một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động

Một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.

Kế toán

... phơng pháp hạch toán * Hạch toán lao động Bao gồm hạch toán số lợng lao động, thời gian lao động kết lao động + Hạch toán số lợng lao động: việc theo dõi kịp thời, xác tình hình tăng, giảm số lợng ... lợng lao động theo loại lao động sở làm cho việc tính trả lơng chế độ khác cho ngời lao động đợc kịp thời Số lợng lao động doanh nghiệp đợc phản ánh sổ sách thờng phòng lao động tiền lơng lập nhằm ... phân bổ, sử dụng lao động Bên cạnh doanh nghiệp vào sổ lao động đợc mở cho ngời để quản lý số lợng lẫn chất lợng lao động, biến động chấp hành chế độ ngời lao động Số lợng lao động tăng lên doanh...
 • 69
 • 304
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Kế toán

... tiêu hoạt động cho hiệu Trong kế toán tiền lương dần đưa phần mềm lương vào để sử dụng giúp kế toán giảm bớt số lượng công việc 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN ... động hết công suất, người lao động phải làm việc đủ mời cho suất lao động Phân công lao động hợp lý chỗ phải xếp cho người, việc, khuyến khích người làm việc thực suất, chất lượng hành động cụ ... nghiệp mà người lao động quan tâm Do công tác hạch toán tiền lương tiền thưởng khoản trích lục theo lương người lao động đựơc nghiên cứu hoàn thiện hơn, nhằm phát huy tác dụng công cụ tác dụng...
 • 7
 • 421
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I.

Kế toán

... mục tiêu hoạt động cho hiệu Trong kế toán tiền lơng dần đa phần mềm lơng vào để sử dụng giúp kế toán giảm bớt đợc số lợng công việc 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền ... hoạt động hết công suất, ngời lao động phải làm việc đủ mời cho suất lao động Phân công lao động hợp lý chỗ phải xếp cho ngời, việc, khuyến khích ngời làm việc thực suất, chất lợng hành động ... nghiệp mà ngời lao động quan tâm Do công tác hạch toán tiền lơng tiền thởng khoản trích lục theo lơng ngời lao động đựơc nghiên cứu hoàn thiện hơn, nhằm phát huy tác dụng công cụ tác dụng phục...
 • 7
 • 308
 • 0

một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình i

một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình i

Kinh tế - Quản lý

... phơng pháp hạch toán * Hạch toán lao động Bao gồm hạch toán số lợng lao động, thời gian lao động kết lao động + Hạch toán số lợng lao động: việc theo dõi kịp thời, xác tình hình tăng, giảm số lợng ... lợng lao động theo loại lao động sở làm cho việc tính trả lơng chế độ khác cho ngời lao động đợc kịp thời Số lợng lao động doanh nghiệp đợc phản ánh sổ sách thờng phòng lao động tiền lơng lập nhằm ... phân bổ, sử dụng lao động Bên cạnh doanh nghiệp vào sổ lao động đợc mở cho ngời để quản lý số lợng lẫn chất lợng lao động, biến động chấp hành chế độ ngời lao động Số lợng lao động tăng lên doanh...
 • 61
 • 214
 • 0

một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình i

một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình i

Kinh tế - Thương mại

... phân bổ, sử dụng lao động Bên cạnh doanh nghiệp vào sổ lao động mở cho người để quản lý số lượng lẫn chất lượng lao động, biến động chấp hành chế độ người lao động Số lượng lao động tăng lên ... lượng lao động theo loại lao động sở làm cho việc tính trả lương chế độ khác cho người lao động kịp thời Số lượng lao động doanh nghiệp phản ánh sổ sách thường phòng lao động tiền lương lập nhằm ... giảm người lao động, định mức sống vật chất người lao động làm công ăn lương doanh nghiệp Vì để trả lương cách công bằng, xác, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tạo kích thích, quan tâm đắn người...
 • 81
 • 175
 • 0

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực tại tập đoàn vận tải Phượng Hoàng pptx

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực tại tập đoàn vận tải Phượng Hoàng pptx

Quản trị kinh doanh

... chế tạo động lực Tập đoàn vận tải phượng hoàng Chương III: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực tập đoàn vận tải Phượng Hoàng CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC TẠO ĐỘNG ... NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG ĐỘNG LỰCCÔNG TY PHƯỢNG HOÀNG Hoàn thiện xếp lại đội ngũ lao động Do lao động số phận Công ty chưa hợp lý nên tình trạng thừa hay thiếu lao động Công ty phân công hợp tác ... trường Bên cạnh công tác tạo động lực nhằm mục đích thu hút gắn bó người lao động với doanh nghiệp; không người lao động doanh nghiệp mà người doanh nghiệp (3) Mặt xã hội: Năng suất lao động tăng thúc...
 • 27
 • 413
 • 0

