một số bazơ quan trọng tiết 2 bai tap

bài 12. một số bazơ quan trọng (tiết 2)

bài 12. một số bazơ quan trọng (tiết 2)

Hóa học

... Giáo viên: Bùi Thị Lệ ThuPHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG PẮCTRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN1 2 ...
 • 18
 • 1,181
 • 4

BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG (TIET 2)

BAI 8 : MOT SO BAZO QUAN TRONG  (TIET 2)

Hóa học

... Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO3) 2 Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO3) 2 , CaSO3 và nước. Pthh : Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO3) 2 Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO3 ... Ca(OH )2 viết PTPƯ minh hoạ. Các nhóm thảo luận báo cáo kết quả. CaCO3CaOCa(OH) 2 CaCO3CaCl 2 Ca(NO3) 2 1 2 345++CaOCa(OH) 2 CaCO3Ca(OH) 2 CO 2 ++H 2 OCO 2 HNO3H 2 OH 2 O+HClH 2 O ... Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là CaSO3 và nước. Pthh: Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO3 + H 2 O Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 0,5  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO3) 2. Pthh...
 • 15
 • 3,091
 • 5

Một số axit quan trọng (tiết 2)

Một số axit quan trọng (tiết 2)

Vật lý

... 2 đồ trang 20 khác với SGK Đáp án.Câu 1 Hoàn thành các phương trình hoá học:1) Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 2) Fe 2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H 2 O3) Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl 2 + 2H 2 O4) ... hiđro). Zn + H 2 SO4 → ZnSO4 + H 2 - Tác dụng với bazơ. H 2 SO4 + 2NaOH → Na 2 SO4 + 2H 2 O- Tác dụng với oxit bazơ. H 2 SO4 + CaO → CaSO4 + H 2 O - Tác dụng với muối.Câu 2 Trình bày ... Mg(OH) 2 + 2HCl → MgCl 2 + 2H 2 O4) 2HCl + Na 2 O → 2NaCl + H 2 OCâu 1 Hoàn thành các phương trình hoá học sau:1) Zn + HCl → 2) Fe2O3 + HCl →3) Mg(OH )2 + HCl →4) HCl + Na2O → KIỂM TRA BÀI...
 • 16
 • 4,281
 • 6

Bài 8 - Tiết 13. Một số bazo quan trọng (TT)

Bài 8 - Tiết 13. Một số bazo quan trọng (TT)

Hóa học

... soạn: 18/09 /20 10 Tiết 13 Ngày dạy: 20 /09 /20 10Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( TT )I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:1.Kiến thức : Biết các tính chất, ứng dụng quan trọng của Ca(OH) 2 ; Biết ý ... .b.Tác dụng với axit : → muối +nước .Ca(OH) 2 +2HCl→CaCl 2 + 2H 2 Oc.Tác dụng với oxit axit: → muối+ nước .Ca(OH) 2 +CO 2 →CaCO3 + 2H 2 O d.Tác dụng vớimuối :(B.9)Hoạt động 3: Ứng ... ? → Ca(OH) 2 b. Ca(OH) 2 + ? → Ca(NO3) 2 + ? c. ? + ? →CaO + ? d. Ca(OH) 2 + ? → ? + H 2 O .e. Ca(OH) 2 +P 2 O5 →? + ? b. Dặn dị: Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK/30....
 • 3
 • 1,282
 • 2

Bài 4. Một số axit quan trọng( tiết 1 và 2)

Bài 4. Một số axit quan trọng( tiết 1 và 2)

Hóa học

... quỳ tímhoá đỏ . 2. Tác dụng với k.loại→muối + H 2 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H 2 3.Tác dụng với bazơ →muối +nước 2HCl + Cu(OH) 2 →CuCl 2 + 2H 2 O4.Tác dụng với oxit bazơ GV: Lê Anh ... oxit:2SO 2 + O 2  → 52 0, OVt2SO3c.Sản xuất H 2 SO4 :SO3 + H 2 O → H 2 SO4Hoạt động 4 : Nhận biết H 2 SO4 và muối sunfat .( 6’ )- GV:Hướng thí nghiệm :-Ống nghiệm 1: H 2 SO4 ... hợpchất của Bari. I.Nhận biết H 2 SO4 và muốisunfat :H 2 SO4+BaCl 2 →BaSO4+2HClNa 2 SO4 + BaCl 2 → BaSO4 +2NaCl .=>Dd:BaCl 2 ,Ba(NO3) 2 ,Ba(OH) 2 được dùng làm thuốcthử...
 • 4
 • 5,923
 • 6

