một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu hà tây

274 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Thiên Thai

274 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Thiên Thai

Quản trị kinh doanh

... cho hành nhanh chóng, có hiệu quả. Mỗi cá nhân trong khách sạn đợc động viên để phát hiện những chỗ cha hợp lý, phản ánh trực tiếp với giám đốc để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả của công ... trí lại lao động cũng cần đợc tiến hành để từng bớc giảm chi phí từ đó mới có thể sử dụng lao độnghiệu quả cao nhất, tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho các bộ công nhân viên. ... khách hàng quen thuộc thành khách hàng truyền thống. 3. Về công tác lÃnh đạo:LÃnh đạo cũng là một chức năng quan trọng của quản lý. LÃnh đạo có phơng pháp khoa học , hợp lý và có hiệu quả...
 • 58
 • 374
 • 0

662 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Thiên Thai

662 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Thiên Thai

Kinh tế - Thương mại

... chất l-132.Các hoạt động Marketing trong lĩnh vực bán lẻ tại các cửa hàng của Công ty thơng mại Nội2.1. Chính sách sản phẩm Công ty thơng mại Nội một trong những công ty đầu tiên về thơng ... dài.2.Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing bán lẻ.Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện hoạt động Marketing bán lẻ tại cửa hàng của Công ty xuất phát từ tình ... của khách hàng đối với công ty, kích cầu tiêu dùng. Hoạt động XTHH thể hiện qua 4 công cụ là quảng cáo, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán, quan hệ công chúng. Nhờ sự uy tín của công tymột đơn...
 • 65
 • 383
 • 0

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây.pdf

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây.pdf

Quản trị kinh doanh

... khẩu của công ty . 2) Hoạt động marketing của công ty . Chương III: Một số biện pháp marketing nhằm năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩuCông ty xuất nhập khẩu Tây. I) ... thâm nhập thị trường xuất khẩu. 4) Marketing -Mix trên thị trường xuất khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩuCông ty xuất nhập khẩu Tây. I) Khái quát về công ty x uất nhập khẩu ... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TÂY. I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TÂY. 1. Quá trình hình thành và phát triển. Ngày...
 • 47
 • 442
 • 0

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khảu tây. 1) Đánh giá tình hình xuất khẩu của công ty . 2) Hoạt động marketing của công ty . Chương III: Một số biện pháp marketing nhằm năng cao ... của Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty. Chương III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu ... Trung và của công ty, tôi mạnh dạn đề tài: " ;Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây& quot;. Đề tài được nghiên cứu nhằm mục...
 • 47
 • 421
 • 0

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... khẩu. Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty. Chơng III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Do đề tài nghiên ... tranh14Chơng III. Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Đối với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để ... hoạt động xuất khẩu của công ty xuất nhập khảu tây. 1) Đánh giá tình hình xuất khẩu của công ty .2) Hoạt động marketing của công ty .Chơng III: Một số biện pháp marketing nhằm năng cao hiệu...
 • 48
 • 371
 • 1

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty. Chương III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Do đề tài nghiên ... động xuất khẩu của công ty xuất nhập khảu tây. 1) Đánh giá tình hình xuất khẩu của công ty .2) Hoạt động marketing của công ty .Chương III: Một số biện pháp marketing nhằm năng cao hiệu quả ... III.MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TÂY.Đối với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để đảm bảo...
 • 50
 • 357
 • 0

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại CT xuất khẩu.doc

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại CT xuất khẩu.doc

Kinh tế - Thương mại

... phíCHƯƠNG III.MỘT SỐ BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TÂY.Đối với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để ... động xuất khẩu của công ty. Chương III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Do đề tài nghiên cứu còn mới lạ, trình ... các yêu cầu trong hoạt động Marketing. - Phân tích đánh giá hiệu quả của hoạt động xuất khẩu và các hoạt động Marketing của công ty. - Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng, củng...
 • 62
 • 365
 • 0

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XK tại Cty XNK Tây

Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XK tại Cty XNK Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu. Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty. Chơng III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ... Công ty xuất nhập khẩu Tây. 1. Đánh giá chung tình hình hoạt động xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Tây. Hiện nay Công ty xuất nhập khẩu Tây đang còn phải đối mặt với một số khó khăn ... vì khách hàng chỉ biết nhà sản xuất một cách gián tiếp thông qua hàng buôn xuất khẩu. * Công ty quản lý xuất khẩu: Công ty quản lý xuất khẩu hoạt động giống nh một liên doanh xuất khẩu, giải...
 • 48
 • 371
 • 0

Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Tây

Một số biện pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại công ty xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng mây tre ở Công ty xuất nhập khẩu Tây. 1. Đánh giá chung tình hình hoạt động xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Tây. Hiện nay Công ty xuất nhập khẩu ... khẩu của công ty . 2) Hoạt động marketing của công ty . Chơng III: Một số biện pháp marketing nhằm năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩuCông ty xuất nhập khẩu Tây. I) ... thâm nhập thị trờng xuất khẩu. 4) Marketing -Mix trên thị trờng xuất khẩu. Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩuCông ty xuất nhập khẩu Tây. I) Khái quát về công ty x uất nhập khẩu Hà...
 • 49
 • 333
 • 0

701 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Tây

701 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... Marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu. Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty. Chơng III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ... đó.16Chơng III. Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Đối với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để ... phẩm.Chơng IIThực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty xuất nhập khẩu Tây. I. Khái quát về Công ty xuất nhập khẩu Tây. 1. Quá trình hình thành và phát triển.Ngày...
 • 48
 • 316
 • 0

79 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Tây

79 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... khẩu. Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty. Chơng III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Do đề tài nghiên ... Trung và của công ty, tôi mạnh dạn đề tài: " ;Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây& quot;.Đề tài đợc nghiên cứu nhằm mục đích:1- ... quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Đối với một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để đảm bảo rằng để đạt hiệu quả kinh doanh cao thì hoạt động...
 • 51
 • 292
 • 0

84 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Tây

84 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... khẩu. Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty. Chơng III: Một số biện pháp Marketing xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây. Do đề tài nghiên ... Trung và của công ty, tôi mạnh dạn đề tài: " ;Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Tây& quot;.Đề tài đợc nghiên cứu nhằm mục đích:- ... động marketing của công ty .Chơng III: Một số biện pháp marketing nhằm năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩuCông ty xuất nhập khẩu Tây. I) Xây dựng,củng cố và hoàn thiện công...
 • 48
 • 275
 • 0

93 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Tây

93 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... chức của Công ty: Công ty cổ phần nhựa HyPhen là một Công ty vừa và nhỏ, do đó quy mô hoạt động của bộ phận Marketing của Công ty còn hạn chế. Diện tích phòng Marketing của Công ty là 30m2, ... tiến hành.Như vậy, nhờ có hoạt động quản trị Marketinghoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên có hiệu quả hơn. Vấn đề đặt ra ở đây là hoạt động quản trị Marketing được tiến hành ... nguyên vật liệu và hàng hóa của công ty. II. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HYPHEN.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của Công ty 1.1. Các nhân tố...
 • 85
 • 316
 • 0

316 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Tây

316 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... trú, em có một số đề xuất và giải pháp Marketing cho những doanh nghiệp có khách hàng mục tiêu là các sinh viên và nhóm sinh viên. Những giải pháp này em đưa ra dựa trên bốn công cụ Marketing ... hệ giữa các thành viên trong nhóm muốn tồn tại lâu dài thì đồng thời phải duy trì được lợi ích của các thành viên trong nhóm. Và có như thế thì nhóm mới hoạt động hiệu quả. Một nhà kinh tế học ... các hoạt động nhóm. Có thể một thành viên không thích tham gia vào một hoạt động nào đó của nhóm, nhưng vì không muốn bị mọi người cho là không hoà đồng, không có tinh thần tập thể nên thành...
 • 28
 • 331
 • 0

421 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Tây

421 Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty XNK Hà Tây

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng 1174 đờng Láng thuộc Công ty cổ phần cầu Giấy.Chơng III: Một số biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng thơng ... cửa hàng thì chủ yếu là nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng do bên công ty kí hợp đồng chuyển xuống, một số mặt hàng do cửa hàng tự ký hợp đồng. Một số thì do nhân viên quầy tự ký và nhận hàng ... kế của hàng, quầy hàng, đổi mới các loại thiết bị, dụng cụ để bảo quản, trng bày hàng và bán hàng.+ Làm công tác quảng cáo, kết hợp quảng cáo với bán hàng để thúc đẩy hoạt động bán hàng.+...
 • 46
 • 234
 • 0

Xem thêm