Một số biện pháp bản nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm ở Cty May 10

Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm ở Cty May 10

Kế toán

... xuất sức lao động đợc thể mặt: +Một trì phát triển sức lao động thân ngời lao động +Hai sản xuất sức lao động tức nuôi dỡng hệ +Ba tăng cờng chất lợng sức lao động hoàn thiệnlao động nâng ... Tổng: 3036 lao động làm việc Công ty Với chất lợng lao động đợc tổng hợp qua bảng 32 Bảng 1: cấu lao động 1998 Công ty May 10 Chỉ tiêu Tổng số lao động Công ty Theo giới tính: Nam Số lợng(ngời) ... pháp theo dõi thực ngời lao động doanh nghiệp, xây dựng biểu bảng theo dõi Hoàn thiện công tác giáo dục trị t tởng Công tác giáo dục trị t tởng công tác nhằm giúp cho công nhân nhận rõ trách...
 • 85
 • 315
 • 0

Một số biện pháp bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Xí nghiệp sản xuất Bê tông thuộc Công ty Xây dựng số 9 Hải Phòng

Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Xí nghiệp sản xuất Bê tông thuộc Công ty Xây dựng số 9 Hải Phòng

Kinh tế - Thương mại

... Quyn ch ng qun lý v t chc lao ng -Trỏch nhim ca XN i qun lý thi cụng cht lng k ,m thut v an ton lao ng -Cụng tỏc bo m an ton lao ng - Trỏch nhim úng BHXH v y t cho ngi lao ng 1.2 Mt s kt qu hot ... mt ngun lc di tng lai Lc lng lao ng ny chớnh l ngun m bo cho s phỏt trin lõu di v vng chc ca xớ nghip, cn o to nõng cao tay ngh v k nng lao ng cho h v to mụi trng lao ng tt h gn bú lõu di vi ... a, to nhiu vic lm cho ngi lao ng Xớ nghip luụn to cụng vic liờn tc v tng thu nhp cho ngi lao ng - Xớ nghip cỏc chin lc phỏt trin ngun nhõn lc, nhng chớnh sỏch khuyn khớch ngi lao ng ngh hu trc...
 • 60
 • 283
 • 0

Một số biện pháp bản nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm ở Công ty May 10

Một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm ở Công ty May 10

Kế toán

... sức lao động Tái sản xuất sức lao động đợc thể mặt: +Một trì phát triển sức lao động thân ngời lao động +Hai sản xuất sức lao động tức nuôi dỡng hệ +Ba tăng cờng chất lợng sức lao động hoàn thiện ... pháp theo dõi thực ngời lao động doanh nghiệp, xây dựng biểu bảng theo dõi Hoàn thiện công tác giáo dục trị t tởng Công tác giáo dục trị t tởng công tác nhằm giúp cho công nhân nhận rõ trách ... sức lao động cho ngời lao động thực công việc Trong thực tế lơng tối thiểu khác tùy yêu cầu tái sản xuất sức lao động ngời lao động nh Chức kích thích lao động Tiền lơng sở để tái sản xuất sức lao...
 • 85
 • 855
 • 3

Một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản tại công ty xuất khảu Intimex.doc.DOC

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản tại công ty xuất khảu Intimex.doc.DOC

Kế toán

... III :Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất hàng nông sản công ty 69 I Định hớng hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới 69 II Một số giải pháp kiến nghị 70 II.1 Giải pháp ... triển ngày mạnh Với mong muốn góp phần nhỏ cho nghiệp kinh doanh công ty, vấn đề: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất mặt hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex đợc chọn làm ... gia, khu vực tác động trực tiếp đến hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh công ty nói chung hoạt động xuất nhập công ty nói riêng Vậy nên, công ty kinh doanh quốc tế cần nghiên cứu số vấn đề nh:...
 • 86
 • 1,230
 • 21

Một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê tài chính I – Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê tài chính I – Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... 56 2.5.2 Những hạn chế hoạt động cho thuê Công ty cho thuê tài I -59 Chơng III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê Công ty cho thuê tài I - Ngân hàng Nông nghiệp ... Thực trạng hoạt động cho thuê Công ty Cho thuê Tài I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê Công ty cho thuê tài I ... 3.2.4 Khả tài Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 69 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê Công ty cho thuê tài I -71 3.3.1...
 • 71
 • 658
 • 0