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Hóa học

... Đáp án chi tiết Biểu điểmCâu 1Câu 2 a. Cả Cu(OH) 2 và NaOH đều tác dụng với HCl:Cu(OH) 2 + 2HCl → CuCl 2 + 2H 2 ONaOH + HCl → NaCl + H 2 Ob. Fe(OH)3 bị nhiệt phân hủy:2Fe(OH)3 ... Phịng GD&ĐT Đam Rơng Trường THCS Đạ M’rơngTuần 6 Ngày soạn: 11/09 /20 10 Tiết 12 Ngày dạy: 13/09 /20 10Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (T1)I.MỤC TIÊU : Sau bài này HS phải:1.Kiến thức : Nắm được ... .b.Tác dụng với axit : → muối +nước .Ca(OH) 2 +2HCl→CaCl 2 + 2H 2 Oc.Tác dụng với oxit axit: → muối+ nước .Ca(OH) 2 +CO 2 →CaCO3 + 2H 2 O d.Tác dụng vớimuối :(B.9)Hoạt động 3: Ứng...
 • 6
 • 1,935
 • 2

Tiet 12.Mot so bazo quan trong.ppt

Tiet 12.Mot so bazo quan trong.ppt

Hóa học

... Na 2 ONaOHNaClNaOHNa 2 SO41 2 345++Na 2 ONaOHNaClNaOHO 2 ++H 2 OHClH 2 SO4H 2 OH 2 O+H 2 O H 2 Cl 2 ++ + 24 2 2 2 2+Điện phânMàng ngăn xốpCác phương trình hóa học:(r)(k)(r)(r)(l)(dd)(dd)(dd)(dd)(l)(dd)(l)(dd)(k)(k)(dd)(dd)(dd)(l) 2 2 ... SO 2  Na 2 SO3 + H 2 O Số mol NaOH Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là NaHCO3. Pthh : NaOH + SO 2  NaHSO3 Số mol NaOH Số mol SO 2 2  sản phẩm của phản ứng NaHCO3, Na 2 CO3 ... Cl 2 I.Trình bày tính chất hoáHọc của bazơ tan và bazơ không tanII. Bài tập 2 trang 25 SGK Số mol NaOH Số mol SO 2 2  sản phẩm của phản ứng là Na 2 SO3 và nước. Pthh: 2NaOH...
 • 21
 • 410
 • 1

Tiet 13.Mot so bazo quan trong(tiep).ppt

Tiet 13.Mot so bazo quan trong(tiep).ppt

Hóa học

... Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO3) 2 Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO3) 2 , CaSO3 và nước. Pthh : Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO3) 2 Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO3 ... CaCO3CaOCa(OH) 2 CaCO3CaCl 2 Ca(NO3) 2 1 2 345++CaOCa(OH) 2 CaCO3Ca(OH) 2 CO 2 ++H 2 OCO 2 HNO3H 2 OH 2 O+HClH 2 O CO 2 +++ 2 2+Các phương trình hóa học:(r) (k)(r) (r)(l)(dd)(dd)(k)(r)(l)(r)(dd)(dd)(l)(k)(dd)(dd)(dd)(l) 2 t0 Số ... Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là CaSO3 và nước. Pthh: Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO3 + H 2 O Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 0,5  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO3) 2. Pthh...
 • 14
 • 551
 • 2

tiet 12 - Mot so bazo quan trong

tiet 12 - Mot so bazo quan trong

Toán học

... Ca(HSO3) 2. Pthh : Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO3) 2 Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là Ca(HSO3) 2 , CaSO3 và nước. Pthh : Ca(OH) 2 + 2SO 2  Ca(HSO3) 2 Ca(OH) 2 ... hiđroxit CaCO3CaOCa(OH) 2 CaCO3CaCl 2 Ca(NO3) 2 1 2 345++CaOCa(OH) 2 CaCO3Ca(OH) 2 CO 2 ++H 2 OCO 2 HNO3H 2 OH 2 O+HClH 2 O CO 2 +++ 2 2+Các phương trình hóa học:(r) ... Ca(OH) 2 . Đại diện nhóm nêu cách pha chế. Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 1  sản phẩm của phản ứng là CaSO3 và nước. Pthh: Ca(OH) 2 + SO 2  CaSO3 + H 2 O Số mol Ca(OH) 2 Số mol SO 2 0,5...
 • 15
 • 355
 • 0

một số bazo quan trọng

một số bazo quan trọng

Hóa học

... Ca(OH )2 2, Ca(OH )2 + ?  Ca(NO3 )2 + ?3, CaCO3  ? + ?4, Ca(OH )2 + ?  ? + H2O5, Ca(OH )2 + P2O5  ? + ? Đáp án:1, CaO + H2O  Ca(OH )2 2, Ca(OH )2 + 2HNO3  Ca(NO3 )2 + 2H2O3, CaCO3  CaO + CO2 ... dụng với muối (xét ở bài sau)b. Ca(OH )2 + 2HCl CaCl2 + 2H2Oc. Ca(OH )2 + CO2  CaCO3 + H2O Ca(OH )2 + 2CO2  Ca(HCO3 )2 BÀI 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)B. CANXIHIĐROXIT – THANG ... 2HNO3  Ca(NO3 )2 + 2H2O3, CaCO3  CaO + CO2 4, Ca(OH )2 + CO2  CaCO3 + H2O5, 3Ca(OH )2 + P2O5  Ca3(PO4 )2 + 3H2O BÀI 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG ( Tiếp theo)B. CANXIHIĐROXIT – THANG pHI. TÍNH...
 • 12
 • 1,279
 • 3

