giải pháp thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động Xí nghiệp ... lao động Giải pháp huy động với chi phí thấp sử dụng hiệu Giải pháp đầu t nâng cấp dây chuyền công nghệ để củng cố nâng cao lực sản xuất Xí nghiệp Giải pháp thành lập phòng Marketing nhằm ... trờng - Về tổ chức hành chính: Cải tổ mạnh mẽ chế hành giải công ăn việc làm cho ngời lao động C Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Xí nghiệp Điện Tử Truyền Hình thời gian tới Những...
 • 20
 • 295
 • 0

Một số biện pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở Xí nghiệp điện tử truyền hình

Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ở Xí nghiệp điện tử truyền hình

Kế toán

... tích thực trạng hiệu hoạt động Xí nghiệp thời gian qua, tìm nguyên nhân thấy rõ tầm quan trọng hiệu hoạt động Xí nghiệp mạnh dạn đưa số giải pháp thực nhằm nâng cao hiệu hoạt động Xí nghiệp thời ... lao động Giải pháp huy động với chi phí thấp sử dụng hiệu Giải pháp đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ để củng cố nâng cao lực sản xuất Xí nghiệp Giải pháp thành lập phòng Marketing nhằm ... hành giải công ăn việc làm cho người lao động C Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Xí nghiệp ĐTTH thời gian tới Những nhận xét đề xuất vào kết qủa phân tích đánh giá thực trạng hoạt động...
 • 25
 • 337
 • 0

một số biện pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp lắp đặt điện nước và xây dựng

một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cp lắp đặt điện nước và xây dựng

Quản trị kinh doanh

... Trờng Quản lý & Kinh doanh Hà Nội Luận văn tốt nghiệp Long Ngô Huy doanh thu nm qua ca Cụng ty tng i cao Do ú ó lm tng li nhun cho Cụng ty, l tin Cụng ty tn ti v phỏt trin Trong ú, tng cao nht ... Cụng ty, cho ta bit Cụng ty lm n cú lói ngy cng tng hay ngy cng gim v trin vng phỏt trin ca Cụng ty Trờng Quản lý & Kinh doanh Hà Nội Luận văn tốt nghiệp Long Ngô Huy Nm 2003 li nhun ton Cụng ty ... ca cụng ty Cụng ty CP Lp my in nc v Xõy dng Cụng ty C phn Lp mỏy in nc v Xõy dng l mt doanh nghip c phn nờn mụ hỡnh t chc qun lý c quy nh lut cụng ty Mụ hỡnh t chc qun lý quy nh lut cụng ty ó c...
 • 41
 • 402
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh Một số biện pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Quy Nhơn.

luận văn quản trị kinh doanh Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Quy Nhơn.

Quản trị kinh doanh

... động đến hiệu quả, người ta chia hiệu theo hiệu suất sử dụng yếu tố đầu vào như: • Hiệu lao độngHiệu TSCĐ • Hiệu đầu tư • Hiệu sử dụng NVL • Hiệu sản phẩm • Hiệu khoa học kỹ thuật • Hiệu quản ... công nên suất thấp Bảng 1: Một số đối tác tiêu thụ năm 2004 TT Tên đơn vò Công ty khoáng sản Bimal Công ty khoáng sản Ban Mai sở Tân Tiến Xi măng Phương Hải Công ty cổ phần Hàm Rồng Công ty ... lãi hiệu hoạt động Công ty không cao, không đạt tiêu đề ra, chí thấp so với năm 2003 nhiều Trang 25 II.1.5.1 Kết tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần nhựa Quy Nhơn : Bảng 3: Một số kết hoạt động...
 • 73
 • 338
 • 1

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM TRONG THỜI GIAN QUA

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM TRONG THỜI GIAN QUA

Kinh tế - Quản lý

... vụ án khác CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM : 3.1.- GIẢI PHÁP VI MÔ : 3.1.1 Giải pháp chiến lược khách hàng ... tài sản) thành viên công ty đứng tên chưa chuyển quyền sở hữu sang công ty Vì NHTM e ngại cho công ty vay vốn * Thế chấp cầm cố phương tiện vận tải " lỗ hổng" pháp luật Một số chủ phương tiện ... hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan Trong hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ ( huy động vốn, cấp tín dụng, bảo lãnh vv ) http://kilobooks.com...
 • 47
 • 263
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Công ty THHH MTV Tổng Công ty CNTT Nam Triệu.doc

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Công ty THHH MTV Tổng Công ty CNTT Nam Triệu.doc

