một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3

SKKN một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 4

SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4

Giáo dục học

... việc với văn SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp Chính để rèn kỹ đọc “Diễn cảm” cho học sinh, giáo viên cần ý rèn luyện cho học sinh đọc ngữ điệu Chẳng hạn học sinh đọc giáo viên hướng ... 4” SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp NỘI DUNG Phần thứ hai: I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA “MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 4” Mục tiêu phân môn tập đọc lớp mà Bộ Giáo ... rết Số học sinh đọc diễn cảm tốt tăng học sinh đọc diễn cảm yếu giảm xuống Qua ta thấy thực giải pháp học kỳ vừa qua bước đầu thu kết khả quan 13 SKKN: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp...
 • 16
 • 13,671
 • 52

Một số biện pháp rèn năng đọc cho học sinh lớp 3

Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 3

Giáo dục học

... trng gúp phn nõng cao cht lng c cho hc sinh tụi mnh dn xut mt s bin phỏp ca mỡnh v "Rốn k nng c c cho hc sinh lp 3, t bit l c din cm i tng nghiờn cu ca ti l hc sinh lp 4/ Mc ớch ca ti: bc ... luyn k nng c din cm cho hc sinh Mun rốn cho hc sinh c din cm tt, trc ht mi gi c, giỏo viờn cn phi hng dn hc sinh cỏch phỏt õm chun, c ỳng, cú ý thc, trụi chy, sau ú mi yờu cu hc sinh c din cm c din ... tra nm chc i tng hc sinh v la chn, c bit v k nng c v phõn loi hc sinh theo i tng: i tng 1: Hc sinh bit c din cm i tng 2: Hc sinh mi ch bit c to, rừ, lu loỏt i tng 3: Hc sinh c nh, p ỳng Da vo...
 • 12
 • 14,621
 • 66

skkn một số BIỆN PHÁP rèn NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

skkn một số BIỆN PHÁP rèn kĩ NĂNG đọc CHO học SINH lớp 4

Giáo dục học

... chưa biết đọc diễn cảm được, chưa thể giọng đọc nhân vật 2 .Một số biện pháp khắc phục nhằm nâng cao đọc cho học sinh lớp : Sau xác định khó khăn mà học sinh đọc yếu tiến hành số biện pháp sau ... với học sinh chưa đạt yêu cầu chưa có cố gắng việc đọc giúp đỡ, động viên sửa cách đọc cho học sinh cách: Tôi gọi học sinh đọc tốt đọc cho bạn nghe thân đọc mẫu lại cho học sinh nghe cho em đọc ... đọc cho em *Đối với em đọc sai phụ âm dấu đọc mẫu gọi học sinh đọc tốt đọc mẫu sau yêu cầu em đọc lại cho xác d Lồng ghép việc luyện đọc diễn cảm vào tất bước tập đọc Để luyện cho học sinh đọc...
 • 12
 • 1,214
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng viết cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2

Lớp 2

... png phỏp nghiờn cu: Mc ớch : Tìm số biện pháp rèn viết đúng, đẹp phân môn tập viết nhằm nâng cao chất lợng dy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2D Rốn cho hc sinh t th ngi vit ỳng, ch vit p, ... nm 12 37 ,5 17 53, 1 9 ,3 Gia kỡ I 17 48,5 12 37 ,5 9 ,3 Cui k I 20 62,5 10 31 ,2 6,2 Gia kỡ 22 68,7 10 31 ,2 0 Cui k 26 81,2 18,7 0 C PHN KT LUN I í ngha : Vic rốn ch, gi v v luyn vit ch cho hc sinh ... loi theo VSCS : Sĩ số A Loại B Loại C SL 32 Loại % SL % SL % 17 53, 1 12 37 ,5 9 ,3 III Cỏc bin phỏp gii quyt : Vi kt qu nh trờn tụi ó suy ngh tỡm cỏc bin phỏp rốn ch vit cho hc sinh nh sau: Bin...
 • 10
 • 1,809
 • 2

skkn đề tài một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học

skkn đề tài một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Báo cáo khoa học

... III Các biện pháp rèn sống cho học sinh 1./ Biện pháp nhận thức sâu sắc về việc dạy trẻ sớng Đầu năm học, tơi học tập nghiên cứu chun đề rèn sống cho học sinh tiểu học, về ... học sinh còn gặp nhiều khó khăn Từ sở và thực tiễn quá trình giáo dục rèn sống cho học sinh bậc tiểu học tơi đã tìm số biện pháp giúp giáo viên rèn sống cho học sinh tiểu học ... Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt Nam Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt Nam Giáo dục sống mơn học tiểu học Nhà xuất giáo dục – Lớp Việt...
 • 17
 • 4,110
 • 36

Một số biện pháp rèn năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

Giáo dục học

... A SKKN: Một số biện pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL III MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP sống giáo ... pháp rèn sống cho học sinh thông qua môn học HĐNGLL 31 SL 15 % 48,4 SL 16 % 51,6 Kết cho thấy, số học sinh tốt số học sinh chưa tốt nhiều Chính mà việc rèn sống cho học sinh ... khó khăn rèn sống cho học sinh III Một số biện pháp giáo dục rèn luyện sống cho HS Gần gũi tạo mối thân thiện với học sinh Rèn sống hiệu qua việc tích hợp vào môn học Rèn sống hiệu...
 • 29
 • 3,545
 • 38