Một số bazơ quan trọng

Một số bazơ quan trọng

Hóa học

... Ngày soạn : 19/09/08Ngày dạy : 25 /09/08 Tiết 12 : Bài 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNGI Mục tiêu :- HS biết tính chất vật lí , tính chất hoá học của NaOH ... dung5ph5ph15phHoạt động 1 : Kiểm tra bàicũNêu các tính chất hoá học của bazơ Hoạt động 2 :Cho HS lấy viên NaOH và một ống nghiệm đựng nước , lắc đều sờ tay vào thành ống nghiệm và nhận xét ... tím , dd phenolphtalein , dd HCl III.Phương pháp : Trực quan - Đàm thoại - Giải quyết vấn đềIV. Tiến trình dạy học : 1. Kiểm tra bàicũ 2 . Bài mớiTG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của...
 • 2
 • 516
 • 0

Một số axit quan trọng tiết 6,7

Một số axit quan trọng tiết 6,7

Hóa học

... không khí S + OS + O 2 2 t too SO SO 2 2* * Oxi háo SOOxi háo SO 2 2 thành SO thành SO33 2SO2SO 2 2 + O + O 2 2 t toovv 2 2oo55 2SO 2SO33* Hấp thụ SO* ... nhóm 2 ( các em hoạt động nhóm 2 bạn trong 2 phút) bạn trong 2 phút) b, Tính haùo nöôùc:b, Tính haùo nöôùc: CC 12 12 HH 22 22 OO11 11 HH 2 2SOSO44ñ 11Hñ 11H 2 2O + 12CO ... khí hidro2H2H 2 2SOSO44 đ + Cu t đ + Cu t00 CuSO CuSO44 + SO + SO 2 2 + 2H + 2H 2 2OO Bµi 4: Bµi 4: MOÄT SOÁ AXIT MOÄT SOÁ AXIT QUAN TROÏNG (T2) QUAN TROÏNG (T2) V/...
 • 26
 • 770
 • 2

mot so bazo quan trong

mot so bazo quan trong

Hóa học

... Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNGMỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (2) Có phải các chất kiềm đều là bazơ? Cho ví dụ? (2) Có phải các chất kiềm đều là bazơ? Cho ví dụ?(1) Nêu tính chất hóa học của bazơ (1) ... BAZÔ QUAN TROÏNG QUAN TROÏNG Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNGMỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNGI./ TÍNH CHẤT HÓA HỌC.I./ TÍNH CHẤT HÓA HỌC.(?) Quan sát mẫu Natrihidroxit có nhận xét gì về:(?) Quan sát ... học của bazơ (1) Nêu tính chất hóa học của bazơ Kiểm tra bài cũ.Kiểm tra bài cũ.(3) Có phải các chất bazơ đều là kiềm ? Cho ví dụ?(3) Có phải các chất bazơ đều là kiềm ? Cho ví dụ? ...
 • 8
 • 349
 • 1

Một số bazơ quan trọng(T1)

Một số bazơ quan trọng(T1)

Hóa học

... sau:Na 2 O NaOH NaCl NaOH Na 2 SO4 NaCl (1) (4) (2) (3) (5)PTHH: 2) NaOH + HCl → NaCl + H 2 O1) Na 2 O + H 2 O → 2NaOH 3) 2NaCl(dd)+2H 2 O(l) 2NaOH(dd)+ Cl 2( k)+ H 2 (k)Điện ... + CO 2( k) → Na 2 CO3 (dd) + H 2 O (l) 2NaOH (dd) + SO 2( k) → Na 2 SO3 (dd) + H 2 O (l)4. Tác dụng với dung dịch muối: 2NaOH (dd) + CuSO4 (dd) →Na 2 SO4 (dd) + Cu(OH) 2( r) ... với CO 2 và SO 2 Có chất rắn không tan màu xanh lam.NaOH + HCl → NaCl + H 2 O(Phản ứng trung hoà)2NaOH + CO 2 → Na 2 CO3 + H 2 O2NaOH + CuSO4→ Na 2 SO4 + Cu(OH) 2 ...
 • 10
 • 372
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25