Luận văn: Một số giải pháp bản nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp nói chung và tại Công ty dụng cụ cắt và đo lường khí nói riêng potx

Luận văn: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp nói chung và tại Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí nói riêng potx

Tài chính - Ngân hàng

... sức lao động, giá sức lao động hình thành thông qua thoả thuận người sử dụng lao động người sử dụng lao động trả cho người lao động Tiền lương tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá thị trường pháp ... lương sở pháp lý để người sử dụng lao động, người lao động thực sách, pháp luật kinh tế, tài Ngân sách liên quan - Chế độ tiền lương sở pháp lý để người lao động, người sử dụng lao động đại ... sức lao động giản đơn tái sản xuất sức lao động mở rộng Tiền lương người lao động phải đảm bảo giá trị thực tế để người lao động chi tiêu trì sống cho phần cho gia đình phần cho tích luỹ dành cho...
 • 68
 • 389
 • 0

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và dịch vụ sau bán hàng tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và dịch vụ sau bán hàng tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện

Kế toán

... mức thu nhập bình quân ngời lao động tăng Công ty đợc kết kinh doanh nh mục tiêu mà Ban giám đốc toàn thể CBCNV mong muốn Đó kết nỗ lực, đoàn kết toàn Công ty lao động sản xuất 01 năm Đây phát ... liờn giao cho th kho ri chuyn n phũng k toỏn k toỏn ghi s, liờn giao cho ngi giao hng Phiu nhp kho sau ó cú y ch ký, mt bn giao cho k toỏn toỏn, mt bn cũn li ghi vo th kho c chuyn cho k toỏn ... phí sản xuất kinh doanh giảm 2.04%; Đây nguyên nhân khiến cho lợi nhuận trớc thuế sau thuế tăng lên, mức thu nhập bình quân ngời lao động tăng lên; Tổng lợi nhuận trớc thuế từ HĐSXKD tăng 1.182.377.642...
 • 57
 • 438
 • 0

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án phát triển giáo dục Trung học sở II

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý Dự án phát triển giáo dục Trung học cơ sở II

Kế toán

... Chương 2: Thực trạng công tác quản lý tài Dự án Phát triển giáo dục Trung học sở II (CPCU) – Bộ Giáo dục Đào tạo  Chương 3: Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài Dự ... người lao động để nhằm tìm tiếng nói chung người lao động nhà quản lý công ty đề cao, trọng chiến lược phát triển Muốn dự án thật thành công vai trò người lao động phủ nhận Thực tế cho thấy, người ... hướng hoạt động phát triển Dự án giai đoạn 2010 – 2012 định hướng riêng hoàn thiện công tác quản lý dự án thời gian này, em xin đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý áp dụng cho Dự án...
 • 67
 • 646
 • 1

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và dịch vụ sau bán hàng tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện

Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và dịch vụ sau bán hàng tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thiết bị đo điện

Quản trị kinh doanh

... thu hỳt lc lng lao ng tr cho cụng ty Mc thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng tng lờn nhng nm qua ó giỳp cho i sng ca cụng nhõn viờn cụng ty c nõng cao rừ rt, ngi lao ng cú iu kin sm sa cho gia ỡnh nhng ... (Ngun: Phũng Lao ng) Tng s lao ng thng xuyờn ca cụng ty l 912 ngi Trong ú lao ng sn xut cụng nghip l 786 ngi chim 86% tng s lao ng, lao ng dch v khỏch sn l 126 ngi chim 14% tng s lao ng iu ny ... đốc Ph trỏch SX-KD P Công nghệ P thiết kế P Xởng Kỹ Thuật Số Phân xởng dụng Trởng ban BĐCL P QLCL Phân xởng đột dập P Tổ chức Phân xởng ép nhựa P Tài vụ Phân xởng khí P Lao động Phân xởng Lắp...
 • 88
 • 390
 • 1

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9

Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công Ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Bắc 9

Kế toán

... của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, với mong muốn công tác ngày hoàn thiện em xin mạnh dạn đa vài ý kiến sau: 3.2.1 Về hệ thống sổ Công ty sử dụng: Hiện nay, Công ... lập Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mà sử dụng Bảng kê chứng từ phát sinh bên TK152 mẫu sổ gần phù hợp với Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Tuy nhiên, nội dung Bảng ... phân xởng mở sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp cho phân xởng Cách làm cho phép Công ty hạch toán chi phí nhân công trực tiếp vào phân xởng xác Từ tạo điều kiện để kế toán đánh giá tình...
 • 8
 • 353
 • 0

Xem thêm