một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Giáo dục học

... lỗi tả cho HS dân tộc chương 28 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾUTRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG 2.1 Giáo dục cho HS tầm quan trọng tả Chính ... Tiểu Học Lăng Hiếu với mục đích để nâng cao chất lượng viết đúng, viết đẹp cho HS mạnh dạn chọn nội dung Một số biện pháp rèn viết tả cho học sinh lớp Trường Tiểu học Lăng HiếuTrùng Khánh ... môn Chính tả lớp 17 1.2.2 Thực trạng rèn kỹ tả cho HS lớp GV 19 TIỂU KẾT 27 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾU...
 • 64
 • 4,307
 • 25

skkn một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Chính tả Làm cho tất giáo viên Tiểu học thấy rõ tầm quan trọng phân môn Chính tả, kiên trì rèn luyện cho em viết tả từ lớp Đẩy mạnh phong trào thi đua viết tả , rèn luyện chữ viết đẹp học sinh ... lỗi tả) học sinh năm trước để tác động vào ý thức học sinh 2) Rèn đọc đôi với luyện viết tả Như biết: đọc thông viết thạo Học sinh đọc chậm sai nhiều viết tả. Vì đọc chưa thông nên viết tả em ... đường học tập sống sau Sau kết thúc năm học 2007- 2008, thấy kết thi lại môn Tiếng Việt khối cao, đầu nảy sinh ý tưởng tìm biện pháp để rèn cho học sinh viết tả Hè đó, phân công ôn tập cho 17 em học...
 • 16
 • 3,852
 • 7

một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

Báo cáo khoa học

... lỗi tả cho HS dân tộc chương 28 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾUTRÙNG KHÁNH - CAO BẰNG 2.1 Giáo dục cho HS tầm quan trọng tả Chính ... môn Chính tả lớp 17 1.2.2 Thực trạng rèn kỹ tả cho HS lớp GV 19 TIỂU KẾT 27 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾU ... Tiểu Học Lăng Hiếu với mục đích để nâng cao chất lượng viết đúng, viết đẹp cho HS mạnh dạn chọn nội dung Một số biện pháp rèn viết tả cho học sinh lớp Trường Tiểu học Lăng HiếuTrùng Khánh...
 • 67
 • 2,406
 • 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: SƯU TẦM VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ - TÂN LẠC – HÒA BÌNH

Khoa học tự nhiên

... DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀO CÁC TIẾT CHÍNH TẢ RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC MỸ 31 2.1 cầu việc sưu tầm, ứng dụng số trò chơi học tập tả để rèn viết tả ... dạy học tả rèn viết tả cho học sinh 1.1.2 Lí luận trò chơi học tập trò chơi rèn viết tả 13 1.1 .3 Một số đ c điểm tâm, sinh l HS tiểu học ảnh hưởng đến việc rèn viết tả ... vị trí phân môn Chính tả trường tiểu học định hướng để rèn viết tả cho học sinh lớp Đồng thời nghiên cứu sở thực tiễn dạy - học tả , rèn viết tả học sinh lớp Trường Tiểu học Ngọc mỹ - Tân...
 • 67
 • 1,486
 • 11

SKKN Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Tng N s 24 23 47 Di TS % 14 58 .33 39 . 13 23 im 5-6 TS % 37 .50 30 . 43 16 48.94 34 .04 im 7-8 TS % 0.00 17 .39 8.51 im 9-10 TS % 4.17 13. 0 4 8.51 Kt qu bi kim tra vit ca hc sinh thỏng 03/ 2008 bi: ... im Lp 5A Lp 5B Tng s S HS lm bi 24 23 47 Yu TS 16 % 37 .50 30 . 43 34.04 Trung Bỡnh TS % 11 45. 83 34.78 19 40. 43 Khỏ TS % 12.50 26.09 19.15 Gii TS % 4.17 8.70 6 .38 C KT LUN V KIN NGH I MC , PHM VI ... hc sinh (Nh ó núi phn c im tỡnh hỡnh hc sinh) Khi cho hc sinh, ngi thy luụn to cho cỏc em quyn chn la bng cỏch nhiu (t n bi) cỏc i tng hc sinh lp u cú th t chn bi, trỏnh s ỏp t Ra cho...
 • 42
 • 14,026
 • 66

