một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ kể chuyện học sinh lớp 2

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG NÓI TRONG GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 2

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI TRONG GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 2

Giáo dục học

... dung: Một số biện pháp rèn nói kể chuyện cho học sinh lớp 2 II./Thực trạng việc rèn kỹ kể chuyện lớp Năm học 20 08 – 20 09 nhà trường phân công chủ nhiệm giảng dạy lớp 2A Tổng số học sinh 29 15 ... pháp dạy học phù hợp kể chuyện môi trường tốt để rèn luyện giao tiếp, nói cho học sinh C - KẾT LUẬN Kết nghiên cứu Việc áp dụng số biện pháp để rèn kỹ nói kể chuyện cho học sinh lớp chủ ... luyện nói qua hình thức kể chuyện phân vai: -3/14- II. /Một số biện pháp rèn luyện nói cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp Trong cấu trúc SGK Tiếng Việt lớp 2, câu chuyện phân bố sau: Thể...
 • 14
 • 1,035
 • 1

Một số biện pháp rèn năng nói trong giờ dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Một số biện pháp rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Trần Phú - huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

Xã hội học

... 26 CHƯƠNG : NHỮNG BIỆN PHÁP RÈN NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 31 2. 1 Một số vấn đề chung phương pháp dạy học 31 2. 2 Một số phương pháp rèn nói cho HS lớp ... tiếp 29 HS lớp 2A năm học 20 12- 2013 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 11 HS 37,9 % Tạm 12 HS 41,4 % Chưa HS 20 ,7 % Bảng 2: Thống khả nói - giao tiếp 29 HS lớp 2B năm học 20 12- 2013 Khả Số học sinh ... SGK Tiếng Việt lớp 12 1 .2. 2 .2 Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 13 1 .2. 2.3 Vận dụng thiết bị dạy học vào việc rèn nói 14 1 .2. 2.4 Khả nói học sinh 16 1 .2. 2.5 Giáo án dạy...
 • 81
 • 1,950
 • 20

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG NÓI QUA GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN 1 - THƯỜNG XUÂN - THANH HÓA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI QUA GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN 1 - THƯỜNG XUÂN - THANH HÓA

Khoa học tự nhiên

... rừng 2. 1 .2. Cấu trúc phân môn Kể chuyện lớplớp có tha đổi phân bố tiết học đơn vị học (2 tuần) phân môn kể chuyện có tha đổi Ở lớp 3, tiết kể chuyện riêng Trong đơn vị học, học sinh kể chuyện ... sở để đề xuất số giải pháp đưa chương 24 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP QUA PH N M N KỂ CHU ỆN Dạy Kể chuyện ạy môn học khác, GV cần đổi phương pháp dạy học theo hướng ... hiệu Trong học em phải tham gia kể chuyện, kể nhiều bộc lộ ực kể chuyện thân tiết kể chuyện thực tiết học kể chuyện Dạy Kể chuyện dạy em kể chuyện thông thường b ng lời nói đơn mà cần phải kể chuyện...
 • 61
 • 960
 • 7

SKKN Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Kon Tum Trong quỏ trỡnh ỏp dng sỏng kin kinh nghim, tụi cú chỳ ý phõn loi i tng hc sinh theo trỡnh v i tng hc sinh dõn tc thiu s Lp 5A Lp 5B Tng s Tng s 24 23 47 Dõn tc 13 12 25 N 15 14 29 N dõn ... s hc sinh hc trung bỡnh v khỏ gii thỡ s b qua s hc sinh yu, hc sinh DTTS Nhng nu trung n s hc sinh yu, hc sinh DTTS, kiờn trỡ giỳp s hc sinh ny cú c bi thỡ li nh hng n s phỏt trin ca s hc sinh ... TP LM VN LP NM iu tra phõn loi hc sinh Giỏo viờn iu tra phõn loi hc sinh, nm chc tng i tng hc sinh: hc sinh nng khiu, trung bỡnh, hc sinh yu Nm chc c i tng hc sinh, giỏo viờn s c k hoch dy hc...
 • 42
 • 14,026
 • 66

một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Giáo dục học

... Việt vào dạy học tả lớp 3… 31 2. 2.1 Phương pháp phân tích ngôn ngữ 30 2. 2 .2 Phương pháp giao tiếp 32 2 .2. 3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2. 2.4 Phương pháp trò chơi ... 12 1 .2 Cơ sở thực tiễn 17 1 .2. 1 Chương trình phân môn Chính tả lớp 17 1 .2. 2 Thực trạng rèn kỹ tả cho HS lớp GV 19 TIỂU KẾT 27 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ... thông Thực trạng nói sở để tác giả xây dựng biện pháp sửa lỗi tả cho HS dân tộc chương 28 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾUTRÙNG...
 • 64
 • 4,307
 • 25