Một số phương pháp rèn năng nói cho học sinh lớp 2

Một số phương pháp rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 2

Tư liệu khác

... giao tiếp học sinh, thống kê chất lượng học sinh đầu năm sau: BẢNG THỐNG KÊ KHẢ NĂNG NÓI – GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH LỚP 2A Năm học : 2012 – 20 13 số 31 HS Khả Nói tốt Tạm Chưa Số học sinh HS 10 ... điểm khả giao tiếp học sinh lớp Tôi tiến hành xếp chỗ ngồi cho học sinh cho phân bố ba đối tượng học sinh nêu tổ, nhóm -Ưu điểm biện pháp này: Sự tương trợ lẫn trình học tập học sinh việc làm bổ ... thăm lớp đánh giá tiết dạy chất lượng GV - Tổ chức cho GV giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm trường V Một số giải pháp nhằm “ Rèn kó nói cho học sinh lớp 2” 1.Phương pháp quan sát: a.Phương pháp...
 • 10
 • 682
 • 4

Một số giải pháp rèn kỷ năng đọc cho học sinh đọc yếu

Một số giải pháp rèn kỷ năng đọc cho học sinh đọc yếu

Mầm non - Tiểu học

... năm học kiểm tra , phân loại đối tợng học sinh theo mức * Nhóm : Số học sinh đọc tơng đối * Nhóm : Số học sinh đọc trung bình * Nhóm 3: Số học sinh đọc yếu ( Trong đặc biệt trọng học sinh ... khó , luyện đọc đoạn song số học sinh đọc yếu lại tiếp thu chậm lại rớt lại phía sau * Năm học 2008-2009 lớp 3B chủ nhiệm có 18 học sinh Trong số học sinh thuộc hộ nghèo em , số học sinh cách ... bạn đọc hớng dẫn thêm bạn đọc yếu 15 phút đầu - Phải học đầy đủ , chuyên cần, không đợc nghỉ học lý đáng - Sau áp dụng số biện pháp so với đầu năm học số học sinh đọc yếu ngày tiến , số học sinh...
 • 7
 • 542
 • 5

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Giáo dục học

... giáo dục kỹ cho học sinh nên chọn đề tài: Một số giải pháp rèn sống cho học sinh tiểu học II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lí luận Giáo dục kỹ sống cho học sinh giáo dục cho em có cách ... rèn sống cho học sinh chiếu lệ, giáo viên trọng đến việc dạy kiến thức cho học sinh cho học sinh đọc tốt, viết văn hay, làm tính tốt … Ở bậc tiểu học bậc tạo tảng cho học sinh phát triển, ... nghiệm : MỘT SỐ GIẢI PHÁP RÈN NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ năm học 2010-2011, Bộ Giáo cục Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ sống lồng ghép vào môn học bậc tiểu học...
 • 14
 • 10,474
 • 36

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NGHE CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG NGHE CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Tư liệu khác

... Giờ học sinh động hơn, học sinh tham gia vào nhiều hoạt động khác Học sinh rèn luyện kỹ , đặc biệt kỹ nghe nói Phần lớn em thích học nghe tiếng Anh với kết HK1 sau: - Đối tượng học sinh : Lớp ... việc hướng dẫn học sinh cách phát âm, việc thực hành phát âm quan trọng Luôn cho học sinh rèn luyện thường xuyên lớp Bên cạnh khuyến khích em luyện nghe cách tự học nhà II Các biện pháp khắc phục ... thác xem học sinh biết chưa biết nội dung nghe, gợi trí tò mò, tạo hứng thú nội dung nghe Cho học sinh đoán , nghĩ trước điều nghe ngữ cảnh định Điều lôi học sinh vào nghe gây cho học sinh hứng...
 • 9
 • 8,171
 • 263

một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1

Giáo dục học

... chuẩn, chí số em chưa qua Mẫu giáo nên chưa nắm âm trước vào lớp Vì chọn đề tài "Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1" II/GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỘT SỐ THỰC TRẠNG : a/Về học sinh: Tôi ... phát âm cho học sinh tiểu học, đặc biệt lớp phụ trách Đồng thời muốn giới thiệu số kinh nghiệm việc rèn phát âm chuẩn cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng rèn phát âm chuẩn cho học sinh Từ thúc ... qua việc dạy đọc phải làm cho học sinh thích đọc thấy khả đọc có ích lợi cho em đời Phải làm cho học sinh thấy đường đặc biệt để tạo cho sống trí tuệ đầy đủ phát triển Việc dạy đọc giúp em hiểu...
 • 13
 • 4,067
 • 11

skkn: một số biện phấp rèn chữ, dữ vợ cho học sinh lớp 1b trường tiểu hoc gia hưng năm học 2008 2009

skkn: một số biện phấp rèn chữ, dữ vợ cho học sinh lớp 1b trường tiểu hoc gia hưng năm học 2008 2009

Giáo dục học

... tâm niệm thân học sinh rèn một, giáo viên rèn mười”, để rèn cho học sinh viết đẹp thân giáo viên phải viết đẹp, phải chuẩn mực nét, cho nét chữ giáo viên học thiết thực cho học sinh noi theo ... chất lượng dạy học - Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bò dạy học tương đối đầy đủ, phù hợp với học sinh môn học - Khá đơng học sinh có tinh thần ham học, có tâm tốt vào học lớp Một * Tån t¹i: ... việc rèn chữ, giữ Từ nhờ phụ huynh hỗ trợ thêm việc dạy em học nhà VI Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành báo cáo kinh nghiệm: một số biện rÌn ch÷, gi÷ vë cho häc sinh Lớp 1B - Trường Tiểu học...
 • 19
 • 1,111
 • 0

Xem thêm