SKKN: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... văn nhà trường Tiểu học + Trong lớp rải rác số học sinh học yếu, cá biệt có học sinh đọc chưa thông, viết chưa thạo Đây trở ngại lớn cho việc dạy học tập làm văn cho học sinh Với học sinh DT, ... kiện thuận lợi để học sinh học tốt môn học khác Tiểu học học lên lớp Đối với học sinh dân tộc, việc giúp học sinh học làm văn miêu tả góp phần nâng cao lực cảm thụ văn học cho em, giúp em khám ... 100% học sinh DT nên việc giúp em đạt yêu cầu vấn đề nan giải Học sinh thường ngại học Tập làm văn Với học sinh lớp Năm, việc rèn làm văn miêu tả cho học sinh cần thiết Học tốt văn miêu tả điều...
 • 19
 • 11,122
 • 30

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

Khoa học tự nhiên

... học sinh lớp 4, trường tiểu học Tường Hạ - Phù Yên – Sơn La 20 TIỂU KẾT …………………………………………………………………… 23 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐINH THỊ YẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN TỈNH SƠN LA CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ... tiết) Viết văn tả người Trả văn tả người Ôn tập tả đồ vật (2 tiết) Viết văn tả đồ vật Trả văn tả đồ vật Ôn tập tả cối Viết văn tả cối Trả văn tả cối Ôn tập tả vật 13 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 ...
 • 76
 • 3,567
 • 33

rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu học

Thạc sĩ - Cao học

... việc rèn viết tả cho học sinh Tiểu học Khảo sát thực trạng dạy phân môn Chính tả việc rèn viết tả cho học sinh Tiểu học (cụ thể trường Tiểu học Trung Tự, Hà Nội) Xây dựng hệ thống biện pháp ... việc rèn viết tả, xây dựng hệ thống biện pháp cách sử dụng chúng hợp lí Chính tả để rèn viết tả cho học sinh Tiểu học b Ý nghĩa thực tiễn Tổng kết thực trạng rèn viết tả trường Tiểu học, ... chương Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn rèn viết tả cho học sinh Tiểu học Chương 2: Một số biện pháp rèn viết tả cho học sinh Tiểu học Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Phần thứ ba kết luận...
 • 7
 • 985
 • 6

Một số biện pháp rèn năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... thực trạng rèn luyện kỹ viết đoạn văn cho học sinh lớp 4, sở đề xuất số biện pháp rèn luyện viết đoạn văn phù hợp giúp học sinh rèn luyện, nâng cao viết đoạn, viết văn kể chuyện lớp Nhiệm ... Một số biện pháp tập RLKN viết ĐVKC cho HS lớp 2.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 55 2.2 Một số biện pháp rèn luyện viết đoạn văn kể chuyện .57 2 .3 Các dạng tập rèn luyện viết đoạn ... khích học sinh luyện viết 44 thật nhiều dạng tập hay, hấp dẫn để kích thích tính ham học tập nghiên cứu học sinh Tổ chức cho học sinh học tập đoạn văn biện pháp để nâng cao viết đoạn cho học sinh...
 • 123
 • 4,276
 • 30

Sáng kiến kinh nghiệm _ MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNGHOC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm _ MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG Ở HOC SINH

Mầm non - Tiểu học

... Một số biện pháp rèn đọc học sinh lớp 2A – Năm học 20 13- 2014 Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNGHOC SINH LỚP A I TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Trong thời ... DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN CÁC BÀI HỌC TỪ TUẦN 11 – TUẦN 16 VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNGHỌC SINH LỚP 2A Để thực tốt biện pháp rèn đọc cho học sinh, xây dựng nhật dạy dạy học ... 5 3 4 7 7 6 6 7 3 4 5 6 8 8 7 8 8 4.5 5. 437 5 6.125 6.8125 1.8619 1.54785 1.5 1 .32 759 80 87 98 109 13 Trương Tiểu học số Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn đọc học sinh lớp 2A – Năm học 20 13- 2014...
 • 20
 • 1,290
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Mầm non - Tiểu học

... rèn đọc học sinh lớp 2A – Năm học 20 13- 2014 Bảng Phân tích liệu lớp 2A Bảng Lê Thị Xuân Tuyết Phân tích liệu lớp 2B 11 Trường Tiểu học số Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn đọc học sinh lớp ... năm 20 13 Tác giả Leâ Thò Xuaân Tuyeát Lê Thị Xuân Tuyết 13 Trường Tiểu học số Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn đọc học sinh lớp 2A – Năm học 20 13- 2014 Lê Thị Xuân Tuyết 14 Trường Tiểu học số Hòa ... dẫn học sinh thực hoạt động học tập để em phát triển, từ Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn đọc học sinh lớp 2A – Năm học 20 13- 2014 em nâng cao lực đọc đúng, ...
 • 14
 • 1,597
 • 1

Xem thêm