SKKN: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... văn miêu tả cho học sinh cần thiết Học tốt văn miêu tả điều kiện thuận lợi để học sinh học tốt môn học khác Tiểu học học lên lớp Đối với học sinh dân tộc, việc giúp học sinh học làm văn miêu ... nhà trường Tiểu học + Trong lớp rải rác số học sinh học yếu, cá biệt có học sinh đọc chưa thông, viết chưa thạo Đây trở ngại lớn cho việc dạy học tập làm văn cho học sinh Với học sinh DT, yêu cầu ... http://tieuhoc.info triển lực học văn học sinh khiếu Đồng thời, giáo viên có biện pháp phù hợp giúp học sinh yếu, học sinh DT biết làm văn miêu tả, vận dụng làm văn hoàn chỉnh Rèn cho học sinh quan sát Quan...
 • 19
 • 11,122
 • 30

skkn một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... điểm ) Đầu năm học 20 08- 20 09, sau khảo sát chất lượng đầu năm, tỉ lệ học sinh lớp đạt điểm tả cụ thể sau: … Trong năm học qua, họp tổ để trao đổi tìm biện pháp dạy tả cho học sinh, giáo viên ... đường học tập sống sau Sau kết thúc năm học 20 07- 20 08, thấy kết thi lại môn Tiếng Việt khối cao, đầu nảy sinh ý tưởng tìm biện pháp để rèn cho học sinh viết tả Hè đó, phân công ôn tập cho 17 em học ... thưởng kịp thời học sinh có nhiều tiến học tập 1) Phát huy tính có ý thức dạy tả Trong năm học 20 08 -20 09, tuần đầu nhận lớp, việc củng cố nề nếp lớp học, sinh hoạt nội qui trường, lớp; cho em chép...
 • 16
 • 3,852
 • 7

một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

Báo cáo khoa học

... Việt vào dạy học tả lớp 3… 31 2. 2.1 Phương pháp phân tích ngôn ngữ 30 2. 2 .2 Phương pháp giao tiếp 32 2 .2. 3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2. 2.4 Phương pháp trò chơi ... 12 1 .2 Cơ sở thực tiễn 17 1 .2. 1 Chương trình phân môn Chính tả lớp 17 1 .2. 2 Thực trạng rèn kỹ tả cho HS lớp GV 19 TIỂU KẾT 27 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN ... thông Thực trạng nói sở để tác giả xây dựng biện pháp sửa lỗi tả cho HS dân tộc chương 28 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP TRƢỜNG TIỂU HỌC LĂNG HIẾUTRÙNG...
 • 67
 • 2,406
 • 2

skkn Một số biện pháp rèn năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... % SL Tỉ lệ % 20 12- 2013 4C 25 05 20 32 12 48 20 13 -20 14 4C 22 03 14 23 14 63 3 .2 Dự tính lỗi học sinh dễ mắc, từ khó lần trước học sinh đọc chưa tốt để học sinh luyện đọc lại: - Học sinh đọc chưa ... học sinh, tơi chọn nghiên cứu giới thiệu Đề tài: Một số biện pháp rèn đọc hiểu văn cho học sinh lớp 4” để đồng nghiệp tham khảo Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn kó đọc hiểu văn cho học sinh ... SL Tỉ lệ % 20 12- 2013 25 05 20 ,0 28 ,0 13 52, 0 20 13 -20 14 22 02 9,1 31,8 13 59,1  Nhận xét: Từ kết trên, tơi nhận thấy số học sinh đọc – hiểu hạn chế Các em chưa hiểu vận dụng số khái niệm...
 • 33
 • 769
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Lớp 5