Quản trị kinh doanh

... Thảo Lớp: QT 901P Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác văn phòng Công ty TNHH MTV Tổng công ty CNTT Nam Triệu Chng THC TRNG V CễNG TC VN PHềNG TI CễNG TY TNHH MTV TNG CễNG TY CNTT NAM TRIU ... 25 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác văn phòng Công ty TNHH MTV Tổng công ty CNTT Nam Triệu Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám Đốc kinh doanh Phòng Kế hoạch Thị trường PX VỏI VỏII Vỏ III Phòng ... QT 901P Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác văn phòng Công ty TNHH MTV Tổng công ty CNTT Nam Triệu ca c quan, t chc Thc hin tt cụng tỏc ny s lm cho hot ng phũng em li hiu qu cao Th nm...
 • 101
 • 853
 • 8

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH Ở CÔNG TY VINACONEX 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH Ở CÔNG TY VINACONEX 3

Ngư nghiệp

... theo quy định pháp luật 3.2NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC PHÂN CÔNG PHÂN CÂP QUẢN LÝ 3.2.1 Công tác quản lý xe máy thiết bị cấp Tổng công ty phòng kỹ thuật thi công đãm nhiệm Tổ chức quản lý xe máy ... toàn công ty Thực chế độ báo cáo cấp theo quy định Bộ 3.2.2.Quản lý xe máy thiết bị Công ty trực thuộc Tổng công ty Phòng Kế hoạch -Kỹ thuật(hoặc phòng giới vật tư) đơn vị đảm nhiệm Tổ chức quản ... bị nhàn dỗi công ty để Tổng công ty kịp thời diều phối nhằm khai thác triệt dể lực xe máy ,thiết bị Tổng công ty. Chấp hành lệnh điều động xe máy thiết bị công ty công ty thành viên sỏ đơn giá cho...
 • 11
 • 1,320
 • 8

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CNTT NAM TRIỆU

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CNTT NAM TRIỆU

Quản trị kinh doanh

... Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CNTT NAM TRIỆU 82 3.1 Giải pháp công tác tham mưu…………………………………………….82 3.2 Giải ... phải biện pháp xử lý kịp thời - Để nâng cao hiệu hoạt động Tổng công ty tách rời hoạt động phòng ban phận Sự phối hợp đơn vị, phòng ban tốt đảm bảo cho hoạt động Tổng công ty thực cách ... tác văn phòng 19 1.2.3 Hiệu công tác văn phòng 20 Chương THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CNTT NAM TRIỆU 22 2.1 Tổng quan Tổng công ty CNTT...
 • 15
 • 472
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh muối tại Tổng Công Ty Muối Việt Nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh muối tại Tổng Công Ty Muối Việt Nam

Kế toán

... công ty muối tiếp nhận thiết bị công nghệ tiên tiến vào ngành muối Việt Nam Muốn cho guồng máy tổ chức hoạt động hiệu Tổng công ty phải tìm cách để nâng cao lợi nhuận việc cải tiến công nghệ nâng ... chế hiệu kinh doanh Tổng Công ty Thứ t, toàn Tổng Công ty số lợng lớn lao động d thừa, số lao động phần lớn trình độ Thêm vào lực lợng lãnh đạo cha dợc nhìn tổng quát việc xếp lực lợng lao động ... điều kiện nguồn lực nhạy bén với biến động xung quanh Đối với cấp quản lý lãnh đạo địa phơng công việc nội Công ty phải để Công ty tự giải Tổng Công ty kiểm tra khảo sát tình hình thực tế đơn...
 • 24
 • 287
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH MUỐI TẠI TỔNG CÔNG TY MUỐI VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH MUỐI TẠI TỔNG CÔNG TY MUỐI VIỆT NAM

Kế toán

... thực tập Tổng Công ty Muối xin mạnh dạn đề xuất số biện pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu kinh doanh Tổng Công ty Muối Việt Nam II NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC ... thuộc tổ chức quản lý nội doanh nghiệp 3.1 Tổ chức tốt lao động tăng cường động viên khuyến khích để nâng cao hiệu lao động Hiện toàn Tổng Công ty số lượng lớn lao động dư thừa, số lao động phần ... Tổng công ty Muối 3.2 Cải tiến nâng cao lực lãnh đạo người quản lý Thực trạng máy quản lý đội ngũ cán Tổng Công ty Muối phân tích chương II cho thấy muốn nâng cao hiệu kinh doanh cần phải giải...
 • 22
 • 280
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo

Khoa học xã hội

... dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu tra GDTH Phòng GD - ĐT giai đoạn 51 3.1.1 Quan điểm Đảng Nhà nớc hoạt động tra thời kỳ đổi 51 3.1.2 Định hớng xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra ... động tra GDTH Phòng GD - ĐT 48 2.5.2.4 Khó khăn, thách thức hoạt động tra GDTH Phòng GD - ĐT 49 Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tra GDTH Phòng GD - ĐT 51 3.1 Định hớng xây dựng giải ... giải pháp tăng cờng hoạt động tra giáo dục, nâng cao hiệu tra giáo dục cấp nói chung Phòng GD - ĐT nói riêng nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản lý Nhà nớc giáo dục Trong phạm vi quản...
 • 94
 • 401
 • 2

Xem thêm