... đến việc học tập em nên có chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh đến lớp Bên cạnh đó, số phụ huynh tìm thêm sách tham khảo, tài liệu học tập để học sinh đọc thêm - Học sinh biết ... mơn học Tiểu học góp phần hình thành phát triển nhân cách trẻ, cung cấp cho trẻ kiến thức cần thiết Phân mơn Tập làm văn Tiểu học có nhiệm vụ quan trọng rèn nói viết Thế nay, đa số em học sinh ... lớp sợ học phân mơn Tập làm văn khơng biết nói ? viết ? Ngay thân giáo viên đơi khơng tự tin dạy phân mơn so với mơn học khác Do đứng lớp tơi ln ý đến việc rèn luyện làm Tập làm văn cho học...
 • 43
 • 858
 • 0

Một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Yếu SL 24 12 % 80 40 26 ,67 13,33 4/ Phạm vi ứng dụng: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho giáo viên dạy từ khối lớp đến khối lớp bậc Tiểu học III KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm: Rèn cho học sinh ... Kết cụ thể năm học 20 13 -20 14 lớp 5D tổng số học sinh 30/5nữ Thời điểm Giỏi SL Đầu năm 30/5 GHKI 30/5 CHKI 30/5 GHKII 30/5 Khá % SL % 3,33 10 16,66 23 ,33 33,34 Trung bình SL % 20 13 43,34 15 ... thưởng học sinh có tiến học tập Ngay vào đầu năm học, tổ chức cho em nuôi heo đất cách tiết kiệm, thu gom phế liệu bán tuần cho heo ăn 500 đồng 1000 đồng Số tiền bàn với lớp: Trong năm học, bạn học...
 • 12
 • 2,799
 • 7

skkn Một số biện pháp rèn năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... Giờ tập đọc vậy, đa số học sinh đọc ê, a, đánh vần, phát âm sai lại rơi vào em yếu tả Chất lượng tả học sinh tuần đầu : Số lỗi Bài 1(tuần 1) Bài 2( tuần 2) 1 -2 9,1% 12, 1% 3-4 27 ,3% 27 ,3% 5-6 24 ,2% ... CƠ SỞ LÍ LUẬN: Chính tả phân môn nhằm rèn cho học sinh viết, nghe, đọc làm tập tả, rèn luyện sử dụng ngôn ngữ tả thực cần thiết không học sinh tiểu học mà với tất người Khi đọc văn viết ... giúp học sinh nắm vững qui tắc tả, cung cấp cho học sinh số mẹo luật tả đơn giản, dễ nhớ * Hướng dẫn học sinh tự phát lỗi sửa lỗi * Tuyên dương khen thưởng kịp thời học sinh có nhiều tiến học...
 • 13
 • 566
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Khóa luận tốt nghiệp Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Giáo dục học

... 24 CHƯƠNG II: CÁC BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 25 2. 1 Rèn quan sát cho học sinh 25 2. 2 Rèn tìm hiểu đề, lập dàn ý 28 2. 2.1 ... đất nước Và học sinh cần phải tự rèn luyện thân, ham học hỏi để vững bước xa 24 CHƯƠNG II: CÁC BIỆN PHÁP RÈN NĂNG VIẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, Trong phân môn Tập làm văn, chia thành ... miêu tả nói riêng chưa sâu nghiên cứu việc rèn kỹ viết văn miêu tả khối lớp cụ thể Do đề tài “ Một số biện pháp rèn viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5” đề tài mẻ, mang tính khoa học, phù...
 • 104
 • 1,141
 • 9

Trao đổi kinh nghiệm - MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2

Trao đổi kinh nghiệm - MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2

Mầm non - Tiểu học

... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 04 -20 05 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 học sinh chiếm : 51% Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 17 học sinh chiếm: 44% Học sinh giỏi: học sinh chiếm Học sinh tiên tiến: 20 học sinh chiếm:...
 • 27
 • 1,277
 • 3

Một số biện pháp rèn năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... chuyện 24 1.3 Cơ sở thực tiễn .31 TIỂU KẾT CHƯƠNG 53 Chương 2: Một số biện pháp tập RLKN viết ĐVKC cho HS lớp 2. 1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 55 2. 2 Một số biện pháp rèn ... viết đoạn dạy học Tập làm văn kể chuyện học sinh nay, biện pháp rèn viết đoạn cho học sinh mà giáo viên thường sử dụng,… Thái độ học sinh Tập làm văn kể chuyện mà em học nhà trường, số câu hỏi ... Do rèn viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp giáo viên phải phối hợp đồng biện pháp tổ chức hình thức luyện tập để nâng cao chất lượng đoạn văn kể chuyện học sinh 42 Bảng 2. 5: Biện pháp...
 • 123
 • 4,276
 • 30

một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh lớp 2

Giáo dục học

... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 04 -20 05 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 học sinh chiếm : 51% Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... yếu rèn viết chữ Phân môn Kể chuyện rèn nói, nghe đọc Trong kể chuyện, học sinh kể lại câu chuyện phù hợp với chủ điểm mà em học (trong SGK sách khác), nghe thầy, cô bạn kể kể lại câu chuyện...
 • 17
 • 711
 • 2

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói trong giờ dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2

Giáo dục học

... kết học tập học sinh, có kết xếp loại khả nói giao tiếp học sinh lớp sau: Bảnh thống khả nói_ giao tiếp học sinh lớp 2c năm học 20 04 -20 05 Khả Số học sinh Tỷ lệ % Nói tốt 20 HS 40% Tạm 20 HS ... 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 22 Học sinh giỏi: học sinh chiếm: Học sinh tiên tiến: 25 học sinh chiếm : 51% học sinh chiếm: 59% Về đạo đức: 100% học ... yếu rèn viết chữ Phân môn Kể chuyện rèn nói, nghe đọc Trong kể chuyện, học sinh kể lại câu chuyện phù hợp với chủ điểm mà em học (trong SGK sách khác), nghe thầy, cô bạn kể kể lại câu chuyện...
 • 19
 • 620
 • 1

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 2.

Tư liệu khác

... yếu rèn viết chữ Phân môn Kể chuyện rèn nói, nghe đọc Trong kể chuyện, học sinh kể lại câu chuyện phù hợp với chủ điểm mà em học (trong SGK sách khác), nghe thầy, cô bạn kể kể lại câu chuyện ... bạn bè lớp cởi mở, tự tin nhiều Kết học tập đạo đức lớp sau: Học I: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 10 học sinh chiếm: 35,7% 21 Học sinh giỏi: Học sinh tiên tiến: học sinh chiếm 25 % học sinh ... chiếm: 21 ,4% Về đạo đức: 100% học sinh nhận xét: thực đầy đủ Học II: Về học lực : Học sinh xuất sắc: 14 học sinh chiếm : 50% Học sinh giỏi: 12 học sinh chiếm: 42, 9% Học sinh tiên tiến: học sinh...
 • 24
 • 270
 • 2

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH LỚP 3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NÓI TRONG GIỜ DẠY TIẾNG ANH LỚP 3

Tư liệu khác

... trạng học sinh thường mắc lỗi luyện kỹ nói môn tiếng Anh Tôi thấy có số giải pháp: Về phía giáo viên: - Muốn cho học sinh có kỹ nói tiếng Anh cách thành thạo giáo viên phải có kiến thức nói chuẩn ... phải đổi phương pháp dạy để truyền tải lượng thông tin tới học sinh cách sinh động linh hoạt Muốn người thầy phải không ngừng tự tin học tập, rèn luyện, tham gia chuyên đề, học tập lớp nâng cao ... họa, đài, băng có chất lượng hấp dẫn, lôi học sinh nhiều Trên sáng kiến kinh nghiệm việc rèn luyện cho học sinh kỹ nói, thiết nghĩ cần phải rèn luyện học hỏi không ngừng để tìm sáng kiến giảng...
 • 4
 • 284
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - HUYỆN PHÙ YÊN - TỈNH SƠN LA

Khoa học tự nhiên

... quan sát cho học sinh 25 2. 2.1 Khái niệm 25 2. 2 .2 Vai trò quan sát văn miêu tả 26 2. 2.3 Hướng dẫn học sinh trình tự quan sát 26 2. 3 Hướng dẫn học sinh tìm ý lập ... dạn đề số biện pháp rèn kỹ làm văn miêu tả cho HS lớp 4, Trường Tiểu học Tường Hạ - Phù Yên - Sơn La 23 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG ... CHƯƠNG 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỜNG HẠ - PHÙ YÊN SƠN LA 24 2. 1 Giúp học sinh hiểu rõ đối tượng văn miêu tả 24 2. 1.1...
 • 76
 • 3,567
 • 33

Xem thêm